Otrdiena, 14. jūlijs Ritvars, Oskars, Anvars
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Valsts Kontrole secinājusi: ”LNA” strādā neefektīvi; vairums nepilnību novērstas

Valsts Kontrole secinājusi: ”LNA” strādā neefektīvi; vairums nepilnību novērstas
Foto: liepajniekiem.lv
28.12.2016 07:15

liepajniekiem.lv

Atslēgvārdi

Valsts kontroles (VK) mājaslapā publicētajā VK ziņojumā norādīts, ka SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda neefektīvi, konstatēti vairāki pārkāpumi.

Revīzijā, ko Valsts kontrole veica 2016.gada 3.martā un kuras rezultāti publiskoti 2016.gada 22.martā, konstatēta “Publisko iepirkumu likuma” prasību neievērošana un nepietiekama uzraudzība pār noslēgtā pakalpojuma līguma izpildi. Tāpat konstatētas neatbilstības atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanā un māju finanšu līdzekļu nodošanā tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos ar mājas pārvaldnieku. Konstatēta arī nepareiza pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošana par siltumenerģiju, kā arī nesamērīgi lielu papildu teritoriju kopšanas apmaksa no iedzīvotāju līdzekļiem.

Revīzijā konstatēta Publisko iepirkumu likuma prasību neievērošana un nepietiekama uzraudzība pār noslēgtā pakalpojuma līguma izpildi, konstatētas neatbilstības atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanā un māju finanšu līdzekļu nodošanā.

VK ziņojumā teikts: ”SIA ”Liepājas namu apsaimniekotājs” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā nav vērtējama kā efektīva, jo: iedzīvotājiem netiek nodrošināta izsekojamas informācijas pieejamība par mājām piesaistītās teritorijas platībām, kā rezultātā iedzīvotāji nav informēti, par cik lielas pašvaldībai piederošas teritorijas kopšanu viņi maksā; netiek veikta pietiekama noslēgto pakalpojumu līgumu uzraudzība, kā rezultātā māju pārskatos ir iekļautas nepamatotas izmaksas par zāles pļaušanu 6740 eiro apmērā.”

Turpat norādīts: ”Revīzijā konstatēts, ka dzīvojamo māju pārvaldnieks, slēdzot līgumus par zāles pļaušanu, nav ievērojis Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, radot risku, ka iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma izmaksas nav ekonomiskas. Izrakstot rēķinus par siltumenerģiju, LNA piemērojis citu pievienotās vērtības nodokļa likmi, nekā norādīts siltumenerģijas piegādātāja rēķinos, jo nav paziņojis piegādātājam par visām personām, kas siltumenerģiju patērē saimnieciskās darbības veikšanai.”

Bet, veicot aprēķinus par atkritumu apsaimniekošanu, pretēji normatīvajā aktā noteiktajam, LNA aprēķinājis maksu arī par tiem dzīvokļiem, kuros nav deklarētas personas, tādējādi no šo dzīvokļu īpašniekiem nepamatoti iekasējot 8556 eiro.

Ziņojuma turpinājumā norādīts, ka LNA ierobežojis dzīvokļu īpašnieku tiesības brīvi rīkoties ar uzkrātajiem līdzekļiem 3570 eiro apmērā, jo pēc pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanas laikus nav nodevis šos līdzekļus dzīvokļu īpašniekiem, kā arī samazinājis pārskaitāmo summu par 1417 eiro, sedzot savus tieslietu un parādu piedziņas izdevumus.  

SIA ”Liepājas namu apsaimniekotājs” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā nav vērtējama kā efektīva un atbilstoša normatīvo aktu prasībām arī tāpēc, ka: ”Divarpus gadu laikā iedzīvotāji par pašvaldības teritorijas uzkopšanu ir samaksājuši 57 953 eiro.”

Lai novērstu revīzijā konstatētās nepilnības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā, VK sniegusi LNA vairākus ieteikumus.

Liela daļa nepilnību novērstas

VK  Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja Zane Ozola portālam pastāstīja liela daļa konstatēto pārkāpumu novērsti. Sadaļā par aprēķiniem par piesaistītās teritorijas kopšanas izdevumiem, ņemot vērā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju īpašumā vai valdījumā esošo teritoriju faktiskās platības, daļa problēmu novērstas jau 2016.gada 1.maijā, bet atlikušās jānovērš līdz 2017.gada 4.janvārim. ”LNA sniedza informāciju, ka ir apkopota informācija par visu pārvaldīšanā esošo ēku teritoriju faktiskajām platībām, saskaņā ar zemes robežas plānu, ir veiktas pārrunas ar Liepājas pilsētas pašvaldību par papildus, publiskā lietošanā esošo teritoriju platību apjomu pārskatīšanu un nepieciešamību noteikt samērīgus uzkopjamos apjomus, un pārrunu rezultātā, pēc pilsētas saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanas, tiks pārskatīti katras ēkas uzkopjamo teritoriju apjomi,” skaidro Z.Ozola.

Un turpina: ”LNA sniedza informāciju, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi lēmuma projektu par grozījumu veikšanu saistošajos noteikumos ”Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, kas paredz noteikt samērīgu zāles pļaušanas apjomu pieguļošajās teritorijās, nosakot 6 metru attālumu no konkrētā  zemesgabala robežas, tomēr, pēc konsultācijām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ir nepieciešams veikt papildus grozījumus minētajos noteikumos. Bet ir uzsākta ieteikuma ieviešana.”

Uz 2016.gada 1.aprīli sakārtots, ka iedzīvotājiem sniegtā pakalpojuma izmaksas ir ekonomiskas; tiek  nodrošināts, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši normatīvā akta prasībām;

nodrošināta juridisko personu siltumenerģijas rēķinos iekļautās PVN likmes atbilstība Pievienotās vērtības likumā noteiktajām prasībām.

Uz 2016.gada 1.maiju novērsta situācija, ka māju pārskatos nav iekļauti izdevumi, kas nav saistīti ar māju apsaimniekošanu; LNA nodrošina noslēgtā līguma par zāles pļaušanu izpildes uzraudzību, paralēli veicot pārrēķinu un izvērtējot iespēju atmaksāt iedzīvotājiem māju pārskatos nepamatoti iekļautos izdevumus par zāles pļaušanu.

Z.Ozola skaidro, ka VK viedoklis par ieteikumu ieviešanu izteikts, pamatojoties uz LNA iesniegtajiem dokumentiem, neveicot detalizētas pārbaudes uzņēmumā.

Atsaucas uz saistošajiem noteikumiem

Savukārt LNA sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Puka portālam skaidroja, ka pēc veiktās revīzijas VK  sniedza LNA sešus ieteikumus turpmākam uzņēmuma darbam.

”Daļa no tiem jau tika ieviesti revīzijas gaitā,” skaidro I.Puka: ”Piemēram, vadlīniju izstrāde, par ko sniegtas atskaites VK, kā arī aktualizētas, piemēram, normatīvo aktu precizēšana.”

”Saistībā ar teritoriju uzkopšanu VK ir uzdevusi uzņēmumam sadarbībā ar pašvaldību precizēt katras mājas valdījumā esošās un publiski lietojamās teritorijas platības uzkopšanu,” turpina I.Puka: ”Uzkopšanas kārtība un nosacījumi ir noteikti ar spēkā esošiem Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem. Vasarā noteikumi tika aktualizēti un visticamāk tiks apstiprināti līdz nākošajai pļaušanas sezonai. Izmaiņas paredz atbilstoši VK norādījumiem precizēt teritoriju apjomus, kurus uzkops mājas apsaimniekotājs vai iedzīvotāju kopība un kuras – pašvaldība.”

”Ieteikumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valsts kontrole norāda uz Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz maksu par sadzīves atkritumiem aprēķināt tikai atkarībā no katrā dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaita,” tā LNA pārstāve:

”Diemžēl ikdienā LNA speciālisti sastopas ar situācijām, ka šajos īpašumos reāli dzīvo vairākas personas, pat veselas ģimenes, kas tur nav nedeklarētas, bet, piemēram, īrē šos dzīvokļus no saimniekiem. Šādu informāciju saņemam gan no māju kontakpersonām, gan kaimiņiem, tādēļ arī šie dzīvokļi tiek iekļauti sadzīves atkritumu maksas aprēķinā.

Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, ir pilnveidota aprēķinu kārtība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, papildinot un precizējot informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un iemītniekiem tajos.”

39 komentāri

2016-12-28 08:29

kur tad: jopčik popčik tie nedeklerētie iedzīvotāji savus sadzīves atkritumus ved uz deklerēto dzīves vietu???

2016-12-28 08:55

vecliepaja: Tas jau no laika gala bijis...ka apkrapt cilvecinus...
Zaglu banda...

2016-12-28 09:04

operatīvs: VK atzinums bija martā? Kāpēc nerakstīja tad? Kāda jēga to visu rakstīt tagad, decembrī?!? :D

2016-12-28 09:17

dzīvokļa īpašnieks: Par atkritumiem runājot - arī APSE rēķina atkritumus par vienu cilvēku pat ja īpašumā ne tikai nav neviens deklarēts, bet arī reāli nedzīvo un Apse par to pat ir informēta. Tad jautājums kāpēc Valsts Kontrole nepārbauda pārējos līdzīgos uzņēmumus???? Un būsim godīgi, ka situācijas ir dažādas, bet dzīvokļi tiek izīrēti un dzīvo ģimene bez deklarēšanās un atkritumus nemaksā, utml!!!!

2016-12-28 09:37

Artis: Kurā daudzdzīvokļu mājā deklarēto personu skaits atbilst reāli dzīvojošo skaitam? Nevienā.

2016-12-28 10:01

xt: Un nevajag aizmirst, ka daudzos dzīvokļos ir firmas un dažādi kantori un tur cilvēku apgrozās pat daudz vairāk, bet tādos dzīvokļos deklarēts ir viens cilvēks. Vai nav jauki?

2016-12-28 10:14

Kartoška: LNA mēdz pievienot ikmēneša maksājumiem mistiskas cenas! Tuvie Liepajnieki pārskatiet maksājumus, kurus māksajiet tieši gadu atpakaļ! Cenas aug. Tikai nezinam kpc?? Uzliel pie katras vienibas pa 2 lidz 5 eiro dargāk un kpc jūs neko neziniet JŪS TIKAI MAKSĀJAT, MAKSĀJAT. a patiesība viss taa apsaimniekośana nav tik dārga ja izveidotu savu apvienību. LNA parādā lidz ausīm, bet tik iedzīvotāji maksa stulbos fondos, uzkrajumos un neko nejūt priekšs kam tas viss?!? Laimīgu jauno gadu!!!

2016-12-28 10:22

Turaidas 10: Mums par apkuri jamaksa dargi bet siltuma nav majas auksts ka lauka. Tek griesti kad list lietus.rakstiju viniem zvaniju teica ka neko nevar darit.Bet mums tikai jasalst un berniem jaslimo tas nav normali. Rekini nez kadi bet par ko tad maksajam apsaimniekosanu

2016-12-28 10:33

Super: Super tadas kontroles vajag katru menesi;kontrole iegriezaties ari Liepajas dome:tur nekartibas vel lielakas.Lna uzpirks visus!

2016-12-28 10:44

aivars: Mes par atkritumu izvesanu maksajam daudz vairak ka pec likuma tagad pec parbaudes mazak .Vai parmaksato summu mums atgriezis ??????????

2016-12-28 10:44

kils: Jā,par nožēlošanu tā tas ir! Un arī piezvanot pa teleffonu uz LNA attiecīgam atbildīgajam par mājas apsaimniekošanu un uz jautājumu,kas tie tādi "citi pakalpojumi"- 500 eiro;800 eiro un kur var redzēt kā tiek izlietota nauda par apsaimniekošanas maksājumiem,tiek saņemta atbilde- nāciet uz šejieni, un skatieties! Uz jautājumiem,ka attiecīgā brīdī attiecīgajā mājā ilgāku laiku nestrādā lifts- saņemam atbildi- nav ko uztraukties,lifts tas ir "luksus pakalpojums",kad sataisīs,tad būs! Laimīgu Jauno gadu LNA!

2016-12-28 11:17

efektīvi: Strādā efektīvi , paskat , kā labi dzīvo apsainiekotāji, kādi auto smagos sviedros sastrādāti.

2016-12-28 11:18

Cicura.: Par šo pārbaudi var konkrētāk izlasīt portãlã irliepja.lv Tur vienkãrši žoklis paliek vaļā to visu lasot.

2016-12-28 11:20

ta ta lna: lna tik tiešām plēš udens noslegšana jamaksa radiatorus mainot atkal jamaksa par udens izliešanu ,zales plavejs sañem minim pareja nauda resniem kakliem aizaugušie stavadi negrib mainit utt cik procentiem jabut majas īpašnieku lai atteiktos no lna maju renovet sola jau 10 gadus .

2016-12-28 12:09

solo: Tagad vajadzētu tautas kontrolei secināt, ka Valsts kontrole strādā neefektīvi - gadu no gada tā imitē aktīvu rīcību, konstatē pārkāpumus, gadu no gada trūkumi "tiek novērsti" bet reāla labuma no tā nav. Kāpēc ? Jo augstākstāvošās valsts pārvaldes aparāta bez-atbildīgās amatpersonas joprojām dzīvo kā padomju laikos - bauda totālu bezatbildību! Ja reiz secināts, ka ir nepamatoti iekasēts vai pārmaksāts - tad lūdzu lai konkrētā amatpersona atmaksā to no savas kabatas!!!!

2016-12-28 12:41

kontaktpersona: TMaksājumus paaugstināja,jo VALDĪBA uzlika apsaimniekošanas naudai PVN.Deklarēto cīlvēku skats dzīvoklī jākontrolē tiesību Sargājošām organizācojām,tāpat par īrniekiem vai maksā nodokļus dz.īpašnieks jāatbild VID.Mājās remontus var veikt tikai tik daudz cik ir naudas uzkrājums tāpat kādzīvokli varat veikt remontu par tik cik atļauj Jūsu naudas maciņš.Pieņemat lēmumu,ka pacelsiet apsaimniekošanas naudu un māju uztaisīs kā pili. LNA no mājas priekš sevis paņem tik cik līgumā t.i.priekš darbu organizēšnas un maksājumu apkopošanas ar organizācijām kas sniedz komunālos pakalpojumus.Mājas remonti jāapmaksā no mājas uzkrātas naudas.Mani nelobē LNA tikai izklāstu faktus par norēķiniem un negaidiet ka visa grāmatvedība būs uz ziņojuma dēļa.Kam interesē var sīkumos iepazīties LNA.Visiem veiksmīgu UGUNĪGĀ gaiļa gadu,uz sapratni!!!....

2016-12-28 12:58

KNAB: sen to liekēžu kantori vajadzēja revidēt par darbiem kas netiek veikti vai veikti par maksu kas neatbilst dokumentiem un reāli dabā.Paskatīs kā tagad LNA locīsies ,lai atmaksātu 66 000 eur iedzīvotājiem.

2016-12-28 13:12

Kantainais: Ir zināms ,ka daži nemaksāto dzīvokļu īri un citus to rēķinus ,spiesti maksāt pārējo dzīvokļu iedzīvotāji. Un tas tiek iekļauts tā saucamo citu pakalpojumu rēķinā.
konkrēti zināms ,ka tā notiek Zaļajā birzī .Tā notiek dienvidrietumu rajonā. un ,visticamāk ,tāda prakse ir arī citur.

2016-12-28 13:40

kuuka: Nu gan nesaprotu, ko tie ļaudis var sūdzēties. Nu tak iegādājaties privātmāju un kuriniet un gružojat cik vēlaties -būs jums rēķini 2-3 reiz mazāki un darīsiet savā mājā ko gribat

2016-12-28 13:44

smails: LNA grāmatvedība ir tā saskaldīta, ka tur neviens tā īsti no malas neko saprast nevar un nevarēs.
LNA jau paņem tik cik līgumā par pakalpojumu, tas tiesa! Tiesa ir arī tas, ka lna darboņiem pašiem ir firmas, kas dara visus vajadzīgos un nevajadzīgos darbus. LNA namu pārzinis viens otrs braukā ar luksus klases auto...no kurienes jautāsiet!? Ha...! Tiesa ir arī tas, ka tiek veikti mistiski remontdarbi, nesaskaņo to ne ar vienu un aiziet! Tiklīdz mājā parādās kāds, kam kaut kas interesē un viņš iet un kapājas, tad arī sāk kaut kas mainīties. Vai nu mainās, vai nu LNA iecērtas un sākas kariņš.
Aiziet no LNA ir nereāli grūti, gandrīz vai neiespējami. Dara likumīgus un nelikumīgus gājienus, dome piesedz jo dome ir lna tāds kā īpašnieks, respektīvi, pašvaldības kapitālsabiedrība. Nācās reiz vērsties domē par lna darbībām - dome: bija, ir un būs lna pusē, lai vai kas!
Laimīgs tas, kura māja nav pie viņiem apsaimniekošanā!

2016-12-28 13:47

to kontaktpersona: Neviens jau neprasa lai visa grāmatvedība ir uz ziņojumu dēļa, mēneša griezumā var arī tekošā mēneša rēķinam aizmugurē uzkopēt! Un tur nav nekā neizdarāma! Tāpat noteikti vajadzētu arī atspoguļot kā tiek atmaksāti uz māju ņemtie kredīti,cik nomaksāts,cik vēl atlicis. Patīk vai nē,bet mēs vēl gribam zināt.Un par to neapdzīvoto dzīvokļu apmaksu vajadzētu gan painteresēties,kas sedz šos zaudējumus.

2016-12-28 14:12

to kontaktpersona: No revizijas komisijas ziņojuma- ...iedzīvotājiem netiek nodrošināta informācijas pieejamība,iedzīvotāji nav informēti par cik lielas pašvaldībai piederošas teritorijas kopšnau viņi maksā!Turpat- ...pārskatos iekļautas nepamatotas izmaksas par zāles pļaušanu 6740 eiro apmērā.

2016-12-28 15:12

Dimon: Vajadzētu LNA klientiem apvienoties un sūdzēt šos izdzimteņus tiesā, cik miljonus viņi nav izkrāpuši no liepājniekiem.

2016-12-28 16:13

LNA koperatīva iedzīvotājs: Par attieksmi jau vispār no LNA nav vērts runāt, liekas, ka viņi nestrādā mums, bet mēs strādājam viņiem, augstprātība par mūsu naudu.

2016-12-28 17:50

##to!!!: Ja Jūs saņemat rēķinu no LNA tad apskatieties rēķina otrā pusē tur ir uzrādīts par kādu summu dzēš kreditu un kāds ir kredita atlikums. Mājā nevienu darbu neuzsāk bez tāmes un iedzīvotāju 50➕1 piekrišanas un pēc tam par darbu veikšanu. Darbus var veikt par tādu summu cik ir naudas uzkrājums,ja neesat uzkrājuši tad turpiniet dzīvot savā graustā un nevainojat citus.Ja jūs nekam nepiekrītat,tad nedzīvojat kopīpasumā(kolhozā) un ejat uz savu mājiņu un esiet laimīgs dabūsiet redzēt kā jāapgroza finanses un cik viss maksa.

2016-12-28 17:50

!!!!!!////: prēmijas ta vajag un ne jau mazas summas....no kka ta jāņem ...mēs ta visi palidzesim tiem LNA darbiniekiem tik pie davanam

2016-12-28 18:08

bijušais: Neviens pie viņiem nav piesiets, mūsu māja aizgāja un visas iz
maksas samazinājās

2016-12-28 18:22

es -1: LNA kauna nav. Mēneša beigās piezvanīju, ka nav atsūtīts rēķins. Man pajautāja-vai drīkst nākošā mēnesī aizsūtīt abus rēķinus reizē? Piekritu. Nākošā mēnesī pie rēķina parādījās sods. Zvanīju atkal un vaicāju-par ko sods? Atbilde bija-iepriekšējā mēnesī nenomaksājāt rēķinu, bet ja tas nebija atsūtīts, tad vajadzēja laicīgi ziņot....SKAN JAUKI-VAI NE? Protams-nomaksāju.....lai viņi aizrijas.

2016-12-28 19:06

Gaišā: Nezinu kāpēc būtu jamaksā starpība aukstam ūdenim un apkurei, ja man ir skaitītāji,ieteica sūdzēt tiesā LNA. Jāpārmaksā daudz.

2016-12-28 20:03

to gaišā: Par ūdens zudumiem vainojat savas mājas iedzīvotājus kuri zog un kuri pašās mēneša beigās nenodod pareizus ūdens uzskaitijumus. skaitītājumus.Iedzīvotāju patērētā ūdens rādījumi nesaskana ar Ūdensvada skaitītāju rādījumu un tur rodas starpība.Uzlieciet tālvadības nolasīšans skaitītājus un mahināciju nebūs,ne jau LNA zog jums ūdeni viņi vienīgi aprēķina starpību un par to jāmaksā.Horizontālā apkurē ari katram uzskaita patērēto siltumu vari dzīvot kādā siltumā gribi un esi spējīgs samaksāt.

2016-12-28 21:56

dokumentu viltotājs: Netiek izslēgta iespēja, ka VK varbūt nenorādīja visus LNA iespējamos pārkāpumus, lai netraucētu prokuratūrai varbūt zināmas LNA darbības izmeklēšanu.

2016-12-28 23:42

Nesaprotu: Palasot pārkāpumu sarakstu, nesaprotu kāpēc, piemēram, nav no mainita vadība vai vispār šis kantoris aizklapēts ciet. Jautājums cik tūkstošus par pārkāpumiem samaksāja šis kantorelis? Cik minos, tad mazās firmiņas, par katru sīkāko pārkāpumu tiek sodītas ar tādām soda naudām, ka ir spiestas likvidēt pat firmas. Vai šie maksās? Un no kādas naudas?

2016-12-29 01:31

to fffffffffft: Tāpēc jau jāseko, cik reizes pļauj zāli. Zinu, ir mājās,kur teica,ka pļava 3x,bet uzrakstīts, ka 5. A pati māja aizaugusi ar zāli. Bez tāmēm, neko neremontē, proti,ja ir nauda. Bet, tagad, kad visi pakalpojumu sniedzēji vēlas saņemt 100% apmaksu, par nemaksātajiem, mums paņem naudu no uzkrājumiem, līdz ar ko, mājām nebūs uzkrājumu. Ja ir dzīvokļi, kur pierakstīts 1 cilvēks, bet reāli dzīvo 9, ko īpašnieks to izīrē. Un tā ir daudzos dzīvokļos. Pierakstīta 1, bet dzīvo vesela ģimene, 5 un vairāk cilvēku. Gruži dārgi, jo īpašnieki nedeklarē īrniekus. Vajag īpašniekus sodīt par to. Būs lētāk gruži. Plus, gružus met tie,kuri nedzīvo tajās mājās, kam aprēķina maksu. Piebrauc ar auto, izgāž pilnu mašīnu un prom. Tas tāpēc, ka nav sakārtots vis tas. Un nesaprotu,kāpēc mājai ir sakopj pašvaldības zemes, ja viņiem ir simtnieki? Lai viņi tīra, nevis staigā garām. Par ko tad saņem naudu? Kāpēc par to jātērē mājas nauda? Mājai tikai ir jāuzkopj savas mājas teritorija, par ko arī cilvēki maksā. Pašvaldības zemes, lai kopj pašvaldība.

2016-12-29 10:28

Golde: Attiecībā par LNA,, necaurskatāmo biznesu''sen ir laiks meklēt jaunu namu apsaimniekotāju,lētāk ir katrai mājai meklēt apsaimniekotājus no savas vides ,nekā uzturēt šo domes kopuzņēmumu. Par nelikumīgi iekasētiem līdzekļiem ,kas ir prettiesiska rīcība jāvēršas tiesā ,lai piedzītu zaudējumus ,kas ir jau konstatēti un šai gadījumā nav jāpierāda.

2016-12-29 23:27

anonims: Ar horizontālo apkuri arī ir siltuma zudumi. Vertikālai apkurei arī ir skaitītāji.

2016-12-30 10:28

Silvija Geguste: Par LNA strādāšanas stilu esmu pārliecinājusies. ..Kāpēc mājai tik liels parāds mājas vecākais nezina , mājas apsaimniekotājs nezina...Cik tiesas procesi ierosināti -nezina...

2016-12-30 12:50

Liela 2: LNA ir tiešām pēdējā vieta kur iet, pat ja majas uzkrājumā ir nauda tad nekas nenotiek. Pārāk daudz māju viņi sev savākuši, nav spējīgi tās visas apkalpot, pat uz žāles pļaušanu jāgaida nedēļām, nerunājot jau par kaut ko nopietnāku. Jautājumu risināšanas velkas mēnešiem un gadiem, ja vispār kas notiek. Ka jau iepriekš bija rakstīts, izklausās ka stradajam viņiem nevis viņi mums. Izevumu uzskatāmība ir nulle, katru reizi saņemot rēķinu un apskatoties to rodas reāls naids pret to sastādītājiem.

2017-01-01 11:14

17: ak šitā gan!Jau 2 reizes manu kom.izdzēsuši.Par to ka Grīzupes ielā no mūsu naudas ņem un samaksā par parādniekiem.Jā,izskatās ka vienreiz tam jāpieliek punkts!Un zinu kā,ar to ka te visu dzēšat tikai parādat ka esat uz vienu roku-dome,portāls un tie kas rīkojas nelikumīgi,nožēlojama rīcība ko varētu pat saukt par infantilu.Lai jums jaunajā gadā ir vairāk godaprāta un drosmes!

1/500

Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.

Uzmanību!

Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz