Trešdiena, 23. septembris Vanda, Veneranda, Venija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Jaunā paaudze priekšroku dod vadības zinībām

Jaunā paaudze priekšroku dod vadības zinībām
25.07.2006 13:58

0

vilina ar jaunajām programmām

Viņi ir izvēlējušies, un tagad absolventi ar dokumentu paketēm rokās brauc uz Rīgu, uz Ventspili, uz Valmieru un paliek arī te, Liepājā, lai pieteiktos studijām.
Centāmies noskaidrot, ko izvēlas vispārējo vidusskolas izglītību ieguvušie jaunieši un kā viņu vēlēšanās saskan ar skaudro studiju iespēju realitāti un nākotnes darba dzīves prasībām.  

  Ar lietišķu konkrētību

Dokumentu pieņemšana pilna laika studijām rit pilnā sparā, bet ir brīži, kad Liepājas Pedagoģijas akadēmijā pie reģistratoru galdiņiem neveidojas ne rindas, ne arī jāgaida ārā koridorā. Kā paskaidroja Uzņemšanas komisijas darbinieces, lielākie sastrēgumi mēdz veidoties dokumentu pieņemšanas pirmajās dienās vai pēdējās.
Ienākot telpā, kurā jaunieši veic savas izvēles pirmos soļus, tas ir – iesniedz dokumentus studijām augstskolā, kura visā drīzumā cer uz jaunu augstāko statusu –  būt par Liepājas Universitāti, ir redzams, ka visbiežāk puiši un meitenes apstājas pie tā galdiņa, kur var iestāties jaunākajā studiju programmā “Ārējo sakaru vadība”.
“Es izvēlējos šo programmu un kā otro iespēju – studiju programmu “Tūrisma vadība”,” pastāstīja Sanita Čača, meitene no Medzes pagasta. Studijām Liepāju viņa izvēlējusies ne tikai tāpēc, ka te tuvāk mājām, bet arī tāpēc, ka viņai šīs programmas izraisījušas interesi un viņa cer, ka nākotnē pavērsies interesants darbs ar cilvēkiem.
Mairita Nelsone no Grobiņas arī vēlas studēt ārējos sakarus. Viņa sacīja, ka studijām Liepājas augstskolu izvēlējusies jau tad, kad pati vēl mācījusies 11.klasē, divus gadus bijusi te, akadēmijā, rīkotajās atvērto durvju dienās un saņēmusi atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kā otro specialitāti arī Mairita ir izvēlējusies tūrisma vadību. Sanita cer likt lietā savu enerģiju un vēlmi darboties Studentu padomē, Mairitai vairāk patīk sports – basketbols un vieglatlētika, un viņa domā, ka tam pietiks laika, arī studējot.
Mārtiņš īsti nevēlas atklāt sevi, viņš tikai pastāsta, ka ir pabeidzis Liepājas 8.vidusskolu un iesniedz dokumentus studiju programmā “Tūrisma vadība”. Viņaprāt, studijas pavērs iespējas pilnveidot vadības prasmes, jo kā alternatīvu puisis vēl apsver iespēju iestāties Kultūras akadēmijā. Jo viņam patīk strādāt ar cilvēkiem, viņš jau ir izmēģinājis savas spējas, rīkojot sarīkojumus, un vēlas to darīt arī turpmāk.  

Zina, ko vēlas

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Uzņemšanas komisijas reģistratore Solvita Spirģe-Sēne ir laborante, pati pabeigusi šo augstskolu un šādus pienākumus pilda pirmoreiz. Viņa novērojusi, ka jaunie cilvēki zina, ko vēlas, un nav nekādas aizķeršanās, dokumentus iesniedzot. Varbūt reizēm puisis vai meitene nezina, ko no studiju programmām paņemt kā papildu iespēju, ja gadījumā netiek savā vienīgajā. Bet tas var liecināt par to, ka vidusskolas beidzējs ir rūpīgi apsvēris gan savas intereses, gan savas spējas, prasmes un talantus, kurus cer likt lietā pēc augstskolas pabeigšanas.
“Tāpat mums nav nekādu aizķeršanos ar dokumentiem, viss vajadzīgais reflektantiem jau ir līdzi, sakopēts un sagatavots,” turpināja S.Spirģe-Sēne. Nereti jaunajam censonim atnāk līdzi kāds no vecākiem, visbiežāk mamma, bet tad nākamais students cenšas paskaidrot, ka viņš pats zina, ko grib. Nav izņēmums, ka līdzi ir kāds draugs, pat tāds, kurš jau ir šīs augstskolas students, vai arī jaunietim, kurš beidzis skolu ar krievu mācībvalodu, līdzi ir draugs, kas labi pārvalda valsts valodu, gadījumā, ja nepieciešams atbalsts un palīdzība.

Ieceres un īstenība

Pavasaros, skolu beidzot, absolventi uzraksta savas vēlmes. Kā tās sakrīt ar tālāko realitāti, grūti pārbaudīt, jo, kā liecina prakse, savas korekcijas mēdz ievilkt arī centralizēto eksāmenu rezultāti. Bet gadu no gada galvenās prioritātes nemainās, un vidusskolēnu aptaujas parāda, ka viņi pēdējā skolas gadā domā, ka studijām izvēlēsies Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un tās Liepājas filiāli, tad seko pārējās augstskolas, to vidū arī Liepājas Pedagoģijas akadēmija, kas pēdējos gados vilina ne tikai ar iespējām apgūt izglītību tepat, māju tuvumā, bet ar jaunajām programmām. Protams, ka jaunie liepājnieki, apzinot savas intereses, samērojot ar savām materiālajām iespējām un skolas laikā saņemtajām sekmēm, dodas studēt uz dažādām augstskolām, to vidū arī tādām, par kurām uzskata prātīgāk iepriekš nerunāt un neafišēt, sak, lai kāds nenoskauž.
“Mēs šogad piedāvājām jaunu studiju programmu “Ārējo sakaru vadība”, un tagad, kad dokumentu pieņemšana noritējusi jau divas nedēļas, droši var teikt, ka te veidojas vislielākais konkurss – jau šobrīd ir astoņi pretendenti uz vienu studiju vietu,” pastāstīja LPA Uzņemšanas komisijas pilna studijām atbildīgā sekretāre Svetlana Lanka. Viņai jau trīs gadu pieredze šajā amatā un viņa var salīdzināt, kāda ir mūsdienu jauniešu izvēle. 
“Līdz šim studēt gribētāju aktivitāte ir bijusi pat lielāka nekā iepriekšējos gados. Uzņemšanas noteikumi paredz, ka var iesniegt dokumentus divās programmās, uzrādot, kura ir prioritāra,” turpināja S.Lanka. “Jau vairākus gadus pēc kārtas vislielākie konkursi mums veidojas tieši vadības studiju programmās, un tā ir arī šogad. Popularitāti jauniešu vidū nezaudē arī programma “Sociālais darbinieks”, jaunieši arī izvēlas pedagoģiskās programmas. Lielākais vairums reflektantu ir no Liepājas, Liepājas rajona, Kurzemes reģiona, taču nāk arī rīdzinieki un citu Latvijas reģionu pārstāvji. Izskatās, ka attaisnojas arī prakse, kuru realizējam pirmo reizi – proti, Uzņemšanas komisijas izbraukumi uz Saldu, Ventspili un citur, lai, kā saka, panāktos pretī iespējamiem studentiem. Un jaunieši šo iespēju izmanto.”
Liepājā ir vairāku augstskolu filiāles. Tradīcijām bagātākā un visilgāk pazīstamākā ir Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle.
“Dokumentu pieņemšana parāda, ka studēt gribētāju skaits dienas nodaļā ir apmēram pagājušā gada līmenī,” sacīja RTU Liepājas filiāles direktors Voldemārs Kārkliņš. “Jaunatne vairāk orientēta uz uzņēmējdarbību un vadīšanas specialitātēm, te veidojas konkurss, būs kādi septiņi astoņi pretendenti uz vienu studiju vietu. Inženiertehniskās specialitātēs konkurss varētu būt tādā pašā līmenī kā pērn. Lai gan mēs domājām, ka te varētu būt lielāks pieplūdums, ņemot vērā pieprasījumu darba tirgū. Arī informācijas tehnoloģiju studijām gaidījām lielāku pieplūdumu, jo arī pēc šādiem speciālistiem ir pieprasījums, viņi ir vajadzīgi visās jomās.” 

Tomēr pēc tam būs jāstrādā

Kā rāda dokumentu pieņemšanas pieredze, jaunieši izvēlas, viņuprāt, prestižākās un skanīgākās specialitātes. To apliecina fakts, ka Latvijas Universitātē, kurā studēt cer arī ievērojama daļa jauno liepājnieku, piemēram, nemainīgi vispieprasītākā studēt gribētāju vidū ir komunikāciju zinātņu studiju programma, kurā reģistrēti 117 pieteikumi uz vienu valsts budžeta studiju vietu. 52 pieteikumi uz vienu budžeta vietu saņemti psiholoģijas studiju programmā, bet vides zinātnes programmā – 38. To apliecina Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pieredze – šajā augstskolā lielākie konkursi solās būt vadības zinību programmā, tāpat kā RTU Liepājas filiālē.
Bet prakse rāda Liepājā šobrīd trūkst inženieru, trūkst mediķu. Tāpēc vēl jo lielāks darbs turpmāk gaidāms pedagogiem – karjeras izvēles konsultantiem, lai jaunajiem cilvēkiem būtu skaidras nākotnes perspektīvas, lai viņi savu vēlmi un intereses prastu savienot ar realitāti, jo pēc jaukajiem studiju gadiem seko darba dzīve un arī sarežģītais darba tirgus, kurā ir savas prasības, vajadzības prioritātes. 
Voldemārs Kārkliņš saka: “Domāju, ka te ir jāstrādā gan mums, augstskolām, gan arī uzņēmējiem, lai jaunatni orientētu izvēlēties tās specialitātes, kurās var viņiem piedāvāt darbu, arī uzņēmējiem ir jāpadomā, kā un ar ko piesaistīt vidusskolu beidzējus.”

Daina Meistere,
Kurzemes Vārds

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz