Trešdiena, 7. jūnijs Gaida, Arnis, Arno
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Dienvidkurzemes novada budžets šogad būs par 2% lielāks nekā pērn

Ceturtdien Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome, visiem deputātiem balsojot ”par”, beidzot apstiprinājusi budžetu 2023. gadam. Kā prioritātes izvirzītas infrastruktūras uzlabošana, izglītība, sociālo pakalpojumu nodrošinājums un rūpes par pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Dienvidkurzemes novada budžets šogad būs par 2% lielāks nekā pērn
Ilustratīvs (Foto: Ieva Čīka/LETA)
Ilustratīvs (Foto: Ieva Čīka/LETA)
30.03.2023 17:10

"Kurzemes Vārds"

Naudas atlikums no iepriekšējā gada

Dienvidkurzemes novada 2023. gada budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājs Gints Brumbergs izklāstīja, ka pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti 58,8 miljonu eiro apmērā, no kuriem lielāko daļu veido, pirmkārt, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kurš aprēķināts 21,7 miljonu eiro apmērā, un, otrkārt, – valsts un pašvaldības transferti 25,7 miljonu eiro apmērā.

”Veidojot 2022. gada budžetu, sākām ar naudas atlikumu 6,3 miljonu eiro apmērā, kur pašu līdzekļi mums bija 5,4 miljoni, un ar iezīmētu mērķi – nepilns miljons. Tai pašā laikā izdevumu pieauguma dēļ liela daļa iesākto un nepabeigto projektu tika pārvirzīti uz 2023. gadu.

Līdz ar to radās vēl lielāks naudas atlikums, kas ir 11,8 miljoni eiro uz 2023. gada 1. janvāri. Šobrīd tas, protams, dod iespēju realizēt jau iesāktos un arī citus projektus,”

pozitīvos aspektus jaunā budžeta sastādīšanā uzsvēra G. Brumbergs.

Saņemtās mērķdotācijas no valsts budžeta šogad plānotas nepilnu 17 miljonu eiro apmērā, no kurām vairāk kā 2 miljoni eiro tiks piešķirti Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu realizācijai.

Lielākais finansējums – vairāk kā 10 miljoni eiro – šogad piešķirts izglītības nozarei. Šī summa ir par 10 procentiem lielāka nekā pērn.

Valsts mērķdotācijas vairāk kā miljona eiro apmērā plānots novirzīt sociālajai jomai – tiks piešķirti līdzekļi asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, plānots saņemt finansējumu mājokļa pabalstam un sniegt atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Kā uzsvēra G. Brumbergs, šogad pieaudzis budžets teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – tam plānoti 12,5 miljoni eiro.

Izdevumi šogad aprēķināti lielāki nekā pērn – nu tie sasniegs 70,1 miljonu eiro.

Izmaksu lielākā daļa saistīta ar izglītības nozari – tie ir gandrīz 28 miljoni eiro jeb 40 procenti no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. ”Procentuāli tas ir kā citām pašvaldībām, tāpēc mūsu situācija vērtējama kā laba,” atzīmēja G. Brumbergs.

Tāpat viņš norādīja, ka izdevumu sadalījums esot objektīvs.

”Mūsu novads ir ļoti liels, mums ir daudz izglītības iestāžu un daudz pārvalžu, līdz ar to tas arī šādu situāciju sastāda.

Otrs ir preces un pakalpojumi, kuru cenas pieaugušas. Plānoti daudzi uzlabojumi gan skolās, gan pārvaldēs attiecībā arī uz tehnisko nodrošinājumu,” viņš teica.

Izdevumi palielinājušies arī sociālās aizsardzības izmaksu pieauguma dēļ – šogad tie aprēķināti 6,4 miljonu eiro apmērā.

”Piemēram, pagājušajā gadā apkurei pieaugums bija vairāk nekā 66 procenti – tas ir ļoti liels, un to mēs nebijām plānojuši. Kopā apkurei visam novadam ir nepilni 1,5 miljoni eiro. Lielu daļu paņem minimālo algu palielinājums, un šis pieaugums vērtējams kā ļoti liels, jo novadā gan izglītības iestādēs, gan pašvaldībā ir daudz minimālās algas saņēmēju. Arī ēdināšanā, pagājušā gadā būtiski pieaugot preču cenām, pieaugums vērtējams kā ļoti augsts,” skaidroja G. Brumbergs.

Arī skolēnu pārvadāšanā vērojams izmaksu pieaugums, bet viena no labajām ziņām ir tā, ka šogad šim mērķim tiks iegādāti trīs jauni autobusi.

Starp izdevumiem ierēķināta arī apgaismojuma uzlabošana. Nepilnu 500 tūkstošu eiro apmērā plānots nomainīt apgaismes līdzekļus, kas nākotnē ļaus mazināt elektrības patēriņu.

Būtiskas izmaiņas notikušas arī aizņēmumu atmaksā Valsts kasē – pašvaldībai kopumā jāatmaksā 2,4 miljoni eiro, bet, ņemot vērā, ka pagājušā gadā palielinājušās procentu likmes, aizdevuma atmaksa pieaugusi par 400 tūkstošiem.

”Pirms tam šādas izmaksas nebija. Šogad ar to jārēķinās,” atzīmēja G. Brumbergs.

Tāpat lielāki izdevumi šogad plānoti arī infrastruktūrai un ceļu uzturēšanai – tie pieaugs vairāk kā miljons eiro apmērā.

Papildu finansiāla rezerve – aptuveni 67 tūkstošu eiro apmērā – piešķirta Paula Maksa Berči projektētās ēkas Lielajā ielā 54, Grobiņā, renovācijai. Tas darīts tā iemesla dēļ, ka būvniecības gaitā vēl varot rasties kādi neparedzēti apstākļi un papildu darbi, jo ēka ir vēsturiska.

“Izskatās jau ļoti skaisti, bet…”

Deputāts Andrejs Radzevičs pēc budžeta izklāsta bija pateicīgs, ka šogad process bijis demokrātisks – ar ilgstošu izskatīšanu un vairākkārtējiem precizējumiem, taču bija bažīgs jau par nākamo gadu.

”Šobrīd gan viss izskatās ļoti skaisti, bet ir zināmi riski ar šāda budžeta ilgtspēju.

Ja šogad strādāsim labi un izdarīsim to, ko esam apņēmušies, tad nākamgad sastādīšanas problēmas prognozējas daudz lielākas,” viņš sacīja.

Savukārt deputāts un uzņēmējs Edgars Treimanis, kurš šī amata pienākumus uzsāka pildīt vien pirms pāris mēnešiem un kuram šī bija pirmā budžeta pieņemšana, sacīja, ka viņam process šķitis dīvains, raugoties no uzņēmēja skatpunkta.

”Procesā, kā tiek realizētas aktivitātes un plānota nauda, es laikam neatstāšos no kalendārā budžeta. Tas ir viens no kontroles mehānismiem, un to es laikam gribētu redzēt tāpēc, ka ikdienas lietās budžeta kontrole nav tik viegli realizējama.

Strādājot pie šī budžeta realizācijas, vajadzētu nodrošināt, ka mēs varam redzēt, kad un vai šīs aktivitātes tiek realizētas un kādā apmērā.

Budžets iet, nu jau ir trīs mēneši pagājuši, un es teiktu, ka līdz nākamajai domes sēdei vajadzētu kādu lasījumu, ko tad esam sadarījuši pa ceturtdaļu gada,” viņš uzsvēra.

Tikmēr deputāte Patricija Andersone aicināja visus strādāt un rīkoties pēc iespējas operatīvāk, lai darbi neiekavētos un tos nenāktos pārvirzīt uz nākamā gada budžetu, kā tas noticis šoreiz.

”Manuprāt, ar lielu steigu ir jāsāk darīt, lai nākamgad neatkārtotos tas, kas šogad, kad lielāko daļu budžeta darbu aizņem pagājušajā gadā nepadarītais. Varbūt laikus plānot, sagatavot dokumentus, kas ir nepieciešami visādiem iepirkumiem, aptaujām, projektiem un tā tālāk, lai mēs tiekam uz priekšu. Citādāk mēs kārpāmies un stāvam uz vietas.

Caurskatot ciparus un darbus, mans sāpju bērns ir tālie lauki – neaizmirsīsim par tiem, dzīve neapstājas pilsētās,” viņa teica.

Balsojumā jaunais budžets tika vienbalsīgi apstiprināts.

Pēc tā Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Priedols izteica pateicību pilsētu un pagastu pārvaldniekiem, kuri bija snieguši ļoti daudz priekšlikumu.

”Ņemot vērā pagātnes mantojumu un to, kā katrā iepriekšējā novadā bija plānoti budžeta izdevumi, es gribētu slavēt pārvaldniekus par sapratni un to, ka viņi spēja noteikt pašu galveno, kas kopā ar iedzīvotājiem izdarāms šai gadā, jo mantojums mums ir ļoti interesants.

Ja cilvēkam kaut kas pieder, viņš vairs nav tik brīvs – viņam ir jārūpējas gan, kā Sent-Ekziperī bija teicis, par cilvēkiem, kuri pieradināti, gan arī par mantām, kas radītas. Lai mums visiem kopā iznāk labi tikt galā ar tām mantām, kuras veltītas cilvēkiem,” viņš sacīja.

UZZIŅAI

Lielākie plānotie kapitālieguldījumu objekti

– LAD projekts ”Ceļa posma Spilvas–Šķēde pārbūve un piekrastes infrastruktūras uzlabošana” – 756 485 eiro.

– Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana – 487 253 eiro.

– Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē – 350 432 eiro.

– Pirmsskolas izglītības iestādes ”Pīpenīte” (Grobiņā) pārbūve – 335 000 eiro.

– EZJF projekts “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos” – 326 319 eiro.

– EJZF projekts “Ceļa ”Zivju kūpinātava–mols” asfaltēšana un autostāvvietas pārbūve īpašumā “Piestātne” zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Dienvidkurzemes novadā” – 326 042 eiro.

– Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Ziemupē, Vērgales pagastā – 233 750 eiro.

– Grants ielu asfaltēšana Aizputes pilsētā – 215 258 eiro.

– Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā – 200 000 eiro.

– Nīcas vidusskolā aktu zāle ar pieskatuvi – 150 000 eiro.

– Pašvaldības autoceļa Bārtā ”Limbiķi–Ālande” pārbūve (A12) – 136 363 eiro.

– Krasta ielas seguma atjaunošana Grobiņā – 105 693 eiro.

– Autobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Vaiņodē, Durbē – 205 000 eiro.

Avots: Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku..
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par EUR 7.90 (septiņi euro un 90 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz