Trešdiena, 21. oktobris Severīns, Urzula
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Par izbraukuma tirdzniecību

Par izbraukuma tirdzniecību
16.07.2007 12:58

0

Atslēgvārdi

Vasarā visos Kurzemes rajonos tiek organizēti dažādi masu pasākumi, kuros notiek izbraukuma tirdzniecība ar visdažādākajām precēm. Lai nerastos domstarpības ar kontrolējošām institūcijām, VID atgādina, ka personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību masu pasākumos jāiepazīstas ar Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.388 ”Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”.

Šie noteikumi nosaka, ka:

Izbraukuma tirdzniecība ir tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm masu pasākumu (piemēram, dziesmu un deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, reliģiskie svētki) vietās. Izbraukuma tirdzniecība masu pasākumu vietās atļauta tikai attiecīgā pasākuma norises laikā.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās personas tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai.

Ja gadatirgus vai izbraukuma tirdzniecības iniciators nav pašvaldība, šo pasākumu iniciators iesniedz attiecīgajai pašvaldībai pieteikumu. Pieteikumā norāda amatpersonu, kuras pienākumos ietilpst šajos noteikumos noteikto prasību izpildes nodrošināšana attiecīgajā pasākumā. Pašvaldība pieteikumu izskata un 15 dienu laikā sniedz motivētu atbildi iesniedzējam.

Kārtību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās nodrošina pasākuma organizators.

Tirgoties drīkst:

– Juridiskas personas, individuālie komersanti un fiziskas personas, kuras reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību, gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās drīkst tirgoties ar pašu ražoto vai iegūto produkciju, kā arī ar iepirktām pārtikas un nepārtikas precēm;
– Fiziska persona, kura nav reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību, ir tiesīga tirgoties tikai ar pašu ražoto vai iegūto lauksaimniecības produkciju *, savvaļas ziediem, ārstniecības augiem, sēnēm un ogām un savu personīgo mantu.

Personām, kuras tirgojas ar pārtikas precēm jāievēro, ka:

– gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas normu ievērošana;
– gadatirgi un izbraukuma tirdzniecības vietas, atkarībā no realizējamo preču sortimenta, apgādājamas ar metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem.

Tirdzniecības vietas noformēšana:

Juridiska persona un individuālais komersants tirdzniecības vietā izvieto izkārtni, kurā norādīts uzņēmuma vai individuālā komersanta nosaukums, adrese, darba laiks un tās personas vārds un uzvārds, kura atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā.

Dokumentācija, kurai jāatrodas tirdzniecības vietā:

Jebkuram tirgotājam jānodrošina, lai tirdzniecības vietā atrastos:

1. Dokumenti vai to kopijas, kas apliecina tiesības izmantot šo vietu (pašvaldības atļauja, dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu);

2. Pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek tirgotas pārtikas preces;

3. Licence, ja publiski tiek izpildīts, lasīts, demonstrēts vai kā citādi tieši vai ar jebkuras tehniskas ierīces vai procesa starpniecību izmantots ar autortiesībām un blakus tiesībām aizsargāts darbs.

Juridiskas personas, individuālie komersanti un fiziskas personas, kuras reģistrējušas Valsts ieņēmumu dienestā savu saimniecisko darbību un tirgojas ar iepirktu vai pašu ražotu preci nodrošina, lai tirdzniecības vietā vēl papildus atrastos:

1. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai saimnieciskās darbības veicēja apliecība vai tās kopija;

2. Atbilstoši MK 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1038 ”Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtajiem numuriem” prasībām:

– pārdošanā esošo preču pavaddokumenti;
– preču pavaddokumentu reģistrācijas žurnāls, uz pavaddokumentu reģistrācijas žurnāla vāka jābūt norādei, ka žurnālu izmanto izbraukuma tirdzniecībā.   

1. Stingrās uzskaites kvītis, kuras izsniedz pēc pircēja pieprasījuma.

2. Dokumenti, kas noteiktā kārtībā apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecībā jāievēro MK 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 ”Akcīzes preču aprites kārtība” un ”Alkoholisko dzērienu aprites likums”.

Ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst nodarboties komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem, vai alu. (MK 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 ”Akcīzes preču aprites kārtība” 121.punkts).

Par tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem mazumtirdzniecībā atļauts norēķināties skaidrā naudā, izmantojot elektroniskos kases aparātus (EKA). (MK Nr.662 noteikumu 127.punkts). Ja izbraukuma tirdzniecībā pārdod alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, obligāti jālieto elektroniskais kases aparāts.  

Ņemot vērā izbraukuma tirdzniecības īslaicīgo raksturu, izbraukuma tirdzniecībā pieļaujama pastāvīgajās darbības vietās (struktūrvienībās) uzstādīto kases aparātu izmantošana, saskaņojot to ar VID teritoriālo iestādi, kurā konkrētais kases aparāts reģistrēts. Pirms izbraukuma tirdzniecības kases aparāta lietotājam jāiesniedz VID teritoriālajā iestādē iesniegums, norādot konkrētu datumu, kad pastāvīgajā darbības vietā uzstādītais kases aparāts tiks izmantots citā adresē, kā arī izbraukuma tirdzniecības vietas adrese.

Ja izbraukuma tirdzniecībā tiek izmantots EKA, lietotājs nodrošina, lai tā lietošanas vietā būtu pieejami šādi dokumenti:

– EKA tehniskā pase;
– kases aparāta žurnāls ar izdrukātajiem Z pārskatiem un Z pārskatu reģistrs, ja EKA iekārtas žurnāls tiek sagatavots elektroniski;
– līgums par EKA apkalpošanu (vai tā kopija)

* pašu ražotā lauksaimniecības produkcija – likumīgu zemes lietotāju pašu ražotā lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas iegūtie pārstrādes produkti    

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz