Pirmdiena, 6. jūlijs Anrijs, Arkādijs
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Krīzes situācijā nonākušajiem jumtu virs galvas sarūpē pirmajiem

Krīzes situācijā nonākušajiem jumtu virs galvas sarūpē pirmajiem
Foto: liepajniekiem.lv
27.02.2016 07:15

liepajniekiem.lv

Portālā vērsušies vairāki lasītāji, kuri ir neizpratnē un
pat sašutuši par to, kā liepājniekiem tiek piešķirti pašvaldības dzīvokļi, kā
arī par šo dzīvokļu stāvokli.

Saņem ”kurvīti”

”Kas notiek ar tā saucamajiem “domes dzīvokļiem”? Īsā
laikā jau otrs gadījums, kad dome atsaka, bet konkrēti Ugāles ielā 7 jau labu
laiku stāv tukšs šāds pašvaldībai piederošs 3-istabu dzīvoklis. Iepriekšējie
iemītnieki to esot izdemolējuši, tāpēc nevar laist jaunus iemītniekus. Tad lai
dome saved kārtībā to dzīvokli, ja jau pieļāva izdemolēšanu! Esmu pilnīgi
pārliecināta, ka šis nav vienīgais gadījums pilsētā,” raksta lasītājs.

Cita lasītāja stāsta: ”Kaut kāds murgs notiek Liepājas domes
Nekustamā īpašuma nodaļā. Kāpēc daudzbērnu ģimenei, kurā aug trīs nepilngadīgi
un viens pilngadīgs bērns, kurš vēl mācās, atsaka dzīvokļa saņemšanu no domes? Cietumniekiem
piešķir, pat jaunām ģimenēm piešķir, bet ģimenei ar četriem bērniem atsaka. Pamatojums:
nav īres līgums un nav maznodrošinātā ģimene. Ģimene var atrasties uz ielas
kuru katru momentu. Atteikums: bet paņemiet un īrējiet no citiem īpašniekiem. Ģimenei
nav tādu ienākumu, lai īrētu par tādu naudu vai nopirktu. Sakiet, kur vērsties,
lai būtu taisnība?”

Sazinoties ar otro lasītāju, kura diemžēl vēlējās palikt
anonīma, portāls no sievietes uzzināja: ”Iesniedzu dažādus papīrus, lai varētu
uzstāties rindā uz pilsētas domes dzīvokli kā daudzbērnu ģimene.” Viņa sakās,
to darījusi ”bērnu labklājības labā, lai viņiem nebūtu katru reizi jāpārvācas
no dzīvokļa uz dzīvokļi un nebūtu jāpiedzīvo stress”.

Un turpina: ”Savācu visus nepieciešamos papīrus, kurus varēju
dabūt, izņemot maznodrošinātā statusu un īres līgumu un uzteikumu. Maznodrošinātā
statusu, zinu, ka man nedotu. Uzzināju no pazīstama, kas strādā tur. Jo esmu
piedeklarēta ar bērniem un vēl personas vienā vietā, bet paši dzīvojam citā dzīves
vietā. No piedeklarētās dzīves vietas bija jāaiziet, jo bērnu tēvs, kurš pats
dzīvo ārzemēs, lika. Un statusam jāsavāc papīri par visām personām, kas piedeklarētas.
Tāpēc nesavācu, un pazemoties negribu. Arī tagadējā īrētā dzīvoklī nezinu, cik
ilgi dzīvosim, jo saimniece vēlas pārdot un pati neatrodas uz vietas. Un līgums
nav ar mani sastādīts.”

”Domes komisijai tas neinteresēja un  atteica sakot, lai
tad ejam un no privātiem īrējam,” bēdu stāsta izklāstu turpina sieviete: ”Viņiem
bija pat vienalga, ka man ir 7 mēnešus vecs zīdainis. Tā kā varam atrasties
jebkuru momentu uz ielas, ja saimniekam atradīsies pircējs. Man pazīstami ieteica
vērsties pēc palīdzības domes īpašuma nodaļā. Vērsos, jo domāju, ka daudzbērnu
ģimenēm nāk pretim. Tagad gaidu zvanu no Labklājības ministrijas ar atbildi,
vai tiešām Liepājas dome var atteikt dzīvojamo platību man ar bērniem.”

”Domāju, ka Liepājas īpašuma nodaļa nav patiesa,” piebilst
sieviete: ”Kāpēc cietumniekiem var dot mājokļus, bet daudzbērnu ģimenēm atsaka?
Zinu vēl vienu trīs bērnu māmiņu, kurai atteica.”

Pirmie –
maznodrošinātie un bāreņi

Jautāta, kam vispirms tiek piešķirti pašvaldības dzīvokļi,
Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita
Lazdāne portālam skaidroja: ”Pirmās kārtas uzskaitē reģistrē maznodrošinātas
personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu
un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski
represētas personas (vai to apgādībā ir šīs personas). Maznodrošinātas
personas, kuras zaudējušas dzīvojamo telpu krāpniecisku darbību rezultātā, par
ko ierosināta krimināllieta, ja to apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir
pensionāri, invalīdi. Maznodrošinātas personas, kuru apgādībā ir nepilngadīgi
bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas, tās
vismaz piecus gadus ir īrējušas fiziskajai vai juridiskajai personai piederošu
dzīvojamo telpu, ja dzīvojamās telpas īres līguma termiņš netiek pagarināts
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā paredzētajos
gadījumos. Maznodrošinātas personas, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai
tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas, tiek izliktas no
tām vai to ģimenes locekļiem piederoša nekustamā īpašuma par hipotekārā
kredīta, kas ņemts tā iegādei vai/un remontam, parādsaistību nepildīšanu, ar
nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai
mazāks par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī.”

Tāpat pirmās kārtas uzskaitē tiek uzņemti pilngadību
sasnieguši bērni bāreņi, kuriem likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta
iepriekšējā dzīvesvieta (pēc pilngadības sasniegšanas vai mācību beigšanas
izglītības iestādē, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam); repatrianti, kuru
dzīvesvieta (vai vecāku dzīvesvieta) pirms izceļošanas bijusi Liepājā (ja
iesniegums iesniegts 6 mēnešu laikā pēc repatrianta statusa saņemšanas); maznodrošinātas
politiski represētās personas; maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas,
kurām likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta iepriekšējā dzīvesvieta (ja
iesniegums iesniegts 6 mēnešu laikā pēc atbrīvošanās no apcietinājuma).

Jāstājas rindā

Pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas tikai personām,
kuras ir reģistrētas dzīvokļu rindā, skaidro pilsētas domes Nekustamā īpašuma
pārvaldē: ”Tās ir noteiktas likumā ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” un  Liepājas domes saistošajos noteikumos ”Personu, kurām nepieciešama
pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”.”

Vispārējā uzskaitē reģistrē: denacionalizēto namu īrniekus,
kas lieto dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un ir saņēmuši
īpašnieka uzteikumu; personas, kuru pašvaldības īrēto vai īpašumā esošo
dzīvojamo telpu pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”
tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija ir atzinusi par avārijas stāvoklī esošu
(vai ir būvekspertīzes slēdziens) un pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju
izvietošanu; maznodrošinātas personas, kuras īrē tādu dzīvojamo telpu, kurā
vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas
par deviņiem gadiem, un kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, ja
turklāt tās ir: ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem; ģimenes,
kuras audzina bērnu invalīdu; ģimenes, kur visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensionāri vai invalīdi.

Arī gadījumos, ja nekustamajā īpašumā dzīvo un ir
deklarējušas savu pamata dzīves vietu personas, kuras ir atsevišķas ģimenes, un
tajās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana, ja
šīm personām nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa; ģimenes ar
nepilngadīgiem bērniem, kuras vismaz sešus mēnešus pēc kārtas bijušas
izceļojušas no pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikas Liepājas pilsētā, un
ir atgriezušās Liepājas pilsētā, ja tās nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo
platību; personas, kuras ir Liepājas pilsētai nepieciešami speciālisti un
pašvaldības, tās iestāžu vai uzņēmumu darbinieki, ja tās dzīvo citā pašvaldībā
un to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas. Šīs personas
reģistrē ar darba devēja un Liepājas pilsētas domes vadības saskaņojumu.

Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā
esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu apmainīt pret lielāku vai labiekārtotāku
dzīvojamo telpu sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem,
ja personai par dzīvojamo telpu nav īres un komunālo maksājumu parāda.

Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, kuras vēlas pašvaldības īpašumā
esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu, pret
dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni),
kā arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu dzīvojamo māju pirmajos
stāvos. Arī personas, kuras dzīvo sociālajā mājā un strādā, ja šīs personas
regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus.

Sociālajās mājās tiek izmitinātas personas, kuras tiek
izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu un to apgādībā ir
nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas
personas (vai to apgādībā ir šīs personas); persona īrē pašvaldības īpašumā
esošu dzīvojamo telpu, kuru nodod pašvaldībai, jo ir izteikusi vēlēšanos īrēt
sociālo dzīvokli; persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;
persona, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi,
politiski represētas personas, vismaz piecus gadus ir īrējusi fiziskai vai
juridiskai personai piederošu dzīvojamo telpu, ja izīrētājs dzīvojamās telpas
īres līgumu izbeidz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā
daļā paredzētajos gadījumos;

personas, kuras īrē dzīvojamo telpu istabas plānojuma
sociālā dzīvojamā mājā un regulāri pilda sociālās dzīvojamās telpas īres līguma
nosacījumus.  

Ārpus kārtas – bez
pajumtes palikušie

Ārpus kārtas, proti, neatliekami un bez reģistrācijas rindā
pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas personai, kuras īrētā vai īpašumā
esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas rezultātā, uzsver Nekustamā īpašuma pārvaldē,
piebilstot, ka 2015.gadā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrētas 6 ugunsgrēkā
cietušām personām un ģimenēm.

”Uz pašvaldības dzīvokļa īri nevar pretendēt, ja personas
īpašumā ir cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa,” norāda pārvaldē: ”Palīdzības
sniegšanu atliek uz 5 gadiem, ja persona pati pasliktinājusi savus dzīves
apstākļus – apmainot dzīvojamo telpu, atļaujot to privatizēt trešajai personai,
pārdodot vai kādā citā veidā atsavinot savu dzīvojamo platību, kā arī iemitinot
tajā radiniekus, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana, vai
apakšīrniekus.”

Mīnētās tiesību normas konkrēti noteic nosacījumus, kuriem
personai jāatbilst, lai tā varētu prasīt pašvaldības palīdzību. Tiesības uz
sociālo palīdzību dzīvokļa jautājumā nav garantētas visām personām, bet tikai
tādām, kas atbilst tiesību normās – likumā un pašvaldību saistošajos noteikumos
– noteiktajiem kritērijiem.

Atteikta pašvaldības dzīvokļa īre tiek, ja persona vai ģimene
neatbilst likumā un pašvaldības sasitošajos noteikumos noteiktajiem
kritērijiem.

Ģimenes, kurā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni,
pašvaldības dzīvokļa īrei var tikt reģistrētas, ja tās ir atzītas par
maznodrošinātām (statusu nosaka un izziņu par atbilstību izsniedz sociālais
dienests) un ģimenei jāatbrīvo no īrētais dzīvoklis (ir saņemts rakstveida
uzteikums īres līgumam) – tad palīdzība sniedzama pirmām kārtām. Uz lielāku
dzīvojamo platību vispārējā kārtībā pretendē maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes
vai ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu, ja tās īrē tādu dzīvojamo telpu,
kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras
vecākas par deviņiem gadiem.

Dzīvokļa īres tiesību piešķiršana nav vienīgais palīdzības
veids, uzsver pašvaldībā. Trūcīgām un maznodrošinātām personām pašvaldība
piešķir dzīvokļa pabalstu, ko iespējams saņemt arī tad, ja dzīvokli īrē no
īpašnieka.

Taujāta par pirmās lasītājas pieminēto dzīvokli Ugāles ielā
7, Z.Lazdāne paskaidroja: ”Dzīvoklis ir atbrīvots, ar tiesas spriedumu izliekot
no tā iepriekšējo īrnieci. Dzīvoklis atstāts ļoti sliktā stāvoklī,
reģistrācijas secībā tiek piedāvāts īrei.”

Rindā simtiem
potenciālo īrnieku

Portāls vairakkārt pārliecinājies, ka lielākoties pilsētas
pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi pēc iepriekšējo īrnieku izvākšanās no tiem,
ir sliktā stāvoklī.

”Dzīvokļi īrei tiek piedāvāti tādā stāvoklī, kādā tie
atbrīvoti,” skaidro Nekustamo īpašumu nodaļā: ”Brīvo, kapitāli remontējamo,
dzīvokļu remonts tiek veikts budžetā tam paredzēto līdzekļu ietvaros.”

2015.gadā remontēti 20 dzīvokļi, kas izīrēti maznodrošinātām
personām – bāreņiem, pensionāriem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm.

2015.gadā izīrēti pavisam 286 dzīvokļi, tajā skaitā 63 – sociālajās
mājās. Pērn atbrīvojās no jauna 278 dzīvokļi, tajā skaitā 63 sociālajās mājās.

2015.gadā pašvaldības dzīvokļa īrei uzņemtas uzskaitē 295
personas, tajā skaitā 63 uz sociālajām mājām. Pašlaik pašvaldības dzīvokļu
izīrēšanai uzskaitē reģistrētas 355 personas.

Pilsētā ir 5 sociālās dzīvojamās mājas ar 567 dzīvokļiem.
Sociālajā mājā Flotes ielā 14 ir izveidoti atbalsta dzīvokļi, kuros uz laiku
var izmitināt krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar bērniem. 

_____________ 

Iesaki tēmu vai ziņo
par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot
sākumlapā esošo formu “Piedalies satura veidošanā!”. Turpat iespējams
iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.

97 komentāri

2016-02-27 09:26

Netaisniba: vislielaka netaisniba ir taa, ka, ja ipasnieks iziree dziivokli un vina iirnieks nemaksa komunalos maksaajumu tad iipasnieku tiesa un dziivokli izliek izsolee... iipasnieks spiests nomaksaat paraadu... BET Ja Seska kungs iziiree pasvaldiibas dziivokli tad paraads paliek uz maaju, un taa tas var turpinaaties no viena bomzhatnjika uz ciu... un katreiz dziivoklis paliek sliktaaks un sliktaaks, paraadi maajai palielinaas.. Pashvaldiibai par saviem ruupjubeerniem jaanes atbildiiba - ne iedzivotajiem!

2016-02-27 09:32

nezinu gan: ir dzīvokļi ,kurus izremontē pašvaldība un tad izīrē ...zinu cilvēki saņēma izremontētu dzīvokli ganību ielā ...pensionāre ar nestrādājošu dēlu

2016-02-27 09:32

tu: iegādājies vispirms dzīvesvietu un tad bernus ražo,nu tik doma ka ta dos uzreiz!

2016-02-27 09:55

Andrīc Bandīc: Par ko balsoja šīe topošie bezpajumtnieki pēdējās 4 pašvaldības vēlēšanās?

2016-02-27 10:29

mia333: nu gluži mans stāsts, pieteicos, gāju uz domes komisijas sēdi, kurā lēma par to, vai likt rindā uz dzīvokli vai nē... sēde tāda,kura sastāvēja no aptuveni 15 cilvēkiem, un man likās, ka esmu tiesas zālē, un kā noziedzniece, neviss kā cilvēks,kuram nepieciešams pašvaldības dzīvoklis!!! par cik nepatiku, un kukulim iedot man nebija ko, man smuki ieteica turpināt īrēt dzīvokli no privāto sektoru saimniekiem :D
Andrīc Bandīts vēl jautā ,par ko balsojām?? Atbildēšu, ka negāju un neiešu balsot ;) jo nav par ko !!!

2016-02-27 10:33

Andrīc Bandīc: Ja tu negāj balsot tad teu nau tiesīb nīdēt. Esi pelnijusi palikt par bomzi.

2016-02-27 10:34

Nja: Pa blatu var dabūt ļoti labus dzīvokļus pat centrā ,kā arī statusu ,galvenais ir sataisīt bērnus,neprecēties un oficiāli nestrādāt.

2016-02-27 10:39

>tu: Kamēr ar šejienes algām sakrās mājoklim, bērnu laiks sen būs nokavēts. Un ieteikums īrēt ir izsmiekls. Pirmkārt, tas nav stabili, otrkārt, izmaksas arī nav adekvātas šejienes ekonomiskajai situācijai.

2016-02-27 10:52

dzīvoklītis: Velns,kā man noriebusies tā lieta,ka saimnieki netaisa īres līgumu un neļauj deklarēties! Kaut kas Beidzot ir jāmaina šajā lietā!

2016-02-27 11:02

smieklīgi: Ka var īrēt, to cilvēki tāpat zina, tikai vēl tāda nianse- vairums izīrētāju nemaz nevēlas savā īpašumā ielaist īrniekus ar bērniem.

2016-02-27 11:08

dzīvoklītis: Viņi(saimnieki) negrib ne bērnus, ne suņus, ne kaķus, ne citus zvērus, tik naudīgus īrniekus, kas vel par savu naudu taisa remontu.

2016-02-27 11:10

Ko darīt: ja saimnieks neļauj deklarēties? Līgums ir...

2016-02-27 11:30

dzīvoklītis: Tas arī man interesē-ko darīt? Jo redz, naudu saņemt grib par to,ka kāds dzīvo tavā dzīvoklī, bet kā deklarēties, tā oj, nē, nē. Un tad sanāk vai nu samierināties vai nu meklēt citu dzīvesvietu.

2016-02-27 11:41

Essss: Dzivokliti
Nu cik var atkartoties?? Aizej uz VID un uz pasvaldibu!

2016-02-27 11:58

KOKS AR DIVIEM GALIEM: Arī es sēdēju tajā sēdē pie apaļa galda un uz mani (normāli ģērbtu sievieti ) blenza kā uz spoku..kā jūs taču varat īrēt no saimniekiem,teica viens kungs ..tā arī daru ...saimnieki nevēlas izīrēt visiem gribētājiem ,jo diemžēl cilvēki ir diezgan cūciski ..nemaksā ,piecūko dzīvokļus ,aizejot atstāj savas drazas ...nezinu kāpēc tā bet cūciskums ir topā

2016-02-27 12:21

dzīvoklītis: Un ko es tajā VIDā /pašvaldībā darīšu? Gaidīšu to dienu,kad saimnieks izmetīs no mitekļa par nostučīšanu? Vai arī atlikt naudu savu lauzto kaulu remontēšanai?

2016-02-27 12:39

Atbildība: Nu ziniet, pirms taisa bērnus un pat vairākus ir jābūt atbildīgam un jāpadomā, vai varēsiet tos uzturēt! Protams var uztaisīt un tad teikt visi slikti, bet es uzskatu, ka problēmas cēlonis ir bezatbildīgi vecāki.

2016-02-27 12:57

dzīvoklītis: Tad varbūt vispār bērnus "netaisīt" ,ja pastāv varbūtība, ka šajā dzīvē savu dzīvokli nevarēs nopirkt?

2016-02-27 13:08

to "Atbildība": Un tu, protams, savā dzīvē vienmēr visu dari pareizi, vai ne? Un galvenais - vienmēr zini uz priekšu kas notiks ar tevi rīt un pēc mēneša! :))

2016-02-27 13:19

bravo 13:08: Gluži to pašu grasījos piebilst.

2016-02-27 14:20

prezītis: Nu neražojiet tos nabaga bērniņus, ja paši esat tik trūcīgi un ja nav pat jumts virs galvas! Beidziet nīdēt, labāk studējiet, strādājiet un viss būs!
Ja tā sieviete ar 3 bērniem ir tik slinka, ka nevar sev nabadzīgā statusu nokārtot, nu tad vispār nav tur ko piebilst! Grib lai visu uz paplātes klāt pienes!

2016-02-27 14:54

cinitajs: Ta Lazdanas kundze varetu te nemuldet baigi gudri.Viss tur taja iestade ir tendets uz naudu.Likumi noteikumi tadi pienemti tikai vienigi savu ierednu labklajibai.

2016-02-27 16:35

tu: ja nesanāk mājoklim,tad neražo bērnus,kuri tāpat gaidīs rindā un ņaudēs,ka visi slikti un bez maksas neko nedod!!!

2016-02-27 17:16

to tu: Drīz tu pārgudrais mācītāj, kā dzīvot paliksi viens Liepājā un nebūs uz ko uzdi rst.

2016-02-27 17:37

tu: domā,ka visi bomži pazudis?

2016-02-27 21:01

Оps: Местная мафия отмывает на жилищном фонде свои деньги.Они устанавливают и регулируют цены на жильё.Сами знаете сколько домов гор-управа снесло .Пяти этажки стояли пустые.Строй фирмам был дан запрет на дострой этих объектов. Представьте ,что очередей на получение квартир не будет и тогда цены на жильё рухнут.Взяточники и мафия потеряют тут деньги.Этого конечно они не допустят ,как сегодня .Те-же суд исполнители и судьи и дума работают на них.

2016-02-27 21:39

Ilva: Par nekartigiem irniekiem vai ar berniem-ja izire tad japrsa depozits . Ja pec dzivokla atstasanas viss kartibaa tad depozitu atdod. Viss vnk ir arzemees-iretaji atstaj dzivokli tikpat kartigu kaadu sanema-jo negrib zaudeet depozitu. Nav nevienam krenku.

2016-02-27 21:56

Žmurcentrs: Квартирка отжимается - партийная касса пополняется

2016-02-28 09:25

mamma diviem bērniem: Protams, ka nepieciešams palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē, bet, pēdējā laikā, cilvēki ir palikuši ļoti nekaunīgi. Visu pieprasa, jo redziet-pienākas! Bet ko viņi paši ir darījuši lietas labā? Uztaisīt bērnus jau nav liela māksla! Bērniem ir jānodrošina dzīvošana, iztikšana un vēl jāizskolo. Gribētos zināt kā to plāno šī prasītāja, ja reiz savā dzīvē nav spējusi bērniem nodrošināt jumtu virs galvas? Par kādiem līdzekļiem tad viņa domā viņus izskolot? Tāpat zināms, ja dome piešķirs dzīvokli, būs nepieciešami vairāki tūkstoši, lai to savestu kārtībā, jo pārsvarā viņi ir briesmīgi. Tāpat arī mēbeles un sadzīves tehnika. Vai arī viņa cer, ka visu viņai pasniegs uz zelta paplātītes?

2016-02-28 09:32

sprediķotājiem: ...ja esat gudrāki, tas nenozīmē,ka labāki... Tā ir teicis viens gudrs vīrs.

2016-02-28 10:16

ESSSS: Pilnīgi piekrītu "mamma diviem bērniem"

2016-02-28 10:25

Juris1: dzīvoklītis

///////////Viņi(saimnieki) negrib ne bērnus, ne suņus, ne kaķus, ne citus zvērus, tik naudīgus īrniekus, kas vel par savu naudu taisa remontu.////////////

Tapēc, ka īrnieki atstāj dzīvokļus briesmīgos stāvokļos. Sola, kapārkrāsos vai saremontēs, bet nekā... Depozītiem naudas nav un uzturēt kārtību arī negrib. Tāds apburts loks.
Un nestāstiet, ka pāris nevar sakrāt 3 000 pirmajam dzīvoklim. Bembim sanāk, dzīvoklim nesanāk!

2016-02-28 10:38

vientuļā māte: Pāris gadus atpakaļ arī biju pieteikties uz dzīvokli, biju palikusi viena ar bērniņu. Teiksim tā, man laikam ir pašcieņa un šobrīd īrēju ar bērnu jau trešo dzīvesvietu, izīrētāji vienmēr trāpījušies ļoti jauki. Ko nevarētu teikt par Liepājas domes un bāriņtiesas darbiniekiem, bet es jau saprotu, ka tas laikam rīkojums no augšas-būt briesmoņiem.

2016-02-28 10:49

uss: Bet vispār briesmīgi te Liepājā. Katra otrā māja tukša, dzīvokļi pieder tikai tiem, kas var paņemt kredītus. Visvairāk esmu satriekta par Liepājas pensionāriem, kuriem arī tādā vecumā vēl jāskraida pa īres dzīvokļiem. Bet šeit Liepājā laikam muļķīgi par to brīnīties

2016-02-28 11:25

ESSSS: to 11:05
Taslēgas vārds "nepienāktos"...
Tu tik spēj kā bļaut "dodiet","pieškiriet" ,"man pienākas"!!!

Kāpec tad TEV pienākas un man pašam bija jāpērk???
ar ko Tu esi labāka par citiem???

2016-02-28 11:26

fakts: aploksni iedevam un mums ir dzivoklis labs, un rajons tads, kadu velejamies!!!

2016-02-28 11:27

Ir: Aloksne nausu un bus viss.

2016-02-28 11:28

kapitālismā: nekas nepienākas ,jāsāk kā pasakās...REIZ BIJA LIEPĀJĀ ..PIENA KOMBINĀTS ,GAĻAS KOMBINĀTS ,METALURS,LAUMA...TIKA CELTAS MĀJAS UN STRĀDĀJOŠIE SAŅĒMA DZĪVOKĻUS ..JAUNUS UN BEZ PIRKŠANAS......TAGAD...BEDRE ,KAS KĻŪST ARVIEN LIELĀKA...

2016-02-28 11:31

Maija1979: Naudu aploksne vaditajai un viss notiek. Jo vinai ir saraksts ar normaliem dzivokliem-rieks tiem kas dod.

2016-02-28 11:50

to Essss: Kas tev liedz prasīt?

2016-02-28 12:50

interesanti: Vai tad tā nav krīzes situācija, ja mātei ar bērnu nav kur palikt.

2016-02-28 12:51

ESSSS: ..."prasīt","lūgt"...
Atkal nonākam pie sākum punkta... negribi sakārtot formalitātes ,kuras ir nepieciešamas lai iestātos pašvaldības dzīvokļu īres rindā , bet bļausties ka TEV "pienākas"...

2016-02-28 12:56

ESSSS: To Interesanti.
Iespējams šis nebūs tas gadījums , bet tomēr...
Ja alkoholiķi,sliņķi vai vienkārši deģenerātu izliek no dzīvokli par maksājumu nemaksāšanu , tad ši persona ir arī nonākusi krīzes situācijā un viņai būtu jāpiešķir cits dzīvoklis , kur vecais stāsts turpinātos...??

2016-02-28 13:08

to ESSSS: Kur lasīji,ka viņa ir nemaksātāja vai alkoholiķe? Bet nu tad pasaki, kāpēc cietumniekiem pienākas?

2016-02-28 13:21

ESSSS: Kā jau minēju -iespējams šis nav tas gadījums , iespējams arī ir ,jo nekur nav sīki paskaidrots...
Un ar ko atšķiras šis cilvēks"krīzes situācijā" ar manis iepriekš minēto piemēru??? Ar ko atšķiras šis cilvēks ,kuram redziet "pienākas" no pārējiem cilvēkiem kuri paši īrē vai iegādājas?
Cietumniekiem iespējam piešķir ,lai nebūtu jādzīvo uz ielas , jo iznākot brīvībā darbu viņiem neviens nepiešķir...
Bet mūsu stāsta varone taču ir dekrētā , kura iepriekš strādāja un tagat saņem bērna kopšanas ...

2016-02-28 13:23

ESSSS: ... pabalstu un vēlāk atgriezīsies iepriekšējā darba vietā un turpinās strādāt un uzturēt sevi un bērnu...
Vai tad neredzet atšķirību starp cietumnieku un māti varoni ar 4 bērniem???

2016-02-28 13:54

un kur tad tēviņš: Un kur tad ir šīs 4 bērnu mātes varones vīrs un bērnu tēvs, ka nevar nosdrošināt ğimenei jumtu virs galvas, lai mātei stāvoklī nav jāskraidā apkārt un jābļaustas"dodiet, man pienākas"? Ja tāda nav, tad mammai slikta izvēle vīriešos, ja reiz nav plecs uz kura atbalstīties. Varbūt bija jāapdomā, vai viena spēs to visu pavilkt!

2016-02-28 13:59

divu bērnu mamma: Ar ko tad šī varone ir labāka par tām mammām, kurām ir mazāk bērnu, bet jumts virs galvas. Es, piemēram, 3 bērnu neplānoju, kamēr neiegādāsimies lielāku māju, jo tagad saprotu, ka vietas visiem nepietiks. Kāpēc mēs esam tad sliktāki, ja no sākuma domājam kā spəsim bērnus nodrošināt un tad viņus gādājam, kamēr cuti gādā, un cer, ka pašvaldība visu iedos.

2016-02-28 14:18

divu bērnu mammai: Neskaud, bet priecājies par to, ka tev tāpat ir vairāk paveicies. Bet ja nu tomēr kremt- ej un prasi sev arī.

2016-02-28 14:31

divu bērnu mamma: Man nekremt un neskauž. Esmu audzināta tā, ka par visu pašam ir jāatbild. Plānojot ğimeni ir jāsaprot, kas ir spēkos, bet kas nav. Netaisos kādam ko lūgt, bet gan pati nopelnīt un sagādāt. Tam jau man Dievs ir devis galvu un rokas, nevis dibenu:)

2016-02-28 14:38

jā, jā, mammīt: Kad vīrs pašu pametīs un izliks aiz durvīm, tad redzēs, kā dižosies. Nekad nesaki nekad. Ja nekremt un neskauž, tad par ko sašutums? Tev taču nost neko neņem?

2016-02-28 14:57

divu bērnu mamma: Esmu gan par sevi un savu vīru droša. Tādēļ jau ir kopā nodzīvots 10 gadu. Un gadījumā, ja dzīvē kas gadītos, vienmēr zinu, ka ar savu darbu, spējām un apņēmību spēšu arī viena viņus izskolot.

2016-02-28 14:59

ieteikums visām sievietēm: Izvēlieties pareizos vīriešus, pirms atdodaties, ja vien negribat vienas sisties pa dzīvi

2016-02-28 15:03

o.: Поставить спиральку непробовала? Надо было карьеру делать, а не рогатку открывать..

2016-02-28 15:11

Kārlis_: Tā visa ir pus bēda , jo kad arī dabūjat šo domes dzīvokli lielākoties viņi ir tādi ka normāli viņos dzīvot nevar, dome remontē tikai vienu mazu daļu no tā fonda kas viņiem ir. Šais dzīvokļos nav normālu logu, durvju, citos pat grīda nav, Elektrība turas uz puņķiem, neko vairāk pa čaiņiku neieslēgsi. No vannasistabas ir tikai nosaukums. Viss ir jāliek no 0, un tas prasa dažus tūkstošus euro. Raksta autore pat ja dabūs šo dzīvokli normālā rindas kārtā viņu savest kārtība būs ļoti grūti!

2016-02-28 15:16

piekrītu Kārlim: Tieshi taadaa staavoklii ir shie dziivokli. Vai sai sievietei bus tik daudz brivu lidzeklu, lai iegadatos materialu un pieejams kwds virietiskas to visu paveiks. Un tad tapat jarekinas, ka ievakties vares pec kada laika. Un tas tapat paliks pasvaldibas dzivoklis. Pirms iet un taisit skandalu, japarekinavai spes to visu pavilkt.

2016-02-28 15:22

to janis: kura vieta var nopirkt dzivokli pa 3000?

2016-02-28 15:24

kas var: pateikt cim ir jaliek aploksne,cik vinam pietiek,lai iedotu dzivokli?

2016-02-28 16:02

to 15:22: Karostā ir dzīvokļi,, kas maksā pat zem 3000eur. Priekulē 2ist.dzīvoklis maksā 1200eur! Embūtē 3ist (!!!!!) dzīvoklis maksā 1150eur! Rēzeknē, Nagļu pagastā 95kv.m.,3ist.dzīvoklis tikai 1000eur!
Kur problēma? Gan jau ka ražotāja mammīte var sakasīt 1000eirikus, ja var atļauties īrēt dzīvokli no privātpersonas Liepājā!

2016-02-28 16:05

to 15:24: lētāk sanāks nopirkt dzīvokli! iepriekšējā komentārā es uzrakstīju ,cik maksā dzīvokļi.

2016-02-28 17:03

2 bērnu mātei: Raksts nav par skološanu nemaz... Par ko cepies, ja pašai jau miteklis ir,un neskauž? Kā katrs var, tā cīnās pa dzīvi.

2016-02-28 17:13

divu bērnu māte: Tas būs tad nākamais, ko viņa no kāda gaidīs. Ja jau pašu elementārāko tagad māte nespēj dot saviem bērniem, tad par ko var būt runa? Iesaku mātei aplūkot Abrahama Maslova vajadzību piramīdu!

2016-02-28 17:34

to 17:13: Tā arī nespēj atbildēt, par ko cepiens. Laikam žēl tomēr,ka pašai neviens nedod papildus dzīvoklīti uz paplātes. Pašai viss ir, bet citam neko nenovēlēs. Piramīda.

2016-02-28 17:35

ESSSS: Ļoti iedvesmojoši vārdi no mātes varones -" Kā katrs var, tā cīnās pa dzīvi."
Kads bernus palaiž pa kaimiņ dārzu ābolos ,kāds pa veikalu ,kāds pa svešām kabatām, jo ja savādāk nevar vai nemāk...

2016-02-28 17:41

čaklā: Divu bēŗnu mātei...
Šī kundzīte tiko izskolojusies bezdarbnieku kursos,,Saskarsmes māčību,ABRAHAMA MASLOVA vajadzības piramīda.Pavisam galvu saspiedusi vajadzības piramīdā!Kad nonāksi tādā neapskužmā situācijā tad arī parunāsim....nevis savas piramīdas un vīru un īpašumu bāzt acīs visai Liepājai.Gan jau vīriņš ragu ragus ir salicis vnk pati nezini.Savu negatīvu izgāz uz savējiem nevis nelaimē nonākušiem cilvēkiem.Tu pat nezini kas notiek domes dzīvokļa īpašuma nodaļā-kadus kukuļus gaidalai saņemtu dzivokļus.....Un rej citur!!!

2016-02-28 17:49

Esssam: Kā tik tev nav gājis...

2016-02-28 18:12

ESSSS: Bet kā savādāk , ja Tu uzskati , ka Tev "pienākas" sveša manta...,bet mantas īpašnieks tam nepiekrīt...
Kā jau pieminētā stāsta varone teica-" Kā katrs var, tā cīnās pa dzīvi."

2016-02-28 18:21

Susliks1667: iedod kukuliiti maijai un sanemsi atri dzivokli centra vai laumene kuram nemaz nevajag remontu ..esmu redzejusi un zinu ka ir iedoti dzivokli tadiem cilvekie kas pasi sev var nopirkt bet viniem pieskir,manliekas ka vajag nomainit to Maijas kundzi kas pienem papirus uz citu cilveku jo sez tur gadiem un dod dzivoklus kuri vinai patik ja aizej kaut noskaidrot kam var pieskirt tew uzreiz saka esat daudzbernu gimene ne? ir berns invalids ne? vai esat trucigi ne? ko ta jus gribat lai mes jums dodam dzivokli. 2gadus atpakal bijam prasit dzivokli pieskira,bet kada stavokli vadus jamaina jumts tek (par ko ieprieks nezinajam) apkure iet un neiet ir centrala virtuve pat izlietnes nebija,veljoprojam meginam saremontet,bet ir iemesli kapec nevaram.un vini atbild pasi izvelejaties?!bet atvainojiet ja ir bezizejas situacija saimnieks pardod dzivokli ko ire un meklet citu maksat virsapmaksu nevar!tad janem vien tads kadu dod jo gadiem gaidit un iespejams sanemsi tadu pasu ka tagad jega?Netaisniba tur ir!un ka gajam skatities namsaimnieks teica var tikai 1 cilveks skatities jo vinam masina tikai viena vieta nu es nez.jamaina ta kartiba Un Maija kas sez gadiem tur.Jo ari ka pieskira likas ka vina skatas uz mums itka mees vinai atnemtu kadu gabalu!Fuj domei!

2016-02-28 18:22

čaklā: ESSSS ATBILDE:Hmm...izlasīju visu stāstu.bet nekur neredzu pieminētu no mātes varones:Kā katrs var,tā cīnas.Ko te pūt pīles...sapīpējies esi?

2016-02-28 18:24

divu bērnu māte: Čaklajai. Es nebūt necenšos uz kādu riet. Vienkārši man nav saprotams ar kuru galu domā šādas mātes? Šī raksta varone jau pirms pāris dienām izcēlās forumā ar savu intelekta līmeni un pieprasīšanas manierēm. Būtu kaut pirkstiņu pakustinājusi, lai tiktu uzņemta šajā dzīvokļu rindā, bet šī vēl apvainojās, ka viņai kas jādara. Ja cilvēkam tiešam būtu tik grūti, sen jau maznodrošinātā statusu būtu nokārtojusi. Tāpat šīm ģimenēm, kur aug 3 un vairāk bērnu ir citas privilēģijas, kas nav citiem. Tad kāpēc tad cilvēki neprotestē, ka visiem bērniem ir jābūt līdzvērtīgiem? Katrs dzied to dziesmu, kas izdevīgāk. P.s. Mūsu ģimenē mēs viens otru mīlam un cienām. Ja tavs vai tev zināmie vīrieši krāpj savas sievas, tad nevaru tevi iepriecināt par savu vīrieti. Viņam mājās visa kā ir pietiekami:)

2016-02-28 18:29

čaklā: Susliks1667 tev taisnība,tai domes dzīvokļu nodaļa ir korupcija.Arī man nācie dzirdēt par kukuļiem.Gan jau kāds uzsūtīs parbaudi no ministrijas vai no citas vietas.Kā tad trūksies tie kas tur sēž.Netaisnība jau ir pret ģimenēm ar bērniem.

2016-02-28 18:30

to Essss: Kur viņa tā teica?:D Tavi pieņēmumi ir tikpat aplami, kā rakstītprasme. Rakstu arī neesi kārtīgi izlasījis. Un kāda vēl sveša manta?:D Pašvaldības dzīvoklis? Tie ir paredzēti dzīvošanai, un neba jau viņa laužas kādā īpašumā, bet lūdz piešķirt īres tiesības.

2016-02-28 18:39

čaklā: Divu bērnu mātei:Ja jau tev ir viss tik skaisti ķa šeit raksti,ko tad cepies un rejies.Karogs tev rokā!Tās privilēgijas kas daudzbērnu ģimenēm pienākas nevari saņemt laikam?????Tāpēc tāda riešana,ka nevari saņemt.Lasi tālāk savu piramīdu,kur esi iespiedusi galvu.

2016-02-28 18:43

ESSSS: čaklā un visi pārējie pareizrakstības skolotāji!!!
Kā jau minēja "divu bērnu māte" ,ka raksta varone jau izcēlas forumā un palasiet viņas kometārus , tad sapratīsiet.

Ja slinkums lasīt , tad ludzu :)

Raksts nav par skološanu nemaz... Par ko cepies, ja pašai jau miteklis ir,un neskauž? Kā katrs var, tā cīnās pa dzīvi. 28.02.2016 17:03

2016-02-28 18:45

ESSSS: Čaklā!
Tu arī esi viena no tām ,kurām "pienākas"???

2016-02-28 18:55

to Susliks: Vai tu runā par Mājokļu nodaļas vadītāju Maiju Frīdmani??? Ja saskati negodīgu rīcību ,jāraksta sūdzība par viņu (ne jau Liepājas domei)!

2016-02-28 18:58

čaklā: ESSSS kā esi tik pārliecināts ka tieši stāsta varone šos komentārus forumā raksta????Palasīju,tur ir citi kas raksta un dažadi viedokļi.Tur raksta cilvēki kam ir bijis jāsaskaras ar esošu problēmu.Vispirms noskaidro vai raksta viena un ta pati persona,nevis nosodit.Nepīpē tik daudz zālīti,tad nerādīsies tāles zilās.

2016-02-28 19:02

to Esss: Atkārtoju pēdējo reizi- tavi pieņēmumi ir tikpat greizi kā gramatika un lasītprasme. Patiesībā pat smieklīgi. Man ar rakstā minētajām personām nav nekāda sakara, pat nav zināmi cilvēki.

2016-02-28 19:02

ESSSS: čaklā!
Ko izvairies no jautājuma - Tu arī esi viena no tām ,kurām "pienākas"???
Vispirms noskaidro vai un ko es pīpēju...,,nevis nosodit :D:D:D(Tavi vārdi)

2016-02-28 19:07

Ak un vai: Ka jau te tika minēts, strādāt vajag ar galvu un rokām, nevis dibenu. Tad arī mazāk būs rindas sociālajā dienestā un dzīvokļu rindā! Man sirds sažņaudzas, redzot tos bērnus, kuriem nākotne neizskatās nebūt spoža!

2016-02-28 19:19

dzīvokļu lūdzējiem: Un ko šī 4 bērnu māte-varone, ir darījusi, lai pati tiktu pie sava dzīvokļa? Visu laiku dzīvojusi pa īrētiem dzīvokļiem ar vīriešiem un taisījusi bērnus? Ja reiz nevar pati tikt pie sava, varbūt var kādu laiku padzīvot pie vecākiem un iekrāt naudu pirmajai dzīvokļa iemaksai tajā pašā Karsostas rajonā, kur cenas nav tik augstas.

2016-02-28 19:29

bet lūdzu!: Karostā ir dzīvokļi,, kas maksā pat zem 3000eur. Priekulē 2ist.dzīvoklis maksā 1200eur! Embūtē 3ist (!!!!!) dzīvoklis maksā 1150eur! Rēzeknē, Nagļu pagastā 95kv.m.,3ist.dzīvoklis tikai 1000eur!
Kur problēma? Gan jau ka ražotāja mammīte var sakasīt 1000eirikus, ja var atļauties īrēt dzīvokli no privātpersonas Liepājā!

2016-02-28 19:34

apbrīnojami: Te daži tā šūmējas, it kā viņu pajumti ņemtu nost, nevis prasītu kādu no brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem. Kaut kāda neiedomājama nenovīdība.

2016-02-28 19:38

čaklā: bet lūdzu! Tā liekas ka mākleris esi ka piedāvā dzivokļus pat Latgalē.Vispār nekāda cieņa pert cilvēkiem kā tikai nolikt.Tā rakstat ka cilvekiem būtu tadas naudas lai iegādātos īpšumā dzīvokļus.

2016-02-28 19:56

mudzis: Un kāpēc ne-ja reiz nav naudas,par ko iegādāties pastāvīgu mājokli SAVIEM bērniem - tas ir viens no VECĀKU PIENĀKUMIEM pēc likuma, un ja vecāki NEVAR pildīt savus pienākumus, par bērniem ir jārūpējās valstij... Dzelžaina loģika no "mammuča" puses!

2016-02-28 19:58

to čaklā: Kāpēc tāda agresija? Neesmu mākleris, tikai norādu, ka dzīvokļi nemaz nav tik dārgi! Ja sievišķis var atļauties īrēt dzīvokli, gan jau var sakasīt naudu priekš dzīvokļa iegādes! Un kāda vaina dzīvoklim Latgalē? Tam ir 95kv.m. Pietiks tad arī platība, kad no nākamajiem tiks uzražots 6 un 7 bērniņš! Informācija ņemta no portāla ss.lv!

2016-02-28 20:22

Essss: čaklā!
Ko izvairies no jautājuma - Tu arī esi viena no tām ,kurām "pienākas"???

2016-02-28 21:00

3 bērnu mamma: Man viss ir un pietiek, vēl citiem varu dot, bet ir tādas, kurām visu mūžu vajag dot, jo viņām taču 3 bērni un tikai staigā ar pastieptu roku un nīd.

2016-02-29 04:57

Viņa: Nekādus kukuļus dzīvokļu nodaļa neņem. Saņemam dzīvokļi no domes, jā slikta stāvokļi, taisam pamazam remontu. Ja negribi tādu dzīvokļi, nu tad ej un nopirksi labāku vai īre.

2016-02-29 05:04

Viņa: Ko es gribu teikt tai 4 bērnu mātei. Jāpacel dibeni un jāsakarto dokumentus, lai Jūs pieņem rindā. Tad nav tik grūti, un mk noteikumi ir vienādi visiem gan cietumniekiem, gan daudzbērnu ģimenem.

2016-02-29 05:46

pasakas: Kas nezin ,tas no malas domā ka tiešām tā ir.

2016-02-29 06:04

to vina: nem gan kukulus.Latos tie bija 200 ls.Cik tagad nezinu.Tai maijai no turienes laiks iet prom.

2016-02-29 10:47

Essss: Mātei-varonei tagat nu pilnigs "P" ,jo udenim pacel tarifu...jaskrien uz domi , jo viņai "pienākas" bezmaksas ūdenis.

2016-02-29 11:39

ūdensvīrs2: Vai tad jūs nezinājāt,ka tagad ūdenim,kas tecēs pa krānu tiks pievienotas organisma atveseļošanas spējas un tāpēc tas kļūs dārgāks.

2016-02-29 14:42

juta: Ak dies, ļautiņi attopieties! ārprāta murgi ko te esat sarakstijuši. Lasu un padomāju , ka esat gatavi ar akmeņiem nomētāt māmiņu ar bērniem.

2016-02-29 15:32

Tētiņš: Kur juta redzēja māmiņu?Tai sievietei ir pilngadīgs dēls un nebrīnos,ka drīz viņa kļūs par vecmāmiņu.

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz