Piektdiena, 5. jūnijs Margots, Igors, Ingvars
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Papildināts – Piešķirs līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Papildināts – Piešķirs līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
Foto: liepajniekiem.lv
14.05.2015 14:18

liepajniekiem.lv

Deputāti pilsētas domes sēdē šodien, 14.maijā,
pieņēma lēmumu apstiprināt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 14.maija saistošos
noteikumus “PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS
PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI”, portāls uzzināja Liepājas domes sēdē.

Minētie noteikumi paredz, ka turpmāk pilsētas
pašvaldība līdzfinansēs kultūras pieminekļu saglabāšanu pilsētā.

Kā iepriekš skaidroja domes izpilddirektora
vietnieks Mārtiņš Tīdens, līdz šim pašvaldība vairāk atbalstīja padomju laika
būves, piemēram, ēku renovāciju, lai veicinātu enerģijas ekonomiju. ”Taču
pilsētā ir ievērojams skaits kultūras vēstures pieminekļu, un arī tiem
nepieciešams atbalsts,” viņš uzsvēra: ”Veicot ieguldījumus, ne tikai tiktu
sakārtota pilsētvide, bet arī palielināta šo objektu vērtība.”

Liepājas pilsētā uz šo brīdi ir 29 valsts un
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, 2 valsts un vietējās nozīmes
industriālie pieminekļi, un valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis
”Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs”, kura sastāvdaļas ir 628 vēsturiskas
ēkas. Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku
pienākums, gan pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs. Liepājas
pilsētas pašvaldība līdz šim ir veikusi un veic darbu, lai saglabātu savā
īpašumā esošos valsts aizsargājamos arhitektūras pieminekļus (Liepājas Latviešu
biedrības nams, Liepājas muzeja ēkas, Liepājas valsts 1.ģimnāzijas ēka u.c.).

”Ēkas, kas būvētas līdz 1940.gadam, varēs
pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu,” skaidroja M.Tīdens, piebilstot, ka arī
likums ”Par pašvaldībām” nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai
likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot saistošos noteikumus.

Likuma ”Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
24.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes
kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja)
noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.

Saistošo noteikumu ”Par Liepājas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” mērķis ir
atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu sabiedrības interesēs, un
uzlabot Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā
Liepājas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai; atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru;
projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību; līguma slēgšanu.

Pēc M.Tīdena teiktā pirms saistošo noteikumu
sagatavošanas ir bijušas konsultācijas gan ar Saeimas Juridisko komisiju, gan
ar Pieminekļu aizsardzības inspekciju. Plānots, ka finansiālo atbalstu
pašvaldība sniegs gan projektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai, gan
arī būvdarbiem. Būvdarbiem līdzfinansējums varētu būt līdz 70%, savukārt
atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c., atjaunošanai – līdz
50%.

Saistošajos noteikumos noteiktās kārtības
izpildei Liepājas pilsētas Dome gadskārtējā pašvaldības budžetā plānos
līdzekļus, kas nepieciešami kultūras pieminekļu saglabāšanai.

M.Tīdens norādīja, ka ar Būvvaldi ir panākta
vienošanās, ka vēsturisko ēku saraksts būs pieejams pilsētas domes mājas lapā,
kur ikviens interesents varēs uzzināt, vai viņa ēka ir šajā sarakstā.

Kā domes sēdē deputātiem atzina pilsētas pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, pagaidām kultūras pieminekļu
saglabāšanai paredzētais pašvaldības finansiālais atbalsts gan nav liels. Taču
viņš mudināja atcerēties, ka, arī uzsākot daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanas projektu līdzfinansēšanu pirms vairākiem gadiem, situācija bija
līdzīga.

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par šo projektu, pašvaldības
atbalsts palielināts. Un G.Ansiņš pauda cerību, ka nākotnē tiks palielināts arī
atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Arī deputāts Ģirts Kronbergs pauda prieku, ka pilsētas
pašvaldība uzsākusi kultūras pieminekļu saglabāšanas projekta atbalstu:
”Liepājā ir gana daudz vērtīgu objektu. Un arī es ceru, ka nākotnē pašvaldības
finansiālais atbalsts šim mērķim palielināsies.”

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz