Pirmdiena, 6. februāra Dace, Dārta, Dora
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Padures pamatskola mācās dzīvot ar iekšējām rezervēm

Kopš ilggadējais Padures pamatskolas direktors Linards Tiļugs uzņēmies Dienvidkurzemes novada Kultūras komitejas vadīšanu un darbu skolā atstājis, dodot vietu citam speciālistam, jau vairāk nekā gadu izglītības iestādes direktores pienākumus pilda Vita Levica.

Padures pamatskola mācās dzīvot ar iekšējām rezervēm
Padures pamatskolas direktore Vita Levica (pa labi) un viņas vietniece mācību darbā Inga Svipsta uzsver, ka ikkatra bērna, kuram nepieciešama speciālā izglītība, gadījums un vajadzības ir jāvērtē individuāli. Viņas uzskata, ka maksimāli lielāku kvalitāti šādiem bērniem var iedot mazāka izglītības iestāde maksimāli tuvāk audzēkņu dzīvesvietai. (Foto: Ģirts Gertsons)
Padures pamatskolas direktore Vita Levica (pa labi) un viņas vietniece mācību darbā Inga Svipsta uzsver, ka ikkatra bērna, kuram nepieciešama speciālā izglītība, gadījums un vajadzības ir jāvērtē individuāli. Viņas uzskata, ka maksimāli lielāku kvalitāti šādiem bērniem var iedot mazāka izglītības iestāde maksimāli tuvāk audzēkņu dzīvesvietai. (Foto: Ģirts Gertsons)
25.01.2023 06:01

Liene Kupiča

"Kurzemes Vārds"

Atslēgvārdi

Skolā notikušas pārmaiņas organizatoriskajā darbā, gan domājot par valstiska līmeņa lēmumiem, gan balstoties uz dažādām prasībām izglītības nodrošināšanā, gan arī pierādot speciālās izglītības un pedagoģijas nozīmi.

Vietnieka pienākumus uzņemas skolotāji

“Pirms tam biju direktora vietniece audzināšanas darbā. Manos pienākumos bija rūpēties par audzēkņu brīvā laika nodrošināšanu ārpus mācībām, rīkot pasākumus, kā arī interešu izglītība,” pastāsta V. Levica, kura Padures skolā direktora vietniece bijusi 16 gadus, bet skolā strādā 24.

No jaunā mācību gada mācību pārzine jeb direktora vietniece mācību darbā ir Inga Svipsta. Par speciālās izglītības pedagoģi nostrādājusi 21 gadu. “Kā speciālās izglītības pedagogi mēs drīkstam mācīt visu,” viņa piebilst par savu profesiju.

Iepriekšējā mācību pārzine Anita Odiņa devusies pensijā.

“Nolēmām, ka jaunus cilvēkus klāt neņemsim, bet rīkosimies ar iekšējām resursu rezervēm. Inga bija gatava strādāt un uzņemties šos pienākumus, jau iepriekš mums bija laba sadarbība, tagad tā turpinās iestādes vadības jomā,” saka direktore.

Taču jauns direktora vietnieks audzināšanas darbā nav vairs atsevišķs speciālists – amata slodze sadalīta kolektīva iekšienē starp skolotājiem. “Mēs domājam laikus uz priekšu, uz nākotni. Direktora vietnieku skaits ir atkarīgs no skolēnu skaita.

Tā kā audzēkņu skaits skolā samazinās, tad rēķināmies, ka kādā brīdī nākotnē vairs nevarēsim apmaksāt, izlēmām, ka šī amata pienākumus varam apvienot un sadalīt.

Piemēram, audzināšanas darbs ir iekļauts mācību stundās,” skaidro direktore. “To arī paredz jaunā izglītības satura kompetences,” piebilst I. Svipsta.

“Jau šogad deleģējām citiem šos pienākumus.” Tos uzņēmušies audzinātāji, sociālais pedagogs, bibliotekārs un citi speciālisti.

Padures pamatskola ir viena no divām Dienvidkurzemes novadā esošajām izglītības iestādēm, kur var apgūt speciālās pamatizglītības programmu audzēkņi ar garīgās attīstības traucējumiem. Izvērtējot katru skolu, no valsts puses tuvāko gadu laikā iecerēts speciālās izglītības skolu skaitu optimizēt. Foto: Ģirts Gertsons

“Kad biju direktora vietniece audzināšanas darbā, tad jāatzīst, ka varēju justies brīvāk, pavadīt vairāk laika ar bērniem. Tagad atbildība ir gan par darbiniekiem, gan bērniem. Tā ir lielāka slodze, bet es no tā nebaidos. Jo komanda tiešām ir laba.

Mums ir 18 tehniskie darbinieki, kuriem jānodrošina 24 stundu darba cikls. Starp tiem ir aprūpētāji, nakts dežuranti, apkopēji un citi. Un 20 pedagogi. Esam arī optimizējušies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tie, kas esam, strādājam maksimāli pieejamās slodzes,” stāsta direktore.

Šogad skolā personāls strādā, lai parādītu un izceltu savu specifisko darbu. “Sekojam līdzi visam jaunajam. Materiālo bāzi grūti attīstīt, bet esam papildinājuši bibliotēkas fondu. Esam secinājuši, ka speciālajā izglītībā ir dažādi materiāli, bet atsevišķu grāmatu nav.

Izmantojam no esošām grāmatām to, ko varam pielāgot mūsu bērniem. Kad iesākās mācību gads, mudināju skolotājus ņemt no saviem krājumiem ārā to, kas mums visiem kopā ir. Izrādās, ka mums ir daudz kas, bet bijis atstāts novārtā,” saka V. Levica.

Maza skola atrisina lielas problēmas

Šo mācību gadu Padures pamatskolā uzsāka 60 audzēkņi, ilgus gadus viņu bijis no 74 līdz 78, bet šo gadu laikā, kamēr skolā strādā V. Levica – lielākais skolēnu skaits bijis 84.

Audzēkņi šobrīd ir no Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadiem, kā arī Sabiles, Liepājas un Ventspils apkaimes. “Četri audzēkņi mums šogad pienāca klāt no Ventspils, jo slēdza skolu Stiklos Ventspils pusē. Ja šie jaunieši Ventspilī nemācījās un pat skolu neapmeklēja, tad pie mums viņi ir katru dienu,” piebilst direktore.

Izrādās, ka Padurē lieliski izdodas atrisināt arī tā saukto klaiņošanas problēmu, ar kādām saskaras lielākās skolās.

“Liela priekšrocība, ka esam mazā skola, kur viens otru redzam, sajūtam, pazīstam, zinām, ātri ieraugot, ka kaut kas nav kārtībā, pamanām, ja kas satrauc.

Lielā skolā, iespējams, šādas lietas paslīdētu garām,” norāda I. Svipsta.

Internātā paliekošo skolēnu skaits ikdienā ir mazāks. “Ir atrisināta transporta problēma, jo mūsu uzskatā bērniem ir maksimāli jādzīvo ģimenē,” pauž direktore.

Protams, kuri ir no tālākām vietām un nevar izbraukāt, kā arī, ja ir kādas problēmas ar sociālajiem apstākļiem, audzēkņi pa nedēļu paliek internātā, bet nedēļas nogalēs dodas mājās.

Padures pamatskolā var apgūt divas speciālās pamatizglītības programmas bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī divas profesionālās arodizglītības programmas – mājturībā un būvniecībā.

Taču mājturības programma no valsts puses vairs netiks atbalstīta un to ar laiku slēgs. “Programmu slēdz tādēļ, ka tiek veikta izpēte darba tirgū par pieprasījumu pēc mājturības programmu beigušajiem audzēkņiem. Lēmums iet soli solī ar profesiju klasifikatoru un izmaiņām tajā. Pārskatot profesionālo izglītību un piedāvājumu, ir nonākts pie secinājuma, ka tāda mājkalpotāja profesija nav aktuāla,” paskaidro I. Svipsta.

Mājturības programma ir vairākās speciālajās skolās, piebilst direktore. Tāpat arī tehnikumos jau gadiem ir iekļauta šādas un līdzīgas mācību programmas. Taču skolā varētu atvērt tās vietā citu līdzīgu programmu profesionālajā izglītībā. “Skatīsimies, ko varam piedāvāt, bet vispirms jāizpēta, kādi ir mūsu pieejamie iekšējie resursi.

Taču būvniecība ir superprogramma, tai ir augsts pieprasījums, mūsu jaunieši ātri atrod darbu,”

lepojas direktore, atgādinādama, ka profesionālās programmas māca jomu profesionāļi, kuri papildus apguvuši speciālo pedagoģiju.

Vēl skolai ir plānā izveidot speciālo pirmsskolas programmu. Pagaidām ideja Izglītības pārvaldē piebremzēta, jo jāsaprot, kā tiks sakārtots speciālās izglītības skolu jautājums Dienvidkurzemes novadā saskaņā ar valsts izvirzīto šo izglītības iestāžu tīklu. “Bērnu šajā programmā nebūtu daudz, pieprasījums nebūtu ļoti liels, bet jāņem vērā, ka skolai jābūt maksimāli tuvu dzīvesvietai.”

“Mūsu uzskats ir, ka jāiedziļinās līdz katra bērna, ģimenes individuālajam līmenim. Bieži lielajās speciālajās skolās to nevar. Mūsu pieredzē ir gadījums ar sākumskolēnu. Bērns reāli pie mums nevarēja iedzīvoties, iesākt mācīties. Pirmsskolu viņš bija apmeklējis citā izglītības iestādē ar speciālās pedagoģijas ievirzi. Tā kā tas bija tālu no mājām, bērnam bija jāpaliek internātā. Vecāki pieņēma lēmumu, ka viņš 1. klasē sāks apmeklēt mūsu skolu.

Bērns neēda, nemācījās, neko negribēja darīt. Izrādās, ka viņam bija saskarsmes un komunikācijas traucējumi, kas nozīmēja jūtīgāku uztveri.

Apsolīju, ka viņam pie mums vairs nebūs jāpaliek pa nakti. Mēs pēc tam redzējām prieku bērnā un vecākos, ka viņu bērns beidzot ir atvēries!” pieredzē dalās I. Svipsta.

Tas ir tikai viens atgadījums, bet pierāda, cik daudz var panākt, ja bērnam ļauj būt pašam.

Abas skolas vadības pārstāves arī secinājušas, ka daudzi vecāki, ja viņiem ir bērns ar kādu īpašo vajadzību, bieži paši interesējas un izglītojas speciālajā pedagoģijā.

“Īpašam bērnam jādod vairāk uzmanības, tas ir smags darbs,” pēc savas pieredzes zina teikt direktore, strādājot speciālās pedagoģijas jomā.

Viņa pauž, ka ikkatrs bērns ar garīga rakstura traucējumiem ir atšķirīgs un ne vienmēr bērns būs ieguvējs, ja viņš mācīsies vispārējā izglītības iestādē. “Zaudēs gan šis bērns, gan pārējie, jo zudīs darba kvalitāte,” pamato V. Levica.

Skolas pārstāves atzīst, ka daudzi vecāki joprojām baidās no aizspriedumiem un stereotipiem, nosodījuma, mītiem, tādēļ negrib bērnam nodrošināt mācības speciālās izglītības programmās. Šādās situācijās, ja ir kādi garīga rakstura traucējumi, neviens nav vainīgs – tā vienkārši notiek, mierina speciālās pedagoģes.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku..
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par EUR 7.90 (septiņi euro un 90 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz