Otrdiena, 6. jūnijs Ingrīda, Ardis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Liepājā vecās riepas pārtaps jaunos resursos

Nolietotās riepas jau gadiem ir sāpīga Latvijas vides problēma, kas sastopama ne tikai tām paredzētajās izgāztuvēs, bet arī pilsētas ielās, pagalmos un pat mežos vai ūdenstilpnēs. Vienlaikus mūsdienu tehnoloģijas šobrīd piedāvā efektīvus veidus, kā tās no problemātiska atkrituma padarīt par vērtīgu resursu.

Liepājā vecās riepas pārtaps jaunos resursos
Foto: Publicitātes
01.02.2023 09:43

Apmaksāta informācija

Sarunā ar Liepājas uzņēmuma ”DG Termināls” izpilddirektoru Ivo Tikumu noskaidrojām, kā jau drīzumā nolietotās riepas tepat Liepājā varētu pārvērst vērtīgās izejvielās.

Sāksim ar svarīgāko, proti, kas jūsu ieskatā ir nolietotas riepas? Atkritumi?

Jā, formāli nolietotas riepas ir atkritumi, tāpēc pirmā doma, kas iešaujas prātā saistībā ar šo definīciju, ir atkritumu poligons ar lieliem atkritumu kalniem un tamlīdzīgi skati. Tomēr mūsu izpratnē nolietotas riepas ir izejmateriāls, kas nepieciešams ražošanas procesam, kura rezultātā tiek iegūti vērtīgi produkti – gāze, eļļa, melnā ogle. Ja atkritumus ir iespējams arī apstrādāt, piemēram, sasmalcināt, mēs runājam tikai un vienīgi par to pilnu pārstrādi jeb mūsu izpratnē – ražošanu.

Tomēr, neskatoties uz nolietoto riepu pārstrādes potenciālu, pārstrādes uzņēmumi nestāv pie Latvijas iedzīvotāju transportlīdzekļiem, nemitīgi atkārtojot: ”Saimniek, pārdod mums savas nolietotās riepas, pārdod nolietotās riepas.”

Jā, un tam ir zināmi iemesli. Pirmkārt, tās ir apsaimniekošanas un loģistikas izmaksas par riepu savākšanu, drošu uzglabāšanu, transportēšanu. Tas viss maksā naudu.

Otrkārt, riepu pārstrādes process nav lēts, jo tā nodrošināšanai ir nepieciešami energoresursi, kā arī salīdzinoši lieli sākotnējie kapitālieguldījumi.

Treškārt, lai gan jaunām riepām ir piesaistīts zināms finansējums, kura mērķis ir nodrošināt šo riepu utilizāciju pēc to lietderīgā kalpošanas laika beigām, ne viss ir tik vienkārši, jo finansējums nav piesaistīts noteiktai riepai, bet gan noteiktam riepu apjomam, kas tiek pārdots noteiktas valsts tirgū. Proti, mēs nevaram pateikt, ka tieši šai riepai seko noteikts naudas apjoms, bet gan tikai to, ka tas seko noteiktam jaunu riepu apjomam, kas ir pārdotas Latvijas tirgū. Tādējādi šī procesa atslēgas vārdi ir ”jaunas riepas” un ”Latvijas tirgus”.

Ko tas nozīmē? To, ka brīdī, kad riepa vairs nav jauna un pārceļo uz citu valsti, tai vairs neseko riepas ražotāja sākotnēji piesaistītais finansējums, kas ir spēkā tikai valstī, kurā riepa ir pirmreizēji pārdota. Jūs nevarat nodot Latvijas depozīta sistēmas pudeles citas valsts depozīta sistēmas automātos, tāpēc šādas pudeles kļūst par tās otras valsts atkritumu apsaimniekošanas slogu, kuram neseko absolūti nekāds finansējums.

Līdzīgi ir ar nolietotām riepām – brīdī, kad tās nonāk Latvijā kopā ar otrreizējā tirgū iegādātu automašīnu, vai arī iegādājoties no ārvalstīm lētākas, mazlietotas riepas, tām neseko absolūti nekāds finansējums. Tas automātiski nozīmē, ka vismaz trešdaļas Latvijas nolietoto riepu pārstrādes process ir ievērojami dārgāks, jo tajā nav iesaistīts riepu ražotāju piešķirtais finansējums.

Ko jūs piedāvājat?

Mūsu mērķis ir Latvijā pirmās lokālās nolietoto riepu pārstrādes ražotnes izveide. Tieši ražotnes, jo mēs plānojam nevis vienkārši pārstrādāt nolietotās riepas, bet gan ražot nolietoto riepu pārstrādes produktus.

Kā tas notiks? Kāda tehnoloģija tiks izmantota?

Riepu pārstrādei tiks izmantots pirolīzes process, kurš ir starptautiski atzīts kā perspektīvākais nolietoto riepu pārstrādes veids. Pirolīzes process sastāv no vairākām secīgām darbībām un sākas ar materiāla sagatavošanu, kas ietver metāla stiepļu izvilkšanu un riepu sasmalcināšanu. Šādi sagatavots materiāls tiek ielādēts pirolīzes iekārtā, kurā 24 stundu laikā tas tiek sadalīts pirolīzes gāzē, eļļā un melnajā oglē. Viena procesa ietvaros var tikt pārstrādātas līdz 12 tonnām nolietoto riepu.

Pirolīzes process norisinās bez skābekļa vidē, kurā, rotējot un karsējot iekārtā ievietoto materiālu, izdalās pirolīzes gāze, kas pēc tam tiek atdzesēta. Gāzes dzesēšana notiek trīs posmos, kuru laikā notiek gāzes attīrīšana no piemaisījumiem, t. sk. smakas, un gāzes kondensācijas rezultātā tiek iegūta pirolīzes eļļa. Savukārt pirolīzes procesā radušās gāzes tiek sadedzinātas, un dūmgāzes pirms izvadīšanas vidē tiek attīrītas, izmantojot divu pakāpju attīrīšanas procesu. Iekārtas dzesēšanas rezultātā kā pirolīzes procesa blakusprodukts tiek iegūts siltums, kurš paredzēts LSEZ SIA ”DG Termināls” tehnoloģisko procesu nodrošināšanai.

Procesa beigu fāzē no jau atdzesētās iekārtas tiek izkrauta pirolīzes procesā iegūtā melnā ogle un var tikt sākts nākamais pirolīzes process. Ja Liepājas iedzīvotājiem rodas interese, sīkāk ar plānoto pirolīzes procesu var iepazīties, apskatot chemtec.lv YouTube kanālā izvietoto video:

Kādi ir plānotie pārstrādes apjomi? Vai pilsētā neparādīsies jauni, lieli nolietoto riepu kalni?

Pārstrādes ražotnes maksimālais iespējamais pārstrādes apjoms ir 4 380 tonnas nolietoto riepu materiāla gadā. Šāds apjoms gan ir iespējams, vienīgi strādājot 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā, kas nav reāli, tādēļ lēšam, ka apjoms būs vismaz par 30% mazāks. Saskaņā ar mūsu veiktajiem aprēķiniem šāds apjoms ir pietiekams, lai pārstrādātu visas Liepājā un tuvējos novados gada laikā nolietotās riepas. Šāda pieeja atbilst aprites ekonomikas principam ”neradīt papildu slodzi uz apkārtējo vidi”, kas arī ir viens no šādas lokālas pārstrādes ražotnes izveides mērķiem.

Runājot par vienreizējo uzkrāšanas apjomu, mēs runājam par apjomu, kas ietilpst nojumē vai slēgtā angārā, kura izmērs ir 15 x 20 metri. Loģistika, kas nodrošina vienmērīgu un pietiekamu materiāla piegādi, neveidojot nelietderīgus nolietoto riepu uzkrājumus, ir viens no faktoriem, kas arī noteiks, vai ražotnes darbība būs veiksmīga.

Vai un kā pirolīzes process ietekmē apkārtējo vidi?

Pirolīzes iekārtā uzstādītās sadedzināšanas iekārtas ievadītā siltuma jauda ir 0,9 MW. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu sadedzināšanas iekārtas ar kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu no 0,2 MW līdz 1 MW tiek klasificētas kā mazas katlumājas un to emitēto piesārņojošo vielu ietekmei uz gaisa kvalitāti noteikta vienkāršota novērtēšanas metode. Šādas novērtējuma metodes izmantošana līdzīgas jaudas katlumājās parāda, ka ietekme uz gaisa kvalitāti ir neliela, tas ir, katlumājas emitēto piesārņojošo vielu koncentrācija gaisā nepārsniedz dažus procentus no noteiktās pieļaujamās koncentrācijas gaisā.

Ja mēs turpinām salīdzināšanu ar katlumājām, pirolīzes procesā radītais izmešu apjoms ir salīdzināms ar līdzīgas jaudas katlumājas, kurā tiek izmantots koksnes šķeldas kurināmais, radīto izmešu apjomu.

Turklāt pirolīzes procesā ļoti lielā mērā tiks izmantota procesā iegūtā pirolīzes gāze, kā arī elektroenerģija, kas tiks iegūta, izmantojot saules enerģiju, kuras ieguvei blakus ražotnei tiks uzstādīts saules paneļu parks ar kopējo elektroenerģijas ražošanas jaudu 0,5 MW. Kopumā pirolīzes procesā iegūtā gāze nodrošinās aptuveni 80% no procesa nodrošināšanai nepieciešamā gāzes apjoma, savukārt saules enerģija saražos pirolīzes procesam nepieciešamo elektroenerģiju 100% apmērā.

Kas nav mazsvarīgi, nolietoto riepu pārstrādes ražotne atrodas pilsētas industriālajā daļā, Liepājas ostas teritorijā, kas nerobežojas ar dzīvojamo apbūvi. Tādējādi gan riepu materiāla loģistika, gan arī pati pārstrāde nekonfliktēs ar pilsētas iedzīvotāju ikdienas sadzīvi.

Vai tas būs lētāk? Proti, vai pilsētas iedzīvotāji sajutīs ieguvumu no tā, ka ražotne atrodas Liepājā?

Pašlaik tiek izskatīta iespēja pārstrādāt nolietotās riepas gan to pārstrādei paredzēto jeb apmaksāto kvotu ietvaros, gan arī tās riepas, kurām neseko pārstrādei paredzētais finansējums. Pārstrādājot Liepājas un tuvējo novadu nolietotās riepas samazināsies to loģistikas izmaksas un pārstrāde noteikti būs lētāka. Tas savukārt atsauksies uz cenu, kura būtu jāmaksā par to riepu pārstrādi, kurām neseko riepu ražotāju finansējums. Uzņēmums vēl turpina darbu pie šādu riepu pārstrādes finansēšanas modeļa, un mūsu mērķis ir maksimāli samazināt izmaksas tiem iedzīvotājiem, kuri vēlēsies atbrīvoties no nolietotām riepām, kas iegādātas, piemēram, no riepu pārdošanas dīleriem ārpus Latvijas.

Un pēdējais jautājums – kad jaunā ražotne varētu uzsākt darbību?

Pašlaik notiek pēdējie sagatavošanās darbi: tāpat kā jebkurai citai siltumenerģiju ražojošai iekārtai, piemēram, centrālapkures katlumājai, ražotnei ir jāiegūst attiecīgās darbības atļaujas. Mēs ceram, ka šis process neievilksies un jau 2023. gadā varēsim pieņemt un pārstrādāt pirmās Liepājas iedzīvotāju un uzņēmumu nodotās nolietotās riepas.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz