Otrdiena, 11. augusts Liega, Olga, Zita, Zigita
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Liepājas ostas nomnieku asociācija: “Kategoriski iebilstam pret grozījumiem”

Liepājas ostas nomnieku asociācija: “Kategoriski iebilstam pret grozījumiem”
Foto: LSEZ
31.07.2020 06:00

"Kurzemes Vārds"

Biedrība “Liepājas ostas nomnieku asociācija”, turpmāk tekstā LONA, ir saņēmusi uzaicinājumu uz LR Satiksmes ministrijas rīkoto diskusiju par ministrijas iecerētajiem grozījumiem likumos – “Likums par ostām” un “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums”.

Iepazīstoties ar iecerētajiem grozījumiem, vēlamies paust negatīvu novērtējumu grozījumu projektam. Uzskatām minēto likumu grozījumu projektus ne vien par nozari nopietni apdraudošiem, bet arī klaji prettiesiskiem un neatbilstošiem Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī ES likumdošanai. Šo viedokli vēlamies pamatot ar sekojošiem faktiem.

 1. Iecerētie grozījumi likumā “Likums par ostām” paredz piešķirt tiesības ostu pārvaldēm pēc to pārveidošanas kapitālsabiedrībās pašām sniegt stividoru un citus pakalpojumus un gūt peļņu no savas komercdarbības ostās (Likumprojekta par ostām 7. pants). Mūsuprāt, tas ir klajā pretrunā ar konkurences normām, jo rezultātā izveidosies situācija, ka, no vienas puses, ostu pārvaldes iznomās privātajiem stividoru un citu pakalpojumu sniedzējiem ostu zemi un piestātnes, noteiks attiecīgu nomas maksu un citus būtiskus nomas līguma noteikumus, kontrolēs šo līgumu izpildi, veiks normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus LSEZ teritorijā (“Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma” 9. pants), no otras puses, labākajā gadījumā pati būvēs jaunas piestātnes, infrastruktūru un piedāvās savus stividora pakalpojumus preču pircējiem/pārdevējiem. Bet sliktākajā – mēģinās “likumīgiem” līdzekļiem pārņemt esošo stividoru izveidoto infrastruktūru, lai uz tās pašas bāzes piedāvātu savus pakalpojumus brīvajā tirgū.
 1. Kad 20. gs. 90. gadu sākumā izpostīto Liepājas ostu no PSRS armijas pārņēma Latvijas valsts, tā uzticēja tās attīstību organizēt Liepājas pašvaldībai. Ne jaunajai Latvijas valstij, ne Liepājas pašvaldībai pašām nebija līdzekļu, kurus ieguldīt Liepājas ostas attīstībā. Pašvaldība aicināja mūs – privātos investorus – izveidot tirdzniecības ostu bijušās militārās bāzes vietā. Degradētās teritorijas attiecīgi tika iznomātas gan ārvalstu investoriem, gan vietējiem uzņēmējiem, kuri par saviem līdzekļiem, uz savu risku sāka tās attīstīt, veicot sabrukušo piestātņu un ēku rekonstrukciju, apbūvējot ostas zemi ar jauniem nekustamajiem īpašumiem, izbūvējot attiecīgu infrastruktūru un izvietojot rekonstruētajās piestātnēs dārgu tehniku, lai būtu iespējams iekraut un izkraut ostā ienākošos tirdzniecības kuģus. Liepājas ostas kravu apgrozījums praktiski no 0 pārkautajām tonnām 90. gadu sākumā ir pieaudzis līdz 7,3 milj. tonnām 2019. gadā. Uz šodienu, kad privātais kapitāls ir attīstījis ostu un spējis piesaistīt ievērojamus kravu apjomus, valsts ir nolēmusi to ierobežot un pati sākt nodarboties ar komercdarbību, konkurējot ar privātajiem uzņēmējiem jomās, kurās jau tāpat ir pietiekami augsta konkurence un kuru sekmīgai funkcionēšanai nav nepieciešama jebkāda valsts iejaukšanās.
 1. Mūsuprāt, šobrīd LSEZ pārvaldes forma ir optimāla un sabalansē visu pušu – valsts, pašvaldības un LSEZ uzņēmēju intereses. Tādēļ likumprojektā par grozījumiem likumā “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums” nav nepieciešams un arī nav pieļaujams LSEZ paredzētais kapitālsabiedrības statuss. Nesaprotama ir publiskajā telpā izskanējusī satiksmes ministra retorika, ka beidzot esot nepieciešams pāriet no politizētas Liepājas ostas pārvaldes formas uz profesionālu menedžmentu, pārveidojot LSEZ par valsts kapitālsabiedrību un uzticot ostas pārvaldi profesionāliem menedžeriem sabiedrības padomē un valdē. Prakse un vēsture pierāda, ka ne valsts, ne pašvaldība nekad nav spējušas veikt komercdarbību tik efektīvi kā privātie uzņēmēji. Tādēļ tradicionāli valsts vai pašvaldība iesaistās komercdarbībā tikai tajās biznesa jomās, kurās kādu specifisku iemeslu dēļ nav izveidojusies pietiekama konkurence vai arī kuras kādu kopēju sabiedrības interešu nodrošināšanas vārdā nav iespējams veikt rentabli. To, cik profesionāli un veiksmīgi valsts kapitālsabiedrība, kuru vada profesionāls menedžments, spēj darboties biznesa vidē, pierāda tās pašas Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošās valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” piemērs, kura nesen kā bija spiesta atlaist tūkstošiem darbinieku un kuras finansiālie rādītāji, pēc publiski izskanējušās informācijas, ir vienkārši katastrofāli. Šajā sakarā pilnīgi nepārliecinoši izklausās Satiksmes ministrijas apgalvojumi, ka viens no LSEZ pārvaldes pārveidošanas iemesliem ir pārkrauto kravu kritums Liepājas ostā 2020. gadā. Jebkuram politiķim vai uzņēmējam ir skaidrs, ka šāds kritums bijis objektīvi neizbēgams esošās ekonomiskās krīzes apstākļos, turklāt, salīdzinot ar tiešā valsts pārvaldē esošajām Ventspils un Rīgas ostām, kravu kritums bijis daudz mazāks.
 2. Ja valsts kādu iemeslu dēļ uzskata, ka tās intereses LSEZ valdē nav pietiekami ievērotas, ir iespējami citi mehānismi (kā valsts pārstāvju LSEZ valdē veto tiesības balsojumos, LSEZ valdes locekļu kandidatūru pārapstiprināšana Ministru kabinetā u.c.), kurus piemērojot iespējams palielināt valsts ietekmi Liepājas ostā.

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs kategoriski iebilstam pret Satiksmes ministrijas izstrādāto grozījumu pieņemšanu likumos – “Likums par ostām” un “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums”.

Papildus lūdzam Konkurences padomi savas kompetences ietvaros veikt piedāvāto grozījumu likumā “Likums par ostām” likumības izvērtējumu.

Šīs vēstules kopija tiek nosūtīta arī Ārvalstu investoru padomei, jo, mūsuprāt, plānotie grozījumi ostu likumā, kas paredz iespēju ostu pārvaldēm veikt komercdarbību ostās, konkurējot ar ostās strādājošajām kapitālsabiedrībām, tieši skar ostās strādājošos uzņēmumus ar ārvalstu kapitāla līdzdalību.

Vēstules teksts saskaņots Liepājas ostas nomnieku asociācijas biedru sapulcē 2020. gada 30. jūlijā.

Liepājas ostas nomnieku asociācijas vēstule LR Satiksmes ministrijai

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
 3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

 1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz