Piektdiena, 30. oktobris Ulla, Nadīna
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Noslēgusies Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana

Noslēgusies Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana
29.06.2007 09:43

0

Atslēgvārdi

Liepājas pašvaldībā noslēgusies pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2007. – 2014. gadam projekta varianta sabiedriskā apspriešana, kas ilga no 2007. gada 24. maija līdz 21. jūnijam. Apspriešanas gaitā Liepājas pilsētas Attīstības pārvalde ir saņēmusi 13 elektroniskas vēstules un 9 rakstiskas vēstules, kurās tika sniegti komentāri un vērā ņemami ieteikumi tās satura pilnveidei. Kopumā diskusiju un apspriežu laikā tika uzklausīti, apkopoti un fiksēti ap 150 komentāri un 22 priekšlikumi.

Kopumā stratēģijas sabiedriskā apspriešana noritējusi sekmīgi – lai arī interese nav bijusi pārāk liela, taču sniegtie komentāri ir būtiski un vērā ņemami stratēģijas uzlabošanai, uzskata Domes Attīstības pārvaldes priekšnieks Vilnis Vitkovskis. Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas 2007. – 2014. gadam izvirzītās prioritātes, mērķi un uzdevumi tuvākajiem septiņiem gadiem kopumā ir izprasti un atbalstīti, uzskata Vitkovskis.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis bija nodrošināt informācijas pieejamību, iesaistot pēc iespējas plašāku sabiedrības loku atklātā dialogā par pilsētas attīstību, prioritātēm un izvirzītajiem risināmajiem uzdevumiem. Apspriešanā iesaistījās Liepājas pilsētas Domes struktūrvienību speciālisti, neatkarīgie eksperti, Saeimas deputāti, dažādu ministriju speciālisti, Rīgā un Liepājā studējošie studenti. Sabiedriskās apspriešanas galvenā mērķa auditorija bija ikviens pilsētas iedzīvotājs, pilsētas deputāti, valsts un pašvaldību darbinieki, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, zinātnieki, studenti, pasniedzēji, pedagogi, žurnālisti.

Liepājas pilsētas attīstības stratēģija apspriesta 12 Domes komisijas sēdēs, kurās ir izskanējušas gan pretenzijas, gan priekšlikumi tās uzlabošanai. Tika organizēta arī tikšanās ar Liepājas pedagoģijas akadēmijas Studentu padomes locekļiem, kas izteica ne tikai priekšlikumus, bet arī atzinību par pilsētas attīstības stratēģiju, kurā daudz uzmanības veltīts vides aizsardzībai. Liepājas pārstāvniecība Rīgā un Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvalde organizēja trīs apspriedes Rīgā. Apspriedēs piedalījās arī nozaru ministriju pārstāvji, kas atbildīgi par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi, Saeimas deputāti liepājnieki vai novadnieki un studenti – liepājnieki Rīgā. Attīstības pārvalde aicināja arī Domes struktūrvienību speciālistus izteikt savu viedokli.  

Liepājas pilsētas attīstības stratēģijas 2007. – 2014. gadam izvirzītās prioritātes, mērķi un uzdevumi tuvāko septiņu gadu laikā orientēti uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita palielināšanu, piesaistot dažādus speciālistus, uzlabojot izglītības pieejamību un pilsētas infrastruktūru, tādejādi panākot tautsaimniecības attīstības orientēšanos uz inovāciju ieviešanu uzņēmumos, palielinot ražīgumu, kas cels pilsētas kapacitāti. Tas dos iespēju pilsētas iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību, drošību pilsētas ielās, vides pieejamību un apkārtējās vides sakopšanu, kā arī kultūras un sporta iespējas. Visvairāk pozitīvu viedokļu izteikts par to, ka stratēģijā ietvertas visas sabiedrības daļas, tā ir strukturāli labi izveidota. Tajā pašā laikā pausti viedokļi par to, ka ir nepietiekami izklāstīti stratēģijas mērķi un pielietojums, nevienlīdzīgs uzdevumu izklāsts utt.

Paredzams, ka pilsētas attīstības programmu jūlijā izskatīs Liepājas Domes deputāti komiteju sēdēs, bet augusta Domes sēdē plānots lemt par tās apstiprināšanu. Liepājas pilsētas Domes sociāli ekonomiskās attīstības programma tiks iesniegta Kurzemes reģionālas attīstības aģentūrā, kura sagatavos atzinumu par tās atbilstību reģiona plānošanas prioritātēm. Tad to kopā ar atzinumu iesniegs RAPLM (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija), kura savukārt sagatavos atzinumu par attīstības programmas atbilstību integrētas pieejas prasībām. Tālāk attīstības programma kopā ar atzinumiem tiek iesniegta Koordinācijas padomē, kas izskata attiecīgos atzinumus un investīciju plānu, un iesaka pašvaldībai ar konkrētu projektu iesniegumiem pretendēt uz finansiālu atbalstu ES struktūrfondos.   

Attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu izvērtēs reizi gadā, sagatavojot pārskatu, kuru iesniegs Domes deputātiem, kā arī ievietos Liepājas pilsētas portālā www.liepaja.lv.

Gunta Jākobsone,
Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz