Piektdiena, 4. decembris Baiba, Barba, Barbara
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

“Hansabanka” Amatieru basketbola līgas 2008 nolikums

“Hansabanka” Amatieru basketbola līgas 2008 nolikums
31.01.2007 18:33

0

1.MĒRĶI.
1.1.    Noskaidrot Liepājas pilsētas basketbola čempionāta – Hansabanka Amatieru basketbola līgas (HABL) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus.
1.2.    Popularizēt un attīstīt basketbolu LIEPĀJĀ UN LIEPĀJAS RAJONĀ.

2.. DALĪBNIEKI.
2.1.    HABL DALĪBNIEKI ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, treneru palīgi, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS licencēti laukuma tiesneši, galdiņa tiesneši un HABL amatpersonas.
2.2.    Komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar
nolikumu un HABL galvenā tiesneša lēmumiem.
2.3.    Komandu vadība ar rezultātiem var iepazīties interneta mājas lapā: www.liepajniekiem.lv

3. VADĪBA:
3.1.    Sacensības organizē Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde.
3.2.    HABL organizators Normunds Gaižutis; galvenais tiesnesis Aigars Rutkovskis; galvenā sekretāre Ieva Dalke.
3.3.Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild galvenais tiesnesis, bet izmaiņas apstiprina HABL organizators.
3.4.Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām,
soda sankciju noteikšanu, lēmumu pieņemšanu, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt
HABL spēles atbild galvenais tiesnesis.
3.5.Visus lēmumus HABL galvenais tiesnesis nosūta HABL organizatoram, kurš nodrošina lēmumu nosūtīšanu klubu komandām.
3.6.    Par sacensību norisi, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm atbild galvenā sekretāre.
3.7.Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild HABL KONFLIKTU komisija.
3.8.    Par sacensību norises kontroli atbilstoši Nolikumam un FIBA oficiālo basketbola
noteikumu prasībām atbild HABL organizators un galvenais tiesnesis.
3.9.    HABL vadībai JĀNODROŠINA:
3.9.1. Basketbola noteikumiem atbilstoša sporta zāle;
3.9.2.        2(divi) laukuma tiesneši, sekretārs, laika ņēmējs;
3.9.3. Sacensībām atbilstošs tablo un 24 sekunžu hronometrs;
3.9.4.        3 (trīs) HABL 2008 protokoli (katrai komandai un galvenajam tiesnesim);
3.9.5.        Ģērbtuves;
3.9.6.        Mūzika pirms spēles un puslaikā (pēc iespējām);
3.9.7.        Spēļu laikā pirmās neatliekamās medicīnas nodrošinājums (medicīnas soma) sporta zālē;
3.9.8.       Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana vai cietušā nogādāšana medicīnas iestādē;
3.9.9. Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu pakalpojuma samaksa atbilstoši punktam 9.12.

4. KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI.
4.1.    Komandām jāiesniedz komandas sastāvu oficiālie pieteikumi HABL vadībai līdz 21. februārim;
4.2.    Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas HABL veidlapas un jābūt
norādītam sekojošam:
4.2.1. Komandas nosaukumam.
4.2.2. Spēlētāja vārdam, uzvārdam.
4.2.3.        Spēlētāja pozīcijai laukumā.
4.2.4.        Spēlētāja dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads).
4.2.5.        Spēlētāja augumam.
4.2.6.        Spēlētāja svaram.
4.2.7. Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
4.2.8. Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.
4.3.    Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 16 (sešpadsmit) spēlētājiem.
4.4.    Komandas savus sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt TIKAI līdz STOP TERMIŅAM, t.i.
līdz 2008.gada 21.martam.
4.5.    Spēlētāju pārejas regulē HABL apstiprinātie licencēšanas noteikumi (sk. 8.3.).
4.6.    Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem un jāpiedalās spēlē ne mazāk kā 6 spēlētājiem.
4.7.    Uz vienu spēli komandā nedrīkst būt pieteikti un piedalīties spēlē vairāk kā 12 spēlētāji.
Sods par šī punkta neievērošanu Ls 20 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu
0:20, turnīra tabulā 0 punktu.
4.8.    Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLO PIETEIKUMU iesniegšanas
sods 75 Ls. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai nav tiesības piedalīties Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes rīkotajās sacensībās nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

5. SACENSĪBAS.
5.1.    Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī
FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.
5.2.    Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam FIBA oficiālie
basketbola noteikumi.
5.3.    Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai
FIBA noteikumos, lēmumus pieņem HABL atbildīgā amatpersona atbilstoši noteiktajai
kompetencei.
5.4.    Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts Nolikumā vai
FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieņem galvenais tiesnesis vai konkrētās
spēles laukuma vecākais tiesnesis.
5.4.1.        HABL oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles vecākais tiesnesis.
5.5.    HABL notiek no 2008. gada 23. februāra līdz 2008. gada maijam.
5.6.    HABL drīkst pieteikt jebkuru basketbola komandu no LIEPĀJAS un LIEPĀJAS RAJONA.
5.7.Komandā NEDRĪKST būt pieteikti un spēlēs piedalīties LBL licenzēti, profesionāli spēlētāji, kuri 2007./2008.g. sezonā ir spēlējuši Latvijas vai citu valstu čempionātu augstākajās līgās, kurās tiek izcīnīts valstu čempionu tituls, izņemot Liepājas Basketbola Skolas vecākās grupas audzēkņus.
5.8.Komandā NEDRĪKST būt pieteikti un spēlēs piedalīties spēlētāji, kuri nedzīvo Liepājā vai Liepājas rajonā, izņemot gadījumus, ja spēlētājs mācās vai strādā Liepājā vai Liepājas rajonā.

6. IZSPĒĻU KĀRTĪBA.
6.1. Visas HABL spēles tiks aizvadītas Liepājas Pilsētas un rajona policijas pārvaldes un SIA ”Sporta Komplekss Celtnieks” sporta zālēs.
6.2. HABL komandas tiek sadalītas vienā grupā pa 10 komandām, izspēlējot viena riņķa turnīru.
6.3. Pēc grupu turnīra labākās 8 komandas iekļūst PLAY-OFF kārtā.
6.4. PLAY-OFF izspēle:
6.4.1. Pirmā kārta (viena spēle): 1.vieta ar 8.vietu (A spēle); 2.vieta ar 7.vietu (B spēle); 3.vieta ar 6.vietu (C spēle); 4.vieta ar 5.vietu (D spēle).
6.4.2. Otrā kārta (Pusfināli): A un D spēles uzvarētājs (E spēle); B un C spēles uzvarētājs (F spēle);
6.4.3. Trešā kārta (Fināli): Par 3.vietu E un F spēles zaudētāji; par 1.vietu E un F spēles uzvarētāji.
6.5. SPĒĻU KALENDĀRS:
6.5.1.    Spēļu kalendāra projekts tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 10 dienas un APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 5 dienas pirms
spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma.
6.5.2.    Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus HABL galvenajam
tiesnesim par spēļu kalendāra projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 7 dienas pirms kalendāra
projektā minētās pirmās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles
pretinieku komandas vadību – nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.
6.6. APSTIPRINĀTO HABL OFICIĀLO SPĒĻU KALENDĀRU izmainīšanas procedūra:
6.6.1.    Nopietnu iemeslu dēļ komandai (iniciatoram) ir tiesības lūgt izmainīt spēļu kalendāru čempionātā ne vēlāk kā 10 dienas līdz konkrētās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku komandas vadību, nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu, Iniciatoram samaksājot Ls 50,00 (piecdesmit lati) skaidrā naudā vai arī pārskaitot Ls 50,00 (piecdesmit lati) Sporta pārvaldes kontā.
6.6.2.     Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai HABL galvenais tiesnesis, saņemot HABL organizatora akceptu, ņemot vērā iesniegumu ar abu komandu vienošanās parakstiem un iesniegtu pārceltās spēles jauno norises datumu, laiku un vietu.

7. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
7.1.    Komandas savas komandas oficiāli iesniegtos pieteikumus drīkst IZMAINĪT vai PAPILDINĀT TIKAI līdz attiecīgās sezonas STOP TERMIŅAM (pēdējā grupu turnīra spēle).
7.2.    SPĒLĒTĀJI, kuri nav HABL licencēti, NEDRĪKST piedalīties sacensībās. Par šī punkta
neievērošanu sods – Ls 20 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punkti.
7.3.    Vienas komandas spēlētājiem HABL obligāti jāspēlē vienādās sporta formās (vienādi krekli, vienādas bikses). Par punkta neievērošanu soda nauda 2 Ls par katru spēlētāju.

7. HABL KONFLIKTU KOMISIJA.
7.1.    HABL KONFLIKTU KOMISIJAS uzdevums ir izskatīt protestus, konfliktsituācijas, disciplināros jautājumus, noteikt NOLIKUMĀ neparedzētās soda sankcijas un pieņemt GALĪGOS LĒMUMUS.
7.2.    HABL KONFLIKTU KOMISIJA lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja kāds komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, balsot un izteikt savu viedokli viņš drīkst arī rakstiski (atsūtot savu lēmumu elektroniski).
7.3.HABL KONFLIKTU KOMISIJAS sastāvs:
7.3.1.       HABL organizators – komisijas priekšsēdētājs;
7.3.2.       HABL galvenais tiesnesis;
7.3.3. HABL galvenā sekretāre.
7.4. HABL KONFLIKTU KOMISIJAS sastāvs, gadījumā, ja iesniegts protests atbilstoši punktam 11.2.:
7.4.1.        HABL organizators – komisijas priekšsēdētājs;
7.4.2.        HABL galvenā sekretāre.

8. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS:
8.1.    Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu sods komandai atbilstoši punktam 10.1.
8.2.Katra HABL komanda sedz paredzētās licencēšanas izmaksas, kā arī maksā HABL noteikto dalības maksu par 2008.gada sezonu.
8.3.Par jaunu spēlētāju licencēšanu pirms oficiālās HABL pirmās spēles komandai jāmaksā:
8.3.1.      Ls 1.00 (par katru spēlētāju), ja spēlētājs iepriekšējā sezonā nav nekur spēlējis ;
8.3.2.      Ls 2.00 (par katru spēlētāju), ja spēlētājs iepriekšējā sezonā ir spēlējis citā komandā;
8.3.3.      Par jauna spēlētāja pieteikšanu pēc HABL pirmās oficiālās spēles, bet pirms STOP TERMIŅA komandai jāmaksā, ja komandas oficiālajā pieteikumā nav pieteikti vairāk par 16 spēlētājiem:
8.3.3.1.Ls 5.00 (par katru spēlētāju), ja spēlētājs iepriekšējā vai šajā sezonā nav nekur spēlējis;
8.3.3.2.
Ls 10.00 (par katru spēlētāju), ja spēlētājs veic pāreju no vienas komandas, kurā ir bijis pieteikts uz HABL 2008’ uz otru komandu;
8.3.4.      Par jauna spēlētāja pieteikšanu pēc STOP TERMIŅA, ja komandas oficiālajā pieteikumā nav pieteikti vairāk par 16 spēlētājiem komandai jāmaksā Ls 50.00 (par katru spēlētāju) neatkarīgi no tā, kur un kad spēlētājs ir spēlējis iepriekš.
8.3.5.      Spēlētāju pārejas tiks noteiktas vadoties pēc 2002.-2007.gada arhīva.
8.4.Spēlētāju licenču un pāreju nauda ir jāsamaksā līdz 01. MARTAM, pretējā gadījumā spēkā stāsies nolikuma punkts 10.1.
8.5.Komandas dalības maksa 2008.gada sezonā ir Ls 230,00 (divi simti trīsdesmit latu).
8.6.Komandas dalības maksa ir jānomaksā līdz 2008. gada 1.martam.
8.7.Ja dalības maksa netiek samaksāta līdz 15.martam komanda no sacensībām tiek atskaitīta un spēkā stājās Nolikuma punkts 4.8.
8.8.Visi finansiālie darījumi tiek kārtoti pārskaitot naudu Sporta pārvaldes bankas kontā vai maksājot skaidrā naudā.

9. TIESNEŠI.
9.1.    Sacensībās drīkst piedalīties tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti laukuma tiesneši un galdiņa tiesneši.
9.2.    Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai HABL galvenais tiesnesis.
9.3.    Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.
9.4.    Laukuma tiesnešiem un galdiņa tiesnešiem jāievēro nolikuma un FIBA oficiālo basketbola
noteikumu prasības.
9.5.    Punkta 9.4. neievērošanas gadījumā soda sankcijas noteiks HABL KONFLIKTU komisija.
9.6.    Laukuma tiesnešiem par atteikšanos no nozīmējuma jāpaziņo HABL galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 48 stundas līdz nozīmētās spēles sakumam.
9.7.    Par laukuma tiesneša neierašanos uz spēli bez attaisnojoša iemesla vai atteikšanās no
nozīmējuma vēlāk kā 10 stundas līdz spēles noteiktajam sākuma laikam, sodu nosaka HABL
KONFLIKTU komisija.
9.8.    Atteikšanās no nozīmējuma bez attaisnojoša iemesla vēlāk kā 48 stundas, bet ne vēlāk
kā 10 stundas līdz nozīmētās spēles sākumam, sodu nosaka HABL KONFLIKTU komisija.
9.9.    Laukuma tiesnešiem, un galdiņa tiesnešiem spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta
kompleksa telpās ALKOHOLISKOS dzērienus lietot AIZLIEGTS. Par šī punkta neievērošanu
sodu noteiks HABL KONFLIKTU komisija.
9.10.Gadījumos, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu turnīru.
9.11.Tiesnešu ģērbtuvēs kategoriski aizliegts smēķēt.
9.12.Par katru spēli spēles organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu
samaksa (pirms nodokļu nomaksas):
9.12.1. KATRAM GALDIŅA TIESNESIM – Ls 5,00;
9.12.2. KATRAM LAUKUMA TIESNESIM – Ls 10,00.
9.13.        Gadījumā, ja ir iesniegts PROTESTS, HABL oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.3.2.) 10 minūšu laikā pēc punkta 11.1.4. izpildes obligāti jāpaziņo par to galvenajam tiesnesim pa tālruni.
9.14. Par jebkuru NOLIKUMA punktu neievērošanu jebkurš dalībnieks var ziņot spēles vecākajam tiesnesim un pēc tam pašam jāiesniedz detalizēts rakstisks notikuma izklāsts galvenajam tiesnesim. Tiesneši CENTĪSIES novadīt spēles pie jebkuriem Nolikumā minētajiem pārkāpumiem un pēc tam rakstiski ziņos par notikušo galvenajam tiesnesim, kurš pieņems nolikumam un FIBA noteikumiem atbilstošu lēmumu.
9.15. Tiesnešiem OBLIGĀTI jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru Nolikuma ievērošanas
gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura dalībnieka puses.
9.16. Komandu vadība ir tiesiska rakstiski izteikt HABL organizatoram vai galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma un galdiņa tiesnešu darbību.

10. SODI.
10.1. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgā spēlētāja, trenera vai komandas līdzdalībnieka KOMANDA. Soda nauda ir jānomaksā līdz KOMANDAS nākošajai spēlei, pretējā gadījumā tā nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē. Ja komanda nav nomaksājusi soda naudu augstāk minētājā laikā, par katru spēli, kurā komanda nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.
10.2. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu Sporta pārvaldes kontā vai samaksājot skaidrā naudā.
10.3. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 6 (sešiem) spēlētājiem – pirmā reizē sods Ls 30,00, otrajā reizē sods Ls 50,00, trešajā reizē komandas diskvalifikācija no HABL.
10.4. Komandas ierašanās uz spēli (komandas sastāva uznākšana laukumā) ar nokavēšanos līdz 15 minūtēm no paredzētā spēles sākuma laika sods Ls 20,00.
10.5. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izņemot, ja komanda zaudē spēli, izstājoties, sods Ls 20 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punktu.
10.6. Par katru OTRO tehnisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, trenerim vai komandai
spēles laikā – sods Ls 10.
10.7. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam – sods Ls 20,00.
10.8. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam HABL dalībniekam – sods Ls 30,00.
10.9. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 minūtes) jebkuram dalībniekam – sods Ls 50.
10.10. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu dalībnieku :
10.10.1. Spēles laikā sods – Ls 10,00.
10.10.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apmēram 40 min. laikā), sods – Ls 20,00.
10.11. Par laukuma tiesneša vai galdiņa tiesneša fizisku aizskaršanu (tīšu sitienu vai grūdienu):
10.11.1. SPĒLES LAIKĀ sods – vainīgā diskvalifikācija un Ls 50,00;
10.11.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apm. 40 minūtes) sods – vainīgā diskvalifikācija un
Ls 100,00.
10.12. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir zaudējumu, naudas sods atbilstoši punktam 10.3. vai 10.5., ja pie pārkāptā NOLIKUMA punkta nav noteikts citādāk.
10.12.    Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus pieņem HABL galvenais tiesnesis. 

11. PROTESTS.
11.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu
neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un Ls 10 (desmit lati) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības:
11.1.1. Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir “mirusi”, komandas
trenerim jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts PROTESTS.
11.1.2. Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris tomēr
vēlas iesniegt PROTESTU, viņam jāatzīmē protokola apakšējā brīvajā daļā spēles laiks, kurā
incidents noticis. Piemēram: “iespējams protests par notikumu spēles 3.ceturtdaļas 2.minūtē”
un paraksts.
11.1.3. Uzreiz pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis iesniegt protestu, komandas kapteinim jāparakstās protokolā speciāli tam paredzētajā vietā.
11.1.4. 20 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis,
jāiesniedz HABL oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.4.1.) parakstīts PROTESTA
iesniegšanas apstiprinājums (nav sīki jāpaskaidro notikušais).
11.1.5. 20 (divdesmit) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja KOMANDAS TRENERIS UN
VADĪBA nav pārdomājusi, jāiesniedz HABL galvenajam tiesnesim vai HABL organizatoram, apstiprināts ar trenera parakstu, Ls 20,00 (divdesmit lati) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par Ls 20,00 (divdesmit lati) pārskaitīšanu Sporta pārvaldes kontā.
11.2. Gadījumā, ja komanda uzskata, ka kāds no HABL galvenā tiesneša lēmumiem neatbilst
NOLIKUMA un FIBA oficiālo noteikumu prasībām, tai ir tiesības iesniegt RAKSTISKU
PROTESTU un Ls 20,00 (divdesmit lati) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT
sekojošu procedūru:
11.2.1.  Vispirms konkrētais jautājums jāizrunā ar HABL galveno tiesnesi un, ja pēc viņu
paskaidrojumiem par konkrēto lēmumu komanda nav pārdomājusi, rakstisks PROTESTS
(sīks notikuma izklāsts) apstiprināts ar trenera parakstu, Ls 20,00 (divdesmit lati) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par Ls 20,00 (divdesmit lati) pārskaitīšanu Sporta pārvaldes kontā, jāiesniedz HABL organizatoram.
11.3.        Ja PROTESTS iesniegts atbilstoši nolikuma punktam 11.1. vai 11.2. , HABL KONFLIKTU komisijai 48 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža jāsasauc sēde un jāpieņem galīgais lēmums.
11.4.        Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu darbība tiks izskatīta TIKAI, ja tiks iesniegts rakstisks PROTESTS atbilstoši nolikuma punktam 11.1.
11.5.        PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atgriezta
protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.

12.  APBALVOŠANA.
12.1.   Par 1. vietu Liepājas čempionātā komanda iegūst pilsētas čempiona titulu, dalībnieki
tiek apbalvoti ar Liepājas Sporta pārvaldes diplomiem un medaļām, HANSABANKA kausu un ceļojošo GADA BALVU.
12.2.   2. un 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Liepājas Sporta pārvaldes diplomiem.
12.3.   Ja komanda ceļojošo GADA BALVU izcīna trīs gadus pēc kārtas, vai piecas reizes vispār – ceļojošā GADA BALVA kļūst par komandas īpašumu.
12.4.   Līdz ar oficiālā pieteikuma iesniegšanu komandas vadība uzņemas pilnu atbildību un
apstiprina izcīnīto kausu sekojošus uzglabāšanas noteikumus:
12.4.1.  Izcīnītā GADA BALVA jāglabā drošā vietā un komanda par to ir pilnībā atbildīga:
Ceļojošā GADA BALVA pilna vērtība 199,00 Ls (viens simts deviņdesmit deviņi lati).
12.4.2.  Ceļojošā GADA BALVA (nesabojāta) jāatgriež organizatoriem līdz nākošā čempionāta
izspēles sākumam.
12.4.3.Gadījumā, ja GADA BALVA tiek pazaudēta vai sabojāta, vainīgā komanda apņemas samaksāt organizatoriem punktā 12.4.1. minētās atbilstošās naudas summas un papildus soda naudu 50,00 Ls (piecdesmit lati).
12.5.   Notiks HABL apbalvošanas ceremonija, kurā tiks piešķirtas speciālbalvas sekojošās nominācijās:
*  labākais trīspunktu metienu izpildītājs,
*  rezultatīvākais spēlētājs.
*  vērtīgākais spēlētājs,

13. KONTAKTI.

HABL organizators: Normunds Gaižutis – 26444265; e-pasts liepajaslauvas@inbox.lv
HABL galvenais tiesnesis: Aigars Rutkovskis – 29228011;
HABL galvenā sekretāre: Ieva Dalke – 28351510;
HABL spēļu oficiālie rezultāti: www.liepajniekiem.lv

Šobrīd aktuāli

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz