Trešdiena, 1. aprīlis Dagne, Dagnis

Iznomās suņu placi SPA būvēšanai

Iznomās suņu placi SPA būvēšanai
Foto: publicitātes
11.06.2015 16:34

liepajniekiem.lv

Pilsētas domes sēdē šodien, 11.jūnijā, deputāti pieņēma
lēmumu zemesgabalu Zvejnieku alejā, kur šobrīd atrodas suņu pastaigu laukums,
iznomāt SPA kūrorta būvniecībai, portāls uzzināja pilsētas domes sēdē.

Pieņemtais lēmums paredz iznomāt A/S “AmberStone
Group” sanatorijas – kūrortviesnīcas kompleksa būvniecībai saskaņā ar
attīstības komitejā akceptētu projektu uz 30 gadiem zemesgabalu Zvejnieku alejā
11A 43 933 kvadrātmetru platībā.

Taču, ņemot vērā pilsētas pašvaldības iepriekšējo slikto
pieredzi ar nenopietniem investoriem, potenciālajam nomniekam būs jāpilda
vairāki nosacījumi.

Proti, Nekustamā īpašuma pārvaldei uzdots sagatavot līguma
projektu par minētā zemesgabala ilgtermiņa nomu, iekļaujot tajā vairākus
nosacījumus: pilsētas pašvaldība neatbild par nomnieka ieguldījumiem un
izdevumiem, apsaimniekojot iznomāto zemesgabalu; nomnieks maksā nomas maksu
1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā; papildus minētajai zemes
nomas maksai nomnieks maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli; nomnieks
šā līguma darbības laikā maksā visus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai
tiks paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā un kas attiecas uz iznomāto
zemesgabalu; nomnieks saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un citiem
kārtību regulējošiem noteikumiem nodrošina iznomātās vietas un tās apkārtnes
uzkopšanu; nomnieks atbild par visu zemesgabalā esošo pazemes un virszemes
inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī nodrošina ekspluatācijas
dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem; nomnieks
apņemas 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniegt Liepājas pilsētas
pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” būvprojektu minimālā
sastāvā un saņemt būvatļauju; nomnieks apņemas 18 mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas brīža iesniegt Būvvaldē izstrādātu tehnisko projektu; nomnieks
apņemas 3 gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas uzbūvēt un nodot
ekspluatācijā projekta pirmo kārtu, kurā jāietver autonomi darboties spējīga
akvaparka daļa ar ūdens atrakcijām; nomnieks apņemas 7 gadu laikā no līguma
noslēgšanas dienas pabeigt būvniecību un nodot objektu ekspluatācijā; ja
nomnieks nepilda lēmuma nosacījumus, nomas maksa var tikt palielināta,
piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz norādīto apstākļu novēršanai; nomniekam
ir tiesības projektu realizēt pa kārtām, sadalot to ne vairāk kā piecās kārtās
u.c.

Tāpat pieņemtais lēmums paredz, ka nomnieks apņemas 24
mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas uzsākt būvdarbus iznomātajā
zemesgabalā. Savukārt Liepājas pilsētas pašvaldība vienpusējā kārtā ir tiesīga
atkāpties no zemes nomas līguma, ja nomnieks neizpilda lēmumu norādītajā
termiņā.

Bet, ja nomnieks projektu pilnā apjomā realizē un izsaka
iznomātājam vēlēšanos iegādāties tam nomā nodoto zemes gabalu, tad viņam šāda
iespēja tiks dota.

Gadījumā, ja “AmberStone Group” vainas dēļ viena
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas netiek parakstīts līgums par
zemesgabala Zvejnieku alejā 11A iznomāšanu, lēmums zaudē spēku.

Portāls jau informēja, ka 4.jūnijā pilsētas domes Attīstības
komitejas sēdē deputāti tika iepazīstināti ar A/S “AmberStone Group”
ieceri iznomāt mūsu pilsētā – Zvejnieku alejā, kur patlaban atrodas suņu
pastaigu laukums, – zemi, lai uz tās būvētu SPA kompleksu ar akvaparku.

A/s “AmberStone Group” valdes priekšsēdētājs Agris
Grīnbergs domes deputātiem skaidroja, ka projekta ideja ir vērienīga un, lai
pilnībā (aptuveni 5 miljonu eiro izmaksās vien pirmā kārta) vērto projektu
īstenotu, būs nepieciešami 5 līdz 6 gadi. Tādēļ uzņēmums plāno projektu
realizēt 3 līdz 5 kārtās.

Pirmajā kārtā paredzēts izbūvēt akvaparku. ”Aptuveni gads
līdz pusotra gada būs nepieciešamais termiņš, lai veiktu plānošanu un tehniskā
projekta izstrādi,” viņš skaidroja, lēšot, ka projekta 1.kārtu varētu atklāt
pēc diviem gadiem.

”Projekts ir vērsts uz ievērojama cilvēku daudzuma
piesaistīšanu. Lielāka skaita, nekā ir Liepājas iedzīvotāju skaits. Ceram
piesaistīt ne tikai apkārtnes un Lietuvas tūristus, bet arī ārzemniekus. Tādēļ
ideāli būtu, ja Liepājas lidostā būtu aktīva darbība, regulāri reisi,” tā
A.Grīnbergs, norādot, ka dienā komplekss varētu apkalpot līdz 1200 cilvēku.

Projektu izstrādājis arhitekts Andris Kokins. Viņš,
iepazīstinot deputātus ar projektu, klāstīja, ka, viņaprāt, Zvejnieku aleja SPA
kompleksa būvniecībai ir ļoti piemērota vieta, jo blakus ir jūra un zemesgabals
neatrodas tālu no pilsētas centra.

”Tās nebūs tikai ūdens atrakcijas,” skaidroja arhitekts: ”Tā
būs iestāde visai ģimenei. Bērniem būs ūdens atrakcijas ar slīdkalniņiem un
citiem elementiem. Māmiņām komplekss tajā pašā laikā piedāvās dažādas SPA
procedūras, bet tēviem – pirtis ar dažādu tematiku. Svarīgs faktors ir kontakts
ar pludmali – to varēs gan izmantot, gan vērot.”

Pēc A.Kokina teiktā paredzēta četru stāvu ēka ar tehnisko
stāvu zem ēkas: ”Jo akvaparka darbības nodrošināšanai nepieciešams daudz
tehnisko iekārtu.” Četrzvaigžņu viesnīcā paredzēts 100 dažāda lieluma numuru,
kā arī konferenču zāles.

Uz deputātu jautājumiem, vai āra baseini darbosies arī
ziemā, arhitekts skaidroja, ka enerģijas taupīšanas nolūkos ārā baseini ziemā
nestrādās ar pilnu jaudu, tā tiks samazināta.

A.Grīnbergs deputātiem atzina, ka viņš priecātos, ja pilsēta
nākotnē uzlabotu infrastruktūru Zvejnieku alejas apkaimē. Tajā pašā laikā viņš
atzina, ka sāpīgs jautājums projekta realizēšanai būs koki, jo veicot minētajā
vietā būvdarbus, visus kokus saglabāt neizdosies. Un atzina, ka, iespējams,
uzņēmumam var nākties meklēt citu vietu projekta realizācijai, ja no Liepājas
pašvaldības neizdosies saņemt nepieciešamo atbalstu.

Kā norādīja pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs
Ansiņš, suņu pastaigu laukums minētajā vietā tiks saglabāts līdz brīdim, kad
tiks uzsākta reāla būvniecība.

Uz portāla jautājumu, kur liepājniekiem būs iespējams
pastaigās izvest suņus gadījumā, ja zemesgabals Zvejnieku alejā pārtaps SPA
kompleksā, pašvaldībā jau iepriekš skaidroja, ka par šo jautājumu būs vērts
sākt domāt vien tad, ja a/s “AmberStone Group” nepārdomās un patiesi
vēlēsies nomāt no pašvaldības zemi un īstenot projektu. Viens no variantiem,
kur būtu iespējams izveidot suņu pastaigu laukumu, pēc pilsētas pašvaldības
aplēsēm varētu būt arī zaļajā zonā starp jūru un SIA ”Piejūras slimnīca”
teritoriju.

52 komentāri

2015-06-11 17:06

Suņinieks: Malači, iznomājiet varbūt visas zaļās zonas biznesam. Suņiem jau laukumu nevajag, ņemot vērā, ka tos pat īsti skaitīt nevajag. Suņi jau ir tikai mājdzīvnieki, un lai jau dzīvo tik mājās un cerams likvidējot suņu laukumus, atcels arī nodevu par suņiem. Malači, cepure nost par aktīvām idejām.

2015-06-11 17:17

Ottiņš: Nesaprotu priekš kam pilsētā dzīvojot būrķinos vajag suni, privat mājā vai uz laukiem tur noteikti vajag suni.

2015-06-11 17:18

lejkanna: Beidzot kāds sakarīgs lēmums. Olimpiskā centra SPA jau sāk nolietoties, jo par uzturēšanu neviens nesatraucas, tad būs vismaz jauna tīra vieta, kur atpūsties.

2015-06-11 17:20

kliedzējiem: Suņu laukumu var pārcelt citur, bet SPA centru, gan vajag būvēt stratēģidki svarīgā vietā-pie jūras, netālu no centra. Ja pilsētā būs šāds tūristu magnēts tad pulsēta varēs atļauties suņiem uzbūvēt 10 tādus laukumus.

2015-06-11 17:20

Ottiņš: PRIEKŠ kam dzīvojot pilsētā tajos būrīšos vajadzīgs suns un kaķi, uz laukiem vai privātmājā tur suns vajag noteikti.

2015-06-11 17:23

eko1: a priekš kam laukos vajag suni kaķi lai turētu pie ķēdes? sviests pilsēta tik pat labi suņiem kā kaķiem ir domāta un suns dzīvoklī tikai atpūšas ar suni mīļie ir jānodarbojas un arī ar to kurš dzīvo jūsu pieminētajos laukos vai privātmājā, suns nebūt nebus laimīgs skraidot pa sētu ar zogu apkārt neko no apkārtējas pasaules nepazīstot!

2015-06-11 17:24

Pozitīvs: Nu tad beidzot! Suņiem ir desmitiem citu vietu, kur izskrieties.

2015-06-11 17:26

eko1: piemēram nosauc šis desmit citas vietas un kāpēc tad man jāmaksā pilsētai nodoklis parsuni ja pat laukuma nebūs? a?

2015-06-11 17:34

Lapsta: Un tad atkal liepajnieki cepsies, ka sabiedriska vieta ieraudzis suni. Vispar jau tie cilveki galigi jocigi. Ja es esju ar savu suni pastaiga, tad zinu, ka tas ir drosi...

2015-06-11 17:37

slota: Forši! Ka tik ir darbs un cilvēkiem ko darīt! Būs atkal dažas, bet jaunas darba vietas. Lai notiek.

2015-06-11 17:38

eko1 un citiem suniem: ja vari atlauties suni,tad vari ari atlauties aivest suni uz mezu izskrieties.Ar kakam turistus nepievilinas.

2015-06-11 18:04

Cool: Darbu nevajag, vajag dzīvoties pa baseiniem

2015-06-11 18:08

tizli: Nu cik tada spa darba vietas 20 augstākais, butu kadu ražotni atverishi,bet nu es mums ir visu aizlieguši ražot,apsveicu ar iestāšanos es

2015-06-11 18:12

renna: Kāda vella pēc es maksāju nodokli par suni,ja viss tiek likvidēts un tiek darīts viss,lai atkal vairāk ķertu un sodītu pilsētā izvestos suņus!

2015-06-11 18:41

задолба: Местные придурки не понимают что собака это такое же существо, что и человек и для них должны быть созданы все условия для проживания в том числе и для прогулок.

2015-06-11 18:51

.....,....: Dīvaina tā vieta....Tad suņu parks,tad telšu pilsētiņa,tad atkal suņu parks... un tad - SPA ! :) Suņiem vairs nebūs kur izskrieties, jauniešiem kur atpūsties....Multifunkcionāla laukuma bērniem,jauniešiem un pārējiem gribētājiem vispār nav....Toties SPA būs ! :)

2015-06-11 19:30

Hardijs: Ja jau tik vajag to suņu parku, un cilvēki ved tur tik ļoti pastaigā savus suņus, tad kapēc lielākā daļa staigā pa peldvietu vai pludmali ar saviem suņiem?, ja jau reiz tik dikti vajag to suņu parku kur viņus izvest.

2015-06-11 19:38

TO Hardijs: Vietā no pieminekļa zvejniekiem līdz molam ar suņiem staigāt ir atļauts!!!!

2015-06-11 20:10

hardijs at: Jā bet peldvietā to nevar darīt, par to jau ir runa to var vakaros pēc 20:00 paskatīties kā suņus staidzina pie cetrālas glabšanas stacijas peldvietā!!!
Un tad man šķiet ka to laukumu nevajag jo tiek pārkāpti noteikumi un suni tie staidzināti peldvietā!!!

2015-06-11 20:14

amennn!: Lai veicas un lai Dievs dod šai brīnišķīgajai vietai un Liepājai plaukt un attīstīties tūrisma un kūrorta jomā! Tam ir visi priekšnoteikumi! Lai apklust nīdētāji un nejēgas, kam suņu laukums pilsētas centrā jūras malā liekas tik svēts. Par attīstību! Par varenu Liepāju, kas vienmēr ir bijusi Latvijas lielpilsēta, bet provinciāli pagrimusi atkal un atkal. Kaut nu izdotos! Amen.

2015-06-11 20:26

Ottiņš: Peldvietā suņiem nav vietas un uz laukiem suni tur pie ķēdes ja nav sēta riņķī un suns skrien virsū cilvēkiem, var palaist uz nakti vaļā vai pa dienu lai izskrienas, tas tiem kam maz sajēga no suņiem. U kād velna pēc jūs kaut kam par ko maksājat nodokli, tam kas prasa nodokli lai iet strādāt ja vajag naudu, nav ko barot liekēžus.

2015-06-11 20:33

pīļu dīķa projekts: 1200 cilvēku dienā, tas nav pilnīgi nekas, vecātēva pirtiņas jauda.... normālos akvaparkos ir vismaz 1200 -1500 skapīši ģērbtuvēs

2015-06-11 20:43

Opaps: Nu ja . Sākam ņaudēt par suņiem un kokiem. Tātad neuzcelsim.

2015-06-11 20:55

Vai.vai.vai! ! ! ,,,,,: Mīļie suņu īpašnieki - suņi pastaigā jāved ar uzpurni,bet vai kādam lielajam sunim ir? - taču nav.Ja negribi lai tavu saplosa uz suņu laukumu nav ko iet,kokiem miza noplēsta,zari aplauzīti,laukums ar sunu kakām pilns.Sen jau vajadzēja laukumu likvidēt būs cilvēkiem būs kur atpūsties.Pilsēta taču priekš cilvēkiem nevis suņiem.Vai nē? ? ....

2015-06-11 21:26

Ingezi: Nu viss maz vares atpusties tira un laba vieta priecajaties vizmaz pa to

2015-06-11 21:29

Nu feini: Ko mēs vēl varētu sacelt mūsu pludmalē, lai to iznīcinātu pilnībā? Varbūt, to koksa rūpnīcu! Būs skaistā vietā! Bet, ja nopietni, tad iedzīvotāji grib zināt no seska, kāpēc vajadzēja nojaukt piķa bāzi, uztaisīt ažiotāzu par lielāko SPA Eiropā un neko neizdarīt? Kāpēc to SPA nevar celt, kur jau bija plānots? Kas tagad atkal notiek par rēbēm, ko seskulēn???

2015-06-11 21:43

Kroplis.: Pilnīgi piekrītu Nu feini. Kaut kas netīrs te ap to parku.Kaut kā baigi fiksi te viss notiek.Lai pie mājas nozāģētu zaru ir jāgaida pus gads lai saņemtu atļauju, bet te, pāris nedēļas un lūdzu, ejiet parkā , gāziet kokus un degradējiet vēl kādu vidi.Jo esmu gandrīz drošs ka akvaparks nebūs...

2015-06-11 22:21

...!!!: Kā teica filmā "Briljantu roka"- jums ir izdalīts dzīvoklis, tur arī staigājiet ar suni, zālājs ir estētikai, nevis suņu pastaigām...

2015-06-11 22:34

minējumi: Zinātāji, pakomentējiet lūdzu, kas ir ļaunākais ko Sesks var šaj darījumā nofīrēt?iesākt un neuzcelt, uzcelt kaut ko citu. Kādi vēl varianti?

2015-06-11 23:19

minējumi ? !: Tu laikam pats uz fīrēšanu vien dzīvo,darbs nemaz nav prātā,tas kurš kautko dara ir jāaprej.Būtu strādājis kā SESKIS,tad tagad arī "piķenes" vietā būtu akvoparks.Tu varētu būt investors priekš pilsētas un būtu OKY,bet visu gaida no citiem.

2015-06-11 23:48

nezinu gan: Nezinu gan, vai šī būtu īstā vieta SPA centram...Ir taču jau reāla vieta pie Pērkones kanāla...ērta satiksme, vietas automašīnām...tak nebūvēs to SPA pāris ļaudīm, zaļa zona...Ideāla vieta.

2015-06-12 00:11

Dzīvnieku nīdēju pilsēta?: Liepāja laikam grib izceltiesa ar dzīvniekiem nedraudzīgākās pilsētas slavu! KAUNS! Dzīvnieku īpašniekiem tiek atņēmtas visas iespējas pavadīt brīvo laiku ar savu dzīvnieku nevienam netraucējot!

Bija Dienvidu fortos ļoti jauki, līdz ielīda tur Sesks ar saviem velo celiņiem.. pirms tam skaistās meža takas nevienam simts gadus nebija vajadzīgas!!!!! Tad solīja taisīt vēl vismaz vienu suņu laukumu.. KUR IR????
Tad ikgadējā tradīcīja, festivāla laikā vienīgo suņu laukumu pilsētā pārvēst par telšu pilsētiņu!! un nu lūk, atņemsiet pa visam!
Par laukuma tīrību jāatbild pašvaldībai! Par suņu kakām te kliedz un brēc, bet kāpēc nav tāda trauksme par putnu līķiem, kuri tur nedēļām mētājas???
Kad beidzot tie, kuri sūc nāsīs nodokļu naudu sākārtos laukumu, nopļaus zāli, aizvāks līķus un salabos žogu??????

Nu tad mīļie, nečīkstiet un pat nemēģiniet rakstīt protokulus ka suns ir palaists skriet vaļā jūrmalā/ parkā vai kur citur!
dzīvnieku turēšanas labturības normās ir jāievēro un dzīvniekam ir jānodrošina nepieciešamā fiziskā slodze!

Un pilsētā suņiem, kuri nav oficiāli atzīti par agresīviem, uzpurnim NAV JĀBŪT! Izņēmums ir sabiedriskais transports!

Un kas suni atzīst par agresīvu? PVD komisija!

Te dažs labs komentētājs - dzīvnieku nīdējs gan pilnīgi kliedz pēc uzpurņa...

2015-06-12 06:09

nu: tad ved savu suni uz tiem fortiem skrieties,ko rej.

2015-06-12 08:09

dantess8: Ceru kas viss izdosies un būs kur aiziet ar visu ģimeni... :)

2015-06-12 08:10

vanags: Man mājās ir trusis Fredis! PIEPRASU labiekārtotu pastaigu laukumu trušiem!!! :)

2015-06-12 08:11

zoja: Pirmkārt tiešām nesaprotu tos pilsētas suņumīļus . Kādai vajadzībai pilsētā tiek turēti suņi !
Otrkārt - suņu laukums taču ir iekārtots svētā vietā -vai dziļos padomju laikos tur jaunlaulātie nestādīja kokus ? Ja labi paskatās , tad daudzi koki ir iestādīti un aug ( ja aug) blakus .

2015-06-12 08:31

to minējumi: Vai Tev Sesks jau nakts murgos nerādās?
Vai arī Tu esi kāds no pēdējās pašvaldību vēlēšanās caurbirošo partiju biedrs vai līdzskrējējs?

2015-06-12 08:35

to to minējumi: Tu gan izklausies pēc Domes PRista vai Liepājas Partijas līdzskrējēja

2015-06-12 08:50

to minējumi: Visdrīzāk būs tā, ka uzcels tipa viesnīcas ēku, tad gadu muļļās visādas formalitātes, tad nomainīsies trīs īpašnieki. Pēdējais būs kautkāds ofšors, tad mainīs ēku no viesnīcas uz apartamentiem un iztirgos tos austrumu kaimiņiem par uzturēšanās atļauju EU. Bet liepājnieki parka vietā varēs apskatīt smalku auto stāvvietu ar RU nummuriem. Lūk jums minējums.

2015-06-12 09:55

tev arī nav jāsaprot!: Baigie krutie pilsētnieki mums te, suni ierauga un šķobīties sāk! Ne jums lemt kam turēt un kam neturēt suni! Ja cilvēks var atļauties, lai tur!!
Vot laukos gan priekš kam suni?? lai ķēdē turētu??? Nu tiešām pasaka ne dzīve!!
Un kam to spa vajadzēs? ja beigās tāds vispār tur būs! tā te visu ceļ un pēc tam stāv tukšs! tikai izposta esošo un nāsīs iesūc naudu! un ja būs, kurš varēs atļauties??? :D
un kāpēc vispār to visu nevarēja darīt vecās sanototijas vietā????? tur tak kādreiz bija visādas vannas utt.. bet kāpēc runāt un neizpostīt daļai pilsētbieku ko tik svarīgu? Ptotams, nost ar savējiem, ka tikai tūristi... Nožēlojama tā Liepāja paliek..

2015-06-12 11:14

izcirtīsim arī parku: ja vajadzēs priekš biznesa. Pa visu jūrmalu dzertuves un tualetes, tās dažas Ielas virzienā uz SPA pilnas ar mašīnām, uz trotuāriem teltis un sabiedriskai kārtībai brīvdienas visas vasaras garumā, jo Liepāja RULLEE!!!

2015-06-12 15:15

Nātre: Tie suņu saimnieki tādi interesanti cilvēki - labāk suņu kakas nekā SPA.Vajag palielināt to suņu nodokli.

2015-06-12 15:25

Brraaa!: Tagad pilsēta būs vē piekakātāka :(

2015-06-12 16:34

lielajiem kakātājiem!: Ik dienas redzu neskaitāmus cilvēkus ar suņiem, kuri SAVĀC ar aiz sava suņa!
To gan nevarētu teikt par pašiem cilvēkiem, visa pilsēta (ARĪ ZAĻĀS ZONAS) mēslu pilnas, atkritumi mētājas, sadauzīti stikli, pat pie Liepājas zīmes kāds ''tīrīgais'' bija atstājis atkrimus no mājām.. nu diez vai gājis pa pasauli ar vairākiem miskastes maisiem un splivenu padusē.. VAJADZĒTU REĀLI SODĪT TOS MĒSLOTĀJUS!! Cik cilvēku ejot pa meža takām kājas nav sagriezuši un ne jau ar suņu kakām!!

2015-06-12 16:38

lielajiem kakātājiem!: Un kurš nodarbojas ar savu jauko atvasīšu audzināšanu, lai nemēslo uz ielām, a??? Bērni un pusaudži mierīgi var iet, bļaut, mēslot, plēst un apzīmēt, tas taču ir forši vai ne?? Man piemēram ĻOTI traucē ka bērni sētā skrien aurodami un dauza ar kokiem visas malas, viens otru lamā!
Vecāki tik nobola actiņas, nē, viņu bērniņš tak eņģelis!
Vēmiens nāk!

2015-06-12 18:38

pika: Es teikšu ļoti jauki, priekš kam sunim pastaigas laukumu, viņš jau nav laikam pelnījis izskrieties, kur nu. mums tiešām trūkst atpūtas vietas un spa???? Nepietiek ar to, ka LMT Summer Sound laikā jau suņu laukumu pataisa par telšu pilsētiņu.. Jauki vienkārši jauki, nu "malači".

2015-06-12 21:55

Tam-tev arī nav jāsaprot: Ko tu auns, tieši laukos suns vajadzīgs kā sargs nesaprotu kam viņš vajadzīgs pilsētā 5 stāvā lai mokās,var redzēt ka no dzīves neko nesaproti.

2015-06-13 12:04

To - Tam-tev arī nav jāsaprot: Nu paskaidro, man aunam, KO SUNS LAUKOS, ĶĒDĒ SĒŽOT SARGĀ??? KO??????? BŪDU? Nu tiešām sapņu piepildījums, 10-15 gadi 3 m ķēdē.. Pats nevēlētos tādu dzīvi, ne?

Pilsētas suņi tieši tiek staigāt 2-4 un vairāk reizes dienā, tie tiek izskrieties un galvenais tie nav kā lopi uz nokaušanu, kuri kā piekariņi pielikti ķēdītē, tie ir mīluļi, kuri tiek normāli baroti, laikus ārstēti!!!!

Ja pats neredzi dzīves patiesās vērtības, nav ko citus mācīt!!

2015-06-18 12:20

ivinna: dziivoju pilseetaa, privaatmaajaa, suns ir labs sargs un veel cilveeka labaakais draugs. sunju laukumu izmantojam katru dienu, viens otru izstaidzinam. gandriiz katru dienu sastopos ar agresiju no cilveeku, nevis no sunju puses. liepaajaa ir diezgan daudz sunju iipashnieku un par muusu intereseem kaadam ir taapat jaaruupeejas.

2015-06-18 12:23

ivonna: citi staigaa ar nuujaam, citi ar sunjiem. ar sunjiem jautraak.briinishkjiigs veids ka saglabaat fizisko formu pilseetaa. vieniigi, ka staigaat jau gandriiz nav kur.

2016-03-08 15:01

šķiet ka: atkal ar vietas izvēli ,tāpat kā LIELajam DZINTARam ,neizvēlas pareizo ,jo vietas būs par maz trūks plašuma ,tiešā vajadzēja būvēt pie dienvidu fortiem...Vai arī te pie vainas ir minerālūdens tuvums un kādam tas pāraugs par lielu peļņas avotu?

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli