Piektdiena, 14. augusts Zelma, Zemgus, Virma
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Līdz mājām vēl tikai viena pietura

Līdz mājām vēl tikai viena pietura
Foto: Andrejs Sergejevs
17.09.2018 14:30

Ieva Vilmane, "Novadi gaida"

Māris un Liene Vekļuki rēķina, ka 16 gados, kopš abi nodibināja ģimeni, dzīvojuši kādās 20 dažādās vietās. Jurģi bijuši krustu šķērsu Rīgā un Īrijā, mājas meklētas arī Anglijā un Spānijā, taču nu, pēc 12 gadu pārtraukuma, Vekļuku pastāvīgā adrese atkal ir Latvijā.

Atved līdzi rudu īru

Savulaik rūdīti rīdzinieki dzimto Saldu uzskatīja par provinciālu sprostu, no kura jāturas pa gabalu. Mārim un Lienei šķita, ka dzīve jāpavada, meklējot un sekojot naudīgām iespējām. Tādas viņi redzēja tikai galvaspilsētā. “Rīgā nebija viegli, taču atgriešanos Saldū būtu uzskatījis par krišanu vēl dziļākā bedrē, par sevis nogalināšanu,” Māris atceras savu pārliecību. Pāris dramatisku dzīves kūleņu daudz ko mainīja, arī šos uzskatus.

Vekļukiem kardinālas pārmaiņas sākās pirms četriem gadiem. “Pieņēmām Dievu, un dzīvē viss mainījās uz labo pusi – radās jaunas vērtības un mērķi. Mums pasaulīgā dzīve vairs nebija pievilcīga,” paskaidro Māris. Jauno ģimeni, kurā aug trīs podziņas – Betija (8 gadi), Emīlija (oktobrī paliks 3 gadi) un Rebeka (šomēnes paliks gads) –, vairs nevilināja arī Īrija, lai gan tur ikvienai ģimenei ar maziem bērniem ir ļoti nozīmīgā finansiālā stabilitāte. “Neatgriezāmies tāpēc, ka tur bija slikti vai arī te būtu labāk. Atgriezāmies, lai kalpotu Dievam. Un mums ir cerība un ticība, ka te turpināsim mainīties,” saka ģimenes galva.

Viņam vienmēr prātā esot pa kādai trakai idejai, tomēr pēkšņās vīra runas par atgriešanos dzimtenē Lieni sākumā satraukušas. Taču jūnija beigās jau viņa ar abām jaunākajām meitām lidoja uz Latviju. Nedaudz vēlāk ar automašīnu atbrauca arī pārmaiņu iniciators, vecākā meita un ruds īrs, 12 gadus vecais suņuks Guči. Līdzi Vekļuki atveda visu iedzīvi, tur palika vien neliels Māra privātais bizness, tāpēc viņš ik pa laikam aizbrauc uz Īriju.

Auto vietā mājele

Bet vēl pirms vairākiem gadiem Māris jau paveica kādu neprātību – atbrauca atvaļinājumā uz Latviju, lai pārdotu savu vienīgo automašīnu un iztērētu iekrājumus jaunam pirkumam. Tā Vekļuku ģimene tika pie zemesgabala un remontējamas mājiņas Saldus pievārtē. Abi tic, ka šobrīd neizteiksmīgais nams ir viņu ideālā mājvieta. Vien jāsaremontē. Lielākās raizes sagādā neievilkts ūdensvads, tāpēc Māris vērsies pašvaldībā, lai jautājumu atrisinātu. “Pēc gada gribam dzīvot savās īstajās mājās,” cerīgi saka Liene.

Jau Īrijā latvieši sāka meklēt pagaidu dzīvesvietu Saldus apkaimē. Portāla www.ss.com piedāvājumu krasi sašaurināja ģimenes vajadzības un iespējas. Izrādījās, ka nav pat pāris variantu dzīvoklim, kurā būtu ērti pieciem cilvēkiem un nebūtu nevienas mēbeles. Saldū kāds īpašnieks piedāvāja mājokli īrēt par 220 eiro mēnesī, bet aptuveni tikpat daudz būtu jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, un tas bija par dārgu. Brocēnos par dzīvokli saimniekam jāmaksā 150 eiro mēnesī, arī komunālie izdevumi mazāki. Salīdzinot – Īrijā par mājokļa īri bija jāmaksā ap tūkstoš eiro. Tā teikt, ienākumi bija lielāki, taču arī izdevumi neatpalika.

Mājmācību nomainīs skola

“Kad bijām iekārtojušies Brocēnu dzīvoklī, vecāki jautāja, vai esam kaut ko dzirdējuši par reemigrācijas plānu un bijuši pašvaldībā. Sākām interesēties vairāk. Tā iepazināmies ar reemigrācijas projekta koordinatori Saldus novadā Džinetu Rubuli. Ar viņas palīdzību esam atrisinājuši svarīgus jautājumus, viņa mūsu vietā sarunāja tikšanos, sameklēja informāciju un kontaktus, precizēja, atcerējās, pajautāja… Viņas ieinteresētības dēļ jūtamies šeit gaidīti,” priecājas Liene.

Viens no sarežģītākajiem jautājumiem izrādījās Betijas skolas gaitas. Divarpus gadus viņa mācījās mājās kopā ar mammu pēc akreditētas Eiropas kristiešu programmas. Tai izstrādāti detalizēti un viegli lietojami mācību materiāli, tāpēc mammai nebija grūti izglītot meitu. “Latvijā mājmācībai atšķiras mērķi un iemesli. Te vecākiem pašiem jāizdomā, ko un kā mācīt. Galvenais, lai semestra beigās bērns var nokārtot pārbaudi visos mācību priekšmetos, arī sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Neesmu pedagoģe, tāpēc diez vai tiktu galā…,” mamma pastāsta, kāpēc Betija tagad mācīsies Brocēnu vidusskolā.

Vēl viens nozīmīgs solis Vekļukiem ir izvēlēties kristiešu kopienu, kurā justies saprastiem, atbalstītiem un vajadzīgiem.

Negrib īpašu attieksmi

“No Latvijas aizbraucām, jo šeit nevarējām sasniegt pašu izvēlēto standartu,” uz pagātni atskatās Māris, neslēpjot, ka šī ir jau trešā reize, kad ģimene mēģina atgriezties Latvijā. Sieva piebilst: “Noteikti nozīme bija arī tam, ka Īrijā mums vienmēr bija, kur atgriezties. Man bija 18 gadu, kad pati sameklēju darbu skaistumkopšanas salonā, kurā vēlāk nostrādāju 12 gadus. Arī Mārim bija darbs, viņu tur gaidīja atplestām rokām. Katrreiz, kad no īriem atvadījāmies, viņi teica, ka gaida mūs atpakaļ.”

Rīgā it kā arī bijis, ko darīt, taču Betijai nebija vietas bērnudārzā, Mārim neizmaksāja algu vienu mēnesi, tad otru, un Vekļuki tiešām atgriezušies Īrijā.

Kad runājam par reemigrācijas plānu, Māris un Liene uzsver, ka nevēlas īpašu attieksmi no valsts tikai tāpēc, ka ir atgriezušies. “Uz priekšu tiksim, ja paši daudz darīsim. Skaitām lūgšanas, lai ierēdņiem dota gudrība un nebūtu alkatības. Lūdzam, lai cilvēki nemānās un nemelo savējiem. Galu galā – katrs cilvēks izdara izvēles, un ar sekām jāsamierinās. Kad negribas vainot sevi, bet citi nav tuvumā, tad latvietis atceras, ka valsts vispār nav ideāla…” ne bez iemesla saka Māris.

UZZIŅAI

Kur dzīvot pēc atgriešanās Latvijā?

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena skaidro: cilvēkiem, kuri pēc ilgas prombūtnes atgriežas Latvijā, nav atsevišķas mājokļu atbalsta programmas. Tomēr tāda ir, piemēram, jaunām ģimenēm un speciālistiem, un atbalstam tajās drīkst pieteikties arī reemigranti.

Kopš 2015. gada darbojas mājokļu garantiju programma, ko administrē attīstības finanšu institūcija “Altum”. Tā palīdz jaunām ģimenēm iegādāties mājokli, samazinot pirmo iemaksu (līdz 20% no aizdevuma summas). Trīs gados šādi palīdzēts vairāk nekā 9900 ģimenēm, tajās aug 14 552 bērni. No šī gada garantiju drīkst saņemt arī jaunieši (ne vecāki par 35 gadiem, ar iegūtu augstāko vai vidējo profesionālo izglītību).

Tāpat ministrija sagatavojusi grozījumus likumdošanā, kas paredz atteikties no prasības norādīt deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Latvijā, tādējādi nodrošinot, ka garantiju programma būs pieejama arī ģimenēm, kuras vēlas atgriezties Latvijā un saņemt palīdzību mājokļa iegādei vai būvniecībai. “Grozījumi šobrīd tiek skaņoti ar citām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām, tie vēl jāpieņem Ministru kabinetam,” skaidro E. Urpena.

Viņa informē, ka ministrija izstrādā atbalsta programmu daudzdzīvokļu īres namu celtniecībai ekonomiski aktīvos reģionos, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamus mājokļus (tādus, par kuriem nav jātērē vairāk nekā 30% no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem). Īres tirgus nav pieejams aptuveni 80% mājsaimniecību, jo nav lētu, kompaktu (50m2) un mūsdienu, būvniecības standartiem atbilstošu mājvietu. E. Urpena norāda, ka sava kārtība mājokļu piešķiršanai ir katrā pašvaldībā, tomēr ministrija nav informēta par kādu īpašu praksi mājokļu jomā reemigrācijas veicināšanai.

Savukārt par pašvaldības iespējām piedāvāt reemigrantiem mājokli, Saldus novada domes Mājokļu un sociālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja Inta Vanaga skaidro: “Pirms pāris gadiem interese iegūt pašvaldības dzīvokli bija kādam cilvēkam, kurš domāja par atgriešanos Latvijā. Tolaik spēkā esošie noteikumi ļāva dzīvokļu rindā uzņemt arī cilvēkus ar regulāriem ienākumiem, taču interesentu rindā neierakstījām, jo viņš tā arī nepārcēlās uz Latviju. Citi ārzemju latvieši pie mums nav vērsušies.” Viņa pastāsta, ka Saldus novadam pieder 1242 dzīvokļi, no tiem pilsētā 231, bet pārējie – pagastos. Tos pašvaldība ir izīrējusi gan uz noteiktu laiku, gan beztermiņā.

I. Vanaga piebilst, ka pašvaldība arī piedāvā savus dzīvokļus atsavināt publiskā izsolē un samaksu veikt pakāpeniski piecos gados. Noteikumi atļauj pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsolēs piedalīties arī reemigrantiem, un informācija par izsolēm ir atrodama pašvaldības mājaslapā, tātad viegli pieejama arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem. “Tomēr kopumā pašvaldībai ir ierobežotas iespējas piešķirt dzīvokli tiem, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā, jo vispirms atbalsts pienākas vairākās citās krīzes situācijās,” situāciju ieskicē I. Vanaga.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz