Pirmdiena, 15. augusts Dzelde, Zenta, Zelda
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Bārtas baznīcas slavas un bēdu stāsts

Bārtas baznīcā vienā pusē sēdējuši bārtenieki, otrā – dunicnieki. Tāda fotogrāfija ir novadpētniecei, dižās Ziemeļu dzimtas pārstāvei Ausmai Padalkai. Senos attēlos un fotogrāfijās, kā arī atmiņās Bārtas baznīca turpina dzīvot, taču dabā apskatāmas vien dievnama drupas. Tomēr baznīcu nav aizmirsuši ne vienā, ne otrā pusē sēdējušo pēcteči, kuri pulcējās seminārā par Bārtas baznīcas vēsturi.

Bārtas baznīcas slavas un bēdu stāsts
Bārtas baznīcas drupas daudzi nevar atrast, jo domā, ka otrpus upei taču jau Dunikas pagasts. Tomēr vēsturiski tieši kreisajā krastā bijis Bārtas centrs. (Foto: Ģirts Gertsons)
Bārtas baznīcas drupas daudzi nevar atrast, jo domā, ka otrpus upei taču jau Dunikas pagasts. Tomēr vēsturiski tieši kreisajā krastā bijis Bārtas centrs. (Foto: Ģirts Gertsons)
30.06.2022 00:00

liepajniekiem.lv

Centrs – pāri upei

Pievērsties Bārtas dievnama vēsturei un tagadnei bijusi kultūrvēstures pētnieces Kristīnes Jākobsones ideja, atklāj Bārtas muzeja vadītāja Aija Ķude. “Varas lemj vienkārši – par robežu noliek upi. Tā daļa Bārtas pagasta kļuva par Duniku.

Upes otrā krastā bija mūsu centrs, tur atradās baznīca, ērģelnieka māja. Ar ērģelnieku Bergmani sākās izglītība Bārtā, viņa izveidotā skola bija viena no pirmajām Kurzemē. Netālu no baznīcas uzcēla vēl vienu skolu.

Dievnamam pretī bija krogs. Rātu birzī spēlēja teātri. Baznīcā uzstājās mākslinieki, bija savs koris. Pagasta pūtēju orķestris muzicēja arī baznīcā,” dievnama nozīmi Bārtas dzīvē uzsver A. Ķude.

Bārtas draudze sākotnēji bija kopā ar Nīcas draudzi, šeit esošā saucās Oberbārtavas baznīca, pastāsta Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže.

Neatkarīgās Latvijas laikā nodibināja atsevišķu Bārtas-Dunikas draudzi. “Pēdējā baznīca bija ļoti ievērojama, to projektēja Liepājas arhitekts Makss Pauls Berči. Diemžēl notika tas, kas notika. Atnāca okupācijas, atnāca Otrais pasaules karš.

Bārtas baznīca tika nopostīta divreiz. 1941. gada kaujās dievnamu tik ļoti nesapostīja, lai nevarētu atjaunot. To saveda kārtībā, un draudzes dzīve turpinājās,” viņš norāda.

Kristīne Jākobsone pateicīga Rundāles pils ilggadējam vadītājam Imantam Lancmanim par lielo atbalstu pētnieciskajā darbā. Rundāles pils muzejā bija atrodami izraksti no Bārtas baznīcas vizitāciju protokoliem, kas paši nav saglabājušies. Foto: Ģirts Gertsons

Smagākais laiks bija cīņas Kurzemes katlā. Starp Bārtu un Rucavu stiepās frontes līnija, teritorija tika ļoti izpostīta.

Tomēr šīs puses ļaudis bijuši enerģiski un apņēmības pilni baznīcu atjaunot, nebūtu tikai bijis tornis. “Hruščova antireliģiskās kampaņas laikā no 1959. līdz 1964. gadam par upuri krita arī Bārtas baznīca un tās māte – Nīcas baznīca. Liepājas rajona Izpildkomitejas lēmums par draudzes slēgšanu pieņemts 1961. gadā, līdz ar to baznīcas atjaunošanu neatļāva pabeigt.

Un tomēr – lai kādi būtu bijuši laiki, lēmumus pieņēma konkrēti cilvēki. Varēja rīkoties dažādi. Bija vietas, kur baznīcas Latvijā atjaunoja, Vaiņodē pat uzcēla no jauna,” atgādina A. Jaunskalže.

Iepriekšējo paaudžu kļūdas

1929. gadā Bārtas draudzē bija ap 2000 locekļu, bet 1960. gada pārskats rāda, ka palikuši tikai ap simtu. Tomēr arī saujiņa ticīgo bija daudz paveikuši.

A. Ķudei vecie bārtenieki stāstījuši, ka dievnama spāru nojaucēji ņēmuši nelabu galu. Akmeņus un ķieģeļus veda prom, izlietoja citās būvēs. Taču no baznīcas materiāliem celtā ferma kaimiņu pagastā esot nodegusi. No baznīcas iekārtas šodien palicis tikai kristāmtrauks.

Postīšana notiek joprojām, saka A. Jaunskalže. Pašlaik drupas pieder Dunikas draudzei. “Atjaunot nav iespējams. Pat tad, ja būtu līdzekļi, nav jau kam. Otrais pasaules karš ir atstājis robu, vieta ir ļoti reti apdzīvota.

Tomēr garīgā dzīve te nepārtrūka, ticīgos pārņēma Krūtes draudze, kas pēc Bārtas draudzes likvidēšanas saucas Bārtas-Krūtes draudze. Daļēji kalpošana turpinās arī Dunikas draudzē. Pagasts rūpējas, lai drupas pavisam neieaugtu kokos,” viņš atzīmē.

Dekāns Pēteris Kalks, kurš kalpo Bārtas-Krūtes draudzē, saka, ka Bārtas baznīcas stāsts esot gan slavas, gan bēdu stāsts.

“Zinām, ka tur, kur ir baznīcas ēka, sākumā bijusi ticība, cilvēkiem vajadzēja dievnamu. Gudri valdnieki deva pavēles, ka jāceļ baznīca. Tas ir stāsts ar svētību un ieguvumu apdzīvotai vietai.

Priecīgā puse ir redzama bildēs, bet bēdīgā puse dabā, kur ir tikai drupas palikušas. Nav daudz vietu, kur tik pēkšņi draudzei atņemtu darbojošos baznīcu, kas bija jau gandrīz atjaunota. Tas ir bēdu stāsts, kāpēc bārtenieki to pieļāva,” saka mācītājs.

Viņa tēvs 1939./1940. gadā strādājis Dunikas skolā. P. Kalks lasījis viņa dienasgrāmatā, ka komunistiskās vēsmas tajā laikā bija ļoti izplatītas. “Esmu dzirdējis stāstus no cilvēkiem, kuri pēc kara bija bērni, mācījās Bārtas skolā, kā viņi tika izsmieti un represēti par savu ticību no skolotāju puses, arī klasesbiedri nosūdzējuši, redzot, ka viņi kopā ar vecākiem Ziemassvētkos iet baznīcā.

Šajā ziņā Bārta rādījusi kaut kādu īpaši negatīvu piemēru. Iepriekšējās paaudzes ir ļoti nokļūdījušās šajā ziņā. Mēs varam kaut ko labot, un labošana ir atgriešanās pie ticības un nožēlas,” pauž P. Kalks.

Drupām jākalpo cilvēkiem

Neesot nekādu datu, kad uzcelta pirmā baznīca. “Rakstīts, ka 1560. gadā, bet tā īsti nav, var secināt, balstoties uz vizitācijas protokolu izrakstiem,” stāsta K. Jākobsone.

A. Jaunskalže pieļauj, ka 16. gadsimta sākumā, jo pēc tam Livonijas kara laikā neviens neko neesot cēlis. K. Jākobsone domā, ka jaunas baznīcas celšanas fakts būtu bijis pieminēts, taču to apraksta kā jau esošu.

1613. gadā celtā baznīca esot sabrukusi 1665. gadā. Nav informācijas, kas notika, taču K. Jākobsone izpētījusi, ka Ziemeļu kara laikā baznīcās nocietinājās zviedru kareivji, un arī šeit notikusi liela kauja, kurā sakāva zviedru karaspēku. Baznīca atkal celta 17. gadsimta 70. gados.

Par ceturto baznīcu vizitācijas protokoli glabā ziņas, ka ēkas pagrabos bijuši apbedījumi. Tā nonākusi avārijas stāvoklī un nojaukta. Piektā baznīca celta 1749. gadā. Mums zināmā akmens mūra ēka, kuras drupas stāv Bārtas krastā, celta 1902. gadā.

Pēdējā dievnama būvniecību pētījusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Lāce. “Berči ir bijis Bārtā un veicis uzmērījumus, skicējis baznīcu,” viņa pastāsta.

Jaunā ēka tika celta plašāka, salīdzinot ar iepriekšējo, tā bija plānota 800 personām. “Ļoti pārdomāti un harmoniski projektēts dievnams,” atzīst pētniece.

Tas gan atšķiras no sākotnējā projekta, kurā zālei bija paredzēti seši sānu logi. Uzcēla ar četriem. Liepājas muzejā glabājas skiču varianti, kuros atšķiras logu skaits un torņa veidojums.

Berči projekta skice Bārtas baznīcai. Foto: Ģirts Gertsons

Ko darīt tālāk? Šis jautājums seminārā izskan daudzreiz. Biznesa augstskolas “Turība” lektors, tūrisma speciālists Armands Muižnieks uzsver, ka mantojums ir nozīmīgs tad, ja tas tiek pielietots, tad, ja tas dzīvo un kādam ir vajadzīgs.

“Ja stāv plauktā, atvilktnītē, arhīvos, ir labi, bet pievienotā vērtība ir tad, kad tas ir vajadzīgs, kad no tā smeļamies un iedvesmojamies. Redzu paralēles ar piļu un muižu mantojumu. Galvenais tūristu piesaistei – kaut kam tur ir jābūt, dabas vai cilvēku veidotam. Šai gadījumā ir baznīcas drupas.

Ne katram ciemam ir jābūt tūrisma galamērķim. Tas ir jāsaprot jums, vietējiem cilvēkiem. Ja gribat, tad jādomā par pieejamību un servisu, kas te tiks piedāvāts, ko varēs redzēt, kur paēst. Drupām ir jākalpo cilvēkiem,” viņš saka.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild portāls liepajniekiem.lv.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku..
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par EUR 7.90 (septiņi euro un 90 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz