Otrdiena, 14. jūlijs Ritvars, Oskars, Anvars
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Papildināts – Paaugstina ienākumu “slieksni” maznodrošinātā statusa iegūšanai; piešķirs dzīvokļa pabalstu un pārtikas pabalstu

Papildināts – Paaugstina ienākumu “slieksni” maznodrošinātā statusa iegūšanai; piešķirs dzīvokļa pabalstu un pārtikas pabalstu
Foto: liepajniekiem.lv
22.01.2015 15:13

LETA; liepajniekiem.lv

Liepājas dome par desmit eiro paaugstinājusi ienākumu “slieksni” maznodrošinātā statusa iegūšanai.

Saistošie noteikumi nosaka jaunu ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes vai personas ienākumi un materiālais stāvoklis. Ienākumu “slieksnis” tiek palielināts, lai iedzīvotāji, kuriem no 2015.gada palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai 2014.gada oktobrī indeksēta valsts vecuma pensija, arī turpmāk varētu saņemt sociālo palīdzību.

Pašlaik spēkā esošie saistošie noteikumi nosaka trīs dažādus ienākumu “sliekšņus” maznodrošinātā statusa iegūšanai – 230 eiro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, 270 eiro ģimenei, kurās viens vecāks vai likumiskais pārstāvis audzina bērnus, un ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējas vecumā, kā arī 330 eiro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam. Visām šīm trim grupām ienākumu “slieksnis” maznodrošinātā statusa iegūšanai tiks palielināts par desmit eiro.

Turpmāk vairs nebūs normas, kas nosaka, ka personai, kura pretendē uz maznodrošinātā statusu, nevar būt kredītsaistību. Precizēti arī iesnieguma iesniegšanas, ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas kritēriji atbilstoši kārtībai, kādu ir noteicis Ministru kabinets trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu.

Tā kā saistošajos noteikumos veicamo grozījumu apjoms ir liels, ir sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī domes mājaslapā.

Tāpat šodien Liepājas dome nolēmusi ieviest ikmēneša pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem.

Jaunā sociālā pabalsta mērķis ir materiāli atbalstīt pilngadīgus bāreņus un jauniešus, kuri palikuši bez vecāku gādības arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot viņiem ikmēneša atbalstu īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.

Pabalstu norēķiniem par īri un komunālajiem pakalpojumiem varēs saņemt bāreņi un jaunieši no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuri palikuši bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Pabalsts pienāksies arī tad, ja viņi dzīvo citā vietā Latvijā. Maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā noteikts 54,55 eiro apmērā, bet vasarā – 30,55 eiro. Gadā viens klients varētu saņemt pabalstu aptuveni 510 eiro apmērā.

Pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. Pabalstu aprēķinās un izmaksās ik mēnesi pēc faktiskiem izdevumiem, taču nepārsniedzot noteikumos paredzētos normatīvus. To pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, izņemot gadījumus, kad jāmaksā par malkas iegādi.

Ja klients izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudēs tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Pašlaik Liepājā ir 174 bāreņi un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri palikuši bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Mājokļu nodaļā dzīvokļu rindā pašlaik ir 43 bāreņi, no kuriem daļa ir izbraukusi no Latvijas, bet daļa lūgusi atlikt dzīvokļa piešķiršanu līdz mācību beigām.

Plānots, ka jauno dzīvokļa pabalstu varētu pieprasīt līdz 100 personām. Pašvaldības budžetā šī pabalsta izmaksām 2015.gadā būs nepieciešami aptuveni 50 000 eiro.

Tāpat pilsētas domes sēdē šodien deputāti apstiprināja saistošos
noteikumus “Par pabalstu pārtikas iegādei”, portāls uzzināja domes sēdē.

Liepājas pilsētas dome 2014.gada 21.augustā apstiprināja
saistošos noteikumus Nr.14 ”Par  pabalstu
pārtikas iegādei”, kas noteica kārtību, kādā tiek sniegts materiāls atbalsts
tiem liepājniekiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijā un objektīvu iemeslu dēļ
nevar saņemt pietiekamu uzturu. Noteikumi zaudēja spēku 2014.gada 31.decembrī.

Tā kā šāda veida atbalsta sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem
ir nepieciešams turpināt, tad ir jāapstiprina jauns saistošo noteikumu ”Par
pabalstu pārtikas iegādei” projekts, kolēģiem skaidroja deputāts Helvijs Valcis.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pabalstu pārtikas
iegādei ir tiesības saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušai ģimenei vai personai krīzes situācijā, ja tai
objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu
un, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60
eiro un persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks; ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes
rezultātā.

Pabalsta apmērs vienai personai ir  45 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro
mēnesī uz ģimeni. Pabalstu paredzēts piešķirt mantiskā veidā. Pabalstu ģimene vai
persona varēs saņemt līdz trim mēnešiem kalendārā gada laikā.

Projekta mērķis ir materiāli atbalstīt krīzes un ārkārtas
situācijā nonākušas ģimenes vai personas, kuras nevar apmierināt savas
pamatvajadzības, lai minētajiem iedzīvotājiem nodrošinātu uzturu.

Pabalsta izmaksai 2015.gadā Sociālā dienesta budžetā
ieplānoti 18 000 eiro.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks
publicēti oficiālajā izdevumā ”Latvijas Vēstnesis” un Liepājas pilsētas domes
mājas lapā www.liepaja.lv. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais
dienests. 

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz