Sestdiena, 24. septembris Agris, Agrita
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

IZM valdībā rosinās atjaunot klātienes mācības 1.-2.klasei pašvaldībās ar divu nedēļu kumulatīvo rādītāju līdz 200

Ministru kabinets otrdien lems par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinājumu pēc reģionu principa atjaunot klātienes mācības 1.-2.klasei pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 saslimstības slieksni, izriet no IZM sagatavotā projekta grozījumiem Ministru kabineta rīkojumam par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. 

IZM valdībā rosinās atjaunot klātienes mācības 1.-2.klasei pašvaldībās ar divu nedēļu kumulatīvo rādītāju līdz 200
Foto: congerdesign from Pixabay
16.02.2021 12:30

LETA

IZM skaidroja, ka valdība 4.februārī atbalstīja Veselības ministrijas (VM) izstrādāto plānu Covid-19 drošības pasākumu mazināšanai pēc tā dēvētā “luksofora principa”.

Attiecīgajā VM informatīvajā ziņojumā “Par Covid-19 izplatības risku novērtējumu un uz tiem balstītu lēmumu pieņemšanu par piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu” norādīts, ka šobrīd piesardzības un drošības pasākumi tiek noteikti atbilstoši ļoti augsta Covid-19 riska izplatības līmenim, bet, Covid-19 izplatībai samazinoties, var notikt pāreja uz zemāka riska fāzi, mazinot piesardzības un drošības pasākumus. 

Kā skaidroja IZM, saslimstības rādītājs ir galvenais situāciju raksturojošais indikators, bet lēmumu pieņemšanu ietekmē arī citi papildu apstākļi, piemēram, tas, vai saslimstības izmaiņas ir saistītas ar uzliesmojumu vienā lokālā iestādē, vai jaunatklāto gadījumu vidū pieaug jauno koronavīrusa paveidu īpatsvars, stacionāru noslodzes rādītāju, nāves gadījumu dinamika, veikto Covid-19 testu skaits un pozitīvo testu īpatsvars no kopējā veikto testu skaita. 

Ņemot vērā minētos rādītājus un lemjot par piesardzības un drošības pasākumu mazināšanu, IZM uzsver, ka

prioritāri ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu izglītības pakalpojumu pieejamību bērniem – prioritāri jaunāka vecuma bērniem un sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem. 

Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) kapacitātei, ne vairāk kā 200 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju jeb ne vairāk kā 270 jaunu gadījumu dienā var uzskatīt par tādu saslimstības rādītāju, kur visus gadījumus var izsekot un rūpīgi veikt epidemioloģisko izmeklēšanu.

Kā skaidroja IZM, šis ir slieksnis, kad var sākt runāt par nelielu drošības pasākumu mazināšanu. 

IZM ieskatā, ņemot vērā saslimstības rādītājus, vienlaikus nosakot, ka ik nedēļu ir jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto testēšana, kā arī efektīvi ievērojot epidemioloģisko drošības pasākumu, var lemt par nelielu piesardzības un drošības pasākumu mazināšanu stabilizējoties epidemioloģiskajai situācijai.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, var lemt arī par klātienes mācības atjaunošanu noteiktām klašu grupām skolēniem un individuālām konsultācijām skolas vecuma bērniem, kas pakļauti priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam, un izglītojamiem, kas šajā semestrī noslēdz izglītības ieguvi pamata un vidējā pakāpē vispārējā vai profesionālā izglītībā. 

Turpmākajā periodā, ja epidemioloģiskā situācija nepasliktinās un saslimstības rādītāji nepieaug, var lemt par klātienes mācību paplašināšanu skolas vecuma bērniem, ņemot vērā izglītības prioritātes.

Kā pirmā prioritāte paredzēta 12.klašu izglītošana klātienē, kam seko 7-9.klašu izglītošana klātienē.

Tāpat IZM rosinās valdībai lemt noteikt izņēmumu, kurā klātienes mācību process tiek īstenots tikai sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”, kā arī speciālās izglītības programmas apguvē izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē speciālās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs (grupās).

Ņemot vērā, ka vismaz daļā klašu attālinātais mācību process visās izglītības iestādēs ilgst jau no pērnā gada 26.oktobra, IZM uzskata – ja attiecīgajā pašvaldībā uz kārtējās kalendārās nedēļas ceturtdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 400 vai 200 slieksni, tad pašvaldībai ir tiesības lemt par pakāpenisku mācību procesa atjaunošanu konkrētās klašu grupās.

Tāpat izglītības iestādes dibinātājam un izglītības iestādes vadītājam jāvērtē visu izglītojamo distancēšanās iespēju nodrošināšana.

Ņemot vērā minēto, IZM piedāvā noteikt situācijas, pie kurām izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs lemt par mācību procesa īstenošanu klātienē.

IZM rosina Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu papildināt ar nosacījumiem, kuriem iestājoties, izglītības iestādes dibinātājs var pieņemt lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē 1.-12. klasēm.

Proti, 1.-3.klasēm klātienes mācības var atjaunot, ja SPKC aktuālākā informācija liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas ceturtdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepārsniedz 400.

Skolēni 1.-6.klasē klātienes mācības varēs atsākt, ja uz kārtējās kalendārās nedēļas ceturtdienu 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniegs 200.

Ja tiek izpildītas rīkojuma prasības un izglītības iestādē var nodrošināt visu izglītojamo distancēšanās iespējas, var atjaunot klātienes mācības arī 7.-12.klasēm, tomēr primāri nodrošinot mācības 12.klases izglītojamiem.

IZM norāda, ka izglītības iestādei ir jānodrošina epidemioloģiskās drošības prasības un jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana. Vērtējot, vai izglītības iestādē ir iespējams ievērot distancēšanās prasības, aprēķinam jāpieņem, ka vienam izglītojamam nepieciešams nodrošināt trīs kvadrātmetrus no mācību telpu platības. Šādā veidā, veicot aprēķinus atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieejamajiem datiem, IZM secina – lai skolā varētu atgriezties visi 1.-3.klašu izglītojamie, visu izglītības iestāžu telpu platība ir atbilstoša, lai nodrošinātu drošu mācību vidi.

Lai skolā varētu atgriezties visi 1.-6.klašu izglītojamie, noteikto platību vienam skolēnam var nodrošināt, izmantojot gaiteņus, aktu zāli un sporta zāli, ja tas ir nepieciešams.

Ņemot vērā, ka sabiedriskais transports ir viens no epidemioloģiskā riska neaizsargātākajiem pārvietošanās līdzekļiem izglītojamiem, IZM rosina rīkojumā noteikt, ka izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās ir jāveic nepieciešamie epidemioloģiskie drošības pasākumi, kas nodrošina izglītojamam iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā.

Pašvaldības, piemēram, var organizēt atsevišķu izglītojamo plūsmu sabiedriskajā transportā, kā arī skolēni var pārvietoties ar privāto transportlīdzekli, kājām vai izglītības iestādes autobusu.

Minētais grozījums ir izstrādāts, lai, palielinoties saslimstības rādītājiem konkrētajā pašvaldībā, izglītības iestādes nodrošinātu bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvi tiem bērniem, kuru likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību cita pieaugušā klātbūtnē, izglītības iestādei nodrošinot dežūrrežīmu.

Pēc aktuālākajiem SPKC datiem, 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju līdz 200 ir 20 pašvaldībās – Alsungas, Cesvaines, Ciblas,  Dundagas, Durbes, Ērgļu, Jaunpiebalgas, Ķeguma, Kuldīgas, Lielvārdes, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņu, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Skrundas novados.

Savukārt 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju no 201 līdz 400 ir 35 pašvaldībās – Aizkraukles, Auces, Baldones, Bauskas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Grobiņas, Ikšķiles, Kandavas, Krāslavas, Krustpils, Lubānas, Madonas, Mālpils, Nīcas, Ogres, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Riebiņu, Rundāles, Salas, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Talsu, Tērvetes, Vārkavas, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Ventspils, Viesītes un Zilupes novados. Tāpat atbilstoša saslimstība ir divās pilsētās – Ventspilī un Liepājā.

Lai izglītības iestādes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji varētu sagatavot visu nepieciešamo attiecīgā pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai izglītojamajiem, IZM aicina noteikt, ka mācību īstenošanu klātienē sāk īstenot no nākamās kalendārās nedēļas pirmdienas pēc lēmuma pieņemšanas.

Savukārt, lai pakāpeniski nodrošinātu pāreju mācību procesa īstenošanai klātienē, kā arī to, ka izglītības iestādes dibinātājam ir jāvērtē izglītības iestādes gatavība mācību procesa īstenošanai klātienē, IZM aicina noteikt, ka reģionu princips spēkā stāsies 22.februārī.

LETA jau ziņoja, ka IZM pagājušajā nedēļā valdībā piedāvāja klātienes mācības atsākt tajās pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju.

IZM aģentūrai LETA atklāja, ka 1.-6.klase, kā arī 12.klase klātienē mācības varētu atsākt tajās pašvaldībās, kuru 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs būs zem 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt saslimstības gadījumā līdz 400 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju klātienē mācības varētu sākt tikai 1.-3.klase.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) iepriekš pauda pārliecību, ka reģionu princips skolu atvēršanai strādās vien tad, ja būs skaidrs testēšanas algoritms, par kuru atbildīga ir Veselības ministrija. 

Vienlaikus Šuplinska apgalvoja, ka pašvaldībām 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju vērtēšanai primāri būs jāizmanto SPKC jau radītais instruments, kas gan nākotnē tikšot “paspilgtināts” ar testēšanu.

 

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz