Pirmdiena, 28. novembris Rita, Olita, Vita
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Neaplauzt bērnā radošos spārnus

Izglītības konferencē ”Mākslai ir nozīme!”, kas īsi pirms jaunā mācību gada notika Liepājā, varēja dzirdēt pieredzes stāstus, piedalīties darbnīcās un meistarklasēs, notika arī diskusijas par kultūru un izglītību.

Neaplauzt bērnā radošos spārnus
Paneļdiskusiju vadīja Inese Vilciņa (no kreisās), piedalījās Felikss Rekovičs, Daiga Celmiņa, Anda Laķe un Ļevs Rusilo. “Mākslas priekšmeti, īpaši vidusskolā, ir vērsti uz to, lai spētu analizēt, pamanīt un interpretēt vēstījumus un paskatīties dziļāk,” uzskata Ļ. Rusilo. (Foto: Paula Čurkste)
Paneļdiskusiju vadīja Inese Vilciņa (no kreisās), piedalījās Felikss Rekovičs, Daiga Celmiņa, Anda Laķe un Ļevs Rusilo. “Mākslas priekšmeti, īpaši vidusskolā, ir vērsti uz to, lai spētu analizēt, pamanīt un interpretēt vēstījumus un paskatīties dziļāk,” uzskata Ļ. Rusilo. (Foto: Paula Čurkste)
01.10.2022 06:00

Ligita Kupčus-Apēna, “Kurzemes Vārds”

"3K"

Paneļdiskusijā ”Kā mācīt par un caur mākslu?”, ko vadīja ”Skolas 2030” vecākā eksperte, skolotāja Inese Vilciņa, sanākušie skaidroja atbildes uz jautājumiem, kādēļ mākslas un kultūras mācību priekšmeti nereti tiek asociēti ar atpūtu un ko pedagogi var darīt, lai veicinātu dziļu un apzinātu mācīšanos, nepazaudējot mākslas veidiem raksturīgo radošumu. 

Tā nav profesija!”

”Arī man ir pieredze, kad skolēni tiešām paši saka – tās ir vienīgās stundas, kurās es varu atslābt,” I. Vilciņa, aicinot diskusijas dalībniekus dalīties savā pieredzē un reizē viedoklī, kāpēc mākslas un kultūras priekšmeti tiek uztverti kā atpūtas vai nosacīti otrās šķiras priekšmeti, stāstīja par piedzīvoto savā ikdienā. ”Kas šajās stundās notiek tāds vai arī tieši nenotiek, ja bērnam šķiet, ka viņš var atslābt?”

Rīgas Juglas vidusskolas kultūras un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo atzina, ka ir ar to saskāries. ”Teikšu tā – uzskats nāk no iepriekšējās pieredzes, kāda ir bijusi citā skolā. Daži skolēni pie mums atnāk no citas skolas, kur tikai ”vienkārši zīmējam, neko neargumentējam”. Taču, uz vidusskolu atnākot, bet būtu arī pamatskolā, jātrenē prasme kritiski paskatīties uz savu veikumu, izvērtēt, ko varētu uzlabot, un arī domāt par to, kādu vēstījumu savā darbā centies paust.”

Ļ. Rusilo šķiet, ka liela ietekme ir arī vecāku uzskatiem un viņu sacītajam. Jo mākslas un kultūras priekšmeti nebūt nav garlaicīgi, un tā vietā nav jāsūta bērni paklausīties mūziku koncertzālēs vai uz Mākslas muzeju. ”Skolā ir pavisam cits uzdevums – atvērt redzesloku, kritisko domāšanu un jaunradi,” viņš uzskata, ”atvērt to, kas varbūt ģimenē tiek nospiests.

Bērns pēc savas būtības ir radošs, viņš visu laiku eksperimentē. Un tikai kādā brīdī viņam nolauž spārnus. Pedagogu misija ir šos spārnus nesalauzt, bet iedot taciņu.

Mākslā kļūdīties ir veselīgi, jo no kļūdām var mācīties un dabūt citu rezultātu. Un dažkārt kļūdas ir ģeniālākais mākslas darbs.”

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs, Liepājas dabaszinību mācību jomas koordinators Felikss Rekovičs savu runu sāka ar anekdoti: ”Tēva jautājums dēlam: ”Par ko tu vēlies kļūt?” Dēls: ”Es vēlētos būt mākslinieks.” Tēvs: ”Mākslinieks? Tā nav profesija! Tev jāgatavojas centralizētajiem eksāmeniem matemātikā un latviešu valodā. Jurists tu būsi!”

Pārdomas, interesi, priekšstatu par mākslu jau kaut kādā mērā var jaust no vecākiem. Līdz ar to skolēns, nākot uz skolu, uzmanību pievērsīs tieši matemātikai un latviešu valodai. Un vizuālās mākslas stunda ir tā, kur varu atpūsties, varbūt kādu uzdevumu parisināt, gatavojoties matemātikas eksāmenam.”

Ārpus ekosistēmas jāpierāda nozīme

Ar jautājumu, kāda ir kultūras un mākslas izglītības loma Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, socioloģijas doktore Anda Laķe sastopas arī savā ikdienā augstskolā, kas ir viena no trim Latvijas kultūras un mākslu universitātēm.

”Ticiet man – viena no mana ikdienas darba sastāvdaļām ir pierādīt, kāpēc mēs esam vajadzīgi. Visiem tiem, kas ar kultūras un mākslas ekosistēmu ir saistīti, liekas – mēs ikdienā to redzam, mums ir daudz argumentu, kāpēc kultūra un māksla vispār vajadzīga, kāpēc vajadzīga kultūras un mākslas izglītība. Bet, tiklīdz izejam ārpus savas ekosistēmas, tā mums vajag šādus saukļus, kāds ir konferences nosaukumā, jo gribam kaut ko uzsvērt, kaut ko pierādīt. Vienkārši parādot, ka jautājums par kultūras un mākslas lomu dažādos mērogos ir ļoti aktuāls, un tad seko – kāpēc, kādas izglītības jautājumi šķiet pašsaprotami, svarīgi, piemēram, STEM jomas, bet mākslas un humanitārās lietas ir brīvais laiks un tamlīdzīgi.

Tam varētu būt daudz skaidrojumu, bet īsais –

man liekas, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur ļoti liela nozīme ir prātam, racionāliem skaidrojumiem, loģisku pierādījumu ķēdēm, un tie ir tie, kas ar reālu nozīmi darbojas.

Taču mums visiem par labu – arvien vairāk ir pierādījumu, ka tas, kas virza dažādus lēmumus, arī stratēģiskus lēmumus, ir cilvēku emocijas un jūtas. Un tās veido un kultivē māksla un kultūra.”

Rīgas Teikas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Celmiņa piezīmē: ”Mēs šobrīd dzīvojam pretrunu laikmetā gan politiski, ekonomiski, gan sociāli, un no vienas puses tiek meklētas vērtības, no otras puses šīs vērtības tiek apšaubītas. No vienas puses tiek veidoti kultūras kanoni, no otras puses vērojama dekanonizācija. Un kur ir tā taisnība?”

Taču zinātniski pētījumi un arī prakse un fakti rāda, ka daudzās valstīs zinātnes disciplīnām tiek pievienota arī māksla. ”Jo tikai šajā sinerģijā – eksaktās zinātnes un humanitārās un māksla – rodas vērtības,” viņa zina teikt.

Iztēle, eksperimentēšana, vērīgums

”Pēc atgriezeniskās saites, tas, ko skolēni man pasaka,” Ļ. Rusilo ”izmēra”, ka viņa mācību priekšmetā notikusi mācīšanās. Ja skolēns interesējas par kaut ko vairāk saistībā ar šo jomu, var teikt, ka viņš ir iemācījies vai tas ir viņu ieinteresējis.

”Ja man saka – es nedēļu paceļoju pa Eiropu un redzēju to, ko jūs ieteicāt. Un es saredzēju to, ko mācāmies stundās. Tad man ir gandarījums – skolēns tiešām ir mācījies, un viņam atveras dzirkstele,” novērojis pedagogs.

A. Laķe tomēr norāda uz divpusējās darbības aspektu – kam ir jānotiek skolēnu uztverē, sajūtās, prātā, pieredzē, lai varētu spriest, ka pēc notikušās mācību stundas ir bijis rezultāts, ka no tās ir kāds efekts. ”Tas ir kompleksi. Jābūt paralēli, kā mainās ne tikai skolotāji, bet arī skolēnu un vecāku skatījums uz to, kad izglītības darbam ir rezultāts, kad un kāds efekts ir bijis.”

Domājot, kādas prasmes attīsta mākslas un kultūras priekšmeti, Ļ. Rusilo spriež, ka pati svarīgākā ir vizuālā uztvere un vizuālā prasme nolasīt vēstījumus.

”Māksla iedod plašāku skatījumu, uztveres loks kļūst bagātāks. Pievienotā vērtība ir domāšana: inovatīvā, kritiskā, radošā, un vispār – tu saredzi, saproti vairāk.

Un šī sapratne par vairākām lietām attiecas arī uz citām jomām.”

”Papildinot – tas viss veido emocionālo inteliģenci,” uzskata D. Celmiņa. ”Izdzīvojot stāstus, ko mums piedāvā teātris, arī mūzika, tādā veidā sevi emocionāli stiprinām. Literatūrā, iepazīstot literāro varoni, viņa pārdzīvojumus, problēmas, esam vairāk sagatavoti.”

F. Rekovičs, kurš māca ģeogrāfiju un bioloģiju, savos priekšmetos izmanto mākslas elementus, piemēram, modelēšanu. ”Modelējam Zemes virsmu, gremošanas orgānu sistēmu, veidojam tādas kā skulptūras vai arī zīmējam. Bērni shematiski attēlo smadzenes vai acu uzbūvi. Mans personiskais novērojums – tie skolēni, kam padodas vizuālā māksla, protams, zīmējumu uzzīmē labāk, bet arī ļoti labi spēj to izskaidrot un pastāstīt.” F. Rekovičs pamanījis, ka skolēni ir kļuvuši introvertāki, baidās izteikt savu viedokli, jo šķiet, ka varbūt domā nepareizi.

Un mākslas metožu pielietošana darbā skolēnus atbrīvo, palīdz atvērt šos vārtus, nebaidīties runāt, paust savu viedokli, savas domas. ”Konstruējot, piemēram, tektonisko plākšņu pārvietošanos, skatāmies, kas var notikt un kāpēc.” Līdz ar to sekmējas sarunas, diskusijas, veidojas sadarbības grupas.

Stāstīt par radošo procesu

Kā veicināt dziļu un apzinātu mācīšanos mākslas priekšmetos? Cik svarīgi, ka bērns arī vizuālajā mākslā un mūzikā spēj konstruktīvi pateikt, kā viņš to izdarīja, par ko ir vai nav darbs? ”Principā dziļa mācīšanās notiks tikai tad, ja par to arī reflektējam,” uzskata Ļ. Rusilo.

”Refleksija, kas ir pēc padarītā, var būt individuāla un arī brīvprātīga, kad skolēni padalās cits ar citu. Tādējādi saredz iespējas, kā var dažādi skatīties uz lietām. Un ikviens ceļš ir vērā ņemams. Tas arī māca dzīves prasmes, ka dzīvē būs ļoti dažādi viedokļi.

Līdz ar to dziļā mācīšanās ir tavai pieredzei pievienotā vērtība. Atskats uz padarīto – refleksija kā metode – ir ļoti svarīga.”

Tam piekrīt arī D. Celmiņa: ”Refleksija ir tiešām ļoti svarīga, tai skaitā, ja skatāmies no iztēles pozīcijām. Runāt par to, kāda bija iecere un kā tā tapa, un kāds ir rezultāts. Tur jau arī parādās tā sadarbība, pārējie klasē klausās. Un tas viss ir saistīts arī ar vecuma īpatnībām, jo daudziem ir vajadzīgs tāds kā paraugs un piemērs.”

Viens – gan refleksija par mākslas notikuma pieredzi – biju koncertā, klausījos mūziku, biju teātra izrādē, redzēju deju, biju izstādē – ir svarīga. Bet arī otrs – kā reflektēt pašam par savu radošo procesu, uzskata A. Laķe.

”Manuprāt, tas ir vajadzīgs izglītības procesā, jo tas sasaista ar radošo procesu un ļauj nonākt pie tā, par ko runājam, – novērtēt to, ko es stundā darīju. Bet tur ir baigais āķis, jo to ir ļoti grūti izdarīt. Runāt par savu radošo procesu, dalīties ar to.”

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku..
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par EUR 7.90 (septiņi euro un 90 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz