Ceturtdiena, 16. jūlijs Hermīne, Estere, Liepa
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Būs nauda gan vēsturisko ēku sakārtošanai, gan iekšpagalmu rekonstrukcijai un ielu asfaltēšanai

Būs nauda gan vēsturisko ēku sakārtošanai, gan iekšpagalmu rekonstrukcijai un ielu asfaltēšanai
Foto: liepajniekiem.lv
14.03.2019 16:42

liepajniekiem.lv

Šodien, 14.martā, notikušajā Liepājas pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja grozījumu izdarīšanu šā gada pilsētas budžetā, papildus finansējumu atvēlot gan vēsturisko ēku sakārtošanai un iekšpagalmu rekonstrukcijas atbalstīšanai, gan dzīvnieku kapsētas izveidei un citām pilsētai aktuālām vajadzībām.

”Ņemot vērā to, ka pašvaldības budžets uzturēšanas izdevumiem tika apstiprināts jau 2018.gada 20.decembrī pirms valsts budžeta apstiprināšanas un līdzekļu atlikuma precizēšanas uz 2019.gada 1.janvāri, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos ”Par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”, lai nodrošinātu finansējumu  attīstības budžetam un veiktu precizējumus ieņēmumos saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018.gada 18.decembra rīkojumu ”Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”,” deputātiem skaidroja Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece.

Pēc viņas teiktā tiek plānoti grozījumi budžeta ieņēmumos, tajā skaitā valsts finansējums  – 4 700 875 eiro; 9752 eiro – papildus mērķdotācija speciālajām izglītības iestādēm; 177 860 eiro – izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei;

16 592 eiro –  Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā; 1400 eiro –  projektam ”Akordeona iegāde Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai”; 58 882 eiro – Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; 133 203 eiro – finansējums projektam ”Kurzeme visiem”; 5929 eiro – finansējums projektam “Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai  Liepājā”; 125 423 eiro – finansējums projektam “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”; 32 453 eiro – finansējums projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona “Daugava” ģērbtuvju ēkās Liepājā”; 2 403 645 eiro – finansējums projektam “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”; 1 300 000 eiro – finansējums projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5”; 475 958 eiro – finansējums projektam “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatfunkciju izveide kūrorta zonā Peldu ielā – 1.kārta”; 4906 eiro – finansējums projektam “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas” (Vētru iela).

Finansējuma samazinājums 57 914 eiro apmērā plānots projektam “Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā ostmala)”.

Atbilstoši rīkojuma ”Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” ieņēmumu samazinājums plānots mērķdotācijām  pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai – 3538 eiro; Kultūras ministrijas finansējumam programmai “Latvijas skolas soma” – 882 eiro; Kultūras ministrijas budžeta programmai – mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai – 2249 eiro; Izglītības ministrijas budžeta programmai – sporta programmu pedagogu darba samaksai – 27 545 eiro.

Plānota arī kredīta resursu piesaiste 1 027 871 eiro apmērā ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.

”No pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu finansējums uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm 5,7 miljonu eiro apmērā,” skaidro Finanšu pārvaldes vadītāja: ”Tajā skaitā ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.”

Nozīmīgākās ieceres saistībā ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem ir grants seguma ielu atjaunošana – 200 000 eiro (portāls jau informēja, ka šogad plānots asfaltēt Arnolda un Elizabetes ielas); iekškvartālu asfaltēšana – 300 000 eiro; pilsētas lietusūdens novadīšanas sistēmas tālāka attīstība – 707 200 eiro; ietvju izbūve un atjaunošana – 150 000 eiro; satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumi – 137 500 eiro; jaunu lidojumu veicināšanas programma – 100 000 eiro; muzeja krājumu glabātuves izveide – 188 500 eiro; Liepājas reģionālā tūrisma biroja telpu paplašināšana un iekārtošana – 35 000 eiro; skaņu ierakstu (režijas) studijas, fonotēkas un literārās akadēmijas izveide ”Lielajā Dzintarā” – 90 364 eiro; izglītības kvalitātes paaugstināšana – 40 000 eiro; līdzfinansējums mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai – 180 620 eiro; līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai – 289 493 eiro, lokālplānojuma izstrāde dzīvnieku kapsētas izveidei – 20 000 eiro u.c.

Papildu pašvaldības institūciju uzturēšanas izdevumiem no pamatbudžeta atlikuma novirzīti 1,7 miljoni eiro, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu ēdināšanas izmaksu pieauguma segšanai – 202 850 eiro; izmaksām, kas saistītas ar atsevišķu izglītības iestāžu (piemēram, 5.vidusskola) pievienošanu SIA ”Liepājas enerģija” siltumtīklam – 42 679 eiro; izglītības iestāžu remontdarbiem un pārcelšanās izmaksu segšanai – 115 709 eiro; pludmales un kāpu zonas uzkopšanai, glābšanas stacijas uzturēšanai, jaunu puķu trauku iegādei un uzstādīšanai renovētajā Lielās ielas posmā – 126 900 eiro; norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izmaksu kāpumu –  336 304 eiro.

Pašvaldības pamatbudžets kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 14 837 796 eiro: tajā skaitā valsts mērķdotāciju un transfertu ieņēmumi – 4 700 875 eiro, pašvaldības ieņēmumi – 3 593 486 eiro, maksas pakalpojumu ieņēmumi, līdzekļu atlikums uz gada sākumu u.c. Speciālais budžets kopā ar atlikumu uz gada sākumu pieaug par 1 886 285 eiro, ziedojumiem, dāvinājumiem kopā ar atlikumu tiek plānots izdevumu palielinājums par 13 693 eiro.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz