Pirmdiena, 25. maijs Junora, Anšlavs

Raitis Šēners: Adventa laiks un Ziemassvētki ir apauguši ar biezu kultūrslāni

Raitis Šēners: Adventa laiks un Ziemassvētki ir apauguši ar biezu kultūrslāni
Foto: Ruslans Šuļga
30.11.2014 07:00

Raitis Šēners, Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs

Adventa laiks ir vēsturiski
izveidojusies tradīcija, bet samērā jauna tradīcija Rietumu kristietībā.
Adventa laika pirmsākumu var meklēt vismaz pirms pāris gadsimtiem – pēc
reformācijas – Ziemeļvācijā, Hamburgā. Hamburgas pilsētā praktizējošs mācītājs,
redzot Hamburgas ielās klīstošus bērnus, kuri bieži bija bez vecākiem un
pajumtes, izveidoja patversmes māju. Lai iepriecinātu patversmes mājas
bērniņus, mācītājs izveidoja vainagu un tajā ielika 24 baltas sveces. Tradīcija
sāka savu dzīvi un, laikam ejot, sāka to variēt – ar laiku parādījās krāsainas
sveces, mainījās sveču skaits, kurām bija savi simboli. Adventa vainagā pareizi
lietot būtu violetās sveces – tās simbolizē grēku nožēlu, sevis izvērtējuma
situāciju. Iededzot svecīti, cilvēks iededzina simbolisku gaismu savā dvēselē,
ieslēdz Dieva gaismu, ieslēdz savu prāta gaismu, lai izvērtētu sevi, savu dzīvi
un dvēseli. Ceturtajā Adventa svētdienā, iededzinot Adventa vainaga sveci, mēs
saprotam, ka ir nostaigāts simbolisks aplis, mēs esam gājuši no svētdienas uz
svētdienu, tāpēc ir labi, ja Adventa laikā apmeklē visus četrus dievkalpojumus,
kuros piemeklēti iedvesmojoši, īpaši stāsti no Bībeles.

Laikam ritot, izkristalizējās,
ka Adventa laiks tiek savienots kopā ar biblisko redzējumu par 40 dienām.
Pieminētās 40 dienas ietver Kristus kārdināšanas stāstu, Mozus 40 klejojuma
gadus ar Izraēla tautu līdz Apsolītajai zemei, 40 dienas, ko Mozus pavada kalnā
līdz saņem Dieva dotās baušļu plāksnes, ko viņš nones lejā, un 40 dienas, ko Kristus
ir pavadījis uz zemes un tad atvadās. Šis 40 dienu cikls parādās kā biblisks atskaites
skaitlis, un četras Adventa svētdienas simbolizē katrus no 10 gadiem – 40
tuksneša gadi Dieva tautai, kura gatavojās ieiet Apsolītajā zemē. Tas ir viens
no Adventa laika traktējumiem.

Adventa laikā mēs akcentējam
savu uzmanību uz nākošo Kristu šajā pasaulē. Kā uzsver baznīca – Kristus nāk
divējādi. Kristus pie mums ir jau ieradies šajā pasaulē – piedzimis kā mazs
bērniņš, kā Jēzus, ienācis pasaulē kā mūsu glābējs un pestītājs, kurš grib mūs
atbrīvot no ļaunuma, no nāves varas, grēka, nes mums piedošanu un glābšanu.
Viennozīmīgi – Adventa laiks nav tikai kāds Ziemassvētku gaidu laiks. Adventa
laikam ir lielāka, daudz piepaceltāka jēga – mēs akcentējam Kristus otrreizējo
atnākšanu. Tā ir priecīga atnākšana, jo šī grēku pasaule tiks pārveidota par
Dieva mīlestības valstību. Dieva bērniem, pasaulei ir nepieciešams garīgais
nomods – ka Kristus kādu dienu atgriezīsies atpakaļ uz pasaules, ko viņš ir
radījis un sekos pilnīga un galīga atpestīšana no ļaunuma varas, no velna
varas, no grēka varas.

Tāpēc Adventa laikam ir ļoti
liela un izcila nozīme – mēs pārskatām savas attiecības ar Dievu, mēs
akcentējam, ka ir svarīgi katram cilvēkam paskatīties uz savu dzīvi – varbūt
kaut kas ir palaists garām, vai ir kas tāds, ko cilvēks gribētu labot – Adventa
laiks ir tam piemērots. Tas ir savas iekšējās dvēseles izvērtējuma laiks.

Adventa laika kulminācija – kad
izvērtējuma laiks noslēdzas ar tuvojošos Dieva mīlestības apliecinājumu – Dievs
ir sūtījis savu Dēlu par glābēju. Šajā laikā mēs kā Dieva bērni – ne tikai svinam
Ziemassvētkus, bet arī apzināmies pasaules noslēgumu, mēs saprotam, ka kādā
brīdī šī pasaule beigs pastāvēt, beigsies grēku, nāves, slimību laikmets un iestāsies
tā saucamais Dieva mīlestības un žēlastības laikmets – Dieva valstība.

Diemžēl, mūsdienās šie skaistie
svētki ir apauguši ar biezu kultūrslāni. Adventa laikam un Ziemassvētkiem cilvēki
ir piešķīruši savu estētisko skatījumu. Novēlu visiem, lai nebūtu tā, ka visi
skrienam pa skaisti izdekorētiem veikaliem, pērkam, tērējam naudu, bet neizprotam,
kas ir īstais Ziemassvētku saturs. Ziemassvētku notikums savā būtībā ir Kristus
piedzimšanas notikums un atnākšana. Protams, es nekādā ziņā nenoniecinu
apdāvināšanas faktu, ko cilvēki organizē, lai iepriecinātu viens otru, tas ir
pareizi un tas ir nepieciešams. Jo Ziemassvētku laikā mēs akcentējam, ka Dievs
pats ir dāvinājis savu Dēlu par pasaules glābēju, šī lielā notikuma gaismā mēs
viens otru apdāvinām un iepriecinām. Ja mēs atraujam savas acis nost no Kristus
un nodarbojamies ar kādu kultūras pasākumu, kur Kristum vairāk nav vietas, tad
tā ir šo svētku zaimošana un sagānīšana. Tas var atgriezties atpakaļ – kā lāsts
pār cilvēkiem, zaudējam Dieva svētības, jo cilvēki ir izkropļojuši fantastisku
Dieva mīlestības notikumu, pārvēršot to par tukšu, laicīgu, skaistu, pompozu un
emocionalizētu pasākumu bez iekšējā satura.

Svētki, ko organizē kristīgās
baznīcas kopā ar pilsētas domes pārstāvjiem, ir rūpīgi pārdomāti, piepildīti un
padarīti par gaišiem svētkiem, kuros nav ne vēsts no zaimošanas un tukšības.
Svecītes patiešām tiek iededzinātas par godu Kristum, viņa gaidīšanas
kopsakarā. Ja pilsētā notiekošie Adventa laika pasākumi būtu lielāka mēroga, uz
kuru nāktu vairāki tūkstoši cilvēku, kā tas bija lāpu gājienā, tad tie būtu
fantastiski svētki, kā tas ir šur un tur Rietumeiropā. Mēs visi par to tikai
priecātos.

Šodien,
šajos ārkārtīgi sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos, kuros mēs atrodamies, es
gribētu uzrunāt visus atgriezties atpakaļ pie Dieva. Mums pavisam nopietni ir
jāpārvērtē, kāpēc mums ir šī valsts, kāpēc mums vēl ir šī zeme, kāpēc mēs to
varam lietot un tai joprojām esam saimnieki. Tas ir tāpēc, ka Dievs mums ir
uzdāvinājis šo zemi, lai mēs veidotu dzīves labklājību, saņemtu sev garu mūžu,
bet lai mēs neaizmirstu savu mīļo Dievu, kurš to ir devis. Diemžēl, tauta no Dieva
ir aizgājusi – mūsu baznīcas ir pustukšas. To, ka Ziemassvētku vakarā būs
pilnas baznīcas – neko nenozīmē, nākamajā svētdienā baznīcā ienāks vien 40-50
cilvēku, bet kur pazuduši pārējie? Ja tā ir atbilde, ko mēs kā tauta atbildam
un pēc svētkiem Dievnami paliek pustukši, tad mēs kaut ko neesam sapratuši,
esam kaut ko pārpratuši un par to var nākties dārgi samaksāt. Mēs varam
pazaudēt savu valsti un neatkarību, nonākt jaunas okupācijas apstākļos,
verdzības, tirānijas apstākļos. Mīļie iedzīvotāji, liepājnieki – izdariet
visunikālāko izvēli savā dzīvē – pasakiet – Dievs, Tu mums esi vajadzīgs, pat
vairāk, nekā mēs domājam.

Gribu novēlēt visiem ļoti
gaišus, saturiski piepildītus svētkus, nepazaudēt Kristu, bet atrast viņu no
jauna. Mums ir tik skaista pilsēta un tik daudz labi padarītu darbu, lai mēs
varētu atrast laiku un pateikt Dievam paldies par to, kas ir izdarīts, par to,
ko mēs gribētu paveikt nākotnē un mēs šo valsti varētu apsaimniekot, būt
laimīgi savā zemē.

Mēs šobrīd atrodamies krustcelēs. Ja mēs šodien izdarīsim pareizo izvēli, mēs
dzīvosim. Ja mēs kļūdīsimies – mēs nedzīvosim. Šis ir tas vēsturiskais brīdis,
kad jāpieņem visnopietnākais lēmums – mums ir jāizdara tikpat vēsturisks
lēmums
kā toreiz – 90. gadā. Un toreiz lēmums bija – baznīcā ir kaut kas
tāds, ko mums vajag, ļoti vajag. Gribu un novēlu, lai mēs šo sajūtu atgūtu
atpakaļ. Man ir ticība, ka mēs vēl to varam!

40 komentāri

2014-11-30 08:43

sektam-ne: ludzu beidziet nodarboties ar savu sektas propogandu. Ziemassvetki izsenis bijusi paganu svetki. ludzam jus savam sektas biznesa modelim izveleties alternativu simboliku un datumus. ar cienu, intelektualais pagans

2014-11-30 08:46

+ vel: viss sis religiju kults, kas spele uz cilveku vainas sajutu, it ipasi latviesiem, kam jau ta ir pastiprinata vainas un mazvertibas sajuta, nes musu tautai vien arvien vairak problemu, un nekadi nesekme tautas apzinas izaugsmi

2014-11-30 08:47

runas-briviba-pamats: ludzu Liepajnieku administracijai soreiz nedzest komentarus. busim vienoti pret cenzuru :)

2014-11-30 09:31

Latvis: Svinēsim īstos svētkus Saulgriežos, radīsim Spēku un godāsim Sauli. Krustnešu atnestas, seno latvieti nokaujot, ar varu uzspiestas tradīcijas - tie nav svētki. Šodien aizdedzam pirmo sveci par mūsu nogalinātajiem senčiem!

2014-11-30 09:41

Deglis: Ticiet Dievam sirdī, nevis mācītājiem un baznīcai. Reliģijas mērķis jau no seniem laikiem ir manipulēt ar tautas prātu. Cik karu un slepkavību nav notikuši un vēl notiek dēļ "pareizās" ticības. Priekš kam tas vajadzīgs? Un , kad palasa par mācītāju zvērībām, pedofilijām, mati ceļas gaisā! Vēl nesen Alūksnē aizturēts viens kretīns "mācītājs". Nu kā lai tic?

2014-11-30 09:55

lietprateji: visu cienu baznicai - vienam no senakajiem un veiksmigakajiem BIZNESIEM cilveces vesture!

2014-11-30 10:13

biznesmeņi: Baznīcu bizness patiešām rullē. Trīsvienības baznīcā rīko izklaides pasākumus, pa kuriem iekasē samaksu kā kultūras namā!:D

2014-11-30 12:38

Laima: Dusmojoties neapgrēkojaties! Lai saule nenoriet, Jums dusmojoties! (Ef. 4:26).

2014-11-30 13:26

sela: Nevienam nav aizliegts izvēlēties nepareizo ceļu un droši pa to iet, kā te iepriekšējiem komentētājiem. Ticīgiem cilvēkiem par tādām muļķībām atliek tikai pasmaidīt. Katram savs.

2014-11-30 18:00

katram savs: Esam pieauguši, paši zinām vai ticēt mācītājam un baznīcai, vai tomēr Dievam! Man ir tikai žēl, ka mazi bērni tiek staipīti uz baznīcu, un viņiem tiek ticība uzspiesta, neapzinoties sekas:(

2014-11-30 22:57

man arī Savs!: Tiešām skumji, ka neapzināmies tās labās sekas, kas varētu palīdzēt augt mūsu bērniem tīriem, skaidriem, apzinoties Labo un ļauno, atšķirot grēku no ceļa, kas ved uz Mīlestību un prieku,....ja vien mēs uzticētos un ticētu Vērtībām, kas nav mainījušās gadu tūkstošos...Lai Dieva svētība mums visiem!!!

2014-12-01 10:27

arī Latvietis: Tev komentārā "Latvietis" galvā ir galīga putra un mēsli.

2014-12-01 12:27

to 10:27: Esi viens no "tikumīgajiem" baznīcniekiem?:D

2014-12-01 13:50

Domas par atsauksmēm: Ja pasaulē valdītu pilnīga labklājība , un visiem būtu viena ticība , cilvēks tik un tā atrastu par ko kašķēties.Skumji. Esiet gaiši savās domās un iecietīgi dzīves solī.

2014-12-01 15:26

to Domas: Nevajag uzspiest ticību un sludināties, un neviens nekašķēsies. Ja cilvēks gribēs iet baznīcā, lai viņš to dara! Bet reklamēšanās nav patīkama.

2014-12-01 18:48

Jā!: Dieva izredzētā tauta sasniedza Dieva Apsolīto zemi vēl pagājušajā gadsimta pirmajā pusē un tagad nebeidz apspiest un terorizēt citu tautu.

2014-12-01 19:49

essis: Nezinu, neesmu savā dzīvē nekad saticis dievu; neesmu redzējis arī tos dižos dieva darbus. Zinu tikai, ka pagājušajos karos neviens dievs nav glābis ne latviešu zemi, ne latviešu tautu.
Un baznīcas - luterāņu, katoļu, pareizticīgo, baptistu u. c. - šķiet drīzāk kā kaut kādas ienaida kurinātājas starp ļaudīm: te aizliedz sievietes ordinēt par dieva sludinātājām, te vajā un nosoda homoseksuālus cilvēkus. Vai tad tiešām šodien vēl kāda mūsdienīgi izglītota persona tic bībeles pasaciņām?

2014-12-01 21:38

Laima: Nenīsti savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvain;igs! (3.Moz. 19:17)

2014-12-01 23:00

enģelis 1: Ticēt Dievam, nekad nevienam nevar uzspiest!
Katram ir dota izvēle,iet savu ceļu vai iet Dievam pie rokas.
Un tas ,kas tic Dievam vienmēr būs vinnētājs,tas kas viņu nepieņem ,būs vienmēr zaudētājs!Izvēle Jūsu ziņā...

2014-12-02 06:09

engelim: luuuudzu pamato savu logiku.... luuudzu..

2014-12-02 08:06

par enģelis 1: Enģelis 1 tekstiņš sākumā nevainīgs, bet beigās jau lasāmi draudi. Tipa, ja nepieņemsi, ko saka, būsi zaudētājs. Bet lai paliktu par nevainīgo jēriņu, komentētājs tekstiņu beidz ar vārdiem "Izvēle Jūsu ziņā".:DD
Ar katru šo "svētajo" vervelējumu, man rodas vēl lielāks riebums pret viņiem! Liekulība spraucas ārā pa visiem caurumiem! Tieši tāpēc es ticu Dievam, bet ne mācītājiem un baznīcām!

2014-12-02 10:35

enģelis 1: Mēs katrs saskatām,ko gribam saskatīt,Draudi tur noteikti nebija domāti,gribēju pateikt tikai to,ka ja paļaujas un tic uz Dievu ,viņš nekad Tevi neatstās,lai arī cik grūta būtu situācija.Viņš palīdz atrisināt visu ,tāpēc ar Dievu var būt vinnētājs.Zaudētājs ir tad,ja nav uz ko paļauties,tad arī cilvēki izdara pašnāvības,tāpēc ,ka nav uz ko paļauties!Un par Dievu runā sliktu tie,kas viņu nepazīst ,kas nav devuši viņam iespēju būt līdzās,patiesībā,viņš nav nekas cits kā mīlestība!

2014-12-02 10:39

enģelis 1: Ir arī ļoti labi mācītāji,tādus zinu,un nav visi liekuļi ,kā Jūs sakāt.

2014-12-02 13:02

lapsis: Ziemassvētki ir gada lielākie komercsvētki, un tiem pēdējā laikā tautā paliek aizvien mazāka saistība ar reliģiju. Ir jau daudzi, kuri tic tām žīdu pasakām, bet vienai lietai es ticu- viss labais ko esi darījis kāda labā, vai sūdi ko esi kādam uztaisījis, agri vai vēlu atgriežas atpakaļ.

2014-12-02 13:20

Es ticu: Es ticu labajam, es ticu Jēzum!

2014-12-02 15:12

par enģelis 1: Enģelis 1, varbūt izguli dzērumu, un tad vēlreiz palasi komentārus? Neviens pa Dievu neko nesaka sliktu. Atkārtoju -Dievam vajadzētu ticēt, bet nevis svētuļiem, mācītājiem un baznīcai! Un neviens nesaka, ka VISI mācītāji ir liekuļi! Gan jau, ka ir kāds jauks cilvēks:)

2014-12-02 15:14

enģelim: Pilnīgi piekrītu par 100%. Tie nav draudi,bet brīdinājums.Runajot par logisku pamatojumu - ja savā dzīvē esi ticējis Dievam,taču pēc nāves izrādās,ka tādi jēdzieni kā paradīze un elle neeksistē,tu nebūsi zaudējis neko. Bet ,ja visu dzīvi noliedzot Dievu,pēc nāves izrādīsies, ka "žīdu pasakas" ir baisa realitāte,Tu būsi zaudējis visu. Lai Dievs svētī!

2014-12-02 17:29

essis: > lapsim
Par komerciju pie labas gribas var padarīt jebko - tautas svētkus, ģimenes svinības.
Un, jā - daudzi tic pasakām nav pat svarīgi, kuras tautas pasakām. Acīmredzot arī Tu pats esi sacerējis pasaciņu, kurai ticēt, jo būsim reālisti - dzīvē jau tā nenotiek.
Un, re, kāda interesanta sakarība ticīgajiem: man nevajag argumentus, nevajag apstiprinājumu, bet...ja pēc nāves izrādīsies, ka pasakas ir realitāte...Tāpēc, lūk, nodrošinos un ticu!
Mīļie ļaudis, ir taču 21.gadsimts, ticiet zinātnei!

2014-12-02 17:47

lapsis: essis kādu kapronu Tu pīpē, ka šitā aizbrauc jumts. Met to lietu pie malas citādi vēl sāksi ticēt folšim :)))
Un par labajiem un sliktajiem darbiem- tā nav pasaka, bet skarba dzīves realitāte. Un tam nav pilnīgi nekāda sakara ar reliģiskiem stāstiem, bet šo dzīvi veidojam mēs katrs pats.

2014-12-02 18:45

cilvēks: "Cik skaisti ir dzīvot,ja sirds var teikt-es ticu Dievam!

2014-12-02 19:23

vēl par ""enģeli": enģelis 1- ne jau Tu būsi tas kurš norādīs ko darīt un ko nē. Un ne jau Tu noteiksi kas eksistē un kas nē. Ticība Tev prātiņu aptumšojusi, bet pats/-i to nejēdz. Un sevi vēl pa enģeli (:D) nosaucis. Sviests kaut kāds. Beidz pīpēt spaisu, tas var slikti beigties.

2014-12-02 21:44

Jahnis: Visi rauj to cilvēku uz visām pusēm.Tas ir apmulsis.VCiņš grib tikai kārtīgi npieēsties, kaut ko spirtotu iedzer't, paķīķerēt televizoru... Garīgas lietas caurmēra liepājnieku maz interesē. Žēl.Vajadzētu jau paklausīt mācītāju.kaut reizi mūžā padomāt par dzīv...Nav laika...i

2014-12-02 22:09

SmakHnis: Kāpēc man būtu jāpaklausa kaut kāds mācītājs?:DDD Ko tu te murgo? :DDDDDDDDD

2014-12-02 22:50

skarba realitate: lai ari cik loti mes nīstu,neieredzētu un nicinātu mācītājus,kad nepielūdzami stājies nāves priekšā,realitātē tieši mācītājs ir tas,kuru cilvēks vēlas sastapt.Nekad neesmu saticis uz nāves gultas guļošu cilvēku,kurs mekletu zinātniekus,zintniekus, Laimas,Ūsiņa vai Jumja atbalstu:)

2014-12-03 10:44

Paldies: Paldies par brīnišķīgo rakstu un atgādinājumu katram, spiežot pēc komentāriem paliek skumji, cik ļoti ievainotas un tumsībā grimušas ir dvēseles, bet, ja viņi to ir lasījuši un sirdī noraidījuši, tad lai Dievs viņiem žēlīgs, bet spriedumu parakstījuši paši sev, nebūs ar ko aizbildināties.

2014-12-03 11:06

enģelis 1: Tā jau arī ir tā izvēle.Vai dzīvot Dieva mīlestībā un atbalstā,vai nu izvēlētie iet savu ceļu pilnu ar dusmām ,naidu ,nesaprašanu,un noliekot visu labo,jo nav iepazinuši mīlestību.Tad ,akad pienāk katram cilvēkam,tās reizes,kad viss izšķirās,vai dzīvot vai nāvi,tad meklē pēkšņi Dievu,tāpēc nevajzdzētu pārsteigties ar komentāriem šet,ka pastāv -zīdu pasakas,tā saka ,tikai tie,kas dzīvo tumsībā...

2014-12-03 12:27

Laima: Rokoperā "Kaupēn, nans mīļais!" Dzejnieks izmisis lūdz ļaut viņam "izvemt to čūsku, kas manī". Šī Čūska vēl šodien daudzām dvēselēm, iespējams bezapziņā, liek būt ļaunām un neļauj ar bijību gaidīt to brīdi, kad Bērniņš piedzims.Viņām bail šī svētā brīža, kas tā dosinē ar pašu dzīvi. Bet Bērniņš tomēr piedzims. Un - par mums visiem!

2014-12-03 12:29

Laima: Rokoperā "Kaupēn, nans mīļais!" Dzejnieks izmisis lūdz ļaut viņam "izvemt to čūsku, kas manī". Šī Čūska vēl šodien daudzām dvēselēm, iespējams bezapziņā, liek būt ļaunām un neļauj ar bijību gaidīt to brīdi, kad Bērniņš piedzims.Viņām bail šī svētā brīža, kas tā disonē ar pašu dzīvi. Bet Bērniņš tomēr piedzims. Un - par mums visiem!

2014-12-03 19:16

bitte: Beidziet kaitināt tautu, liekuļi!

2014-12-08 01:07

Ainars: Religija ta ir jauka lieta, it īpaši ja atcerēties krusta karus un raganu dedzināšanu.... Ja kas cilvēks arī bez reliģijas saprot kas ir labi un kas nē.

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Distances līgums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz