Trešdiena, 23. septembris Vanda, Veneranda, Venija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Liepājas zaļā rota – šodien un agrāk

Liepājas zaļā rota – šodien un agrāk
28.08.2007 18:40

0

Atslēgvārdi

Vide

Liepāju pašlaik raksturo rosība – daudzas ielas un vietas pilsētā iegūst jaunu un mūsdienīgu veidolu. Iedzīvotājus un viesus pilsētvidē priecē skaisti ziedu akcenti. Pilsētas arhitektoniski mākslinieciskais tēls un vides kvalitāte cieši saistīta ar apzaļumoto teritoriju kvalitāti un kvantitāti, tādēļ dabiskās vides veidošana pilsētā uzskatāma par pilsētvides attīstības neatņemamu sastāvdaļu.

Pilsētbūvniecībā dabiskās vides veidošanas process ir ilgstošs, dārgs, darbietilpīgs un cieši saistīts ar ainavu arhitektūru. Pilsētvide veidojama atbilstoši cilvēka ikdienas vajadzībām, pamatā liekot vairākas koncepcijas un ievērojot  prasības iedzīvotāju veselības saglabāšanai.

Liepāju kopš 1810.gada pazina kā kūrortu, ar kura attīstību cieši bija saistīta zaļo stādījumu veidošana. No 1834.gada populāras kļuva siltās un aukstās vannas, bet ārstēšanu ar dūņām sāka 1860.gadā, tādēļ Liepāju apmeklēja Krievijas imperators ar ģimeni un daudzas citas ievērojamas personas. Kūrorta teritoriju veidoja skaistu un pievilcīgu, ļoti lielu uzmanību pievēršot zaļajiem stādījumiem, kurus veidoja greznus un daudzveidīgus.   

Jūras piekrastes zona Liepājā ap 1867.gadu bija vēl neskarta. Vienotas zaļo stādījumu sistēmas izveidē 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā lielu darbu ieguldīja Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Pauls Maksis Berči un izcilais parku mākslas speciālists, dendrologs, Rīgas dārzu un parku direktors Georgs Fridrihs Ferdinants Kufalts.

Liepājas plānojuma un apbūves projektu izstrādāja 1871.gadā līdz ar dzelzceļa un stacijas izbūvi. Pauls Maksis Berči, būdams Liepājas pilsētas galvenais arhitekts vairāk nekā 30 gadu, pilsētā apbūves, ielu un zaļo stādījumu kompozīciju veidoja ļoti pārdomāti, radot harmonisku un mākslinieciskā ziņā augstvērtīgu pilsētvidi, kuras kvalitāte sekmēja inteliģences pārstāvjus radošai darbībai. Koku aleju stādījumi uzsvēra nozīmīgāko ielu – Kūrmājas prospekta un Peldu ielas – lomu Liepājas plānojuma kompozīcijā, kuras centru akcentēja romantiskais Gulbju dīķis ar ainaviskiem parkiem raksturīgu elementu – paviljonu.  Jaunliepājas – vēlāk Raiņa vārdā nosauktais – senākais parks Liepājā bija iesaistīts Jaunliepājas plānojuma struktūrā, vienlaikus veicot aizsargfunkciju starp dzīvojamo apbūvi un plašajiem dzelzceļa līniju sazarojumiem.      

Georgs Kufalts projektētajos parkos izmantoja ainavu dārzu principus un atsevišķus regulāro dārzu elementus. Koku un krūmu grupu, atsevišķu koku – soliteru – brīvais izvietojums, ūdens baseinu spogulis un citi ainavas elementi izskatu mainīja ne tikai gadu gaitā. Tas bija atšķirīgs pavasarī un rudenī, vasarā un ziemā, pat rītā un vakarā, pēcpusdienas laikā un mēnesnīcā. Parki ir ilgstošā vēstures posmā radīta dārzu māksla un ainavu arhitektūra. Arhitekte I.Dāvidsone pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados teica: “Vēsturisko parku kompozīcijas ieceres maksimāli ir jāsaglabā, jānovērš svešu elementu izvietojums, kas nesaskan ar stilu.”

Pilsētas ielu stādījumiem Georgs Kufalts pievērsa īpašu nozīmi. Liepājā kopš 19.gadsimta beigām izveidoja krāšņu un savdabīgu apstādījumu sistēmu, kas kopā ar ielu stādījumiem veidoja daudzveidīgu un harmonisku ainavu. Viss kopsakarībā – ēkas, bruģis, ietves, ielu stādījumi – bija apvienoti ar pilsētas parkiem un skvēriem, veidojot pilsētbūvniecības ansambli. Ielu apstādījumi izveidoja saikni starp lielākajām apzaļumotām teritorijām – parkiem, dārziem, skvēriem. Pilsētā vairākās vietās bērzu alejas nomainīja ar liepu alejām. Paliekošu vietu ielu stādījumos ieņēma Holandes liepa un zirgkastaņa. Sabiedriskajos stādījumos kopš 19.gadsimta beigām ievērojamu vietu ierādīja ozoliem un kļavām, kā arī ošiem. Dekoratīvos stādījumus ieteica arī pie sabiedriskajām ēkām un baznīcām. 

Mūsdienās iedzīvotāji un viesi pilsētu vērtē augstāk, ja tajā ir pietiekami daudz labi koptu un apzaļumotu teritoriju. Dabiskās vides veidošanu pilsētā uzskata par pilsētbūvniecības neatņemamu sastāvdaļu, jo ievērojamās iedzīvotāju koncentrācijas vietās pastiprinās nelabvēlīgie faktori – troksnis, atmosfēras piesārņojums, kas ietekmē klimatiskos apstākļus un izjauc dabas faktoru ietekmi. Apkārtējā vide jāveido pielāgota cilvēka ikdienas nepieciešamībām, pamatā liekot vairākas koncepcijas. Dabisko stādījumu veidošana un saglabāšana skar visas cilvēka darbības jomas – funkcionālo, materiālo, ekonomisko, estētisko, kā arī dabas resursu izmantošanu. Georga Kufalta priekšlikumi pauda daudzas progresīvas idejas, kuras ir aktuālas arī šodien.

Liepājā, pieaugot būvniecības intensitātei, ir samazinājies zaļo teritoriju īpatsvars. Būvniecība Liepājā nereti tiek atļauta uz zaļo zonu rēķina, kā arī netiek ņemta vērā pilsētas ģeogrāfiskā atrašanās vieta starp ezeru un jūru, kas pilsētai nosaka ierobežotas attīstības iespējas gan telpā, gan laikā. Pilsētas attīstību saistīt tikai ar teritoriju apbūvēšanu – tā ir vienpusēja pieeja. Pilsētu iedzīvotāji 21.gadsimtā vēlas arvien augstāku dzīves vides kvalitāti. Ikviens ar kuplu lapotni zaudētais koks, kas pilsētā veica gaisu attīrošās funkcijas, samazina augu radīto labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību un nepieciešamo labvēlīgā mikroklimata veidošanu, ko sākotnēji nespēj kompensēt jaunizveidotie stādījumi.

Transporta aizvien lielākas intensitātes apstākļos Liepājā samazinot zālieniem un zaļajiem stādījumiem atvēlētās teritorijas, neattīstot vertikālo un citus pilsētvides veidošanā rekomendējamos apzaļumošanas veidus, kas palielina zaļo stādījumu īpatsvaru, bet palielinot bruģēto teritoriju platības, mazinās putekļu un izplūdes gāzu neitralizācijas iespējas. Lapotne ikvienas sugas kokam ir dabas dots krāšņums. Vēsturiskajos ielu stādījumos nozāģējot koku lapotni, nevis veidojot tā vainagu, reizēm tiek pazaudēta tā sākotnējās ieceres jēga, kas noteica noteiktu koku sugu izvēli ielu stādījumiem. Tā tas noticis Dārtas ielā pie pilsētas bijušās slimnīcas – vēsturiska apbūves kompleksa, kur apzāģētie oši ieguvuši bezpersonisku veidolu. Pilsētās ir nepieciešama koku vainagu veidošana, bet tā veicama, saglabājot koka estētisko izskatu un spēju ar glītu lapotni iesaistīties optimāla mikroklimata radīšanā pilsētā.

Liepāja salīdzinājumā ar Palangu, Baltijas jūras piekrastes pilsētu Lietuvā, un Igaunijas vasaras galvaspilsētu Pērnavu, kura arī lepojas ar Georga Kufalta projektēto parku, ir vienīgā, kas pēc valsts neatkarības atgūšanas zaudējusi ne tikai kūrorta pilsētas statusu, bet arī deformējusi sākotnējo zaļumu sistēmas izveides koncepciju. Liepājai, salīdzinot ar Palangu, Klaipēdu un Ventspili, zaļumu josla ir ļoti šaura un vētru izretināta, tādēļ tā nespēj aizkavēt un samazināt vēju ietekmi no jūras puses.

Jūrmalas parka vēsturiskie 20.gadsimta sākuma fotoattēli liecina par ainavu parka sākotnējo ieceri, veidojot pietiekami blīvus stādījumus, ko raksturoja ne tikai ainaviskā kvalitāte, bet arī aizsargfunkcija aizsardzībai no vēja ietekmes. Vienotas tālredzīgas īstenojamās zaļumu sistēmas koncepcijas trūkums Liepājā liedz būtiskāk uzlabot dzīves vides kvalitāti pilsētā. Neizkopjot un neattīstot aizsargjoslu starp pilsētu un jūru, bet tikai veicot ielu vēsturisko stādījumu apzāģēšanu, nevar gūt ievērojamus rezultātus Liepājas pasargāšanai no vēja ietekmes nākotnē.

Silvija Ozola,
Mag.arh., Liepājas domes stipendiāte

Publikācijā izmantotas fotogrāfijas no Liepājas muzeja fondiem.

Jūrmalas parka ainava netālu no Peldu iestādes 20.gadsimta sākumā.

Jūrmalas parka ainava ziemā 20.gadsimta sākumā.

Jūrmalas parks – mākslas darbs ainavu arhitektūrā 20.gadsimta sākumā.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz