Pirmdiena, 13. jūlijs Margarita, Margrieta
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Skat, cik šie pelna!

Skat, cik šie pelna!
Foto: Egons Zīverts
27.12.2018 07:15

"Kurzemes Vārds"

Atslēgvārdi

Vakanču sludinājumos tagad jānorāda algas apmērs, kas allaž bijis ļoti jūtīgs temats darba devējiem. Tāpēc likumsakarīgi, ka šāds jauninājums “Darba likumā” tiek vērtēts neviennozīmīgi. Ko teiks esošie darbinieki, uzzinot par atšķirīgo atalgojuma amplitūdu? Vai strādnieki, lielāka cipara iekārdināti, neaizplūdīs pie konkurentiem? Šie ir tikai daži jautājumi, kas satrauc priekšniekus. Taču tas vēl nav viss – likumā ir arī citas izmaiņas kas daļai darba devēju ir visai netīkamas.

“Stabils atalgojums”, “motivējošs atalgojums”, “konkurētspējīgs atalgojums” – šādus vārdu salikumus darba meklētāji ilgus gadus varēja lasīt vakanču sludinājumos, zīlējot, kāda alga aiz tā visa slēpjas.

Taču 28. novembrī stājās spēkā izmaiņas “Darba likumā”, kas paredz, ka turpmāk darba devējiem ir pienākums darba sludinājumā norādīt mēneša vai gada darba algas vai stundas tarifa bruto likmes amplitūdu (nav gan norādīts, cik plaša šī atalgojuma amplitūda drīkst būt).

Tomēr, izpētot pēdējās nedēļas laikā publicētos vakanču sludinājumus, “Kurzemes Vārds” secina, ka liela daļa darba devēju jauno prasību tīši vai netīši ignorē un potenciālo algu nenorāda, tā vietā joprojām solot “stabilu atalgojumu”.

3. decembrī portālā “liepajniekiem. lv” bija atrodams kāds Liepājas naktsmītnes sludinājums, kurā aicināti darbā administrators, pavārs un istabene. Norādītas prasības – latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas, pieredze viesmīlības nozarē, taču ne vārda par atalgojumu. Viesnīcas pārstāve, sazvanīta uz norādīto tālruņa numuru, un jautāta, kāpēc sludinājumā nav norādīts atalgojuma apmērs, atbild: “Mēs negribam to atklāt tiem pretendentiem, kuri zvana. To pasākām tiekoties.” Uz aizrādījumu, ka šādu prasību tagad nosaka likums, viesnīcas pārstāve teic, ka par to nav zinājusi un sola sludinājumā ietverto informāciju papildināt, taču arī nākamajā dienā lasāms tas pats, proti, atalgojuma skaitlis izpaliek.

Tikmēr sludinājumos, kuros darba devēji jauno likuma normu ievēro, pieeja potenciālo ienākumu publiskošanai ir atšķirīga – kāds norāda mēneša atalgojumu “no – līdz”, cits tikai “sākot no”, vēl kāds informē par stundas likmi.

“Darba devēji atalgojuma līmeni dažkārt pat apzināti slēpj, un šādai rīcībai ir vairāki iemesli. Darba tirgu Latvijā var saukt par jaunu, jo tas ir mērāms gadu desmitos, nevis simtos, kā tas ir vecās Eiropas valstīs. Arī atalgojuma līmenis vienādos amatos nav izlīdzinājies – tas var atšķirties ne tikai dažādu uzņēmumu identiskos amatos, bet pat viena uzņēmuma ietvaros, jo jaunie darbinieki tiek pieņemti darbā ar lielāku atalgojumu nekā pirms 10 gadiem, tas ir inflācijas un ekonomiskās izaugsmes dēļ. Tāpēc arī laiku pa laikam uzņēmumos ir jāveic atalgojuma indeksācija atbilstoši inflācijas rādītājiem un attiecīgo speciālistu vērtībai darba tirgū. Pretējā gadījumā var nākties zaudēt darbiniekus par labu konkurentiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc darba devēji negribīgi izpauž atalgojuma līmeni savā uzņēmumā, jo tas paver darbinieku pārvilināšanas iespēju uz “turīgākām” darbavietām. Atsevišķos gadījumos darba devēji atalgojuma līmeni traktē pat kā komercnoslēpumu, jo tas atklāj konkurentiem saražotā produkta pašizmaksas līmeni un rada ērtu situāciju cenu karam,” vērtē personāla atlases firmas “Workingday Latvia” mārketinga direktors Māris Silenieks.

“Es uz prasību norādīt algas apmēru vairāk raugos pozitīvi. Ja ir jānorāda atalgojuma amplitūda, tad potenciālajam darbiniekam vismaz ir nojausma, uz kādu algu viņš piesakās. Vēl pirms šīm likuma izmaiņām, publicējot vakanci, esmu gribējis norādīt piedāvāto atalgojumu, jo dažkārt cilvēkiem ir priekšstats, ka reģionos piedāvā tikai minimālo atalgojumu. Darba intervijās nereti potenciālais darbinieks pat ir izbrīnīts, ka alga ir lielāka,” pauž kokmateriālu mazumtirdzniecības tīkla “Pata kokmateriāli” mazumtirdzniecības vadītājs Mārtiņš Blumfelds.

Savukārt AS “Liepājas papīrs” valdes priekšsēdētājs Normunds Jansons par likuma izmaiņām saka: “Ja godīgi, es nesaprotu, kas no tā iegūs.” Uzņēmējs skaidro, ka reizēm vakancei piesakās ļoti zinoši speciālisti, kurus uzņēmums gatavs algot par lielāku samaksu, nekā sākotnēji plānots. “Bet, ja būs minēts atalgojuma cipars, piemēram, 500 eiro, tad ir skaidrs, ka neviens šāds speciālists nepieteiksies. Līdz ar to mēs zaudējam potenciāli vērtīgus kadrus. Jo bieži vien viss sākas ar sarunu, bet šeit faktiski komunikācija izpaliek jau sākumposmā.”

Viņš piekrīt citu uzņēmēju teiktajam, ka prasība publicēt atalgojumu var raisīt neizpratni esošajos darbiniekos. Ja cilvēks, kurš saņem 700 eiro algu pēkšņi pamana, ka kādam piedāvā 1000 eiro, viņš nospiedīs, ka darba devējs jaunajiem darbiniekiem maksā vairāk. “Tajā pašā laikā tur varbūt ir pavisam citi darba pienākumi, specifika utt.,” saka N. Jansons. “Manuprāt, šis nav labākais risinājums. Nezinu, kāpēc šādas izmaiņas ieviestas.” 

Arī personālvadības konsultāciju un pētījumu kompānijas “Fontes” vadītāja Anta Praņēviča intervijā Latvijas Radio pauda, ka darba devējus šobrīd visvairāk uztrauc esošo darbinieku reakcija, jo, pat ja uzņēmumā ir ļoti sakārtota atalgojuma sistēma ar konkrētu atalgojuma amplitūdu attiecīgajam amatam, būs darbinieki, kuru atalgojums šajā amplitūdā atradīsies augstāk, un tādi, kuru alga būs zemākā līmenī, tāpēc uzņēmējiem jābūt gataviem skaidrot, kāpēc darbinieks saņem konkrēto algu. Tāpat šāda situācija var izraisīt daudz neauglīgu diskusiju, kā arī darbinieku motivācijas samazināšanos vai nesaprašanos savā starpā.

Uzziņai

Jaunumi “Darba likumā”:

Darba sludinājums (32. pants)

> jānorāda darba devēja – fiziskās personas – vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums (firmu) un reģistrācijas numurs, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukums (firmu) un reģistrācijas numurs, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi;

> attiecīgā amata darba algas kopējā mēneša vai gada summa (bruto) vai stundas tarifa likmes samaksas amplitūda.

Piezīme un rājiens (90. pants)

> Ja, izskatot sūdzību par piezīmes vai rājiena atcelšanu, darba devējs pieņem lēmumu piezīmi vai rājienu neatcelt, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts attiecīgais darba devēja lēmums. Ja darba devējs “Darba likuma” 94. panta otrajā daļā noteiktajā laikā nav izskatījis sūdzību un nav sniedzis darbiniekam atbildi par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka darba devējs piezīmi vai rājienu ir atcēlis.

Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram (110. pants)

> Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, izņemot gadījumus, kas noteikti “Darba likuma” 47. panta pirmajā daļā un 101. panta pirmās daļas 4., 8. un 10. punktā. Ja darba līgumu paredzēts uzteikt šā likuma 101. panta pirmās daļas 7. un 11. punktā minētajā gadījumā, darba devējs iepriekš informē arodbiedrību un konsultējas ar to.

Atlaišanas pabalsts (112. pants)

> Ja darbinieks atbilstoši “Darba likuma” 100. panta piektās daļas noteikumiem uzteic darba līgumu un darba devējs piekrīt, ka darbinieka norādītais iemesls ir svarīgs, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

Prasības termiņš (122. pants)

> Darbinieks, uzsakot darba līgumu atbilstoši šā likuma 100. panta piektās daļas noteikumiem, var celt tiesā prasību par atlaišanas pabalsta piedziņu viena mēneša laikā no atlaišanas dienas, ja darba devējs apstrīd darbinieka norādīto svarīgo iemeslu un nav viņam izmaksājis atlaišanas pabalstu šā likuma 112. pantā noteiktajā apmērā.

Darba devēja rīkojumu saturs un robežas (56. pants)

> Darba devējam nav tiesību prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi, ja tās lietošana neietilpst darba pienākumos. Ja, darba pienākumus veicot, nav nepieciešama svešvalodas lietošana, darba devējam nav tiesību liegt darbiniekam lietot valsts valodu.

Avots: Darba likums

> Pirms gada darba portāla “CV Market”veiktā aptaujā uz jautājumu, vai algas norādīšanai sludinājumā ir jābūt obligātai prasībai, 77 procenti respondentu atbildējuši apstiprinoši.

> 2015. gadā, atbildot uz šādu pašu jautājumu, par obligātu algas norādīšanu darba sludinājumos iestājās 89% aptaujāto, bet 11% respondentu norādīja, ka tam nav jābūt obligātam nosacījumam.

> “SMART Recruit Online” pētījums atklāj, ka samaksas norādīšana palīdz piesaistīt vairāk kandidātu. Uz sludinājumiem, kuros ir iekļauts algas apmēra diapazons, atsaucas par 30 procentiem vairāk darba meklētāju.

Avots: “cvmarket.lv”  

Plašāk lasiet laikraksta “Kurzemes Vārds” 10decembra numurā.

#kvards-20181210-04#

32 komentāri

2018-12-27 07:35

Sen bija laiks: Man nav patikas vispār sākt komunikāciju un sūtīt CV, pat nenojaušot, cik ir vispār tur alga. Bet darba devējus jau saprotu- kauns atzīt, ka maksā maz, nevis “motivējošu un konkurētspējīgu” atalgojumu. Un labāk motivētu jau esošos darbiniekus- ar regulāru algas pielikumu, nevis jaunajiem maksātu vairāk uzreiz. Par to laikam grūti aizdomāties.

2018-12-27 08:04

Jeeriks: Kā darba devējs, privātā sfērā, pirms sarunas ar darbinieku var zināt cik viņam maksāt?

2018-12-27 08:09

Sākt ar aploksnēm: Maksā maz un aploksnēs tā ir visā Latvijā. Vai tas gateris, veikals, celtniecība.... utt

2018-12-27 08:38

Alga no: Nav jau obligāti jānorāda precīzā un vienīgā alga konkrētajam darbam. Nekur nav aizliegts rakstīt "alga no". Es tāpat zinu, cik industrijā par attiecīgu darbu maksā (Un ja cilvēks gadījumā to nezin (!), tad var vienkārši atrast). Ja tur būs rakstīts minimālo, nepieteikšos vispār. Savādāk pirmās intervijas pašās beigās paprasīšu (vai man pateiks) vai alga varētu būt tāda, kādu iedomājos. Ja ne, ne, uz redzēšanos.

2018-12-27 08:46

Alga no: Algas ir dažādas, stundu likmes, kontrakta darbi, pastāvīgie darbi (beztermiņa), internatūras (prakses), piemaksas. Atšķiras arī bonusu shēmas, kas darbiniekam tiek nodrošināts darba veikšanai (auto, sakari, apģērbs, u.t.t.), šādas lietas likums neprasa norādīt. Katrā šādā gadījumā algas amplitūda "no - līdz" var ļoti svārstīties. Var būt situācijas, kur viena darba veikšanai, ir 2-5 algu shēmas, no iesācēja līdz profesionālim (brigadierim), katrai kategorijai būs sava "no - līdz" amplitūda.

2018-12-27 09:43

hmm: kamēr pie sludinājuma neievietos algas apmēra ailīti, nekas nemainīties, Paskataties nva mājaslapu, bez algas apmēra nevar ievietot sludinājumu

2018-12-27 10:45

BorisPavlovič: Stulbas atrunas lai alga nav jānorāda. Bail norādīt ka vid uzzinās.

2018-12-27 10:45

Jonas: Tas krietni ietaupītu laiku abām pusēm. Jautāt uzreiz cik alga skaitās sliktais tonis. Ja maz maksā, aiziesi uz pārrunām pa velti. Abām pusēm zaudēts laiks.

2018-12-27 10:46

ibio: Kārtējo reizi "iznācis" likums,kurš nefunkcionē....Pie šī likuma izstrādes darbojušies daudz 'gudru galvu',kuras,attiecīgi,saņēmušas pieklājīgas algas,prēmijas....no 'valsts siles' !

2018-12-27 11:04

Samtene: Nu un kādēļ tad liepājniekiem.lv tiek publicēti darba sludinājumi bez algām?

2018-12-27 11:35

banderseiribeigavana: Vienam laba atruna - ka tik vecie darbinieki neuzzina ka jaunajam maksā vairāk. Tad redz būs jāskaidro. Tas tak ir ļoti briesmīgi no darba devēja puses. Tak skaidrs kāpēc negrib uzrādīt - aplokšņu algas un bezkaunīgi maza alga.

2018-12-27 13:23

Valdība: Grib, lai darba devējs maksā algu dubultā - vienu darbiniekam, otru sev

2018-12-27 13:40

Edvīns Striks: Paskaties LRS sludinājumus- mūsu manipulācijas turpinās :)

2018-12-27 13:59

muļķīgi..: katrai apkopējai vai trauku mazgātājai prasīt izvērstu CV un vēl motivācijas vēstuli. un pat nepateikt, uz cik lielu naudiņu cilvēks var cerēt. Es teiktu, ka baigā necieņa no darba devēju (ne jau visu, bet to dumjāko) puses. Un labi, ka vismaz sludinājumos par darbu ārzemēs minēta alga un cilvēki var zināt, uz ko parakstīties.

2018-12-27 14:03

Motivācijas: Motivācijas vēstules civilizētā pasaulē jau sen neprasa. Aģentūrām vienkārši nav laika viņas ne lasīt, ne analizēt.

2018-12-27 15:12

: Motivācija-nu jā, vēl aģentūras tiek pieminētās. :D Darba devējs no Jūsu darba nopelna sev ienākumus, un tāpat arī aģentūras - jo vairāk rukāsi, jo viņiem lielāki ienākumi, savukārt Jums tiek tas, kas paliek pāri un to Jūs sauciet par-algu.

2018-12-27 15:51

MINISTRS.: Kāpēc Liepājniekiem.lv publicē sludinājumus bez noteiktajām algām.....

2018-12-27 16:04

Liepajnieks LM fams: Tikai par šo likumu!

Darba devējs kurš piesaistīs ar lielāku algu saņems labu profesionālu darbinieku! Visi lieli uzņēmu Liepāja ka Liepājas papīrs grib dot mazas algas un taja pašā laikā nezaudēt labu darbinieku! Lieli bosi sev degunu rubinot liek normālu piķi utt. a darbinieki ar ģimeni jaiztiek ar nieka 500€ un tad brīnas kad cilveki brauc prom! Ko mūsdienas ar 500€ var izdarīt ja ir 2bērni un sieva dekrētā!? Ar cauram biksēm jāstaiga un kur nu vel iekrāt!!! Lieliem onkuļiem vnk mazak jabāž biksēs un jādod vairak darbiniekiem!

Tikai Par
Tikai par 100%

2018-12-27 16:07

Vispār: Tie darba devēji,kuri to redziet nesaprot priekš kam tas vajadzīgs utt,neko labu nemaksā arī darbiniekiem.Attiecīgi,ja darba samaksa ir laba,loğiski,ka nevienam nebūtu aizspriedumi kādas algas vispār uzņēmums spēj piedāvāt.Pārsvarā ir cilvēki parastie,labākie speciālisti ir jau sen nokampti,bet koks ar diviem galiem,varbūt vajag darīt visu iespējamo,lai par labu speciālistu kāds no esošajiem arī kļūtu? Motivējoša alga,sāc saņemt normâlu algu,lai nebūtu jādomā kā izdzīvot un ar laiku,lai šī alga aug. Un diezgan loğiski kāpēc cilvēki jau sākumposmā algu vēlas zinăt,jo ne jau cilvēks aiz labas gribas dodas vergot par kapeikām,bet gan lai spētu dzīvot kā cilvēks,nevis skaitīt katru kapeiku,vispirms ir jāsāk uzņēmumiem ar algām,tad nebūs jāņaukšķ.

2018-12-27 16:10

Liepajnieks LM fans: Boss brauc ar jauno Q7

Darbinieks ar riteni ziemā no viena darba uz otru, lai savilktu galus! Lai pāris dienas pirms algas būtu ko ēst un lai varētu samaksāt par dzīvokļa īri un citus maksājumus!

Kurš jaunais pec studijām var Liepajā atļauties dzīvokli normalu nopirkt ar šitām algām! Šausmas Šausmas

Tapēc parādat cik mēneša sakuma bus ālga un viss miers! Visi laimīgi!

Nevar iedot attiecīgu algu darbiniekam, tātad bosiem jaliek mazāk sev kabatā!

Tikai par šo Likumu

2018-12-27 16:28

darbinieks: Ieprieks, darba parrunu laika, tev prasija. Cik lielu algu tu gribi par savu darbu? Ja cilveks pateiks piemeram 500, bet "darba devejs" planojis maksat vinam 600, tad vins maksas 500! Bet ja kandidats pateiks 650 - vins tur nebus vajadzigs. Ir internetlapa, kur var apskatit un salidzinat Latvijas algas. Danu vergturetajiem loti patik tevi noformet ka macekli, un lai tu stradatu ka tehnologs. Un alga tava bus ka maceklim. Un viss shis suds saucas "mums viss ir tiri, pec likuma".

2018-12-27 17:31

Nekā personīga..: Kaut kāds stulbs likums ,piemēram ja tu noslēp darba devējam kādu sevī apslēptu slimību ,iestājies darbā ,nu piemēram par 700.eiro ,pastrādā kādu mēnesi un uz reiz ,uz slimības lapas .KO LAI DARA DARBA DEVĒJS ,Vispār ,ja esi ticis pie sev vēlama darba ,tad piemēram man ,būtu vienalga cik man maksā ,mazāk jau par valsts noteikto minimumu jau nebūs.AR LAIKU ,JA BŪSI VĒRTĪGS DARBINIEKS darba devējs to ņems vērā un atalgojums ari mainīsies.

2018-12-27 19:04

ko tas risina: Nesaprotu, kada jega noradīt kautko no- līdz, ja tas tāpat neparāda patieso situāciju? Man dara konkretā amata ir cilveki kas pelna 500 uz rokas un ir kas pelna 900 uz rokas, es tagad liekot slidinajumu notadisu bruto 700-130, un ko tas dod? Tagad jaunais atskries un teiks es gribu 1300bruto, es vinam teiksu nav problema re ku ligums ar visiem apaksnosacijumiem, vins prieciga parakstis un nakamos 6menesus sanems bruto 700, jo dzive rada ka lai izpilditu nosacijumus japaiet vismaz gadam lidz diviem, ir jamacas, jastrada utt., pec menesa diviem, vins man teiks tu esi apjajis mani jo es nevaru nopelnit 1300bruto, un es savukart teiksu re ku darbinieks kas pelna, un kada jega no ta??
Otrs pirms darba devejiem izdoma šitādas stulbības, varbūt beidzot vajag sāk ar normālu 21.gadsimta darba līkumu, kur skaidri ir minets gan kas draud darba devejam ja nemaksa klaji algu, aiztur algu, ietur mistiskos zaudejumus, gan par to kas draud darba nemejam, ja vina regulari nenak uz darbu, vai vienkarsi uzraksta atlugumu un neatstrada noteiktas dienas utt., tad varbut beidzot katra puse sapratis par ko atbild un tiesā šos jautajumus vares risināt.
Pec tam tirgus pats saliks visu pa plauktiniem, un paradis kas ir sliktie darba devēji un kas ir bezdarbs un cik no viniem ir strādātaji un cik vienkārši pabalstu slaucēji.

2018-12-27 20:38

toLiepajnieks LM fams: Ev par ko sudzies lieto prezervativus un nepuksti ka sieva dekreta neviens to neliek darit

2018-12-27 22:36

to to Liepajnieks LM fans: Vrb tev nav ģimeņu, bet citam ir!
Un nevaig nosodīt par to kad ir bērni!
To ka citam ir bērni nenozīme kad cilvēks slikts jeb nav stradat spējigs! Cilvekiem kam ir bērni, viņiem ir lielāka atbildība jo ir par ko rūpeties! Tiem kam ģimeņu nav protams 500eiro ir normals Katru nedeļas nogali kodiena! Aplausi Burvigi

2018-12-27 23:13

wtf: te vel janjus svin vai dartas iela pie interneta tikusi!?!?! katram ir sava robeza uz algu, ja zem 900e nerukas, tad kad zvana par parrunam tad pajauta vai ir vismaz 900 uz rokas pelnit, ja ne tad nav verts dedzinat saljerku lai uz aci pateiktu ka nebus tads cipars. nesaprotu tos kuri sak stradat bet par algam neko konreti nav noskaidrosjusi un doma ka bus normals shmelis. ir jaruna konkreti par temu cik un par ko, nevis nu pastradas un tad jau redzes ko bus nopelnijis… ja zemak par 1000e uz rokas, tas ir vergu putekli un lai nav vairak ka 8h *5d !!! jasglaba pashciena un merki!!

2018-12-27 23:56

darbinieks: Protams, ka algas apmērs jānorāda! Satraukušies ir tikai darba devēji :) Es kā darba ņēmējs negribētu tērēt savu laiku pārrunās, ja izrādītos, ka alga nav tā vērta.

2018-12-28 00:09

HEI: KĀPĒC LIEPAJNIEKIEM.LV PUBLICĒ SLUDINĀJUMUS BEZ NORĀDĪTA ATALGOJUMA? TIE JĀDZĒŠ!

2018-12-28 00:47

Usinss: Nu tā ir attaisnošanās. Ir jārunā ar esošajiem darbiniekiem. Jāinformē par ko saņem algu. Jaunie kadri jāmeklē uzņēmuma iekšienē un kad to nevar izdarīt tad meklē ārpus tā. Tad neradīsies jautājumi, kāpēc citam maksā vairāk. Vienkārši pateiks, ka neizturēja reālu atlasi. Kā arī Liepājas papīram, ja jau zini ka piedāvāsi lielāku algu labam, zinošam kandidātam, tad tā arī raksti sludinājumā, ka pieredze un izglītība dos papildus punktus un arī lielāku starta algu. Visu var uzrakstīt un paskaidrot. Tikai muļķis apvainosies un nepieteiksies. Manuprāt, ļoti labs veids kā atsijāt nevajadzīgos. Un minimālās algas maksātājus VID jau kādu laiku publisko. Neviens nav nomiris un bankrotējis dēļ tā. Var būt jauns apvidnieks uz jauno gadu nav nopirkts sliktākajā gadījumā.

2018-12-28 06:27

Alga: Piekrītu, ka alga ir jānorāda darba sludinājumā. Citādi rakstām CV, motivācijas vēstuli, ejam uz pārrunām, un ir reizes, ka pat neuzzinām algu kādu gatavi maksāt, jo prasa mums kādu mēs gribētu, kad saprot, ka nespēs oficiāli samaksāt ar to arī pārrunas beidzas .

2018-12-28 17:10

Kashelis: Piekrītu šim likumam. Muļķīgi, ka jāmeklē darbs, ķemmējoties pa miglu. Tie kas mēģina aizstāvēt darba devējus, saprotiet, cilvēki nāk uz darbu, pa ja tas ir riebīgs darbs, tikai tāpēc, ka pēc mēneša tev kontā ieskaitīs naudu. Visi ceļas agri no rīta vai izmoka nakts maiņas tikai dēļ tā cipara. Ir jāveicina arī konkurence starp darba devējiem, savādāk līmenis nekad arī necelsies, tādējādi zaudējums valstij, jo maz nodokļus maksājam... Ir jūtama stagnācija, algas atpaliek no pirktspējas un ir godīgi par to uztraukties.

2018-12-29 02:25

Jupis: Es ik pa laikam dodos strādāt uz ārzemēm, uz gadu, diviem, trīs. Pēc tam atpūšos Liepājā un atkal dodos strādāt uz ārzemēm. Kāpēc tā daru? Tāpēc, ka lai arī manā profesijā CNC metālapstrādē darbu Liepājā atrast nebūtu problēmu, taču ārzemju aģentūras darbam Dānijā, Zviedrijā, Anglijā utt vienmēr uzrāda atalgojumu. Un tas ir 3500-5000 EUR mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Tad kāpēc man ir jāiet pie Liepājas uzņēmējiem uzzināt par algas apmēru, ja ārzemnieki paši to godīgi uzrāda? Turklāt viņu piedāvātais atalgojums ir 4-5 reizes lielāks par Liepājā piedāvāto?

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz