Pirmdiena, 24. februāris Diāna, Dina, Dins

2019. GADA BRUĢA BUMBA ČEMPIONĀTS LIEPĀJĀ

2019. GADA BRUĢA BUMBA ČEMPIONĀTS LIEPĀJĀ
20.05.2013 12:12

Bruģa Bumba

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

 1. Noskaidrot 2019. gada Bruģa Bumba čempionāta uzvarētāju komandas.
 2. Veicināt basketbola attīstību Liepājā un tās apkārtnē, kā arī popularizēt to iedzīvotāju vidū:
 • popularizēt basketbolu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu, ar pārliecību, ka basketbols ir visiecienītākā sporta spēle, un, kura ir viegli pieejama plašām tautu masām;
 • dot iespēju piedalīties basketbola čempionātā jebkura vecuma un dzimuma spēlētājiem.

2. ORGANIZATORI

”Bruģa bumbas” čempionātu organizē Liepājas amatieru sporta spēļu aģentūra sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi (pirmais posms tiek organizēts sadarbībā ar pašvaldības aģentūru ”Grobiņas Sporta centrs”).

3. LAIKS UN VIETA

Nr. Datums Vieta Posma nosaukums
1. 25.05.19. Grobiņa Grobiņas posms
2. 12.06.19. XL Sala XL Sala posms
3. 28.06.19. LOC ledus halle ”Street Burgers” posms
4. 13.07.19. t/n KURZEME t/n KURZEME posms
5. 31.07.19. LOC LOC posms
6. 10.08.19. t/n KURZEME t/n KURZEME posms 

4. PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās uz ”Bruģa bumbas” čempionāta posmiem ir iespējama sacensību norises vietā 1,5 – 1 stundu pirms sacensību sākuma. Dalības maksa – 10 EUR no komandas.

5. DALĪBNIEKI

grupa U-14: 2005.gadā dzimušie un jaunāki zēni grupa U-17: 2002.gadā dzimušie un jaunāki zēni grupa U-99: vīrieši bez vecuma ierobežojuma grupa U-99M: meitenes bez vecuma ierobežojuma grupa MIX: komandā spēlē vismaz viena meitene  

6. PAMATPRINCIPI

1. PIETEIKUMI

  1. Turnīrs ir Bruģa Bumba čempionāts, un tajā piedalās visi, kas vēlas.
  2. Dalības maksa uz katru posmu tiek noteikta 10 EUR no komandas.
  3. Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem U14, U17 un U99M grupās dalība ir bez maksas.
  4. Dalībnieku skaits vienas komandas pieteikumā ir ierobežots – 4 spēlētāji.
  5. Spēlētājs drīkst startēt vecuma grupā, kurai viņš atbilst (izņemot MIX grupā).
  6. MIX grupā startē jauktā komanda, bet visu spēles laiku 1 sievietes līdzdalība uz laukuma ir obligāta. Ja sieviete gūst traumu, tad viņu drīkst nomainīt tikai sieviete vai arī spēli turpina divi spēlētāji.
  7. Ja dalībnieks spēlē savā vecuma grupā un MIX grupā, organizatori nevar garantēt, ka šo grupu spēles nenotiks vienlaicīgi.
  8. Pieteicoties turnīram, komanda piedalīsies izlozē, lai noskaidrotu, kuras komandas pārstāvjiem tiks dota iespēja izvirzīt vienu savu dalībnieku meistarības konkursam, kas norisināsies sacensību laikā.
  9. Ja komanda neierodas uz sacensībām, dalības nauda netiek atmaksāta.
  10. Organizatori garantē katrai komandai posmā kā minimums 3 spēles (pretinieku komandas ierašanos organizatori nevar garantēt). Pārējais paliek pašu meistarības rokās.

 

2. SacensĪbu vispārējie noteikumi

2.1. Sacensības notiek pēc FIBA un Vasaras ielu basketbola spēles noteikumiem. Noteikumus skatīt Nolikuma pielikumā Nr. 1.

2.2. Visas spēles tiesās Liepājas labākie basketbola tiesneši.

3.VĒRTĒŠANA

3.1. Kopējo komandas vietu apakšgrupā vienā posmā noteiks pēc sekojoša principa:

* par uzvarētu spēli – 2 punkti;
* par zaudējumu – 1 punkts ;
* par neierašanos uz spēli – 0 punktu;

*ja divām vai vairākām komandām sakrīt punktu skaits, tad augstāko vietu nosaka:

uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs;
iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;
ja apakšgrupā rādītāji ir vienādi, tad katras komandas vienam spēlētājam jāizpilda pa trim soda metieniem vienu vai vairākas kārtas līdz noskaidro uzvarētājus.

3.2. Komandu reitings pēc posma un kopvērtējumā tiks noteikts pēc sistēmas, kura ir aprakstīta Pielikumā Nr.2.

3.3. Ja kopvērtējumā komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kura ir ieņēmusi augstāku vietu pēdējā – noslēguma posmā (t.i. pēdējā no sešiem kopvērtējuma posmiem);

3.4. Par Liepājas čempionu un kopvērtējuma uzvarētāju pēc pēdējā posma tiek pasludinātas visu grupu komandas (vīriešiem un sievietēm), kuras ir izcīnījušas visvairāk punktu sešos kopvērtējuma posmos;

3.5. Nosakot kopvērtējuma uzvarētāju, tiks ņemti vērā 6 konkrēto posmu rezultāti (vadoties no izcīnīto punktu skaita attiecīgajā posmā).

4. APBALVOŠANA

4.1. Katrā posmā, katras vecuma grupas pirmās trīs vietas tiks apbalvotas ar balvām.

4.2. Kopvērtējuma pirmās trīs vietas katrā vecuma grupā, kuras būs piedalījušās vismaz 4 posmos, tiks apbalvotas ar balvām.

4.3. Ja komanda, kura kopvērtējumā ir izcīnījusi 1. – 3.vietu, ir piedalījusies mazāk par 4 posmiem, tad viņas vietā kopvērtējumā tiek apbalvota komanda, kas ierindojusies nākamā aiz šīs komandas.

4.4. Vienā posmā tiek apbalvoti maksimums četri komandas spēlētāji un kopvērtējumā balvas iegūs tie spēlētāji, kuri būs nospēlējuši vismaz 4 posmos zem godalgotās komandas nosaukuma.

5. CITI NOTEIKUMI.

Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, spēles norisē, laikā, vietā un vecuma grupās.

PIELIKUMS Nr. 1

”Bruģa Bumba”

1. NOTEIKUMI

 1. Spēle notiek pēc basketbola noteikumiem 3 : 3 ar nelielām noteikumu izmaiņām.
 2. Spēle notiek ar organizatoru noteiktajām basketbola bumbām.
 3. Trīs sekunžu zonas nav. Minūtes pārtraukumi netiek doti.
 4. Iesildīšanās laikā, kas notiek trīs minūtes pirms spēles sākuma, nedrīkst ”spraust” bumbu grozā no augšas. Pretējā gadījumā spēle sākas ar vienu soda metienu par katru ”spraudienu”. Spēles laikā bumbu likt grozā no augšas nav aizliegts ar noteikumu, ka spēlētājs neieķeras stīpā.
  1. ieķeroties stīpā viens soda metiens;
  2. salaužot grozu, komandai tiek piešķirts zaudējums, un organizatori ar komandu vienojās par defekta novēršanu.
 5. Spēles ilgums līdz 11 punktiem vai 7 minūtes, atkarībā no tā, kas tiek sasniegts pirmais. Pārtraukums starp spēlēm 3 minūtes.
 6. Bumba pāriet pie otras komandas pēc iemesta groza.
 7. Strīdus bumba gadījumos bumba pāriet aizsargājošās komandas kontrolē.
 8. Pēc jebkura noteikumu pārkāpuma, spēlē ir jārealizē soda metiens. Par izdarītu pārkāpumu metienā aiz 6 metru līnijas, spēlē ir jārealizē divi soda metieni.
 9. Komandai, kura aizsargājas, izcīna vai atgūst bumbu, visās spēles situācijās tā ir jāizspēlē aiz 6 metru metiena līnijas. No tās pašas vietas bumbu ievada spēlē arī spēles sākumā.
 10. Visos gadījumos aizsargs drīkst atbilstoši noteikumiem izsist bumbu uzbrucējam no rokām. Vienīgais gadījums, kad nedrīkst bumbu izsist, ja spēlētājs bumbu izspēlē aiz gala līnijas. Sods – tehniskā piezīme.
 11. Grozi, kas gūti spēles laikā tiek skaitīti kā 1 punkts. Rezultatīvs metiens, kas izdarīts aiz 6 metru atzīmes, ir 2 punktu vērts.
 12. Nesportisks sods, tehniska piezīme vai spēles laika vilcināšana tiek sodīta ar 1 soda metienu un bumba paliek komandai, kura izpilda soda metienu par šo pārkāpumu.
 13. Ja spēlētājs izdara grūdienu vai sitienu tiesnesim, viņš tiek diskvalificēts uz visām turpmākajām 2019. gada sezonas ”Bruģa bumbas” sacensībām, bet komanda tiek diskvalificēta uz konkrēto posmu.

14.Atklātu sitienu vai kautiņa gadījumos ar pretinieku spēlētājiem, komanda vai spēlētājs tiek diskvalificēti attiecīgajā posmā un spēlētāja jautājumu izlemj tiesnešu kolēģija jeb attiecīgā posma visi laukuma tiesneši.

15.Ja spēlētājam traumas rezultātā parādās asinis, viņam nekavējoties jāatstāj laukums. Spēlētājs drīkst atgriezties spēlē, kad asiņošana ir apturēta. Ja šo punktu neievēro, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:11.

16. Visus pārkāpumus nosaka spēles tiesnesis.

17. Ja kāds no spēlētājiem nopelna personisko piezīmi pēdējās spēles sekundēs, tad soda metieni par šo pārkāpumu tiek izpildīti arī pēc spēles beigu signāla.

18.Ja tiek gūts grozs no spēles un ir noteikumu pārkāpums metiena brīdī, tad bumba paliek uzbrucēju komandas rīcībā.

19. Soda metienu izdara spēlētājs, pret kuru izdarīts pārkāpums, traumas gadījumā spēlētājs, kurš nomaina savainoto spēlētāju, bet ja komandai ir mazāk par 4 spēlētājiem, tad jebkurš cits komandas spēlētājs.

20.Ja uzbrucējs pēc nesekmīga metiena izcīna bumbu, tad viņam ir tiesības uzbrukt grozam no jauna, neizspēlējot bumbu aiz sešu metru līnijas neatkarīgi no atrašanās vietas.

21. Acīmredzama spēles vilcināšana pēc spēles tiesneša lēmuma tiek sodīta ar tehnisko piezīmi vainīgajai komandai (1 soda metiens un bumbas kontrole), kurus izpilda arī pēc spēles beigu signāla. Spēles pēdējās minūtēs, sekundēs bumbas tīša izmešana no laukuma robežām vai neatdošana tiks uzskatīta kā spēles vilcināšana. Spēles tiesnesis ir tiesīgs fiksēt uzbrukuma ilgumu. Gadījumā, ja komanda ilgāku laiku necenšas izdarīt metienu pa grozu, tiesnesis, paceļot roku, signalizē, ka līdz komandas bumbas kontroles beigām atlikušas 10 sekundes.

22.Spēlētāju maiņa var notikt jebkurā brīdī.

23.Ja maiņa notiek nepareizi un laukumā vienlaicīgi ir četri spēlētāji, tad:

*vainīgā komanda tiek sodīta ar tehnisko piezīmi;

*gadījumā, ja šī komanda ir guvusi grozu, tas netiek skaitīts un vainīgā komanda tiek sodīta ar tehnisko piezīmi.

24.Neizšķirta rezultāta gadījumā spēli turpina līdz pirmajam gūtajam grozam. Pagarinājumu uzsāk tā komanda, kura spēli sākusi aizsargājoties.

2. SĪKĀKI SKAIDROJUMI

 1. Spēles visos laukumos sākas un beidzas pēc kopēja signāla (izņemot gadījumu, kad sasniegti 11 punkti).
 2. Visas spēles var sākt tikai tad, ja katrai komandai laukumā ir gatavi iziet kā minimums trīs spēlētāji.
 3. Ja sākoties spēlei komanda neierodas laukumā, tiek piešķirts zaudējums.
 4. Spēles tiesnesis ar monētas palīdzību (vai arī kā savādāk) pirms spēles sākuma izlozē komandu, kura uzsāk spēli.
 5. Atsevišķos izņēmuma gadījumos galvenais tiesnesis var lemt par pārspēli (ja nokavēta pirmā spēle, attaisnojošu iemeslu dēļ ne ilgāk kā 10 minūtes no spēles sākuma).

CIENĪJAMIE DALĪBNIEKI, NECENTIETIES PIERĀDĪT SAVU TAISNĪBU AR VĀRDIEM UN NEKOREKTU RĪCĪBU. VADIETIES PĒC PRINCIPA, KA LABĀKAIS UZVAR SPĒLĒJOT LAUKUMĀ, JO NAV NEKAS LABĀKS PAR GODĪGI IZCĪNĪTU UZVARU. VAI NE TĀ?

3. SPĒLES LAIKS

Spēles laiks tiek apturēts tikai pēc nospēlētām 7 minūtēm. Centieties pierādīt savu taisnību tikai spēlē. Strīdoties tiek zaudēts laiks un neiegūti punkti. Spēles garums var tikt mainīts katrā no posmiem; šajā gadījumā tas tiek paziņots tieši pirms attiecīgā posma sākuma.

4. TIESNEŠU PĀRSTĀVIS

 1. Ārpus spēles laukuma atrodas spēles tiesnesis, kurš seko, lai spēles sāktos laikā, reģistrē rezultātu, novērš strīdus, kā arī pieņem galīgos lēmumus.
 2. Protesta gadījumā komandas iemaksājot 50 EUR varēs iesniegt protestu rakstiskā veidā. Protestus izskata tiesnešu kolēģija jeb attiecīgā posma visi laukuma tiesneši. Ja protests būs pamatots un tas tiks akceptēts, 50 EUR tiks izmaksāti atpakaļ. Bez iemaksas protesti netiks uzklausīti un izskatīti.

PIELIKUMS Nr. 2 

SACENSĪBU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

1. Kopvērtējumā ieskaitē ņem vērā komandas izcīnītos punktus 6 konkrētajos posmos.

2. POSMU SACENSĪBĀS punkti tiks skaitīti sekojoši:

1.v. – 10 p. 5.v. – 4 p.

2.v. – 8 p. 6.v. – 3 p.

3.v. – 6 p. 7.v. – 2 p.

4.v. – 5 p. 8.v – 1 p.

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Kozlovskis – Bruģa Bumba 2019’ organizators (+371 26100704)

Sadarbībā ar

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Aizmirsu paroli