Trešdiena, 23. septembris Vanda, Veneranda, Venija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Visdārgāk izmaksā bezdarbība

Visdārgāk izmaksā bezdarbība
03.09.2006 11:01

0

Atslēgvārdi

Bieži vien gadās dzirdēt sarunas par to, kā izvēlēties visizdevīgāko darbu uzņēmēju. Pašvaldība rīko konkursus. Rūpīgu jebkuru darbu izpildītāju atlasi veic arī māju kopīgas apsaimniekošanas biedrībās. Un it īpaši tas jāņem vērā tiem, kas sniedz šāda profila pakalpojumus. Bet kā piemēru varētu minēt firmu, kuru izveidojis Gatis Kālis, vadoties pēc savas pieredzes dzīvojamā fonda apsaimniekošanā. Sabiedrības “Nam Serviss” birojs atrodas līdzās daudziem citiem birojiem Zivju ielā 3.


Tātad pilsētā ir radusies alternatīva namu pārvaldēm?
– Varētu sacīt arī tā. Jāņem vērā, ka māju apsaimniekošanas pakalpojumu tirgus pie mums ir brīvs visai nosacīti un arī konkurence šajā sfērā vēl tikai veidojas, bet māju apsaimniekošanu ir iespējams organizēt dažādos veidos.

Taču runa acīmredzot ir par mājokļu kopīgas apsaimniekošanas biedrībām?
– Jā, lai gan tas ir tikai viens no variantiem. Lai kaut ko varētu sākt darīt, vispirms jābūt mājas iedzīvotājiem, kas vēlas ko mainīt apsaimniekošanā. Pēc tam jābūt kādam, ar ko slēgt līgumu – ar katru dzīvokļu īpašnieku atsevišķi vai ar īpašnieku biedrību kopumā.Daži grasās visu darīt paši. Taču ne jau visiem ir nepieciešamā organizatoriskā pieredze, tehnika un speciālisti. Tādēļ mēs cenšamies jau laikus informēt par saviem piedāvājumiem, es atbildu uz jautājumiem pat pirms attiecīgo biedrību dibināšanas. Iepazīstos ar māju vecākiem, uzturu ar viņiem sakarus. Cenšos kliedēt cilvēku bažas, es pat sacītu, palīdzu pārvarēt psiholoģiskās barjeras. Būtībā jācenšas panākt abpusēju gandarījumu – lai būtu apmierināti gan pakalpojumu sniedzēji, gan to saņēmēji.

Cik ilgi jau darbojas jūsu alternatīvais serviss un vai jūs varētu kaut ko pastāstīt par sasniegumiem?
– Praktiski mēs strādājam tikai kopš šā gada sākuma. Šobrīd mēs jau sniedzam attiecīgos pakalpojumus tehniskajā ziņā diezgan dažādām mājām – sākot no sešu dzīvokļu līdz sešdesmit dzīvokļu namiem, gan arī pavisam jaunām un pirmskara būvēm. Iedzīvotāju vajadzības un vēlmes arī ir visnotaļ atšķirīgas. Ja konkrētāk, tad trijās mājās jau sākusies saņemto kredītlīdzekļu apgūšana. Tie paredzēti pilnīgai apkures sistēmu rekonstrukcijai. Patīkami just iedzīvotāju izpratni par to, ka tieši šajā jomā iespējama maksimāla ekonomija. Starp citu, var nodrošināt arī individuālu patērētā siltuma uzskaiti un temperatūras regulēšanu katrā dzīvoklī. Tieši tas visvairāk vilina, un iedzīvotāji pat piekrīt paaugstināt maksu par māju apsaimniekošanu, piemēram, trijās mājās iedzīvotāji jau nolēmuši to paaugstināt no 24 līdz 36 santīmiem par kvadrātmetru.

Pie mums ļaudis nav pieraduši pie kredītiem un bieži vien baidās tos ņemt.
– Tā ir taisnība. Un, ja izdodas iedzīvotājus pārliecināt par kredītu lietderību, tas jau ir daudz. Mēs nevaram ņemt kredītu mājai bez tās iedzīvotāju piekrišanas, bet atsevišķos dzīvokļus un pašu māju neviens apsaimniekotājs bankā neieķīlās. Bankām svarīgi tikai, lai būtu nodrošināta attiecīgā naudas plūsma caur šo banku. Bet maksu varētu arī nepaaugstināt, iztiekot ar jau noteiktajiem 24 santīmiem par kvadrātmetru. Taču šajā ekonomikā ir arī savas nianses: celtniecības izmaksas gadā tagad paaugstinās par 15 – 20 procentiem, bet kredītu vēl varētu saņemt ar likmi 7,5 procentu robežās. Citiem vārdiem sakot, atliekot darbu uz rītdienu, klients sevi pakļauj papildu izdevumiem un iznāk, ka visdārgāk izmaksā bezdarbība.

Visur runā, ka traucējot iedzīvotāju pasivitāte. Vai tā taisnība?
– Jā, tieši tādēļ, pirms aicināt mājas iedzīvotājus uz kopsapulci, it īpaši, ja tajā jāpieņem svarīgs lēmums, viņi jānodrošina ar izsmeļošu informāciju un nepieciešamiem aprēķiniem. Un sapulce jāsasauc tikai tad, ja ir garantija par nepieciešamo kvorumu. Pretējā gadījumā organizatori izsauc uguni uz sevi. Taču esmu ievērojis, ka cilvēku attieksme pret mājokļu apsaimniekošanas jautājumiem sāk mainīties. Cita lieta, ka ir jāizprot dažādu iedzīvotāju grupu intereses. Saruna ar jauniešiem būs pavisam savādāka nekā ar pensionāriem.

Šodienas intervija varētu kļūt par savdabīgu jūsu pakalpojumu reklāmu. Tātad: ko jūs piedāvājat liepājniekiem?
– Pirmkārt, pilnu mājas apsaimniekošanas kompleksu. Līgumos viss tiek fiksēts – gan katras puses atbildība, gan līdzekļu izlietošanas kārtība, gan kāds saskaņojums katrā konkrētā gadījumā nepieciešams. Jebkurā gadījumā katram dzīvoklim mēs ik mēnesi sniedzam pārskatu par līdzekļu izlietojumu. Varam sniegt atsevišķi arī tikai grāmatvedības pakalpojumus vai nodrošināt ar sētnieku. Sniedzam arī palīdzību dokumentu noformēšanā īpašnieku biedrību izveidei un reģistrācijai. Mūsu pamatprincipi: individuāla pieeja katrai mājai, fiksētas pastāvīgās izmaksas, regulāras atskaites un īpašniekiem garantētas tiesības un pienākums piedalīties nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Atšķirībā no biedrībām, kas saimnieko saviem spēkiem, mums ir iespēja neatliekamus darbus veikt arī gadījumos, kad mājai naudas nav.

Kas vēl būtu jāzina lasītājiem, vadoties pēc jūsu darba pieredzes?
–  Galvenais – mājas iedzīvotājiem jābūt vienotiem un mērķis jāizvirza kopīgs. Ja tā nav, tad mājas sakārtošanā palīdzēt nevarēs ne namu pārvalde, ne “Nam Serviss”, ne pašu izveidota biedrība. Apsaimniekotājs var tikai palīdzēt mērķi īstenot. Manuprāt, visi strīdīgie jautājumi ar laiku tiks sakārtoti pa saviem plauktiņiem. Pēc dzīvokļu privatizācijas beigām varbūt mainīsies arī pašvaldības attieksme pret māju apsaimniekošanu, un tā kā pilnvērtīgs mājokļu īpašnieks turpmāk kopā ar privatizēto dzīvokļu saimniekiem piedalīsies lēmumu pieņemšanā, ēku renovācijā, kredītu ņemšanā. Tūlītējus rezultātus mūsu sfērā nevar gaidīt, ir nepieciešams laiks. Protams, jāsaskaras ar nepatīkamiem sīkumiem – kāds aizbraucis uz Īriju vai Baltkrieviju un avārijas gadījumā nav iespējams iekļūt attiecīgajā dzīvoklī. Taču es esmu pārliecināts, ka ar laiku viss nokārtosies.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz