Pirmdiena, 25. janvāris Sigurds, Zigurds, Sigvards
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Uzticamas un aktuālas ziņas šajā laikā ir ļoti svarīgas!

Piesakies paziņojumiem un esi informēts par būtiskākajiem notikumiem Liepājā!

Pieteikties

Pērn esam saimniekojuši ar vērienu

Pērn esam saimniekojuši ar vērienu
04.01.2007 19:10

0

Atslēgvārdi

Kad trauksmainā gadumija aizvadīta, ir īstais brīdis sākt izvērtēt, kā pilsēta pērn saimniekojusi un attīstījusies. Daļā pozīciju skaitļi par pagājušo gadu vēl nav apkopoti, tomēr pēc provizoriskiem datiem tendences var ieskicēt. Pēc pilsētas Attīstības pārvaldes sagatavotajiem un domes Sabiedrisko attiecību nodaļas apkopotajiem datiem vērtējot, šķiet, ka Liepājai pagājušais bijis visumā ražīgs gads – daudzās nozarēs vērojams pieaugums, jautājums tikai, kā to reāli savā maciņā izjūt pilsētas iemītnieki.

Budžets un finanses

Kad tika apstiprināts 2006.gada budžets, Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks to nodēvēja par attīstības budžetu, kas ļaus īstenot nozīmīgus infrastruktūras projektus, piesaistīt investīcijas un Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Kā savukārt uzsver domes Finanšu pārvaldes priekšniece Dace Gertsone, svarīgākais mērķis pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir iedzīvotāju pārticības līmeņa paaugstināšana, tāpēc 2006.gada budžets bija maksimāli vērsts uz investīcijām un ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanu un apguvi, vienlaikus sabalansējot valsts un pašvaldības atbalstu sociālajām vajadzībām.

2006.gada budžeta prioritātes bija izglītība (37 procenti), pilsētas infrastruktūras sakārtošana (23 procenti), sports un kultūra (15 procenti) un sociālā sfēra (10 procenti).

No kopējiem izdevumiem pašvaldības institūciju uzturēšanai tika novirzīti 72 procenti budžeta līdzekļu, bet pilsētas attīstības projektiem un programmām – 28 procenti, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas – 2,5 procenti.

Liepājas pilsētas 2006.gada kopbudžeta ieņēmumi tika prognozēti 36 miljonu latu apmērā. Salīdzinot ar 2005.gadu, tie pieauguši par 7,1 miljona latu. Budžeta izdevumi prognozēti 40,5 miljonu latu apjomā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem segts ar piesaistītiem kredīta resursiem.

2006.gada prognozētie nodokļu ieņēmumi ir 18 miljoni latu, kas ir par 3,6 miljoniem latu vairāk nekā 2005.gadā. Vislielāko nodokļu ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – izpilde 2006.gadā prognozēta 16,2 miljonu latu apjomā.

Pieaugums salīdzinājumā ar 2005.gadu – 2,8 miljonu latu. Tas saistīts galvenokārt ar jaunu uzņēmumu dibināšanu un minimālās algas pieaugumu valstī.

Diemžēl pērn turpinājusies iedzīvotāju skaita samazināšanās pilsētā. Ja 2005.gada 1.jūlijā Liepājā bija 86010 iedzīvotāju, 2006.gada pirmajā pusgadā – tikai 85710.

D.Gertsone norāda, ka iedzīvotāju skaits pēdējo desmit gadu laikā samazinās ne tikai Liepājas pilsētā, bet arī Latvijā kopumā, pēdējos gados Liepājā iedzīvotāju skaita samazināšanās tempi gan kļuvuši lēnāki. Liepājas iedzīvotāju skaita samazinājumā arvien lielāks īpatsvars ir iedzīvotāju dabiskās kustības saldo (dzimstība, mirstība), vienlaikus samazinoties migrācijas ietekmei.

 
Projekti un iespējas

Nebūs pārspīlēti teikts, ka pagājušajā gadā pilsētā valdīja īsts dažādu vietēja un starptautiska mēroga projektu uzvaras gājiens. 2006.gadā Eiropas struktūrfondos tika apstiprināti tādi projekti kā, piemēram, “Liepājas vēsturiskā centra renovācija un tūristiem pievilcīgas vides radīšana” (PHARE programmas finansējums). Saistībā ar šo projektu tika izveidota mūziķu Slavas aleja Zivju ielas posmā no Rožu laukuma līdz Kungu ielai, rekonstruēts Rožu laukums un veikta Zivju ielas rekonstrukcija. Bez tam projekts “Reģionālo lidostu, arī Liepājas, tehniski ekonomiskā priekšizpēte” (valsts finansējums), kam nākotnē plānots piesaistīt līdzekļus no Kohēzijas fonda. Kā arī projekts “Starptautiskās pludmales patruļas apmācību sistēmas un pludmales infrastruktūras izveide” (Interreg IIIA).

Nozīmīgs pilsētai ir projekts “Liepājas ostas pievadceļi” (Kohēzijas fonds). Projektu veido trīs daļas – dzelzceļa izbūve, ostas pievadceļa izbūve un Karostas izgriežamā tilta rekonstrukcija. Šim projektam piesaistīti 16 miljoni eiro.

Bez tam izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Karostas kanāla attīrīšanai, tā realizācijai plānots piesaistīt investīcijas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Realizēti vai uzsākti arī daudzi citi projekti: Liepājas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku rekonstrukcija, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas piebūves celtniecība, Liepājas ielu seguma renovācija, SIA “Liepājas sporta un kultūras pils” rekonstrukcija, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” būvniecība, izstrādāts tehniskais projekts Vecās ostmalas rekonstrukcijai utt.

Šobrīd izstrādāti un iesniegti iespējamie Kohēzijas fonda projekti transporta nozarē nākamajam programmēšanas periodam (2007.–2013. gads): Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija, Liepājas reģionālās lidostas rekonstrukcija, Liepājas ostas pievadceļi (III kārta), Liepājas tramvaja modernizācija un jaunu līniju izveidošana.

2006.gadā iezīmējās jauni akcenti pilsētas ekonomikā, attīstoties Brīvības ielas objektiem (autocentri, lielveikals “K-Rauta” un citi). Bez tam Liepāja kļuva sasniedzamāka Liepājas viesiem, tūristiem un uzņēmējiem – kompānija “Air Baltic” turpināja iekšzemes lidojumus Rīga – Liepāja, kā arī tika atjaunota pasažieru dzelzceļa satiksme starp Rīgu un Liepāju.

 
Komunālā saimniecība aktivizējusies

Neapšaubāmi, komunālajā jomā nozīmīgākais veikums pērn bija ielu asfalta segumu renovācijas un ielu rekonstrukcijas programmas uzsākšana. 2006.gadā ielu renovācijas un rekonstrukcijas programmas ietvaros darbi veikti 23 objektos 3900000 latu kopsummā.

Pērn papildu ielu renovācijas un rekonstrukcijas darbu programmai īstenoti vēl citi ielu remonta vai rekonstrukcijas projekti vairāk nekā 1,3 miljonu latu apjomā: Jūrmalas parkā veikta pieminekļa jūrā bojā gājušajiem zvejniekiem un jūrniekiem rekonstrukcija un ceļa uz pieminekli rekonstrukcijas darbu otrā kārta, izglītības iestāžu remonta un renovācijas darbos kopumā 22 objektos ieguldīti 1,3 miljoni latu.

2006.gads bija pirmais gads, kopš pilsēta no uzņēmuma “Latvenergo” pārņēmusi pilsētas apgaismojuma apsaimniekošanu. Ielu apgaismojuma apsaimniekošanai bija atvēlēti 154000 latu no pilsētas budžeta.

 
Būvniecībā turpinās lieli darbi

Pagājušā gada rudenī Liepājā finanšu ministrs parakstīja četrus nozīmīgus līgumus, kuri garantē, ka LOK saņems valsts galvojumu 4,6 miljonu latu apmērā Liepājas Olimpiskās multihalles projekta realizācijai. Konkursā par tiesībām veikt Liepājas reģiona sporta un kultūras centra rekonstrukciju Liepājā, Brīvības ielā 39, uzvarēja liepājnieki – akciju sabiedrība “UPB”.

Toties SIA “Liepājas ūdens” 2006.gadā izbūvējusi jaunus ūdensapgādes tīklus 1380 metru kopgarumā un kanalizācijas tīklus 2548 metru kopgarumā (izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Klaipēdas, Dzērves un Zivju ielā u.c.).

Liela apjoma celtniecības darbi par Liepājas pilsētas līdzekļiem veikti Ziemeļu ielā – te pabeigta kanalizācijas kolektora rekonstrukcija, Ventspils ielā izbūvēts kanalizācijas kolektors, Satiksmes ielā veikta gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklu izbūve. Kopējais finansējums šiem darbiem – 287410,10 latu.

SIA “Liepājas ūdens” turpināja īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā” otro kārtu.

Pilsētas Būvvaldes vadītāja Agrita Kulvanovska, vērtējot pagājušo gadu, “Kurzemes Vārdam” sacīja, būvniecības nozare pilsētā nepārprotami aktivizējas, pagājušajā gadā pēc provizoriskiem datiem būvniecības apjoms sasniegts aptuveni 35 miljonu latu apmērā. 2005.gadā kopējie būvniecības apjomi Liepājā sasniedza aptuveni 40,7 miljonus latu, tas bija par 21,5 miljoniem latu vairāk nekā 2004.gadā. Kaut arī skaitļu izteiksmē pērnā gada kopapjoms ir mazāks nekā iepriekšējā gadā, tomēr jāņem vērā, ka te ietverti tikai ekspluatācijā nodotie objekti. Ja tiktu pieskaitīti objekti, kur pagājušajā gadā tika uzsākta būvniecība (kā, piemēram, koncertzāle) vai tie turpinājās (kā ostas pievadceļu projekts), tad reālās summas būtu daudz lielākas.

 
Izglītībai – lielāka uzmanība

Kā jau minēts, pērn par prioritāti bija pasludināta izglītības joma, kam tika atvēlēta lielākā pilsētas budžeta daļa – 37 procenti. Tas arī godam realizēts. 2006.gada 1.septembrī Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas mazo klašu skolēni sāka mācību gadu jaunajā piebūvē. Bez tam uzsākts plānveidīgs darbs skolu tīkla reorganizācijā. 2006.gadā paveikts skolēnu ēdināšanas pakalpojumu modernizācijas pirmais posms: 2. un 6.vidusskolā renovēta skolas virtuve, no 2.vidusskolas ēdiens tiek piegādāts Centra pamatskolai un Kristīgai sākumskolai.

Pilsētas iedzīvotājiem ļoti svarīgi, ka sagatavots pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības plāns 2005. – 2010.gadam, lai mērķtiecīgi risinātu gadiem ieilgušo problēmu – bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. 2006.gadā pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošinātas 92 jaunas vietas.

 
Pārmaiņas veselības aprūpē

Ar mērķi veicināt turpmāku Liepājas pilsētas un reģiona iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu pērn izstrādāts Liepājas pilsētas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju sistēmas attīstības plāns 2007. – 2013.gadam. Liepājas pilsētai līdz šim nebija vienotas pilsētas veselības aprūpes sistēmas attīstības stratēģijas. Attīstības plāna galvenie mērķi ir stacionārās aprūpes resursu koncentrēšana Liepājas Centrālajā slimnīcā un ambulatorās veselības aprūpes resursu decentralizācija.

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā tiks ievērots slimnīcu sadarbības princips, veidojot slimnīcu apvienības. Plānots izveidot doktorātu arī Karostā un Tosmarē, pārstrukturēt un pilnveidot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, uzlabojot tā sniegto pakalpojumu kvalitāti, attīstīt rehabilitācijas pakalpojumus, veikt pasākumus jaunu speciālistu piesaistei veselības aprūpes iestādēm utt. Visu plānoto pasākumu realizācijai būs nepieciešams ap 33 miljoniem latu, ko plānots piesaistīt gan no valsts, gan Eiropas Savienības struktūrfondiem un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

“Šāds precedents, kad kādā pilsētā atsevišķi būtu izstrādāts veselības aprūpes plāns, mūsu valstī līdz šim nav bijis, un man ir liels prieks, ka mums šo darbu ir izdevies veiksmīgi paveikt,” saka domes Sabiedrības veselības daļas vadītāja Anda Bergmane. “Jo šis plāns vairs nevēsta par šauru skatījumu uz kādu no medicīnas jomām, bet skaidri un gaiši atklāj mērķi, uz kuru mums ir jāvirzās. Jā, šajā plānā ir minēti arī termiņi, bet es teikšu tā – tie ir koriģējami un elastīgi, taču pats galvenais ir tas, ka mums ir skaidra vīzija, ko vēlamies sasniegt. Un šis darbs ir jādara, lai sasniegtu galveno mērķi – nodrošinātu kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Tas ir pats, pats galvenais! Pirmie soļi, kas mums jāpaveic šajā gadā, ir tuberkulozes un onkoloģijas dienesta reorganizācija, kā arī Centrālās slimnīcas juridiskā statusa maiņa, pārveidojot to par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.”

 
Pats svarīgākais – sociālā drošība

Pagājušajā gadā četrām Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā esošām mājām (Ganību ielā 135/141, Flotes ielā 14, Kuldīgas ielā 34, Viršu ielā 9/11) noteikts sociālās dzīvojamās mājas statuss. Turklāt vēl atklāta renovētā Liepājas Pilsētas domes Sociālā dienesta ēka E.Veidenbauma ielā 3, bet Klaipēdas ielā 96a atklāts pirmais Pensionāru dienas centrs Liepājā.

Pagājušajā rudenī ekspluatācijā nodota renovētā dzīvojamā māja Kuldīgas ielā 34, kur ierīkoti 10 labiekārtoti vienistabas grupu dzīvoklīši 20 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, galvenokārt 2.grupas invalīdiem. Tāpat ekspluatācijā nodota arī Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11, kurā izveidoti 68 labiekārtoti vienistabas dzīvokļi.

2006.gadā, palielinoties pašvaldības ieņēmumiem, palielinājies arī atbalsts trūcīgajām liepājnieku ģimenēm. Dzīvokļu pabalstiem bija iespējams atvēlēt 1,3 miljonus latu.

Bet, pieaugot iedzīvotāju ieņēmumiem, Liepājā gandrīz uz pusi samazinājies trūcīgās ģimenes sociālā pabalsta saņēmēju skaits – no 863 iedzīvotājiem 2005.gadā līdz 367 iedzīvotājiem 2006.gadā.

 
Kultūrai saspringts gads

2006.gads Liepājas Kultūras pārvaldei bija pirmais pilnais darbības gads (Kultūras pārvalde tika izveidota 2005.gada septembrī). No nodaļas tā pārtapusi par pārvaldi ar jaunu juridisku statusu, pienākumiem un nākotnes iecerēm.

2006.gadā pilsētā rīkoti dažādi pasākumi, bet kultūras projektu konkursā, kura kopējais budžets bija 21000 latu, atbalstīti 78 projekti, kas saņems finansējumu dažādu ieceru realizēšanai.

 Ar interesantiem projektiem pērn pārsteidza Karostas kultūras un informācijas centrs “K@2” , kas saņēma Kultūras ministrijas Gada balvu nominācijā “Kultūra valsts izaugsmei”.

Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja Lelde Vīksna vērtē: “Kultūras jomā aizvadītais bija ļoti saspringts gads. Pirmkārt, notika veidošanās process, lai kultūras cilvēki saprastu, ka esam vienota komanda, līdz tam viņi cīnījās katrs par sevi. Otrkārt, bija daudz vērienīgu pasākumu, kā arī tika uzsāktas jaunas lietas, piemēram, džeza festivāls. Pēc daudziem gadiem Liepāja atkal varēja priecāties par operu.” Šogad pārvaldei ir lieli plāni – turpināt tradicionālos Liepājas sarīkojumus, kā arī ieviest ko jaunu. Domājot, kā pagarināt tūrisma sezonu, iecerēts oktobra beigās, novembra sākumā sarīkot vēl kādu jaunu pasākumu.

 
Aizvadītais gads liecina par stabilizēšanos

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, vērtējot aizvadīto gadu, to nosauc kā ļoti interesantu, emocionāli svarīgu un rosīgu. “Neapšaubāmi, ka notikumi, kas visvairāk iespiedušies atmiņā, ir Nīderlandes karalienes vizīte, visaugstākā atzinība tūrisma jomā, vasaras festivāli un sportistu sasniegumi, pilsētas sakopšanas projekti, Zivju ielas atjaunošana, ielu sakārtošanas programma,” saka U.Sesks. “Pērn izdevās piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus vairākiem pilsētai ļoti svarīgiem projektiem. Bet šis gads būs svarīgs sagatavošanās gads, lai veiksmīgi apgūtu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus 2007. – 2013.gadam, tāpēc 2006.gadā aktīvi plānojām tehnisko projektu izstrādi, gan dažādu objektu priekšizpēti, gan tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošanu.

Vērtējot pilsētas sociālekonomiskos rādītājus, 2006.gads norāda uz procesu stabilizēšanos. Vairs nav vērojami straujie līkņu kāpumi un kritumi. Joprojām iepriecina dzimstības rādītāji, nedaudz izlīdzinājies iedzīvotāju saldo jeb dabiskais pieaugums. Pieaudzis to cilvēku skaits, kas pilsētā ienākuši uz pastāvīgu dzīvi. Iepriecina arī tas, ka joprojām turpina kristies bezdarba līmenis. Pagājušā gada 10 mēnešos tas noslīdēja līdz 6,6 procentiem un sasniedza Latvijas vidējo rādītāju. Darba tirgū parādījusies jauna tendence – trūkst izglītotu speciālistu un arī vienkāršo darba ņēmēju. Šis process veicinājis vidējās algas pieaugumu, kas ir iepriecinošs fakts, bet vienlaikus sadzīve kļuvusi ievērojami dārgāka.

Aizgājušā gada sešos mēnešos rūpniecības produkcijas izlaide palielinājās visās Latvijas pilsētās, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, visvairāk rūpniecības produkcijas saražots tieši Liepājā. Turklāt Liepāja ir vienīgā no valsts nozīmes pilsētām, kas lielāko daļu no saražotās rūpniecības produkcijas kopapjoma eksportē.”

Domes priekšsēdētājs uzslavē arī iedzīvotājus: “2006.gadā iedzīvotāji sasparojās un aktīvi pārņēma dzīvojamos namus apsaimniekošanā. Pērn uzsākām arī pilsētas mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu. Šo programmu šogad turpināsim, izveidojot un atjaunojot bērnu rotaļu laukumus, izvietojot soliņus un iekārtojot zaļās zonas.”

Sarmīte Pelcmane,
Kristīne Pastore,
“Kurzemes Vārds”

Kaut arī daudzās jomās vērojama attīstība, ostā pērn diemžēl turpinājās kravu apjoma samazināšanās. Jācer, ka šogad plānotie vērienīgie infrastruktūras sakārtošanas darbi situāciju uzlabos.

1 komentāri

2007-01-12 13:28

ok: Tas jau viss ir labi, projekti, pilsēta tiešām paliek skaistāka, bet gribētos arī lielākas alidziņas, lai varētu tos labumus baudīt...

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz