Sestdiena, 30. septembris Menarda, Elma, Elna
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Apkures rēķinā iekļauta lodžija. Vai godīgi?

Jautājums, par kuru diskutē atkal un atkal no jauna, – vai apkures rēķinos iekļaut lodžiju un balkonu kvadratūru, ja tie netiek apsildīti un nav iestikloti? Ar līdzīgu neizpratni redakcijā vērsās Grīzupes ielas 93. nama iedzīvotāja Inga, kuras rēķins par apkuri no janvāra pieaudzis.

Apkures rēķinā iekļauta lodžija. Vai godīgi?
Grīzupes ielas 93. nams nesen piedzīvojis patīkamas pārmaiņas – ēka ir siltināta un izskatās arī estētiski pievilcīga, tomēr iedzīvotāji pamanījuši izmaiņas apkures rēķinos, kuros nu tiek rēķināta arī lodžiju kvadratūra. (Foto: Ģirts Gertsons)
Grīzupes ielas 93. nams nesen piedzīvojis patīkamas pārmaiņas – ēka ir siltināta un izskatās arī estētiski pievilcīga, tomēr iedzīvotāji pamanījuši izmaiņas apkures rēķinos, kuros nu tiek rēķināta arī lodžiju kvadratūra. (Foto: Ģirts Gertsons)
07.06.2023 06:07

Liena Rimkus

"Kurzemes Vārds"

Vaicājam viedokli ēkas apsaimniekotājam SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) un Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamentam.

Citiem nav jāmaksā, mums ir

“Par novembri un decembri saņēmām ierastos rēķinus, pēkšņi, sākot no janvāra, rēķini par apkuri mainījās – tajos tika ierēķināta lodžijas kvadratūra.

13. februārī rēķinā norādīts, ka apkure aprēķināta par 69,40 m², bet apkurei atbilstoša dzīvojamā platība ir 63,20 m², savukārt 6,20 m² ir lodžija, kas netiek apsildīta. Pirms tam decembra rēķinā apkure rēķināta kā visu laiku – tikai par iekštelpām, attiecīgi 63,20 m². Māja ir tikko nosiltināta.

Te man radās jautājums – kāpēc tā? Tā kā kolēģe strādā kādā Pierīgas apsaimniekošanas iestādē, domāju apjautāties, kā viņi rēķina to visu. Viņa brīnās, jo tā nevajadzētu būt. Rakstīju mūsu mājas apsaimniekotājam LNA, lūdzu paskaidrot, kādēļ patēriņa aprēķinā uz kvadratūru iekļauta lodžija, kas netiek apsildīta.

Manuprāt, LNA veiktais aprēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Atbilde gan bija smieklīga – atsaucās uz MK noteikumiem un atbildē rakstīja: “Ja dzīvokļa īpašniekiem ir vēlme, lai siltumenerģijas patēriņš tiktu aprēķināts pēc citas metodikas, mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu (50%+1 balss) jāpieņem attiecīgs lēmums, norādot piemērojamo metodiku.”

To lasot, es sapratu, ka tiešām kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, mēs nekādas izmaiņas nebijām pieņēmuši, lai kaut kas tiktu mainīts. Atbilde man nav saprotama. Piesauc kaut kādu metodiku, kas pēkšņi mainīta vai jāmaina,” neizpratnē ir Inga.

Foto: Ģirts Gertsons

Lai noskaidrotu citu vietējo apsaimniekotāju domas, sieviete sazinājusies ar SIA “Namu serviss Apse”, kuri atbildējuši, ka apkuri rēķina tikai pēc apdzīvojamās platības, jo normatīvos noteikts, ka apdzīvojamā platībā neietilpst ne lodžija, ne balkons.

Inga turpinājusi apvaicāt arī īpašnieku biedrības un arī tur pārliecinājusies par to pašu. “Nevarēju likties mierā, zvanīju uz Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), viņi ieteica vērsties tiesā. Neslinkoju un piezvanīju uz Ekonomikas ministrijas (EM) Mājokļu politikas departamentu, kāds no vecākajiem referentiem ieteica rakstīt oficiālu iesniegumu. Tā arī jautāju:

kāpēc visus iepriekšējos gadus lodžijas platība apkures aprēķinos nebija iekļauta, bet pēkšņi no janvāra bez īpašnieku informēšanas un parakstu vākšanas kaut kas mainījās?

Tur nav ne radiatoru, ne siltuma cauruļu. Vai tas ir likumīgi un tiesiski? Uzskatu, ka LNA patvarīgi paši izdomājuši interpretāciju šim likumam.”

Apkure jārēķina tikai par iekštelpām

Izskatot Ingas iesniegumu un uz to pamatojoties, EM atbildot satrauktajai iedzīvotājai apstiprina, ka būvju vispārējo prasību normatīva 3. punktā norādīts, ka balkoni un lodžijas pieder ārtelpām un attiecīgi par tām apkure rēķināta netiek.

Atbildes iesniegumā EM raksta: “Atbilstoši iesniegumā minētajai informācijai secinām, ka dzīvojamā māja tiek pārvaldīta, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. pantu, attiecīgi, nosakot kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, tiek piemēroti MK 2008. gada 9. decembra noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

MK noteikumu Nr. 1013 vēsturiskā redakcija, kas bija spēkā līdz 2019. gada 21. novembrim, 17.1. punktā noteica, ka par siltumenerģiju atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai aprēķinu veic, atskaitot balkonu un lodžiju platību.

Šobrīd spēkā esošā MK noteikumu Nr. 1013 redakcijā minētais punkts svītrots un aizstāts ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 524).

MK noteikumu Nr. 524 5. pielikumā esošās metodikas 17. punktā noteikts, ka aprēķina maksā par dzīvokļa apkuri izmanto vērtības attiecībā uz konkrētā dzīvokļa iekštelpu platību (m²).

Tāpat arī Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3. punktā terminu skaidrojumā ir noteikts, ka pie ārtelpām pieder tai skaitā balkoni un lodžijas. Līdz ar to

lodžijas nav uzskatāmas par iekštelpu platību, kas būtu iekļaujamas metodikā, pēc kuras tiek aprēķināta maksājamā daļa par siltumu konkrētam dzīvoklim.”

“It kā jau lielam satraukumam nav pamata, tie pieci eiro vairāk neko būtiski nemaina, bet, kad iedomājos, ka tādu kā mēs esam daudz, tas mani sadusmo. Tā darīt nevar. Sanāk – darām, kā gribam,” aizskarta ir Grīzupes ielas nama iedzīvotāja.

Aprēķina metodika deleģēta pārvaldniekam

LNA laikrakstam apstiprina, ka aprēķinus par siltumenerģijas patēriņu veic, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1013, ja dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši par citu norēķinu kārtību.

“Līdz 2019. gada 22. novembrim bija spēkā MK noteikumu Nr. 1013 17.3. punkts, kas noteica: “Par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai platībai.” 2019. gada novembrī MK noteikumos tika svītrots augstāk minētais punkts (17.3.) un aprēķina metodika deleģēta pārvaldniekam.

MK Nr. 17.’ nosaka: “Apmaksājamo daļu par siltumenerģiju nosaka atbilstoši pārvaldnieka izvēlētajai metodikai, ņemot vērā siltumenerģijas uzskaites (sadales) iespējas, kā arī dzīvojamās mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskās iespējas”,” skaidro LNA pārstāve Ita Cērmane.

2019. gada 30. decembrī tika apstiprināts nolikums “Siltumenerģijas piegādes pakalpojumu, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, apmaksājamās daļas aprēķināšanas metodika LNA pārvaldīšanā un uzturēšanā esošajās daudzdzīvokļu mājās”. 2.5. punkts paredz: “Par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai platībai.”

I. Cērmane papildina, ka ar informāciju par aprēķinu metodiku ikviens interesents var iepazīties LNA mājaslapā: http://www.lna.lv/lv/klientiem/likumi/.

Foto: Ģirts Gertsons

“Ja dzīvokļu īpašumu kopējās platības aprēķinā ir iekļauts balkons/lodžija koeficients, tad, veicot siltumenerģijas koplietošanas telpu siltumu zudumu aprēķinu, samazinās apkures zudumu m² cena. Ja balkona/lodžijas koeficients tiek izslēgts pie aprēķina, tad palielinās apkures zudumu m² cena.

Līdz ar to aritmētiski maksājums izlīdzinās.

Ja dzīvokļu īpašniekiem ir vēlme, lai siltumenerģijas patēriņš tiktu aprēķināts pēc citas metodikas, mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu (50+1) jāpieņem attiecīgs lēmums, norādot piemērojamo metodiku,” to, kādēļ konkrētajā mājā palielinājušies apkures rēķini, skaidro I. Cērmane.

Apjukums manāms arī Valmierā

Inga Dukure, SIA “Valmieras namsaimnieks” namu pārvaldīšanas speciāliste

Pirms pāris dienām tieši par šo jautājumu diskutējām ar kolēģiem, sākām pētīt rēķinus un sapratām, ka īsti kaut kas neiet kopā, jo vadāmies pēc vēsturiskiem datiem.

“Valmieras namsaimniekā” pieņemts, ka par apkuri rēķina pēc dzīvokļu (iekštelpu) platības, bet pārvaldīšanas maksu rēķina pēc dzīvokļa platības plus koeficients, kas tiek noteikts lodžijām 0.5 un balkoniem 0.3, kā to nosaka MK noteikumi Nr. 408.

Pirms 2017. gada par pamatu tika ņemti MK noteikumi Nr. 1014, mēs kaut kā esam palikuši pie tā laika aprēķina metodikas par apkuri un pārvaldīšanas maksu. Skatoties esošajā situācijā, runājot par pārvaldīšanas maksu, apkurināmā platība nebūtu jāskatās, vadoties no šī paša konteksta.

Apkures platībai jābūt proporcionālai iekštelpu platībai.

Savukārt pārvaldīšanas maksu piemēro atbilstoši normatīvam regulējumam. “Ja nav zināma lietderīgā platība, tad jārēķina dzīvokļa kopējā platība, kas savukārt nozīmē iekļautu arī lodžijas un balkonu kvadratūru”. Pēc loģikas par balkonu un lodžiju apsildīšanu nebūtu jāmaksā, jo tos neapkurina.

Paši šobrīd diskutējam par to, kā būtu pareizāk, kā būtu jāmaina šī metodika. Ja vadāmies pēc MK noteikumiem Nr. 524, tur īsti nav atsevišķi atrunāta apkurināmā platība, ir tikai pārvaldīšanas maksa, daži to liek kopā, bet īsti pareizi tas nebūtu.

Laikam ejot, mainījušies gan noteikumi, gan metodikas, nevar salīdzināt to, kā bija pirms 10 gadiem, un kā ir tagad. Vairāki normatīvie akti ir zaudējuši spēku, kas regulē aprēķinu metodiku apkurei un pārvaldīšanas maksai.

Tāpat tagad ir publiski pieejama informācija, jebkurš var ieiet kadastrs.lv mājaslapā un apskatīt kopējo lietderīgo platību, tāpat tur redzami katra dzīvokļa dati – viss ir pieejams, līdz ar to šobrīd varētu pārskatīt platības un piemērot aprēķinu metodiku saskaņā ar normatīviem aktiem.

Līdz šim Valmieras iedzīvotāji šī jautājuma aktualizēšanu nebija rosinājuši, iespējams, tāpēc, ka viņi zina, ka mēs pielietojam šo koeficientu, pieļauju, ka arī pietiekami pārliecinoši to argumentējām, un jautājumus tas neradīja.

Šobrīd, kad esam pamanījuši, ka kaut kas jāmaina, tas noteikti tiks pārskatīts kā viens no primārajiem jautājumiem darba grupā, kur runāsim, kā strādāt tālāk, ko mainīt, lai būtu pareizāk.

Valmierā notiek aktīva māju siltināšana un renovēšana. Protams, siltumenerģijas patēriņš šādām mājām ir mazāks, skatoties kopainā. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki jau var noteikt mazāku karstā ūdens uzsildīšanas cenu un atlikumu var novirzīt apkurei.

Ja tiek uzlikti siltuma skaitītāji vai siltuma maksas sadalītāji (alokatori), var vadīties pēc tiem. Valmierā pārsvarā liekam alokatorus, vien dažām mājām ir siltuma skaitītāji.

Aprēķina metodika tieši uz apkures daļu ir attiecībā 30:70 renovētām mājām, kurām uzstādīti alokatori. 30% attiecas uz kopīpašuma daļu un 70% ir individuālais patēriņš.

Ziemas laikā 30% proporcionāli aiziet uz platību, savukārt vasaras periodā, kad apkures nav, tā iet uz dzīvokļu skaitu kā siltuma atdeve mājas iekšējos tīklos. Tas viss atkarīgs no patērētās siltuma enerģijas – kā tiek lemts to dalīt. Var uzlikt karstā ūdens uzsildīšanas cenu lielāku, attiecīgi uz apkures daļu aizies mazāk. Būtību tas nemaina.

Savukārt, ja grib ekonomēt, tad ir jāsaprot, no kā esam gatavi atteikties vai samazināt.

Piemēram, ir cilvēki, kuri dušu izmanto darba vietās un mājās patērē ļoti maz karsto ūdeni, protams, ka viņiem tad izdevīgāk ir, ka karstā ūdens uzsildīšanas cena ir daudz lielāka, bet par apkuri sanāk maksāt lētāk. Tā arī ir tā metodika, ko var mainīt un pielāgot atkarībā no dzīvokļa īpašnieka lēmuma.

Mājas iedzīvotāji izlemj un mēs mainām, ko varam. Tas, ko noteikti var izmainīt, ir jau minētais karstā ūdens uzsildīšanas tarifs, bet jebkurā gadījumā to aprēķinās pēc patēriņa. Galvenais jautājums ir tarifa lielums.

UZZIŅAS

Ko nedrīkst darīt uz balkona?

Aizsprostot evakuācijas ceļus balkonos, lodžijās un koplietošanas telpās.

Aizstiklot balkonus.

Žāvēt (izkārt) veļu un citus apģērba gabalus, novietot priekšmetus daudzdzīvokļu mājās uz balkoniem un lodžijām virs barjeras augstuma, ārpus balkona vai lodžijas, kā arī gar namu fasādēm.

Purināt drēbes vai citus priekšmetus pa logiem, no balkoniem un lodžijām.

Puķu podiem un lielgabarīta mēbelēm nevajadzētu konstrukciju pārslogot.

Daudzstāvu mājās balkonos ir iestrādātas īpašas lūkas, kas paredzētas evakuācijai ugunsgrēka gadījumā. Piekļuvi šīm avārijas izejām nedrīkst noslēgt. Uz tām nedrīkst ne novietot mēbeles, ne aprīkot ar slēdzenēm. Tas ir minēts Ministru kabineta “Ugunsdrošības noteikumos” Nr. 83 (3. un 42.7. punkts).

Uz balkoniem nedrīkst glabāt gāzes balonus, viegli uzliesmojošas vielas un šķidrumus (55.7 un 84.4 punkts).

Ugunsdrošības noteikumi tieši neaizliedz grilēt uz balkona, tomēr jāņem vērā, ka tā var radīt apdraudējumu sev un apkārtējiem iedzīvotājiem. Papildus jāņem vērā, ka dūmu un smaku izplatīšanās var radīt neērtības kaimiņiem.

Uz balkoniem un lodžijām smēķēt ir aizliegts – šis aizliegums attiecas arī uz elektroniskām cigaretēm. To paredz 2014. gada oktobrī pieņemtie grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

Patvaļīgi nav atļauts pārkrāsot lodžijas vai balkonus krāsās, kuras neietilpst ēkas projektā. Nevar savu balkonu pārkrāsot violetu ar sarkaniem punktiņiem, ja visi kaimiņu balkoni ir ar iedzeltenu apmetumu.

Turēt uz balkona dzīvniekus ir kategoriski aizliegts. Vienalga, vai tas ir liels suns vai mazs kāmītis. Piedevām nedrīkst pārvērst balkonus un lodžijas par mini trušu un vistu audzēšanas fermām. Dzīvnieku turēšanu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Dažādi avoti

​Es domāju tā: ​Kāpēc mājām ir balkoni un lodžijas?

Žanete – pensionāre:

​– Tāpēc, ka ikvienam cilvēkam ir vajadzīgs malks svaiga gaisa neatkarīgi no tā, vai vasara vai ziema. Nu jau iedzīvotāji vairāk domā par estētisku izskatu un balkonus, lodžijas izmanto kā vietu, kur rūpēties par puķēm. Noliek galdu, krēslu un iedzer kafiju. Ja cilvēks savu lodžiju nosiltinājis un uz tā rēķina šo telpu pievienojis istabai, tad par apkuri gan jāmaksā. Citos gadījumos ne.

Vineta Pole – pedagoģe:

​– Lai izietu no dzīvokļa un būtu laukā, baudītu dabas tuvumu. Var jau arī žāvēt veļu, bet tā, lai citi to neredz. Balkons, lodžija ir papildu telpa pie dzīvokļa. Tur var nolikt dažādas lietas, piemēram, turēt velosipēdus. Prasīt samaksu par slēgtas lodžijas apkuri, manuprāt, nav pareizi. Ja tur būtu piestiprināti radiatori, tad cita lieta.

Stenlijs Matisons – liepājnieks:

​– Tos vajag puķu audzēšanai, pīpēšanai un lai būtu, kur paslēpties. Dzīvoju 250 gadus vecā ēkā un pats priekš sevis tai piebūvēju balkonu, izmantojot piebūvi, kas apakšā. Pirms gadiem uz balkona audzēju tomātus. Tagad tie aug dārzā. Šobrīd uz balkona man visādi hlami jeb tas, ko vairāk nevajag. Jaunie, savas mājas tīrot, arī šo to atnes, noliek, lai glabājas.

Ilga Priedola – vecmāmiņa un vecvecmāmiņa:

​– Lai būtu vieta, kur nolikt galdiņu, krēsliņu, pasēdēt ārpus mājas, dabā. Savulaik man bija gara, gara lodžija un vienā tās galā audzēju tomātus, lociņus, dillītes. Otrā galā auga puķes. Vidū miniatūrs galdiņš. Man nešķiet loģiski prasīt maksu par apkuri, ja ir dzīvoklis ar lodžiju.

Egita Cimara – maiņas vadītāja:

​– Nav ne jausmas… Varbūt, lai būtu vieta, kur iziet un uzpīpēt. Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā bez balkona, lodžijas, un man tās nemaz nepietrūkst. Eju laukā un tur daudz staigāju. Ja prasa papildu maksu par apkuri lodžijai, tas izskatās, ka apsaimniekotāji vienkārši grib paņemt vairāk, vairāk un vairāk…

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI. PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku.
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par cenu – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par cenu – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par cenu – EUR 8.95 (astoņi euro un 95 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz