Trešdiena, 24. aprīlis Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Sava īstā amata meklējumos

Sava īstā amata meklējumos
06.09.2006 22:35

0

Ir beidzies kārtējais izvēles laiks, un skolu beidzēji, vismaz vairums no viņiem, ir atraduši savu vietu. Daudzveidīgo mācību iestāžu klāstā, kas aicina turpināt izglītību pēc pamatskolas beigšanas, ir arī arodvidusskolas, kurās var iegūt sev tīkama amata pamatus un vēl vidusskolas izglītību. Centāmies noskaidrot, kādas ir populārākās profesijas, ko šogad apgūt izvēlējušies jaunieši.
 

Cilvēks vienmēr gribēs ēst!

Liepājas 48.arodvidusskolas direktore Ērika Zīle paskaidroja, ka šogad visvairāk pieprasītas divas specialitātes – saimniecības vadītājs un pavārs. Abās uzņem audzēkņus pēc 9.klases beigšanas. Tā kā veidojās konkurss – apmēram divi pretendenti uz vienu vietu –, tad jaunajiem cilvēkiem notika pārrunas ar specialitāšu vadītājiem, bija jāizpilda neliels tests, kas parāda piemērotību izraudzītajai profesijai. Tāpat iestājoties puiši un meitenes motivē, kāpēc atnākuši uz šo mācību iestādi. Galvenokārt aroda izvēli sekmē no draugiem un paziņām iegūtā informācija, vēl savu iespaidu atstāj vecāku viedoklis un tikai tad seko pārējā – plašsaziņas līdzekļos un iepriekšējā skolā – pieejamā informācija.

Savu izvēli topošie arodskolēni pamato ar to, ka, piemēram, saimniecības vadītāja specialitātē var iegūt dažādas prasmes un iemaņas, kas noder gan darbā, gan pašam savā ģimenē, bet nākamie pavāri teic, ka cilvēks vienmēr gribēs ēst, tāpēc, viņuprāt, tas ir perspektīvs arods. Taču skolā ir vēl dažas vakances atsevišķās programmās, piemēram, viesnīcu servisa specialitātē, kur uzņem pēc vidusskolas beigšanas, un drēbnieka profesijā, kurā iestājas ar pamatskolas izglītību.

31.arodvidusskolā šogad populārākās bija apdares darbu tehniķa un mūrnieka specialitātes. Tur veidojās konkurss –apmēram 1,5 pretendents uz vienu vietu. Tāpat kā citus gadus, arī šovasar puiši visai naski iesniedza dokumentus, lai kļūtu par galdniekiem. Direktore Gunta Zalcmane pastāstīja, ka liels audzēkņu pieprasījums bijis arī vidusskolas kursā. Vēl ir piecas brīvas vietas skārdnieka plus metinātāja kursā.
 

Dod priekšroku pilsētas mirdzošajām ugunīm

No abām Liepājas rajona profesionālajām skolām Cīravas Arodvidusskola var lepoties ar ļoti pieprasītu automehāniķu un pavāru kursu, kā arī nokomplektētu korekcijas klasi tiem, kam neizdevās pabeigt 9.klasi savā skolā. Skolas mācību pārzine Dace Pole izsaka nožēlu, ka šogad nav nokomplektēta galdnieku grupa, jo Cīravā sagādātas modernas iekārtas galdnieku skološanai un strādāts, lai tiktu sagatavoti labi sava aroda meistari. “Laikam jau jaunieši vairāk izvēlas vilinošo pilsētas dzīvi un arī skolu Liepājā, jo tur viņiem ir arī vairāk iespēju brīvā laika pavadīšanai,” secina D.Pole. Tomēr viņa cer, ka nākamgad šo kursu izdosies nokomplektēt un interese būs, jo galdnieki darba tirgū šobrīd ir diezgan pieprasīti.

Kazdangas Profesionālās vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Renāte Goldberga pastāstīja, ka šogad skolā atvērts tikai viens apvienotais kurss, kurā mācās 37 audzēkņi, kas izvēlējušies apgūt lauku tūrisma speciālista un lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesiju. “Būs priekšmeti, kas audzēkņiem notiks kopā, bet specialitātes priekšmetos viņi mācīsies grupās,” norāda R.Goldberga. No skolas piedāvātajām specialitātēm šogad mācības neuzsāka ne sekretāri, ne vides saimniecības speciālisti, jo šeit grupas nokomplektēt neizdevās. “Par vides speciālistiem īpaši sāp sirds, jo šeit mums ir modernas iekārtas, kur jauniešiem apgūt arodu, taču interese ir visai maza,” nosaka R.Goldberga. Viņa piebilst, ka skola izstrādājusi projektu par automehāniķu prakšu vietām, kas ļautu jauniešiem apgūt darbu ar modernu aparatūru un tādējādi iegūt darba tirgū vairāk pieprasītas prasmes. Tāpat par savu audzēkņu labāku sagatavošanu reālajam darbam profesijā nopietni domā arī Cīravā, jo kam gan vajadzīgs speciālists bez vismaz minimālas praktiskā darba pieredzes. “Man gan šķiet, ka pie programmu piedāvājuma skolās, vērtējot darba devēju pieprasījumu, vairāk būtu jāpiestrādā arī valsts līmenī,” norāda R.Goldberga.
 

Sadarbojas ar darba devējiem

Ē.Zīle savukārt norādīja, ka viņas vadītās skolas audzēkņiem pēc mācību pabeigšanas tiešām paveras reālas iespējas strādāt savā profesijā. Piemēram, Liepājas ēdināšanas uzņēmumos un restorānos – “Amritā”, “Upē”, “Baronā Bumbier’s” un citur darbu jau atraduši 48.arodvidusskolas absolventi. Sava veida nozīme tam, kā darba devējs un darba ņēmējs atrod ceļu viens pie otra, ir arodvidusskolas sadarbībai ar uzņēmējiem. “Mēs darba devējus aicinām piedalīties kvalifikācijas eksāmenos. Tāpat attiecīgās nozares speciālisti piedalās žūrijā, vērtēšanas komisijās konkursu laikā, uzaicinām viņus izglītības programmu akreditācijā,” pastāstīja Ē.Zīle. Lai uzzinātu potenciālo darba devēju intereses, 48.arodviduskolā notiek tādi kā apaļie galdi, kuru laikā skolas pedagogi uzzina, kādas prasmes un iemaņas no viņu absolventiem gaida darbavietās, bet darba devēji iepazīst skolu un tās iespējas.

Ir vēl arī citi sadarbības veidi. Piemēram, atsevišķiem audzēkņiem ir darba devēju stipendijas. “Tam ir divu veidu nozīme. Skolēnam ir garantēta prakses vieta mācību laikā un darbs, kurā jānostrādā divi gadi pēc mācību pabeigšanas. Tāda uzticība arī pozitīvi motivē audzēkni. Bet darba devējs šajā laikā iepazīst savu nākamo darbinieku,” motivēja direktore. Vēl viens pozitīvs jaunums ir tas, ka skolā ir jauna, moderna šūšanas darbnīca, kas tapusi ar Eiropas Savienības atbalstu.

31.arodvidusskola savus topošos celtniecības darbu pratējus piedāvā celtniecības uzņēmumiem jau mācību laikā, audzēkņi iet praksē, un tad darba devēji var redzēt, uz ko viņi ir spējīgi. “Domāju, liela nozīme, lai mūs pazītu arī ārpus skolas sienām, bija firmas “Knauf” rīkotais starptautiskais topošo apdares darbu speciālistu konkurss, kurā piedalījās ne tikai Latvijas arodvidusskolu, bet arī citu valstu pārstāvji,” sacīja direktore G.Zalcmane. Viņa pārliecinājusies, ka pēc konkursa krasi augusi apdares darbu tehniķu specialitātes popularitāte.  
 

Otrā iespēja

Gan Liepājā, gan rajonā arodvidusskolas pievērsušās izglītības korekcijas programmu izstrādei un ieviešanai. Tā ir sava veida otra iespēja tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri palikuši pusceļā  pamatskolas izglītības iegūšanā.

Liepājas 48.arodvidusskolā izstrādāta korekcijas programma, kurā uzņem skolēnus ar septiņu klašu izglītību un kurā iegūst palīgdrēbnieka specialitāti. Arī te vēl ir atsevišķas brīvas vietas, kuras var izmantot tie puiši un meitenes, kuri parastās skolas solā kādu iemeslu dēļ negrib sēsties, bet pabeigt pamatizglītību ir nepieciešams. Līdzīga programma ir  31.arodvidusskolā – tur puiši, kuriem ir septiņu klašu izglītība, var iegūt galdnieka palīga amata prasmi un plus vēl pamatskolas izglītību apliecinošu dokumentu. To, ka šāda programma ir ļoti nepieciešama, rāda tas, ka pat nevarēja uzņemt visus interesentus.

Par interesentu trūkumu nesūdzas arī Cīravā, kur, kā jau minējām, korekcijas klasē piedāvā apgūt galdnieka palīga arodu, pie reizes ļaujot sekmīgi pabeigt arī 9.klasi. “Vides, skolotāju, kolektīva maiņa daudziem no šiem bērniem ir jauna ceļa sākums, iespēja saņemties un atrisināt radušās problēmas,” saka D.Pole. Tomēr sekmīgai mācību apguvei, viņasprāt, ļoti nozīmīga ir ne tikai paša audzēkņa apņemšanās, bet arī vecāku ieinteresētība un atbalsts. “Mana pieredze rāda, ka mācības nepabeidz tie, kuru vecākiem ir vienaldzīgas bērnu gaitas,” saka D.Pole. Tāpēc viņa priecājas par jauniešiem, kas atgriežas skolā, lai neklātienē iegūtu vidējo izglītību.

Arī R.Goldberga atzīst, ka parādījušies vairāki bijušie audzēkņi, kas interesējas par iespējām pabeigt Kazdangas Profesionālo vidusskolu. “Tomēr gadās arī situācijas, kad audzēknis pēc pāris kursiem saprot, ka nav izvēlējies īsto profesiju, ka nevarēs strādāt, piemēram, birojā,” saka R.Goldberga. 

Profesiju piedāvājums  

Liepājas 48.arodvidusskolā var apgūt šādas specialitātes:
drēbnieks,
pavārs,
ēdināšanas servisa speciālists,
konditors,
saimniecības vadītājs,
sekretārs,
mazumtirdzniecības veikala pārdevējs,
mazumtirdzniecības komercdarbinieks,
šuvējs,
šūto izstrādājumu izgatavotājs,
korekcijas programmās – palīgšuvējs un pavāra palīgs;
skolā piedāvā apgūt arodu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Liepājas 31.arodvidusskolā var apgūt šādas specialitātes:
apdares darbu tehniķis,
mūrnieks un apmetējs flīzētājs,
galdnieks,
skārdnieks un metinātājs,
korekcijas programmā – galdnieka palīgs. 

Kazdangas Profesionālajā vidusskolā var apgūt šādas specialitātes:
lauksaimniecības tehnikas mehāniķis,
vides iekārtu tehniķis,
lauku tūrisma speciālists,
automehāniķis,
sekretārs. 

Cīravas arodvidusskolā var apgūt šādas specialitātes:
būvizstrādājumu galdnieks,
pavārs,
automehāniķis,
korekcijas programmā – galdnieka palīgs;
skolā piedāvā apgūt dažādas profesijas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Daina Meistere, Anda Pūce
“Kurzemes Vārds”

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz