Piektdiena, 25. septembris Rauls, Rodrigo
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Skolās top siltāk, gaišāk, plašāk un mūsdienīgāk

Skolās top siltāk, gaišāk, plašāk un mūsdienīgāk
14.08.2007 18:58

0

Atslēgvārdi

Gadiem ierasta ir kārtība – kamēr skolasbērni atpūšas, mācību iestādes tiek postas jaunam mācību gadam. Skolās notiek lielāki vai mazāki remontdarbi, kuru laikā tiek sakārtotas ēkas un uzpostas klases. Ielūkojāmies skolās, lai uzzinātu, kā tās poš jaunajam darba cēlienam. “Šomēnes nobeigumam tuvojas izglītības iestāžu remontdarbi – Liepājā skolu un bērnudārzu remontam un rekonstrukcijai šogad piešķirti 3,5 miljoni latu valsts un pašvaldības finansējuma, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā pērn un astoņas reizes vairāk nekā 2005.gadā. Remontdarbi notiek 24 objektos,” informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Līdzekļi šogad paredzēti galvenokārt ēku energoefektivitātes
uzlabošanai – logu nomaiņai un ārsienu siltināšanai, siltummezglu nomaiņai, kā arī telpu paplašināšanai un labiekārtošanai.

A.Puškina 2.vidusskolas direktore Edīte Plamše pauda prieku un gandarījumu, ka saskaņā ar jauno projektu viņas vadītajā mācību iestādē šovasar tiek veikti būtiski darbi, kas ļaus skolai turpmāk efektīvāk taupīt energoresursus, jo notikusi logu nomaiņa un ēkas siltināšana. Darbi ir tik vērienīgi, ka, domājams, turpināsies arī tad, kad bērni jau būs sasēdušies skolas solos.

“Bet mācību darbu tas netraucēs, jo esam darījuši visu, lai līdz mācību iestādes pieņemšanas dienai iekštelpas būtu sakārtotas,” pastāstīja direktore. Lielie remontdarbi likuši sasprindzināties arī skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri direktora vietnieka saimnieciskajā darbā Nikolaja Tarasenko uzraudzībā un mudināti kārtoja un saposa telpas. Tāpat skolā ar pašu līdzekļiem, šefu – “Liepājas metalurga” un skolēnu vecāku atbalstu – ir ieklāts linolejs vairākās klasēs, kabinetos un konferenču zālē. Bet vairākos kabinetos ir nomainīts apgaismojums. “Mūsdienīgs, Eiropas līmenī,” to komentēja E.Plamše. 

Mērķis – tikt zem viena jumta

Darbi pilnā sparā rit Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas mācību korpusos. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Augusts Tālbergs pastāstīja, ka pašu spēkiem notiek klašu, gaiteņu, kabinetu iekārtošana un remonts, tiek krāsotas sienas, grīdas, soli un galdi, lai viss, sagaidot bērnus, būtu spožs un tīrs kā abās ēkās Raiņa ielā, tā arī galvenajā korpusā Rīgas ielā 50 un namā Tirgus ielā 50.  Ar pašvaldības budžeta atbalstu notiek vērienīgs remonts 3.stāva gaitenī Rīgas ielas ēkā.

Taču tas vēl nav viss. Turpinās 5.vidusskolas paplašināšana – sākta darbu otrā kārta, un jau ir tikpat kā tapis piebūves pirmais stāvs. Tajā paredzēts izveidot 24 jaunas klašu un kabinetu telpas, garderobes, sanitāro mezglu, tehniskās telpas.

Būvē arī jaunu katlumāju, elektrosadales apakšstaciju un rekonstruē inženierkomunikācijas.

Visus otrās kārtas būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2008.gada 1.jūnijam. 5.vidusskola ir viena no lielākajām mūsu pilsētā. Pirms jaunās piebūves nodošanas ekspluatācijā pagājušā gada septembrī nodarbības notika piecās ēkās, kas apgrūtināja mācību procesu. Telpu paplašināšana, kas paredzēta otrajā kārtā, būs nākamais solis šās problēmas atrisināšanā. Bet domes sēdē lēma par papildu finansējumu 161070 latu apmērā projekta “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas telpu paplašināšana un piebūve” trešās kārtas tehniskā projekta izstrādei.

5.vidusskolas direktore Inta Seržante sacīja, ka mērķis esot panākt, lai visa skola tiktu zem viena jumta. Kad tiks pabeigta otrā kārta, tajā pamazām pārvietos vidusskolas klases, vēlāk citi skolēni, kuru klases nav galvenajā korpusā. Trešajā kārtā uzbūvētajās telpās paredzēts ēdināšanas korpuss un sporta zāle.

Dabas zinību kabineti – modernizēti

5.vidusskolā un 1.ģimnāzijā šovasar izremontēti un aprīkoti ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti. Abās skolās paredzēta pilna šo kabinetu renovācija atbilstoši Eiropas struktūrfondu un nacionālās programmas līdzfinansētam projektam. Aprīkojumu kabinetiem nodrošina Izglītības ministrija par kopējo summu 50000 latu katrai izglītības iestādei. 1.ģimnāzijas direktora vietniece saimnieciskajā darbā Dzintra Karzone informēja, ka dabas zinību priekšmetu kabinetus iekārto firma “Būve”, tie atradīsies trešajā stāvā. Gandarījums ir par atjaunoto aktu zāli, kas jau gatava. Pirmajā stāvā, bijušās garderobes vietā, iekārtota bibliotēka, bet garderobei atrastas telpas pagrabstāvā. Un, tāpat kā citās skolās, arī ģimnāzijā klašu telpas un gaiteņi laistās spoži un smaržo pēc svaigas krāsas.

Vēl jau kabineti jāsakārto

J.Čakstes 10.vidusskolas direktore Vilija Varanauska, stāstot par savas mācību iestādes plašajiem remontdarbiem, ir pat nobažījusies, vai tādu apjomu maz varēs pabeigt līdz mācību sākumam. Galvenās ēkas pirmajā un otrajā stāvā notiek plašs griestu remonts ar elektroinstalācijas un klašu apgaismojuma nomaiņu. Strādā firmas “Būve” celtnieki un apakšuzņēmēji, bet mazgāšanas un tīrīšanas darbus paveiks skolas tehniskie darbinieki. Bet abos stāvos esošo klašu skolotāji nepacietībā gaida, kad varēs tikt iekšā savās mācību telpās un sākt tās sakārtot. Toties gan mazās skoliņas, gan trešā stāvā telpas jau sapostas – nokrāsoti soli, galdi, klašu sienas un grīdas.

Logu bloku nomaiņa un ārsienu siltināšana šovasar notiek arī Ezerkrasta sākumskolā, 3.pamatskolā. Ezerkrasta sākumskolā, arī Centra pamatskolā un 12.vidusskolā rekonstruē automātiskos siltummezglus.

12.vidusskolā turpinājās ēkas fasādes renovācija Toma ielas ēkā. Darbus veica firmas “Būve” celtnieki. Izremontēta arī mazās ēkas ārpuse Republikas ielā. Ēkā Toma ielā iekštelpu renovācija notika ar aprēķinu, ka no rudens šajā skolas ēkā mācīsies arī Centra pamatskolas bērni, tā ka nepieciešams, lai būtu gan ērta, plaša garderobe, gan vietas klasēm.

Pagājušajā gadā Liepājā sākās izglītības iestāžu virtuvju un ēdamzāļu rekonstrukcija un apgāde ar jaunu aprīkojumu – telpas  izremontēja 2. un 6. vidusskolā, Kristīgajā sākumskolā un Centra sākumskolā. Šogad ēdināšanas telpu labiekārtošana skar 3.pamatskolas virtuvi. 

Komunālās pārvaldes būvniecības nozares vadītājs Juris Krastiņš informēja, ka šogad izglītības iestādēs jāveic tik liels darbu apjoms kā vēl nekad nav bijis. Objektos strādā daudzu firmu darbinieki, arī no Liepājas Celtniecības kompānijas, no SIA “Būve”, “Kurzemes amatnieka” un citi.

“Ir plānots visus lielos darbus pabeigt līdz skolas gada sākumam, bet jau tagad var redzēt, ka dažos objektos tos vajadzēs turpināt vēl septembrī,” sacīja J.Krastiņš, minot Speciālo internātpamatskolu, 3.pamatskolu, 2.vidusskolu.

Bet jau šonedēļ skolas sāk apmeklēt pieņemšanas komisija. Attiecīgu dienestu pārstāvji pārbaudīs, cik gatavas ir mācību iestādes bērnu, skolotāju un darbinieku uzņemšanai un intensīvai mācību gada uzsākšanai.

Daina Meistere,
“Kurzemes Vārds”

Vērienīgi remontdarbi notiek 1.ģimnāzijā.

 

Karostas pamatskolas klases sapost palīdzēja arī jaunieši no Īrijas.

Skolai būs jauni logi, līdz ar to klasēs siltāks.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz