Pirmdiena, 6. aprīlis Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Papildināts – Grib būvēt daudzdzīvokļu namu

Papildināts – Grib būvēt daudzdzīvokļu namu
12.05.2008 19:50

0

Dzīvojama ēka Liepājā, M. Ķempes iela 34 būvniecības pieteikums izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja – AS ,,Mēs Liepājai” uzdevumu, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā pieteikums meta publiskai apspriešanai. Gruntsgabals Liepājā, M. Ķempes ielā 34 atrodas Vecliepājas dienvidu daļā, mikrorajonā Ezerkrasts.

Apkārtējā esošā  apbūve pēc sava rakstura, būvapjomu lieluma un stāvu skaita līdzīga – pašreiz tur ir 5 stāvu dzīvojamās ēkas, ka arī 12  stāvu ēka būvniecības stadijā un nākotnē paredzētā vel viena šāda tipa ēka, līdz ar to apbūves kompozīcija veidosies dažāda  – no 5  stāvu apjomiem līdz 12 stāviem. Saskaņā ar Liepājas teritorijas plānojumu gruntsgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorija ar atļauto maksimālo stāvu skaitu 9 stāvi.

PROJEKTA KONCEPCIJA

Būvniecības iecere paredz daudzdzīvokļu, septiņu stāvu dzīvojamās ēkas būvniecību ar segtu auto novietni pirmā stāva līmenī esoša dzīvojamā kvartāla kopējā apbūves rakstā. Gruntsgabala nelielo izmēru dēļ, maksimāli izmantots tā resurss zemes līmenī, kā arī visi ēkas jumti izmantojami un labiekārtoti. Ēkas priekšpusē tiek paredzēts bērnu rotaļu laukums un 4 autostāvvietas viesiem.

Būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz apkārtējo pilsētas vidi

Tehniskais projekts paredz zemes gabala apbūvi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku. Šādu apbūvi nevar klasificēt kā tādu, kas atstāj būtisku ietekmi uz pilsētvides kvalitāti šajā pilsētas daļā, kur primārais zemes izmantošanas veids ir tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Sagaidāmā ietekme prognozējama vairākās sfērās:

– Dabas vide – esošās nosacīti koptās, bet nelabiekārtotās zālāju platības apbūves rezultātā samazināsies, taču to kompensēs no jauna izveidota harmoniska un labiekārtota teritorija ar pilsētas telpai atbilstošiem cietajiem segumiem, nelieliem koku stādījumiem, labiekārtotām jumtu terasēm un teritorijas apgaismojumu naktī,

– Urbānā ainava – lai arī projektētais objekts atrodas esoša dzīvojamā kvartāla vidū (šobrīd brīva teritorija), tā tomēr uzskatāma par pilsētas telpas sastāvdaļu, kura jau pēc definīcjas ir paredzēta apbūvei un tādējādi esošā aizbūvēšana uzskatāma par vides kvalitātes uzlabojumu, kas novērsīs nesnkcionētu teritorijas izmantošanu apšaubāmai un stihiskai funkcijai, kā arī radīs mājīgāku iekškvartāla telpu, aizturēs vēju, veidos kvalitatīvu un sakoptu pieguļošo teritoriju,

– Transporta un gājēju kustība – pieguļošās ielas ar gājēju celiņiem ir ar pietiekošu kapacitāti, ja runa ir par nokļūšanu līdz objektam, nevis transporta novietošanu, tādējādi plānotais kustības intensitātes pieaugums nevar radīt negatīvu ietekmi nedz uz gājēju, nedz autotransporta kustību, jo auto novietnes paredzētas gruntsgabala teritorijā pietiekošā skaitā,

– Ietekme uz kaimiņu gruntsgabalu apbūvi un apsaimniekošanu – projektētā apbūve izvietota atbilstoši būvnormatīvos un Liepājas pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas noteikumos definētajiem attālumiem līdz kaimiņu gruntsgabalu robežām, ēkām un ielu būvlaidēm, veikta izsauļojuma analīze, sekojoši nav sagaidāma negatīva vai traucējoša ietekme uz kādu no pieguļošo teritoriju apbūvi vai apsaimniekošanu, nekādi cita veida apgrūtinājumi arī nav plānojami,

– Pilsētas inženierapgādes infrastruktūra – pieslēgumi pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes tīkliem nodrošinās atbilstošu būvnormatīvu un vides prasību ievērošnu projektētā objekta inženierapgādei, tādējādi neizraisot nebkādu ietekmi uz dabas vidi.

Secinājums – projektētā apbūve atstāj labvēlīgu ietekmi uz pilsētas urbānās ainavas attīstību un nerada konfliktsituācijas vides aizsardzības un pilsētas infrastruktūras sfērā.

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Ēka atrodas gruntsgabala centrā ar vienīgo iespējamā iebrauktuvi no M. Ķempes ielas sānu atzara – iekškvartāla brauktuves. Transporta plūsma plānota pa vienvirziena brauktuvi apkārt ēkai un cauri tai, tādējādi nodrošinot piekļūšanu auto novietnēm. Šī brauktuve paredzēta arī apkalpojošam transportam. Gājēju plūsma plānota ar pieslēgumu esošajai ietvei, ieeja ēkā pavērsta pret M. Ķempes ielas sānu atzaru – iekškvartāla brauktuvi. Ieejas priekšā paredzēts labiekārtots bērnu rotaļu laukums un auto novietne viesiem.

FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS

Funkcionāli ēka risināta kā tradicionāla daudzdzīvokļu ēka – viena kāpņu telpa, kas savieno zemes līmenī izvietotās autostāvvietas un augstāk izvietotos septiņus dzīvojamos stāvus. Auto novietnes ļauj pacelt no zemes pirmo stāvu par aptuveni 3 metriem, tādējādi ēkas pirmā dzīvojamā stāva iedzīvotājiem nodrošinot komfortablus apstākļus (tradicionāli pirmie stāvi nav iecienīti). Dzīvokļi dažāda lieluma – sākot no 2 istabu dzīvokļiem un beidzot ar 4 istabu dzīvokli. Piekļūšana dzīvokļiem plānota no kāpņu telpas ar liftu, no M. Ķempes ielas ieejas vai auto novietnes. Ēkas pēdējos stāvos plānoti lielāki dzīvokļi ar labiekārtotām terasēm. Gružu konteineri izvietoti slēgtā telpā ēkas zemes līmenī.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMS

Ēkas arhitektūras risinājuma iecere (piedāvāto skici nevar uzskatīt par izsvērtu un noslīpētu galīgo skiču risinājumu) balstīta uz apkārtējās vides kontekstu un analīzi. Ēkas forma ir veidota kā taisnstūra būvapjoms plānā un fasādēs ar ievirzītiem un izvirzītiem apjomiem (balkoni, terases). Ēkas būvapjoma kompozīcija bāzēta uz pirmā (zemes) stāva plakanās daļas attiecību pret dzīvojamās daļas vertikāli, kas bagātināta ar kāpienveida būvmasu kārtojumu ar vienu vertikālu asi – kāpņu telpu. Ēkas materiāls (dzelzsbetons) ir pieņemts kā racionālākais gan no plānoto izmaksu viedokļa, gan arī kontekstā ar apkārtējo esošo ēku materiālu, tā lai tās kopā ar jauno projektējamo ēku veidotu vienotu ansambli. Par ēkas stāvu augstumu pieņemti deviņi stāvi (ieskaitot zemes līmenī esošo autostāvvietu un pēdējā stāva kāpņu telpas izvirzījumu kas vienlaicīgi kalpo kā izeja uz jumtu).

ĒKAS IZSAUĻOŠANA

Tā kā ēka ir pacelta 3 metrus virs zemes līmeņa, ēkas izsauļojums tiek ievērots visos dzīvokļos. Tam netraucē blakus esošās ēkas, jo jaunprojektējamā ēka ir pietiekamā attālumā, lai varētu izsauļot dzīvokļus gan tajā, gan blakus esošās piecu stāvu ēkās jaunais 8 stāvus augstais apjoms nemet ēnu, izņemot vēlu vakaros un dienas vidū, kad daļai no blakus esošās piecstāvu ēkas zemāko stāvu dzīvokļiem tā atņem 1-3 stundas no dienas vidus. Skatīt izsauļojuma aprēķina shēmu.

Gundars Vīksna,
Būvprojekta vadītājs

Ēkas vizualizācija

32 komentāri

2008-05-13 10:28

hmm: Vai tad tramvaja galapunkta mājiņas jau visas izpirktas, ka Kesītis grib celt vēl?

2008-05-13 12:05

rico: redzēju to projektu, pati māja jau ok, bet tas izvietojums,iespiesta starp citām bloku mājām,nesaprotu ko pa visu varu jau tā blīvi apbūvētā rajonā vel iespiest dzīvojamās ēkas.kurš gan gribēs pirkt dzīvokli kur no visām 4 debespusēm ir redzamas tikai bloku mājas.

2008-05-13 12:08

ruxis: un kad beidzot pievērsīsies to divu daudzdzīvokļu mājām uz Turaidas ielas? :D

2008-05-13 12:35

es: esmu "Par"

2008-05-13 13:10

tu: esi par, jo dzīvo citur?

2008-05-13 14:02

ane: nu droši vien...

2008-05-13 15:37

Gran: Pag, bet vai tad Klaipēdas ielā kāds dzīvoklis ir pārdots?? Es domāju,ka biznes ir iestridzis un sāk buksēt...

2008-05-14 15:45

Testelis: Kategoriski "PRET", vai tiešām nav citas vietas kur izbērt savus betona, metāla, stikla gružus?

2008-05-14 16:35

tantuks: konkrēti iespiesta starp citām kastītēm.

2008-05-14 17:05

stroika: briesmīgi. bet, komunikācijas tuvu, tāpēc arī pagalmā bliež augšā. nez, ko saka apkārtējo māju iedzīvotāji par keškasti pagalma vidū?

2008-05-14 17:44

modest: nu vispar pisec, vel divas majas bus! ne dzive, bet šausmas!

2008-05-14 17:57

loks: Priekškam! Un pleķītis uz nomu?

2008-05-14 18:25

ru: pilnigs sviests,pats viņs ttur vares dzivot.

2008-05-14 19:01

iedzīvotāja: Patiešām vatā nekur citur nav kur celt mājas,divi monstri jau būs,es esmu pret jauno projektu,varētu labāk uztaisīt bēniem kadu spēļu laukumu.

2008-05-14 21:28

liess: Apkārtējo iedzīvotāju aptauja takš ar būs, vane?

2008-05-14 21:30

xxx: ko ciikstat te visi?
It kaa tagad tas ezerkrasts baigi elegantais buutu...
Taapat visas taas panelju maajas nav esteetiski baudamas.
Esmu PAR buuvnieciibu. Lai kaut kas notiek un attiistaas. Jo vairaak dziivoklu, jo lielaaka izveele.
Protams, varetu ko kvalitatiivaaku veeleeties.
Ja projekts nebuus izdevies neviens tur tos dziivoklus normaals cilveeks taa pat nepirks. Un kuram tad ir nauda (hipoteka uz visu muuzhu)?

2008-05-14 21:47

yyy: to xxx
tādam idiņam kā tu, tas būris starp citām mājām tiek būvēts. tādam kā tu nekad nauda arī nebūs. ja nesaproti par ko iet runa, aizej un attīsti pats sevi. ar kreiso roku.
tev arī patīk lūrēt svešos logos, sēžot virtuvē un ēdot cīsiņus?
estēts, hrenova. tur jau ir tā lieta, ka šāda kaste pagalma vidū to ainavu padara briesmīgāku! kontrasts- zini kas tas ir?

2008-05-14 22:06

Testelis: Interesanti, kā tas kļuva par Ķempes ielu ja māja atradīsies uz Rūpniecības ielas?

2008-05-14 23:19

romeo: forši , skaties pa logu kā kaimiņš ēd rosolu, vai mīlē savu sievu.

2008-05-14 23:24

arhitekts: jā.. Liepāja nekad nav izcēlusies ar labām jaunbūvēm.. bet nu šī tiešām izskatās bēndāzra līmenī... ja kaut ko būvē tad varētu to darīt daudz maz kvalitātīvi.. bet nu līdz tādām domāšanas līmenim mums vēl jāizaug, jo pašreiz Liepāja ir kā pie bada pēc jaunbūvēm un tā visi mazie un dumjie bļausatās - "lai tik ceļ un lai tik būvē.. kaut kas attīstīsies vismaz utt". Un ko tu darīsi ka būs visas tās brīvās vietas aizsistas ar šitādiem ***em? Varēsi maksāt lai tos nogruatu.. vai gaidīt kamēr sabruks

2008-05-14 23:30

asjaaa!: vienu es Liepajas arhitektuuraaa nesaprotu kpc Liepaaja neraujaas aaaraa no visas shiis pilseetas!piemeram, shii maaaja ir atkal starp vecaam buudaaam untas nay diez ko patiikami!
esdomaaju ka liepaajai ir vairaak jaattsiitaas kkur tajaa regjionaa pie enkura kur iebrauc no Rigas puses jo tur ir daudz briivu, skaistu, geo. izdeviiigi lai buuveetu shaadas celtnes un privatmaju rajonus!

2008-05-14 23:35

xxx to yyy: ja negribi skatiities kaa ciisinjus eed kaininjsh tad ej dziivot laukos

2008-05-14 23:44

yyy: xxx-
es dzīvoju laukos. kopš piegriezās kaimiņš, kurš aiz sienas bezd, klaiņojoši kaķi aizbūvētos pagalmos un izžauta veļa pretējās mājas balkonā.

2008-05-16 23:17

Kesiitis!: Sudu Kesitis ko? kas tas atkal ir pa ***u kas visu buve un visu pievac? sitos nosaut zilos ***tajus

2008-05-17 20:29

kaimiņš: Starp mazam 5-stavigam budinam grib celt lielo monstru, kas aizsegs visu tīro skatu no loga - neredzet vairak ne parku talumā, ne saulīte pec 15.00(atnākot mājās pēc darba,atkal tumsa un sajūta kā pagrabā sēž!)Stulbā sūdu bedre!

2008-05-17 20:45

kaimiņš: Starp trijam 5-stavigam majam grib celt monstrus , kas aizsēgs visu labu skatu, nevares vairs redzet ne jura gabalinu , ne parku ne saulite...To ko vini tur sola tas ir tikai skaista iluzija, bet isteniba te ir maz laukums prieks tadiem namiem, lai patiesam butu patikami te dzivot un nesplaut kaiminam loga...

2008-05-18 13:22

būvnieks: Esmu pats piedalījies pie Rietumu krasta būvniecības...nu galīgais sviests, kas tur darās. Bail domāt, kas būs, ja tik daudz stāvus vienu uz otru sabūvēs...šausmas.

2008-05-21 14:31

astronoms: Fenomenāli! Pirmajā attēlā saule atrodas ziemeļos. Liepājā ēnas var pasūtīt pēc vajadzības?

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli