Ceturtdiena, 29. februāris
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Par sakoptību saņem miljons apsveikumu

Par sakoptību saņem miljons apsveikumu
02.10.2006 16:53

0

Desmitiem Goda rakstu, simtiem suminātu cilvēku, tūkstošiem latu naudas balvās un miljonos mērāmu labu vārdu un apsveikumu bija sestdien konkursa “Latvijas sakoptākais pagasts – 2006” Kurzemes novada nobeiguma sarīkojumā Nīcas Kultūras namā. Sarīkojums, kuru muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, Nīcas vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis, Nīcas kora kamergrupa un solists Lauris Sils, īstenībā bija balvu pasniegšanas un saņemšanas ceremonija, kas bija pulcējusi ne tikai Kurzemes sakoptāko pagastu pārstāvjus, Nīcas iedzīvotājus, bet arī vairākus ministrus, pazīstamu uzņēmumu vadītājus un augstas amatpersonas, Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu Ūdri ieskaitot.

Bet pirms ierašanās Nīcas Kultūras namā, kur tikko pabeigts kārtējais remonts un atjaunots skatuves ietērps, viesiem vēl tika piedāvāta ekskursija pa vairākām Nīcas sakoptajām sētām. “Valtos”, “Tauriņos” un “Drāzniekos” redzētais sāncenšiem licis noticēt, ka nīceniekiem šogad Kurzemes sakoptākā pagasta tituls piešķirts vairāk nekā pelnīti.

“Šejienes skaistos dārzus vārdos aprakstīt nevar, tie jāredz katram pašam,” atzina Kurzemes pašvaldību vērtēšanas komisijas vadītājs, Daugavpils rajona Kalupes Pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Raščevskis. “Sākām pagasta apskati agri no rīta un beidzām tikai naktī. Tos, kurus nesatikām, iepazinām īpaši sarīkotā degustācijā, jūru neredzējām miglas dēļ, taču nākamajā rītā tā bija brīnišķīga, visa programma rādīja, ka nīcenieki konkursam rūpīgi gatavojušies, tādēļ arī panākumi bija gaidīti,” viņš atcerējās laiku, kad vērtēšanas komisija viesojās Nīcā.

Arī par Saldus rajona Zirņu pagastu un Talsu rajona Mērsragu komisijas locekļiem bija sakāmi tikai labi vārdi. Piemēram, Zirņos visi priecājās par kino un foto vēstures muzeju, sporta zālēm, Kurzemītes ekoskolu un citām lietām, ar ko pagasta iedzīvotāji lepojas. Bet mērsradznieki burtiskā nozīmē sagūstījuši žūriju ne tikai ar saviem pirātu priekšnesumiem, bet arī zilajām govīm, kas bijušas redzamas no skatu torņa, ar bērnu krīžu centra “Dzīvei radītie” darbinieku pašaizliedzību, zvejas kuģiem, mežiem un vēl neskaitāmiem labumiem.

Par to, ko īsti žūrija redzēja pagastos, varēja pārliecināties ikviens, uz videoekrāna apskatot SIA “321” sagatavotās prezentācijas, ko noslēgumā katrs pagasts saņēma arī dāvanā.

Sākums jauniem projektiem

Tos, kas gādājuši par sasniegumiem visos pagastos, žūrija Nīcā godināja, pasniedzot īpašu Atzinības rakstu un “Latvijas zaļās jostas” dāvinātu pildspalvu. Tā darināta no plastmasas, kas iegūta, pārstrādājot plastmasas pudeles. Taču bez šīm individuālajām balvām katrai pašvaldībai tika arī īpaši apsveikumi par uzvaru atsevišķās nominācijās. Saldus rajona Zirņu pagasts visvairāk punktu ieguva četrās nominācijās: “Zemkopība un lauku vide”, “Izglītība un sports”, “Vides aizsardzība” un “Dialoga meistari”. Par to tam tika gan Zemkopības ministrijas dāvana 1000 latu vērtībā, tāpat izglītības ministres Baibas Rivžas pasniegtā naudas balva sporta inventāra iegādei, vides ministra Raimonda Vējoņa atvestie 5 tūkstoši latu kāda vides investīciju projekta īstenošanai un Latvijas Pašvaldību savienības izdotā žurnāla “Logs” abonements.

Balvas saņēma arī Talsu rajona Mērsraga pagasts četrās nominācijās: “Pagasta attīstības iespējas”, “Mežs un sabiedrība”, “Kultūrvides veidošana pašvaldībā” un “Sakoptākā uzņēmējdarbības vide”. Alberta Neilanda vadītā pagasta dāvanu grozā iekrita Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas balva milzu kastē, konkursa “Sakoptākais Latvijas pagasts” idejas autora Jāņa Kinnas vadītā Valsts mežu dienesta dāvinātā ekskursija pa dabas takām, kuru tieši šajās dienās izbaudījuši 30 jaunie mērsradznieki, biļetes uz Latvijas Nacionālā teātra labākajām izrādēm no Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas naudas prēmija. Mērsraga pagastveci ar zaļo jostu apbalvoja arī “Latvijas zaļās jostas” vadītāja Velga Vilciņa, dāvinot pašvaldībai no pārstrādāta papīra izgatavoto biroja papīru.

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa dāvinātās zaļās krūzes ar konkursa simboliku saņēma visi ministriju un iestāžu pārstāvji, kas piedalījās žūrijas darbā, nīcenieki katram ministrijas pārstāvim dāvināja Nīcas etnogrāfiskā ansambļa kompaktdisku un kempinga “Gaiļi” saimnieces keramiķes Daces Jeršovas darināto gaiļa olu. Godinātajiem tika arī dažādas speciālbalvas no konkursa rīkotājiem un sponsoriem, bet visvairāk apsveikumu, protams, saņēma tieši nīcenieki.

Salūts un zelta lietus

Turklāt, atklājot jau 12 gadu rīkotā konkursa pamatideju, kas šogad izteikta arī vadmotīvā “Cilvēks – sakopta pagasta dvēsele!”, Nīcas Pagasta padomes priekšsēdētājs Agris Petermanis balvas saņemt bija uzticējis tieši godalgoto nozaru pārstāvjiem, tāpēc beigās viņš uz skatuves stāvēja veselā ļaužu pulkā.

Nīcas pagasts Kurzemē uzvarējis, iegūstot visvairāk punktu septiņās nominācijās: “Iedzīvotājus sociāli atbalstošākā pašvaldība”, “Lauku ceļu saimnieks”, “Par veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem”, “Civilā aizsardzība un ugunsdrošība pagastā”, “Bērnam un ģimenei draudzīgs pagasts”, “Stipra pilsoniskā sabiedrība lauku apvidos”, kā arī jaunajā nominācijā “Pagasta odziņa”.

Šīs nominācijas balvas saņēmējus – Tauriņu māju saimniekus Kārli Bētu un Olgu Dreiblathenu sumināja “Latvijas Avīzes” pārstāvji, priecājoties par pāri, kuru acīs, darbos un dzīvē ik solī nolasāma mīlestība vienam pret otru, savām mājām, pagastu un savu Latviju. “Es negribētu dzīvot nekur citur pasaulē,” todien “Kurzemes Vārdam” atzina saimniece Olga, kas balvu saņemt ieradās, protams, tērpusies pašas darinātā tautastērpā. Bet Kārļa kungs šoreiz vēl sēdās pie sava auto stūres, solot visai drīz stūrēt paša uzbūvēto lidmašīnu.

Nīceniekiem tika Labklājības ministrijas balva, 1000 latu veselības aprūpes uzlabošanai pagastā, bezmaksas apmācību kurss no Iekšlietu ministrijas ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai, rotaļlietas, grāmatas un sporta inventārs no bērnu un ģimenes lietu ministra Ainara Baštika rokām, dāvanu karte datortehnikas iegādei sabiedrisko organizāciju atbalstam un 10 tūkstoši latu ceļu sakārtošanai nākamajā gadā. Turklāt tā ir tikai daļa no pasniegtajām dāvanām.

Atsevišķi pagasta labākos piensaimniekus godināja konkursa ģenerālsponsors, akciju sabiedrība “Rīgas Piensaimnieks”. No uzņēmuma vadītāja Arvīda Uščas balvas saņēma Indriķis Tauriņš, Gunārs Lanka, Aivars Tamužis, Jānis Blinže, Jānis Bauļkalns un Ainārs Sīklis, kuru sveica arī kā labāko lauku attīstības speciālistu Kurzemē. Nīcas Mežniecības mežziņa vietniece Laima Arāja tika sveikta ar speciālbalvu, 1000 latu pagastam dāvināja arī Liepājas Rajona padomes priekšsēdētājs Aivars Šilis, Krētaiņu ģimenei tika firmas “Robert Bosh” dāvana, bet pašvaldības vadītājs Agris Petermanis no Ingrīdas Ūdres rokām saņēma portatīvo datoru.

Zelta lietus, kas pār nīceniekiem nolija, svinīgi saņemot goda plāksni, ko piestiprināt pie pagastmājas, bija svētku uguņošanas priekšvēstnesis, bet furšets, ko vadīja Guntis Skrastiņš ar savu mūziķu grupu, pulcināja gan sveicējus, gan sveicamos, turklāt dziesmas tonakt skanēja arī ārpus Kultūras nama telpām.

Konkursa “Sakoptākais Latvijas pagasts – 2006” organizatoru Atzinības rakstu saņēma nīcenieki:

– pensionāru kopas “Ziedēt arī atvasarā” vadītāja Anna Mūrēna;
– moteļa “Nīcava” saimnieki Sandra un Ainis Brikmaņi;
– Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Mirdza Pabērza;
– pagasta vēstures apzinātājs Pēteris Sprincis;
– Nīcas vidusskolas muzeja vadītāja Sandra Pankoka;
– Jūrmalciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāja Arta Vecbaštika;
– Nīcas Pagasta padomes grāmatvede Ilga Ilze Kivlena;
– Nīcas Pagasta padomes sekretāre Ināra Reķēna;
– muzeja “Jūrmalnieku senlietas” izveidotāja Gita Vanaga;
– ilggadējā Nīcas Dārzkopības biedrības vadītāja Anna Neimane;
– kempinga “Gaiļi” saimnieki Dace un Igors Jeršovi;
– Nīcas vidusskolas direktors Gunārs Grīnbergs;
– pagasta ceļu saimnieks Andris Malkevičs;
– daudzdzīvokļu nama vecākais Jānis Ausējs;
– Kalnišķu Sabiedriskā centra vadītāja Inese Kalnišķe;
– zemnieku saimniecības “Bemberi” īpašnieki Irēna un Mārtiņš Krētaiņi;
– Nīcas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Lāsma Petermane. 

 

Tauriņu māju saimnieki Kārlis Bēts un Olga Dreiblathena saņēma balvu kā Nīcas pagasta odziņa. Saimniece ar savām rokām darinājusi košo Nīcas tautas tērpu, bet saimnieks pats uzbūvējis lidmašīnu, taču svarīgākais ir mīlestība, kas staro abu acīs – vienam pret otru, savām mājām un arī savu valsti.

Viesus pie Nīcas Pagasta padomes durvīm personīgi sagaidīja priekšsēdētājs Agris Petermanis ar kundzi Lāsmu.

Nīcenieki paši bija rūpējušies par svētku organizēšanu – sarīkojumu vadīja nīceniece Daira Eglīte, dziedāja vietējie kolektīvi un solisti, galdus klāja pagasta labākie pavāri un pat vīnu pasniedza Nīcas meitenes.

Pēteris Sprincis, kurš tieši tagad strādā pie grāmatas par Jūrmalciemu, atzina, ka Goda raksts par pagasta vēstures apzināšanu viņam esot mazliet negaidīts.

Un te nu viņi visi ir – nīcenieki ar goda plāksni “Kurzemes sakoptākais pagasts – 2006”, kas turpmāk būs pagasta lepnums.

Zelta lietus pārlija pār goda plāksnes saņēmējiem, bet ikvienu pagasta iedzīvotāju priecēja uguņošana par godu šim notikumam.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz