Trešdiena, 29. jūnijs Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Skolas gads jau ieskrējies

Skolas gads jau ieskrējies
03.09.2007 19:20

0

Pirmā jaunā mācību gada diena

Šodien skolas gads jau ieskrējies, bet vēl vakar skolasbērni un skolotāji bija priecīgi par atkalredzēšanos, visas mācību burtnīcas un klades vēl tīras, vēl nevienu neizsauca atbildēt, nevienam nelika rakstīt esejas un pārbaudes darbus. Jo bija pirmā jaunā mācību gada diena, un, kā jau ierasts, skolēni, lieli un mazi, gāja uz savu mācību iestādi ar ziediem rokās, mazie skolēni fotografējās kopā ar savām audzinātājām.

Vēlējumi un viesi

Šo mācību gadu mūsu pilsēta iesāka ar visām tām pašām mācību iestādēm, kas bija pagājušajā posmā. Klāt nākusi viena jauna skola, jo patstāvību ieguvusi līdzšinējā 8.vidusskolas Karostas filiāle, kas tagad ir Karostas pamatskola. Zināmas pārmaiņas ir skolu direktoru vidū. Viņiem piepulcējusies gan Karostas pamatskolas direktore Santa Novada, gan ar šo mācību gadu jauni direktori ir 15.vidusskolai – Gints Ročāns, 11.vidusskolu vada Taisa Sorokina, Ezerkrasta sākumskolas bērnus pirmo reizi uzrunāja Dace Bunka. Pilsētā mācības uzsāka 848 pirmklasnieki, kas ir krietni vairāk nekā pagājušajā mācību gadā, kad skolas durvis vēra nepilni seši simti mazo bērnu. Šoruden vairāk nekā septiņi simti puišu un meiteņu izvēlējušies turpināt mācības vidusskolā, kas ir par apmēram simt piecdesmit mazāk nekā pērn desmitajās klasēs bija audzēkņu.

Vakar pie skolēniem gan pašvaldības mācību iestādēs, gan privātskolās ar uzrunām, apsveikumiem un vēlējumiem ciemojās pašvaldības amatpersonas un deputāti. Piemēram, 1.ģimnāzijas un Katoļu pamatskolas audzēkņus sveica domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, viņa pirmā vietniece Silva Golde bija Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolā, kā arī apmeklēja RTU Liepājas filiāli un 15.vidusskolu. Gunārs Ansiņš ieradās Ezerkrasta sākumskolā, A.Puškina 2.vidusskolā ciemojās Tālivaldis Vēsmiņš, Uldis Pīlēns apmeklēja 5.vidusskolu, 7.vidusskolā ieradās Andrejs Boboško, 11.vidusskolā – deputāte Elita Kosaka un Izglītības pārvaldes priekšniece Ludmila Molčanova. Viesu netrūka arī citās skolās.

Dāvanas

Mazajiem pirmklasniekiem uz sola bija noliktas ne tikai viņu rūpīgo audzinātāju sagatavotās dāvaniņas, bet arī šaha mācību grāmata latviešu valodā, kuras autors ir daudzkārtējais pasaules čempions šahā Anatolijs Karpovs, un pilsētas pašvaldības sagatavotā krāsojamā grāmatiņa “Kopā ar runci Rūdi – drošāk”. Jo tas ir ļoti būtiski, cik droši bērns jūtas ceļā uz skolu un atpakaļ uz mājām. Ne velti jau pirmajā skolas dienā ne viena vien pirmklasnieka mamma aicināja savu mazo skolnieciņu: “Tagad parādi man, kā tu iesi uz mājām, kuru ceļu izvēlēsies!”

Tradicionāli pielocīt skolas somu daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo saimju bērniem palīdzēja deputāti. Tos zēnus un meitenes, kuru vecākiem pašiem neizdodas sarūpēt vajadzīgo, bet kuri rūpējas, lai viņu bērniem būtu viss skolai nepieciešamais, labvēļiem atrast palīdzēja Sociālais dienests. Tā kā šie ziedojumi nebija bezpersoniski, tie no dāvinātāja nonāca tieši rokās. Dāvanu kartes mācību līdzekļu iegādei sarūpējuši Tālivaldis Vēsmiņš,
Gundars Krieviņš, Uldis Pīlēns, Anna Krilova, Helvijs Valcis, Elita
Kosaka, Viktors Dronovs, Andrejs Boboško, Aigars Kesenfelds, Gunārs Ansiņš. Uldis Sesks, Silva Golde, Elita Kosaka un Andrejs Boboško pirms jaunā mācību gada sākuma arī paši apciemoja ģimenes mājās.

Par dāvanu visiem, kas šoruden mācās, var uzskatīt arī vērienīgo sarīkojumu ciklu “Vēl viens Jaunais gads”, kura daudzveidīgās nodarbības un aktivitātes pulcēja gan mazos bērnus, gan pusaudžus un pat jauniešus, kuri pēc pirmās skolas dienas vēl nevēlējās doties uz mājām, bet gribēja palikt savu draugu pulkā.

Sveic darba jubilejā

Liepājas rajona skolās mācību gada sākumu atzīmēja gan 1., gan 3. septembrī. Bija gan svinīgas uzrunas, gan ziedi jaunajiem skolotājiem un klases audzinātājiem, gan audzēkņu un viesmākslinieku koncerti.

Viena no tām mācību iestādēm, kas Zinību dienu atzīmēja 1.septembrī, bija Dzērves pamatskola. Šāda izvēle bija tādēļ, lai sagādātu svētkus bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, pastāstīja pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Lāsma Jūrmale.

Sarīkojuma vadītāji no Skolēnu līdzpārvaldes – Liene Ziediņa un Edijs Kalvenieks – direktoru Mairoldu Blūmu un Pagasta padomes priekšsēdētāju Arti Čanderu aicināja atklāt svinīgo brīdi. Vairākus pedagogus un darbiniekus sveica darba jubilejā. 15 gadus skolā par grāmatvedi lietvedi strādā Ruta Vīgrieze un angļu valodas skolotāja Liene Bērziņa, 10 gadus – vizuālās mākslas skolotāja Daina Jaunzeme, piecus gadus – apkopēja Anita Trenmore. Taču vislielākais pārsteigums bijis mūzikas skolotājai Maijai Pētersonei, kura skolā nostrādājusi 30 gadu. Viņu sveikt bija ieradušies gan pārstāvji no pirmajām audzināmajām klasēm, gan arī pagājušā gada absolventes, kuras bija sagatavojušas muzikālu apsveikumu. Bet godināt pirmklasniekus šogad bija ieradies kuģa kapteinis, kura lomā iejutās Ingars Gudermanis, un Pepija jeb Denisa Braša. Bērni svinīgā gaisotnē saņēma “Ābecīti” un skolēna apliecību, kā arī skaistas skolas somas, par ko bija parūpējusies Kultūras nama vadītāja Daina Gulbe. Vēlāk sākumskolas klašu skolēni tika aicināti uz jautrām rotaļām kopā ar Pepiju un kapteini, bet 5.–9. klašu skolēni piedalījās skolotāju sagatavotos konkursos, pelnīja žetoniņus un iespēju piedalīties loterijā, lai iegūtu kādu nelielu balvu.

L.Jūrmale, jauno mācību gadu sākot, novēl: “Lai visiem – gan bērniem, gan vecākiem un pedagogiem – ikdienas steigā izdodas nepazaudēt laimes un labi padarīta darba izjūtu. Varbūt reizēm pieaugušajiem ir vērts ieklausīties, pavērot un pamācīties no bērniem. Viņi nekad neko nedara pa pusei. Ja viņi ko dara, tad ar pilnu jaudu.”

Vaiņodes vidusskolā katrs mācību gads iesākas citādi, pastāstīja direktora vietniece audzināšanas darbā Māra Tamuža. Vakar 12.klases skolēni skolas sporta hallē ieveda pirmklasniekus, nosauca katru un uzdāvināja vizītkarti. Bērni saņēma arī tulpju sīpoliņu ar vēlējumu rudenī to iestādīt, visu ziemu rūpēties par to, lai pavasarī, kad 1.klase iezvanīs pēdējo zvanu divpadsmitajiem, visas 27 tulpes būtu krāšņos ziedos. Audzinātāja Gunta Minka 1.klases audzinātājai Initai Sudmalei uzdāvināja lāpstiņu un grābeklīti, jo puķēm un bērniem vajadzīga rūpīga audzināšana. Tika godināti arī tie skolotāji, kuri skolā nostrādājuši visu darba mūžu – 45 darba gadus saskaitījis skolas direktors Arvīds Desmitnieks, skolotājas Anna Treide un Guna Satovska. Savukārt ar Liepājas rajona Izglītības pārvaldes Goda rakstu tika apbalvotas skolotājas Sarmīte Roze, Aija Revizore, Gunta Minka.

Vaiņodes Pagasta padomes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons pašvaldības vārdā pateicās ķīmijas un bioloģijas skolotājai Ārijai Čerņavskai. “Kurzemes Vārds” jau rakstīja, ka viņa 30.augustā saņēma Ata Kronvalda fonda balvu. Pagasta padomes atzinību saņēma arī skatuves runas skolotāja Guna Satovska. Viņas audzēknis Juris Jope vakar uzsāka studijas Kultūras akadēmijā, kur apgūs aktiermeistarību. Katra klase atbilstoši skolēnu skaitam saņēma arī Vaiņodes vidusskolas dienasgrāmatas un nelielu naudas balvu sīkām klases vajadzībām.

Statistiku vēl apkopo

Mācību gada sākumu vakar atzīmēja arī Kazdangas Profesionālajā vidusskolā un Cīravas arodvidusskolā. “Mums plāns ir izpildīts,” apgalvoja Kazdangas Profesionālās vidusskolas direktors Agris Strazdiņš. Viņa vadītajai izglītības iestādei šogad bija atļauts uzņemt 30 audzēkņu. 25 no tiem izvēlējušies jauno izglītības programmu “Militārais autotransports”. “Pārējie ir tādi, kas atnākuši ar vidējo izglītību. Viņi mācīsies vecākos kursos,” paskaidroja A.Strazdiņš.

Savukārt Cīravas arodvidusskolai ar kursu nokomplektēšanu veicies grūti. Vēl ir brīvas vietas, atzina direktors Kārlis Fricsons. Nav nokomplektēta grupa izglītības programmā, kurā pēc pamatskolas beigšanas var iegūt galdnieka specialitāti. Arī galdnieku palīga aroda apguve nav iecienīta. “To var mācīties, ja pamatskola ir pabeigta ar liecību. Programma ieviesta pēc Izglītības pārvaldes lūguma,” skaidroja K.Fricsons. Lai atvērtu grupu, vajag 15–16 audzēkņu, bet pagājušās nedēļas beigās bija pieteikušies tikai aptuveni 10 abās specialitātēs.

Liepājas rajona Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Gunta Lagzda informēja, ka statistikas dati rāda – skolēnu skaits turpina sarukt. Par pirmklasnieku un kopējo skolēnu skaitu dati tiks apkopoti šās nedēļas laikā. 10.klases šogad nebūs tikai Durbes vidusskolā.

Daina Meistere,
Ilze Lanka,
Gunta Leja,
“Kurzemes Vārds”

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz