Piektdiena, 3. jūlijs Verita, Everita, Benita, Sulamīte
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Palielina pašvaldības izīrējamo dzīvokļu skaitu

Palielina pašvaldības izīrējamo dzīvokļu skaitu
Foto: NĪP
11.11.2016 07:15

liepajniekiem.lv

Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder 4780 dzīvokļu daudzdzīvokļu mājās, portālam pastāstīja Liepājas pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis.

Viņš skaidro, ka dzīvokļa īpašumu privatizācijas pieteikumus par sertifikātiem saskaņā ar likumu ”Par valsts uz pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” varēja iesniegt  līdz  2006.gada 31.augustam. Tādējādi Liepājas pilsētā tika noslēgti 26 420 pirkuma līgumi.

No 2006.gada 1.septembra sākas dzīvokļa īpašumu atsavināšanas process pēc tirgus cenas. Līdz ar to īrnieki var atsavināt pašvaldības izīrēto dzīvokli, kuram dzīvokļa īres tiesības piešķirtas līdz 2001.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar īrnieku iesniegtajiem atsavināšanas ierosinājumiem īrnieki savā īpašumā ieguvuši 65 dzīvokļu īpašumus.

ĪRNIEKU IESNIEGTIE ATSAVINĀŠANAS IEROSINĀJUMI: 

GADS

SKAITS

2006

20

2007

42

2008

3

2009

2

2010

3

2011

10

2012

16

2013

19

2014

9

2015

18

2016

23

KOPĀ

165

 

 

Ne vienmēr īrnieks, kurš sākotnēji izteicis vēlmi dzīvokli iegūt īpašumā, pēc novērtējuma veikšanas gatavs maksāt novērtējumā norādīto summu.

ĪRNIEKU ATSAVINĀŠANAS ATTEIKUMI:

GADS

SKAITS

2006

17

2007

42

2008

2

2009

2

2010

0

2011

4

2012

6

2013

6

2014

5

2015

5

2016

3

KOPĀ

92

Līdz ar to īrnieku iegādāto dzīvokļu skaits ir daudz mazāks, nekā Nekustamā īpašuma pārvaldē saņemto pieteikumu skaits.

NOSLĒGTI PIRKUMA LĪGUMI SASKAŅĀ AR ĪRNIEKU ATSAVINĀŠANAS IEROSINĀJUMIEM:

GADS

SKAITS

2006

0

2007

2

2008

1

2009

1

2010

1

2011

4

2012

7

2013

14

2014

9

2015

8

2016

18

KOPĀ

65

 

Kā skaidro M.Egmanis, pirmskrīzes gados īrnieki bieži izteica vēlmi iegādāties īrēto dzīvokli ar mērķi to pēc tam pārdot, gūstot peļņu. Pēc novērtējuma veikšanas daudzos gadījumos īrnieki viedokli mainīja. Savukārt pēdējos gados situācija krasi mainījusies – iedzīvotāji pieņem pārdomātus lēmumus.

Bet tie īrnieki, kuri neizsaka vēlmi no pilsētas pašvaldības izīrēto dzīvokli iegādāties, turpina dzīvokļa īrēšanu.

Savukārt izsolēs pilsētas pašvaldība var pārdot tikai dzīvošanai nederīgus dzīvokļus, piemēram, mājokļus, kurus izpostījis ugunsgrēks un kuru atjaunošana pilsētas pašvaldībai ir ekonomiski neefektīva, skaidro M.Egmanis.

Kopumā izsolēs pilsētas pašvaldība pārdevusi 46 šādus dzīvokļu īpašumus.

NOSLĒGTI PIRKUMA LĪGUMI IZSOLĒS IEGĀDĀTIEM DZĪVOKĻIEM:

GADS

SKAITS

2006

 

2007

1

2008

6

2009

0

2010

8

2011

2

2012

2

2013

3

2014

7

2015

2

2016

15

KOPĀ

46

 

Pilsētas pašvaldība no īpašumu atsavināšanas īrniekiem un izsolēs gūtos līdzekļus izmanto, lai palielinātu pašvaldības izīrējamo dzīvokļu skaitu un uzlabotu dzīvojamā fonda stāvokli. Nav noslēpums, ka izīrējamie dzīvokļi nav apskaužamā stāvoklī, jo iepriekšējie īrnieki bieži mājokļus atstāj neuzpostus.

IEGŪTIE LĪDZEKĻI NO ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS ĪRNIEKIEM:

GADS

SKAITS

EURO

2006

0

 

2007

1

 €        12 663,56

2008

2

 €        31 587,76

2009

1

 €          8 537,23

2010

1

 €             996,01

2011

4

 €        26 892,28

2012

7

 €        25 753,50

2013

14

 €        59 211,46

2014

9

 €        37 760,64

2015

8

 €        51 200,00

2016

18

 €     109 300,00

IEGŪTIE LĪDZEKĻI NO ATSAVINĀŠANAS IZSOLĒS:

GADS

SKAITS

EURO

2006

   

2007

1

 €          9 817,82

2008

6

 €     128 983,33

2009

0

 

2010

8

 €        10 031,25

2011

2

 €          1 337,50

2012

2

 €          6 730,18

2013

3

 €        30 395,38

2014

7

 €          9 940,01

2015

2

 €          8 250,00

2016

15

 €        24 144,00

KOPĀ

46

 €     229 629,47

 

2016.gada vasarā tika pabeigts realizēt projektu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju O.Kalpaka ielā 52/56 – daudzus gadus neapsaimniekota ēka tika pārvērsta par pašvaldības dzīvokļu ēku.

Pēc Nekustamā īpašuma pārvaldes datiem piecstāvu ēkā ir izveidoti 99 dzīvokļi.

Kā portālam pastāstīja Nekustamā īpašuma pārvaldes Mājokļu nodaļas vadītāja Maija Frīdmane,

izremontētie dzīvokļi O.Kalpaka ielā 52/56 piešķirti pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātiem invalīdiem.

Šobrīd pilsētas pašvaldības dzīvokļu rindās kopumā reģistrētas 333 personas, 2016.gadā līdz 1.novembrim uzņemtas 140 personas.

2016.gadā līdz 1.novembrim dzīvojamās telpas piešķirtas 176 personām vai ģimenēm, kuras bija uzņemtas dzīvokļu rindās. 4 ģimenēm dzīvojamās telpas piešķirtas ārpus kārtas sakarā ar ugunsgrēku.

Portāls jau informēja, ka ārpus kārtas, proti, neatliekami un bez reģistrācijas rindā pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā.

Pārējiem jāstājas rindā. Pirmās kārtas uzskaitē reģistrē maznodrošinātas personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas (vai to apgādībā ir šīs personas), kā arī maznodrošinātas personas, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas, tās vismaz piecus gadus ir īrējušas fiziskajai vai juridiskajai personai piederošu dzīvojamo telpu, ja dzīvojamās telpas īres līguma termiņš netiek pagarināts.

Tāpat pirmās kārtas uzskaitē tiek uzņemti pilngadību sasnieguši bērni bāreņi, kuriem likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta iepriekšējā dzīvesvieta (pēc pilngadības sasniegšanas vai mācību beigšanas izglītības iestādē, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam); repatrianti, kuru dzīvesvieta (vai vecāku dzīvesvieta) pirms izceļošanas bijusi Liepājā (ja iesniegums iesniegts 6 mēnešu laikā pēc repatrianta statusa saņemšanas); maznodrošinātas politiski represētās personas; maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas, kurām likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta iepriekšējā dzīvesvieta (ja iesniegums iesniegts 6 mēnešu laikā pēc atbrīvošanās no apcietinājuma).

Pašvaldības dzīvojamās telpas tiek izīrētas tikai personām, kuras ir reģistrētas dzīvokļu rindā. Vispārējā uzskaitē reģistrē denacionalizēto namu īrniekus, kas lieto dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un ir saņēmuši īpašnieka uzteikumu; personas, kuru pašvaldības īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija ir atzinusi par avārijas stāvoklī esošu (vai ir būvekspertīzes slēdziens) un pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu; maznodrošinātas personas, kuras īrē tādu dzīvojamo telpu, kurā vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas par deviņiem gadiem, un kuras deklarējušas dzīvesvietu šajā dzīvojamā telpā, ja turklāt tās ir: ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem; ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu; ģimenes, kur visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi.

Savukārt sociālajās mājās tiek izmitinātas personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas saskaņā ar tiesas spriedumu un to apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas (vai to apgādībā ir šīs personas); persona īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu, kuru nodod pašvaldībai, jo ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu; persona, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni vai tās ir pensionāri, invalīdi, politiski represētas personas, vismaz piecus gadus ir īrējusi fiziskai vai juridiskai personai piederošu dzīvojamo telpu, ja izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz.

Foto galerija

11 komentāri

2016-11-11 08:30

reallyyyy: Kalpaka 52/56 ir 4, nevis 5 stāvi.

2016-11-11 09:01

logs: Protams -citiem atnemt ,lai citam iedotu laba stavokli dzivojamo platibu .Zel ,ka dome neraksta ,ka vini palilelina savu fondu ,uz kadu cilveku nelaimem ...

2016-11-11 09:36

braucejsss: Jamaksa ir komunalie gribi vai negribi...domes dzivoklie ir noteikumi kas ir jaievero.ta ka nav ko zeloties.un ja ir problemas.tad ir laicigi javersas pie nama apsaimniekotaja un jaruna un var vienoties.nevis jaizliekas par beigtu zivi.esmu tadam lietam gajis cauri un esmu gan piekopis vienu gan otru taktiku.un sobrid zinu ka runasanas dala tomer strada labak ka izliksanas par beigtu!

2016-11-11 09:53

misija2: Kur var redzet, cik ilgi esmu deklareta Liepaja?

2016-11-11 11:19

to braucejs: kapec esi tik parliecinats ,ka mani izliek un tiesi tapec ,ka nemaksaju .Tev nu gan stereotipiska domasana -visi dzeraji utt.:D Tev nav ne jausmas ,kas notiek kularos ...

2016-11-11 11:45

Jēpis: Kas notiek kulāros ?

2016-11-11 13:40

?...?: Kas notiek kulāros? man arī interesanti

2016-11-11 15:15

A man a: Kas i kulāri?!? :D

2016-11-11 19:48

cinitajs: Melot nevajag.Majoklu nodala strada liekakie zagli dome un Seska kungs tos piesedz.

2016-11-12 08:24

braucejsss: Es kaut kur mineju ka visi dzeraji??
Zinu ka vienigais iemesls par ko izliek no dzivokla ir nemaksasana un ja uztaisa paradus par 1000 eiro un vairak.tad jums tas liekas normali?

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz