Trešdiena, 25. novembris Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne, Katrīne
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Piecu gadu kāpiens mūzu kalnā

Piecu gadu kāpiens mūzu kalnā
01.02.2007 17:40

0

Atslēgvārdi

Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs “Helikons” svin savu piecu gadu jubileju. To šodien ievada konference “Par literatūras attīstības tendencēm Latvijā un mūsu novadā”, kura notiek Liepājas Pedagoģijas akadēmijas aktu zālē. Piedalīties un uzstāties aicināti Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja Ieva Kolmane, Latvijas Universitātes doktorante un literatūrkritiķe Iveta Ratinīka, filoloģijas doktore Anda Kuduma, izdevuma “Helikons” redaktors Edvīns Tauriņš un pedagoģijas doktors Jānis Birzkops. Notiks arī žurnāla “Helikons” 14.numura prezentācija.

– Jau vairākas reizes manī bija radusies doma nodibināt rakstošo cilvēku kopu. Divas reizes tas neizdevās, jo bija cilvēki, kas to nevēlējās, bet ar trešo reizi izdevās, –  atceras literāts Visvaldis Paspārnis, kurš stāvējis pie mūsu pilsētas literātu un radošo mūziķu kluba “Helikons” šūpuļa. Viņš pastāstīja, kā kopā ar ārstu un mūziķi Andri Kristonu viņi uzstājušies klausītāju priekšā un tad nosprieduši, ka radošiem cilvēkiem vajag nākt kopā, nodibināt kopu.

– Pieaicinājām Valdi Aivaru, Ādolfu Gaujieti, nolēmām publicēt avīzē sludinājumu, ka aicinām kopā radošus cilvēkus, uzrunājām dzejniekus Olafu Gūtmani, Modri Zihmani, viņi piekrita, –  pastāsta V.Paspārnis, kurš izstrādāja kluba statūtus un reģistrēja to Rīgā. Kluba mērķis bija apzināt Liepājas pilsētas un rajona radošos mūziķus un literātus, popularizēt jaunos talantus, rīkot literāri muzikālus sarīkojumus, sniegt atbalstu ierakstu un grāmatu izdošanā, kā arī izdot žurnālu “Helikons”. Nosaukuma “Helikons” (svešvārdu vārdnīcā skaidrots: sengrieķu mitoloģijā –  Grieķijas kalns, kur dzīvojušas mūzas) krusttēvs ir dzejnieks Modris Zihmanis.

– Lai piesaistītu naudu, rakstījām projektus, es sazinājos ar Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošiem latviešiem, – turpināja V.Paspārnis, kurš bija pirmais valdes priekšsēdētājs. –  Tagad, kapitālisma apstākļos, ir svarīgi atrast finansiālus atbalstītājus. Tāpēc jo lielāks paldies pilsētas un rajona pašvaldībām un tām sabiedriskajām organizācijām, kas mūs atbalsta. Mūsējais bija pirmais tāds klubs Latvijā, tagad radušies arī citi. Mums veidojas radoša sadarbība ar tiem, piemēram, ar cēsiniekiem, kuri bija ciemos pie mums un mēs pie viņiem.

No 2003. līdz 2005. gadam valdes priekšsēdētāja bija Zoja Zandberga. Viņa atceras, kā Visvaldis Paspārnis uzrunājis viņu teātra kafejnīcā.

– Viņš laikam bija lasījis manas publikācijas un uzaicināja pievienoties “Helikona” pulkam. Padomāju un piekritu, –  sacīja Z.Zandberga. – Jo man kā radošam cilvēkam trūka sabiedrības, cilvēku ar līdzīgiem uzskatiem un nodarbošanos, ar kuriem var diskutēt. Rakstošo cilvēku pasaule man bija pasveša, es vairāk biju uzturējusies teātra un kino cilvēku vidē.

Zoja Zandberga uzskata, ka tādai biedrībai ir sava veida nozīme. Radošs cilvēks grib ieraudzīt savus darbus publicētus, viņam nepieciešams dzirdēt citu atsauksmes, ieklausīties vērtējumā no malas. Jo tikai tā var attīstīties.

– Kādreiz ir būtiski saņemt aukstu dušu, lai par daudz nesadomātos par sevi, – viņa saka. Jautāta, kā, viņasprāt, lasītāji uzņem literātu un radošo mūziķu kluba izdevumu “Helikons”, Z.Zandberga atbild, ka pati nav dzirdējusi nevienu sliktu atsauksmi par žurnāla saturu. Viņa uzskata: galvenais ir tas, ka “Helikonā” ir iespēja izpausties dažādu paaudžu literātiem, ka tiek publicēts kultūras mantojums. Ja sākumā žurnāls aptvēra Lejaskurzemes autorus, tad tagad tas iet tālāk un pamazām kļūst par visas Kurzemes literātu un mūziķu izdevumu.

– Esmu pateicīga liktenim, kas ļāva mācīties pie tādiem vārda un skaidras dvēseles meistariem kā Olafs Gūtmanis un Modris Zihmanis, iepazīt Edvīna Tauriņa rakstības manieri, –  teica bijusī valdes priekšsēdētāja. – Kas mani šobrīd žurnālā neapmierina, ir tas, ka tajā nav tuvāko kaimiņvalstu autoru sacerējumi, ne citu tautību literātu darbi, jo tikai salīdzinājumā ar plašo pasauli var pareizi novērtēt savu vietu tajā.

Viņa vēl piebilda, ka literāro dzīvi daudz krāsaināku padara mūsu mūziķi, komponisti, sevišķi tad, ja dzird viņu sacerētās kompozīcijas ar Liepājas dzejnieku tekstiem.

– Pašlaik klubā “Helikons” nāk un darbojas pieci Liepājas mūzikas autori – Valdis Aivars, Andris Eniņš, Andris Kristons, Aina Uldriķe, nupat pievienojusies Mirdza Grauduža, – pastāstīja pedagoģijas zinātņu doktors Jānis Birzkops. – Tas radošais gars ir kopīgs. Tā ir vēlme dzirdēt, ko citi radījuši, un pašiem radīt. Tā ir iespēja tikties gan viņiem savā starpā, gan arī ar literātiem, izteikt savas jūtas, domas. Ārpusē gan palikuši tie jaunieši, kas raksta vieglo jeb rokmūziku.

Jānis Birzkops polemizēja, ka ir jau vēl daudz tādu neatbildētu jautājumu, kas nodarbina radošos prātus visā pasaulē: cik augstam jābūt profesionālajam līmenim, kas ir profesionālisms un kāda ir emocionālā iedarbība? Jo ir daudz pierādījumu tam, ka neprofesionāls autors var radīt nemirstīgu skaņdarbu, uzsverot, ka tieši emocionalitāte, viņaprāt, ir tā, kas raksturo izdevumā “Helikons” publicējušos mūziķu sacerējumus. Jo mākslas pamata uzdevums ir izraisīt emocijas.

2005.gada 6.decembrī par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Ēriku Birzkopu. 2006.gada 17.janvārī klubu “Helikons” pārreģistrēja par biedrību. Tajā pašlaik ir 32 biedri. Redkolēģijā ir seši cilvēki –  galvenais redaktors E.Tauriņš, I.Markopa, A.Gaujietis, J.Hvoinskis, J.Birzkops un V.Aivars, kurš ir muzikālais redaktors.

– Es domāju, tas vien jau ir nozīmīgi, ka mēs tomēr cauri visai šķēpu laušanai un viedokļu sadursmēm esam noturējušies, un tautās nāk jau izdevuma “Helikons” 14.numurs, –  sacīja Visvaldis Paspārnis. Viņš motivēja, ka liepājnieki kā jau vēju pilsētas ļaudis katrs par sevi ir personība ar savu skatījumu uz parādībām. Tāpēc, pēc viņa domām, vēl jo lielāks nopelns ir Ērikai Birzkopai, kura spēj un prot veiksmīgi vadīt biedrību.

– Esmu priecīga par žurnāla “Helikons” 14.numura iznākšanu, esmu gandarīta par labo sadarbību ar mākslinieku Aldi Kļaviņu. Mans vēlējums būtu, lai “Helikons” uz ilgiem laikiem cīnītos par mūsu kultūru, tās pilnasinīgu dzīvi kopā ar Liepājas teātri, Simfonisko orķestri, koriem, māksliniekiem, Pedagoģijas akadēmiju, Mākslas un Mūzikas vidusskolām. Ir svarīgi, lai Liepājā garīgās un materiālās vajadzības tiktu daudzmaz pareizi sabalansētas. Te es redzu žurnāla “Helikons” iespējas, –  saka Ērika Birzkopa. – Izdevumu “Helikons” regulāri finansiāli atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde un rajona Kultūras nodaļa. Laba sadarbība veidojas ar Latvijas Kristīgā radio atbalsta fonda Liepājas filiāli.

Valdes priekšsēdētāja min nākotnes ieceres. Nākamie “Helikona” numuri taps, piedaloties ne tikai mūspuses autoriem un Pedagoģijas akadēmijas studentiem un mācībspēkiem, bet kopā ar Ventspils un Talsu literātiem. Sagatavošanā ir Zojas Zandbergas dzejas krājums divās valodās – abas oriģinālā. Iznāks Olafa Gūtmaņa “Rakstu” 2.grāmata. Sagatavošanā ir Kristīnes Jākabsones grāmata “Kinoteātri Liepājā. 1898–1918”, visu konfesiju kristīgo dzejnieku kristīgās dzejas kopkrājums. Ar pašvaldības atbalstu grāmatas būs arī Modrim Zihmanim, Edvīnam Tauriņam. Projektu konkursa kārtībā tiks izdotas grāmatas Irmai Markopai, kopkrājums top diviem autoriem –  Dzintrai Zorgevicai un Ādolfam Gaujietim, arī Roanam Varķim, Visvaldim Paspārnim, dziesmu albumi – Ainai Uldriķei un Andrim Kristonam.  

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

Biedrības darbības rezultāts –  izdevums “Helikons”, kuram iznāk 14.numurs.

Ērika Birzkopa “Helikona” uzdevumu saskata iespējā daudzmaz sabalansēt garīgās un materiālās vajadzības.

Jānis Birzkops pārliecināts, ka mūziķiem un literātiem radošais gars ir kopīgs.

Zoja Zandberga ir pateicīga liktenim, ka, darbojoties “Helikonā”, viņa sastapusies ar augstas klases vārda meistariem.

 

Visvaldis Paspārnis: “Mēs, helikonieši, bijām pirmais tāds klubs Latvijā, tagad ir radušies arī citi.”

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz