Ceturtdiena, 24. septembris Agris, Agrita
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Algas domē varētu palielināt par 10 procentiem

Algas domē varētu palielināt par 10 procentiem
17.10.2007 19:20

0

Atslēgvārdi

Premjers Aigars Kalvītis valstī izsludinājis vispārēju taupības režīmu, un Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks mutiski paudis atbalstu Ministru prezidenta centieniem ierobežot tēriņus valsts un pašvaldību institūcijās. Tiesa, Liepājas domē algas iesaldēt neviens negrasās, runa drīzāk ir par to strauja pieauguma nepieļaušanu. Pirms nepilna mēneša bija Aigara Kalvīša un lielo pilsētu vadītāju tikšanās, pēc kuras premjers paziņoja, ka algu fonda pieaugums pašvaldībās būtu pieļaujams tikai inflācijas līmenī – no 10 līdz 15 procentiem.

Algu fonds sasniegs miljonu latu

Šādu iespējamo maksimālo pieauguma robežu žurnālistiem minēja arī mūsu pilsētas galva Uldis Sesks, piebilstot, ka “mēs tomēr baidāmies pazaudēt speciālistus, jo atrast vietā labus darbiniekus izmaksā dārgāk, nekā palielināt algas esošajiem”.

Domes priekšsēdētāja padomniece Ieva Puka informēja, ka kārtību, kādā nosakāma mēneša amatalga un gada piemaksas visiem pašvaldības darbiniekiem Liepājas domē, regulējot attiecīgs nolikums. Mēnešalgas ir noteiktas, pielietojot koeficientus, ko reizina ar visiem darbiniekiem vienādu bāzes summu.

Ja 2002.gada 24.janvārī apstiprinātajā nolikumā koeficientus sākotnēji piemēroja LR Ministru kabineta noteiktajai minimālai darba algai, tad pirms nepilna gada izdarītie grozījumi paredz, ka bāzes summu nosaka Budžeta komisija, “ievērojot budžeta gada finansiālās iespējas”, un, tā kā pilsētas kases ieņēmumi ar katru gadu palielinās, aug arī domes darbinieku iespējas saņemt lielāku algu.

2006.gadā pilsētas kopbudžets bija 49,6 miljonu liels, no tā domes darbinieku, deputātu, komisijas locekļu, līgumdarbu samaksai tika tērēti gandrīz 740 tūkstoši latu. Šogad savukārt pilsētas budžets ir 58,6 miljonu vērts un darba samaksai domē atvēlēti 938 tūkstoši latu. Algām no domes budžeta novirzītā summa 2006. un 2007.gadā procentuāli ir līdzīga. Paredzams, ka nākamgad darba algām jau tērēs vairāk nekā vienu miljonu latu.

Liepājas vadītāji – dāsni atalgoti

Domes apstiprinātā bāzes summa, kuru pēc tam reizina ar apstiprinātajiem koeficientiem, iegūstot mēnešalgu, 2006.gadā bija 90 latu, šogad tā ir 110 latu, bet 2008.gadā plānots bāzes summu paaugstināt līdz 120 latiem – tātad par nepilniem 10 procentiem, taču par to vēl jālemj. Interesanti, ka mainīgi lielumi ir arī koeficienti – tie pirms diviem gadiem palielināti, tiesa, galvenokārt vislabāk atalgotajām amatpersonām.

Lielāko algu Liepājas domē saņem priekšsēdētājs, viņa pirmais vietnieks, vietnieks un izpilddirektors. Uldim Seskam piemērotais koeficients ir 18, tātad viņa mēnešalga šogad ir nepilni 2 tūkstoši latu pirms nodokļu nomaksas – 1980 latu. Pirmās vietnieces Silvas Goldes mēnešalga ir 1870 latu (koeficients 17) un vietnieka Gunāra Ansiņa – 1760 latu (16). Domes izpilddirektora Edgara Rāta alga ir 1650 latu (15). Izpilddirektora vietniekiem, domes priekšsēdētāja biroja vadītājam, padomniekam un palīgam lielākoties tiek piemēroti koeficienti no 9 līdz 13, kas veido bruto algu no 990 līdz 1430 latu apmērā.

Nākamie labāk atalgotie domes darbinieki ir struktūrvienību – daļu un pārvalžu – vadītāji un to vietnieki. Viņiem piemērojamais koeficients svārstās no 5 līdz 10 un ir atšķirīgs. Koeficientu konkrēti katram nosaka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, ievērojot nolikumā ietvertos nosacījumus: izglītība, profesionālā pieredze, darba sarežģītība, garīgā piepūle utt. Tomēr divu pārvalžu vadītājiem par algu lemj Liepājas dome, proti, Izglītības pārvaldes vadītājam piemērots koeficients 10 (1100 latu), bet Sporta pārvaldes vadītājam – 6 (660 latu), kas iezīmē ievērojamas atšķirības atalgojuma lielumā starp struktūrvienību vadītājiem.

Tās amatpersonas, kuras ir arī deputāti, pie amatalgas saņem vēl deputāta atalgojumu, samaksu par darbu komitejās un komisijās. Taču tie nebūt nav visi ienākumi, ko domes darbinieki gūst pašvaldībā. Vēl viena ienākumu pozīcija ir piemaksas jeb prēmijas. Visdāsnākās piemaksas bauda domes priekšsēdētājs un viņa pirmais vietnieks, kuri saņem vienreizēju atvaļinājuma pabalstu un piemaksu divu mēnešalgu apmērā gadā. Pārējie domes darbinieki var pretendēt uz prēmiju vienas mēnešalgas apmērā. Vēl domes priekšsēdētājs deputātiem un darbiniekiem var piešķirt vienreizēju pabalstu līdz 150 latu apmērā laulības reģistrācijas, bērnu piedzimšanas, ģimenes locekļu apbedīšanas un citos gadījumos. Tāpat, ja budžetā ir līdzekļi, Uldis Sesks var izdot rīkojumu par konkrēta darbinieka papildu stimulēšanu, taču tie, kā sacīja priekšsēdētāja padomniece Ieva Puka, ir ļoti reti un īpaši gadījumi. Viens tāds, piemēram, bija Nīderlandes karalienes Beatrikses viesošanās Liepājā, kad domes darbinieki bija aizņemti ar šīs vizītes sagatavošanu.

Divās tabulās “Kurzemes Vārds” apkopojis visu deviņu republikas nozīmes pilsētu vadītāju bruto atalgojumu. Pirmajā tabulā norādīta priekšsēdētāja un viņa pirmā vietnieka amatalga mēnesī bez piemaksām, prēmijām, deputāta un cita veida atlīdzības 2007.gadā, bet otrajā redzami domes priekšsēdētāju kopējie ienākumi no pašvaldības 2006.gadā, ko konkrētās amatpersonas uzrādījušas amatpersonu deklarācijās.

Liepājas domes priekšsēdētāja Ulda Seska amatalga 2006.gadā bija 1620 latu mēnesī, un no otrās tabulas varam secināt, ka domes priekšsēdētāja reālie ienākumi no pašvaldības vidēji mēnesī pērn pārsniedza 2500 latu pirms nodokļu nomaksas. Tāpat no tabulām ir redzams, ka Liepājas pilsētas vadītāju atalgojums ir viens no lielākajiem, ja salīdzina ar citu Latvijas pilsētu amata brāļu un māsu algām.

Domes priekšsēdētāja un viņa pirmā vietnieka mēneša amatalga latos republikas nozīmes pilsētās 2007.gadā pēc konkrēto pašvaldību sabiedrisko attiecību nodaļu sniegtās informācijas

Rīga         2160 1800
Liepāja    1980 1870
Valmiera   1800 100
Jelgava    1680 1425
Jūrmala    1200 1140
Rēzekne  1200 960
Jēkabpils 1080 1025
Daugavpils 930   840
Ventspils* 372   298

*Par profesionalitāti un darba apjoma palielināšanos Ventspils domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam noteikta piemaksa 2072 latu apjomā, tādējādi viņš atalgojumā mēnesī reāli saņem 2370 latu, savukārt Ventspils domes priekšsēdētājs no piemaksām ir atteicies.

Domes priekšsēdētāja gūtie ienākumi pašvaldībā latos republikas nozīmes pilsētās pēc sniegtajām ziņām valsts amatpersonu deklarācijā par 2006.gadu (visi ienākumi no pašvaldības: alga, deputāta atalgojums, darbs komisijās, piemaksas, prēmijas, komandējumi)

Inese Aizstrauta* (Jūrmala) – 31 215
Uldis Sesks (Liepāja) – 30 517
Rita Strode (Daugavpils) – 23 510
Inesis Boķis (Valmiera) – 21 708
Andris Rāviņš (Jelgava) – 21 490
Aivars Aksenoks (Rīga) – 19 615
Juris Guntis Vjakse* (Rēzekne) – 16 865
Leonīds Salcevičs (Jēkabpils) – 13 740
Aivars Lembergs (Ventspils) – nav iesniedzis deklarāciju par 2006.gadu

* Par domes priekšsēdētāju strādāja nepilnu 2006.gadu.

Ints Grasis,
“Kurzemes Vārds”

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz