Svētdiena, 25. oktobris Beāte, Beatrise
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Ar vēlēšanos citiem dot

Ar vēlēšanos citiem dot
26.07.2007 18:37

0

Atslēgvārdi

Liepājas Novada fonds

Jau gandrīz mēnesis, kopš nodibināts Liepājas Novada fonds. Kam tas vajadzīgs, ko tas var dod pilsētai un novadam? Stāsta tā valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže un Liepājas NVO atbalsta centra valdes priekšsēdētāja, fonda dibināšanas projekta vadītāja Lāsma Vaiče.

Starp 20 fonda dibinātājiem ir vairākas Liepājas sabiedrībā pazīstamas personas – Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane, 9.Saeimas deputāti Aija Barča un Pēteris Hanka, SIA “Karosta” valdes locekle Gaida Korņilko, Grobiņas pilsētas galva Jānis Neimanis. Vai tas nozīmē, ka šie cilvēki ir tik bagāti, ka viņiem ir lieki līdzekļi, ko ziedot sabiedrības labā?
Aiga Jaunskalže
: – Viņi nav bagātākie finansiālā ziņā. Viņi ir bagāti ar vēlēšanos citiem dot un citiem palīdzēt. Fonda moto: vietējie resursi – vietējām iniciatīvām. Un resursi nav tikai nauda. Tās ir arī idejas, vēlmes, zināšanas, prasmes.

– Ja jau jādibina fonds, tas nozīmē, ka tā dibinātāji saskatījuši, ka mūsu dzīvē kaut kā pietrūkst. Kā tieši? Kam tas vajadzīgs?
Aiga Jaunskalže
: – Tas vajadzīgs, lai cilvēkiem būtu iespējas izdarīt dažādas lietas, kam pašvaldības rokas netiek klāt.

Kādas tās ir?
Aiga Jaunskalže
: – Piemēram, palīdzību gaida dzīvojamo namu pagalmi. Viss nav kārtībā ar jauniešu nodarbinātību. Daudz darāmā būtu, radot ārpusskolas nodarbību iespējas skolēniem. Kaut vai pagalmu futbola komandas veidojot. Mēs gribam piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu tos cilvēkus, kuriem ir idejas un vēlmes kaut ko darīt, lai īstenotu šos un citus nodomus.

Pirmais darbs, ko fonda dibinātāji nolēmuši veikt, atrast darbu katram pusaudzim, kas to vēlas. Vispirms vasarā. Un pēc tam, iespējams, visa gada garumā. Dace Baumane kopā ar darba devējiem ir gatava to darīt. Bet mēs aicināsim kopā pusaudžus, kuri būtu gatavi strādāt.

Dace Baumane ir valsts amatpersona. Vai fonds strikti nodalīs, ko cilvēks dara, valsts darbu strādājot, valsts līdzekļus tērējot, un ko – kā fonda dalībnieks?
Lāsma Vaiče
: – Runa te ne mazākā mērā nav par valsts līdzekļiem. Lai īstenotu šo programmu, līdzekļi ir mazāk nepieciešami. Vairāk nepieciešams uzņēmējos modināt atsaucību. Mudināt viņus iekļauties labdarības akcijās.

Nodarbināt pusaudžus ir labdarība?
Lāsma Vaiče
: – Tā ir labdarība.
Aiga Jaunskalže: – Protams. Jo pusaudzis vēl nav profesionāls darbinieks. Tā ir darba devēja sociālā atbildība, labā griba nodarbināt šos jauniešus. Jo tas dos labumu visai pilsētai. Jaunieši būs aizņemti, atliks mazāk laika blēņām. Tā reizē būs profesionālā orientācija.
Lāsma Vaiče: – Jau pirms fonda dibināšanas aptaujājot cilvēkus, konstatējām, ka pirmā un nopietnākā problēma ir bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana. Visā novadā šajā jomā varētu būt daudz un dažādu projektu – gan kā organizēt jauniešiem sporta pasākumus, gan kā iesaistīt vides sakārtošanā, gan kā apgūt dzīvē noderīgas zināšanas.

Lai īstenotu jebkuru projektu, bez iniciatīvas, labas gribas, zināšanām vajadzīgi arī līdzekļi. Kā jūs cerat tos iegūt? Un kā tos sadalīsit? Kam dosit vairāk, ko atbalstīsit?
Lāsma Vaiče
: – Izstrādāsim precīzus nolikumus, kā to darīt. Apzināmies, ka spēles noteikumiem jābūt skaidriem. Mērķtiecīgi strādāsim ar ziedotājiem.
Aiga Jaunskalže: – Vispirms piesaistīsim līdzekļus, tikai pēc tam izsludināsim projektu konkursus iedzīvotājiem. Galvenās tēmas noteiks fonda uzraudzības komiteja, paši ziedotāji. Fondam ir pamatkapitāls, ko veido dibinātāju ziedojumi un kas tiek ieguldīti finansu darījumos, lai audzētu augļus, ko izmantot fonda darbībai. Tos līdzekļus, kas nāks klāt, izmantos labajiem darbiem – projektiem un fonda administratīvajiem izdevumiem. Fonds piesaistīs līdzekļus no liepājniekiem, arī tiem, kas dzīvo citur, bet ir liepājnieki sirdī, lai viņi varētu dot liepājniekiem, lai viņi varētu darīt to, kas pašiem svarīgs. Ziedojumi var būt ar konkrētu mērķi vai bez tā – vienkārši labām idejām. Fonds centīsies apgūt arī Eiropas Savienības naudas. Bet sākumā iztiksim ar vietējo cilvēku ziedojumiem. Jo arī ar mazu naudu var veikt labas lietas.

Vai fonds atbalstīs arī kādu konkrētu cilvēku? Teiksim, mācību stipendijas veidā vai kā palīdzību ārstēšanai.
Aiga Jaunskalže
: – Tāda ideja ir. Tās varētu būt stipendiju programmas jaunajiem pedagogiem, ārstiem vai arī talantīgajiem sportistiem – futbolistiem, lai viņi varētu dzīvot sporta internātā Liepājā, jo futbola klubs pašlaik diskutē, ka tam neesot izdevīgi par šiem bērniem un jauniešiem maksāt.
Lāsma Vaiče: – Fonds lems par katru atsevišķu gadījumu.

– Un kā būs ar citām nevalsts organizācijām? Jūs tām taču radīsit konkurenci ziedotāju piesaistē.
Aiga Jaunskalže: – Ar citām NVO sadarbosimies. Tās arī varēs atnākt uz fondu un saņemt papildu naudu savām iniciatīvām. Jo NVO ir tādā kā dubultā situācijā. Pašas ir gan labdarības veicējas, gan ziedojumu saņēmējas.

Kādas ir Liepājas Novada fonda attiecības ar pašvaldībām, piemēram, ar Liepājas domi?
Aiga Jaunskalže
: – Tas ir atklāts jautājums. Fonds var būt laba iespēja, kā pašvaldībām uzzināt, kas svarīgs to iedzīvotājiem.

Kā fonds pats to uzzinās?
Aiga Jaunskalže
: – Rīkosim iedzīvotāju forumus. Apkoposim cilvēku idejas, domas, vajadzības. Tāpēc domāju, ka pašvaldībām vajadzētu būt ieinteresētām sadarboties ar fondu. Pati centīšos veicināt šo sadarbību.
Lāsma Vaiče: – Interesēties par fondu vajadzētu arī pagastu pašvaldībām. Fonds ar pašvaldību varēs sadarboties kā juridiska persona ar juridisku personu. Fonds ir par atvērtību jebkuriem kopīgiem pasākumiem.

– Kāds ir pirmais fonda darāmais darbs?
Lāsma Vaiče
: – Jāsakārto dokumenti, jāizstrādā nolikumi, viss jāsaskaņo ar likumdošanu. Piemēram, lai iekustinātu to, ka bērni un jaunieši var strādāt līdztekus mācībām, jāstrādā gan ar pedagogiem (fondā darbojas arī 5.vidusskolas skolotāja Juta Birzniece), ar juristiem, ar uzņēmējiem. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem jāparāda fonda iespējas. Ne tikai uzņēmēju, bet katra iedzīvotāja ieguldītais lata izlietojums būs pārskatāms. Drīzumā paziņosim fonda konta numuru, lai cilvēki varētu sākt ziedot.

Vai jūsu optimisms nav pārāk liels?
Lāsma Vaiče
: – Nē, tas ir darbīgs.

Darba algas inflācijai līdzi netiek, pensijas mazas, un jūs gribat, lai cilvēki ziedotu…
Lāsma Vaiče
: – Pētījumi rāda, ka trešdaļa Latvijas iedzīvotāju ir ziedojusi vismaz latu kādam konkrētam mērķim. Fondam arī būs konkrētas mērķprogrammas. Kad ziedojam kādam cilvēkam, kurš diendienā pie tirgus vai kur citur stāv ar izstieptu roku, mēs taču nezinām, kāds ir tas galamērķis, kur šis lats nonāk. Ja cilvēks stāv tik regulāri, tas nozīme, ka viņš saziedoto naudu neizmanto savas situācijas uzlabošanai. Ja ziedos fondā, varēs redzēt, kur tas izlietots. Mums jāveic sabiedriskā labuma darbs. Ja cilvēki to redzēs, atbalsts būs.

Par šāda fonda darbības iespējamību esam veikuši socioloģiskās aptaujas Liepājā un rajonā. Aptaujājām vairāk nekā 300 cilvēku, kas bija no dažādiem sociāliem slāņiem, ieskaitot uzņēmējus. Gandrīz visi apliecināja, ka gatavi to atbalstīt. Latvijā jau ir kopienu fondu darbības pieredze. Ir pat nodibināta kopienu fondu kustība, kurā ir pieci fondi. Tās ietvaros fondi cits citam palīdz, koordinē darbību, veic izglītojošus projektus. Liepājas Novada kopienu fonds ir dibināts atbilstoši Baltijas un Amerikas partnerattiecību programmai.

Kur cilvēki, kas gribētu ar fondu sadarboties, var to atrast?
Lāsma Vaiče
: – Pagaidām, piezvanot Aigai Jaunskalžei pa tālruni 26808351 vai pa numuru 3427500 birojam. Tas atrodas Andreja Pumpura ielā 10, 202.kabinetā. Tur ir pieejama visa informācija par fondu un tā kontaktpersonām.

Līvija Leine,
“Kurzemes Vārds”

 

Fonda iniciatores Aiga Jaunskalže un Lāsma Vaiče ir  pārliecinātas, ka fonds spēs dot daudz laba novada cilvēkiem.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz