Sestdiena, 6. jūnijs Ingrīda, Ardis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Lapu zelts – vienam krāšņums, citiem rūpes

Lapu zelts – vienam krāšņums, citiem rūpes
Foto: liepajniekiem.lv
08.10.2016 07:15

liepajniekiem.lv

Arī mūsu pilsētā ienācis zelta rudens. Ļaudis priecājas par krāsām, taču sētniekus un namīpašniekus, kam zemē nobirušās lapas jāsavāc, zelta rudens neiepriecina, pārliecinājās portāls.

Par lapu nesavākšanu – sods

Mūsu pilsētā kārtību, kādā kopjama Liepājas pilsētas administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību, tostarp – lapu savākšanu, nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu, portālam skaidroja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas, kuras kompetencē ir kontrolēt, kā noteikumi tiek ievēroti, pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Noteikumos teikts, ka neapbūvēta zemesgabala un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu nodrošina un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību ir atbildīgs neapbūvēta zemesgabala īpašnieks vai valdītājs, apbūvēta zemesgabala gadījumā – būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Valsts un pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala, kas nodots lietošanā citai personai, un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu nodrošina un par teritorijas savlaicīgu uzkopšanu un sanitāro tīrību ir atbildīgs zemesgabala lietotājs. 

Ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un uz tā atrodas citai personai piederoša ēka (būve), tad par nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšanu ir atbildīgs būves (ēkas) īpašnieks, ja saskaņā ar zemesgrāmatu nodalījumā reģistrētu zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība, vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks. 

Minētās personas – īpašnieki, nomnieki, pārvaldītāji, apsaimniekotāji – nodrošina nekustamā īpašuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas (tajā skaitā ietves) sakopšanu, zāliena vai zālāju nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu, teritoriju šķērsojošo grāvju uzkopšanu.

”Teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu, t.sk. būvgružu, zaru, lapu uzkrāšanos,” skaidro policijas pārstāvis.

Par šo noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskai personai ir līdz 350 eiro, juridiskai personai – līdz 1400 eiro.

Maisus ar lapām ielu malās kraut nevar

Par savākšanu skaidrs, bet kur tad sagrābto krāšņumu likt?

Komunālās pārvades sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls novērojis, ka šobrīd pilsētā pie zemesgabaliem un ēkām daudzviet novietoti atkritumu maisi: ”Tajos ir savākti ne tikai zaļie atkritumi, bet nereti pievienoti arī sadzīves gruži, ēdienu atliekas un cita draza.” 

”Zaļos atkritumus jāizved zemesgabala īpašniekam, valdītājam vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam,” viņš uzsver: ”Saistošie noteikumi paredz, ka teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu, t. sk. būvgružu, zaru, lapu uzkrāšanos. Tas nozīmē, ka no pieguļošajām teritorijām vai gruntsgabaliem savāktie zaļie atkritumi ir nevis jānovieto ielu malās, bet pašiem jāaizved uz atkritumu izgāztuvi.”

Un, kur vest, ir. Ezermalas ielā 11, SIA ”Eko Kurzeme” atkritumu šķirošanas laukumā ir novietots lielais konteiners, kurā ikviens bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas – ietves, grāvmales, žogmales, zaļās joslas.

Zaļos atkritumus Ezermalas ielā 11 var nogādāt darba dienās – no pulksten 8 līdz 18, kā arī sestdienās līdz pulksten 16. Atkritumu šķirošanas laukuma dežurants gan kontrolē,  lai nepieļautu, ka šeit neatļautā veidā tiek utilizēti arī sadzīves un būvniecības atkritumi.

Bet, ja Individuālo māju un zemesgabalu īpašniekiem, valdītājiem, kā arī daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem pašiem nav iespējams aizvest lapas uz šķirošanas laukumu, uzņēmums ”Eko Kurzeme” piedāvā lapu kaudzes savākšanu ar iekrāvēju (jāvienojas par izvešanu un jāmaksā transporta izdevumi); lapu, kas saliktas klienta maisos, savākšanu (jāvienojas par izvešanu un jāmaksā transporta izdevumi).

Uzņēmums piedāvā arī pakalpojumu ”Zaļo atkritumu maiss”. Zaļajiem atkritumiem paredzētā tara ir brūns, marķēts polietilēna maiss, kura tilpums ir 80 litri. Tā cena ir 70 eiro centi un to var iegādāties Ezermalas ielā 11 (arī iedzīvotāji, kuriem nav līguma ar SIA ”Eko Kurzeme” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu).

Iepriekš sazinoties pa telefonu 6 34 07315, iespējama arī maisa piegāde mājās atkritumu izvešanas dienā (SIA ”Eko Kurzeme” klientiem).

Piesakot pa telefonu 6 34 07315 vai epastu [email protected], iepriekš iegādātie un piepildītie maisi tiks savākti mēneša otrajā vai ceturtajā otrdienā.

Tāpat kritušās lapas un zarus bez maksas iespējams nodot arī sadzīves atkritumu poligonā ”Ķīvītes” Grobiņas novada Grobiņas pagastā. SIA ”Liepājas RAS”, kas apsaimnieko šo poligonu, zaļie atkritumi ir nepieciešami biogāzes ražošanai.

Poligons ir atvērts katru darba dienu no pulksten 8 līdz 19, sestdienās un svētdienās – no pulksten 9 līdz 14.

Vien par zaļo atkritumu piegādi ”Ķīvītēs” ieteicams iepriekš sazināties ar dispečeru pa tālruni: 6 34 59097. 

”Lapas, zarus, zāli, bojātus augļus un citus pieguļošo teritoriju zaļos atkritumus vides speciālisti iesaka likt komposta kaudzē. Ne visiem pilsētā ir šāda iespēja, taču individuālo māju un gruntsgabalu īpašnieki vai ēku apsaimniekotāji, kuriem ir pieejami kompostēšanai piemēroti dārza vai pagalma nostūri, tādējādi var regulāri iegūt mēslojumu, ar ko bagātināt puķu dobes, koku un krūmu stādījumus, zālienus,” piebilst Komunālās pārvaldes pārstāvis.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz