Sestdiena, 5. decembris Sabīne, Sarma, Klaudijs
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Pilsētas basketbola čempionāta 2021 nolikums

Pilsētas basketbola čempionāta 2021 nolikums
Foto: HeungSoon from Pixabay
01.10.2020 10:46

liepajniekiem.lv

1.MĒRĶI

1.1.Noskaidrot Liepājas pilsētas basketbola čempionāta spēcīgākās komandas 1. un 2.divīzijas ietvaros.

1.2.Popularizēt un attīstīt basketbolu LIEPĀJĀ UN LIEPĀJAS apkaimē.

2. DALĪBNIEKI

2.1.LPBČV DALĪBNIEKI ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneri, treneru palīgi, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, LBS licencēti laukuma tiesneši, galdiņa tiesneši un LPBČV amatpersonas.

2.2.Komandu vadībai jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un LPBČV galvenā tiesneša lēmumiem.

2.3.Komandu vadība ar rezultātiem var iepazīties interneta mājas lapā: www.liepajniekiem.lv, www.basket.lv, kā arī Liepājas pilsētas basketbola čempionāta Facebook lapā.

3.VADĪBA

3.1.Sacensības organizē Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

3.2.LPBČV organizators Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra; galvenais koordinators un galvenais tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis.

3.3.Par spēļu kalendāru, to apstiprināšanu un izmaiņām atbild un apstiprina LPBČV galvenais tiesnesis.

3.4.Par sacensību norisi atbilstoši nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām, soda sankciju noteikšanu, lēmumu pieņemšanu, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu vadīt LPBČV spēles atbild galvenais tiesnesis.

3.5.Visus lēmumus LPBČV galvenais tiesnesis nosūta klubu komandām.

3.6.Par sacensību norisi, kas saistīts ar sekretariāta darbību, kā arī par sekretariāta nozīmējumiem uz spēlēm atbild galvenais tiesnesis.

3.7.Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild LPBČV KONFLIKTU komisija.

3.8.Par sacensību norises kontroli atbilstoši Nolikumam un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasībām atbild LPBČV koordinators un galvenais tiesnesis.

3.9.LPBČV vadībai JĀNODROŠINA:

Basketbola noteikumiem atbilstoša sporta zāle;

Divi laukuma tiesneši, laika ņēmējs un 2 (divi) tiesneši pie tehniskā protokola;

Sacensībām atbilstošs tablo un 24 sekunžu hronometrs;

Tehniskais protokols (katrai komandai);

Divas ģērbtuves;

Spēļu laikā pirmās neatliekamās medicīnas nodrošinājums sporta zālē (medicīnas aptieciņa);

Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšana;

Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu pakalpojuma samaksa atbilstoši punktam 10.12.

4. KOMANDU OFICIĀLIE PIETEIKUMI

4.1.Komandām jāiesniedz komandas sastāvu oficiālie pieteikumi LPBČV vadībai līdz 13.oktobrim;

4.2.Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz īpašas LPBČV veidlapas un jābūt norādītam:

Komandas nosaukumam.

Spēlētāja vārdam, uzvārdam.

Spēlētāja pozīcijai laukumā.

Spēlētāja dzimšanas datiem (diena, mēnesis, gads).

Spēlētāja augumam – cm.

Spēlētāja svaram – kg.

Komandas galvenā trenera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.

Komandas menedžera vārdam, uzvārdam un kontakttālrunim.

4.3.Oficiālajā komandas pieteikumā vienlaicīgi nedrīkst būt pieteikti vairāk par 18 (astoņpadsmit) spēlētājiem.

4.4.Komandas savus sastāvus drīkst izmainīt vai papildināt TIKAI līdz STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 2020. gada 31. decembrim.

4.5.Spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru ir iespējama TIKAI līdz STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 20120 gada 31. decembrim, samaksājot EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī pārskaitot EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā.

4.6.Spēlētājs drīkst būt pieteikumā tikai vienas komandas sastāvā, līdz ar to spēlēšana divās divīzijās vienlaikus ir aizliegta. Pāreja no vienas komandas uz otru ir iespējama, atbilstoši 4.5.punktam.

4.7.Uz vienu spēli komandā jābūt pieteiktiem un jāpiedalās spēlē ne mazāk kā 5 spēlētājiem.

4.8.Uz vienu spēli komandā nedrīkst būt pieteikti un piedalīties spēlē vairāk kā 12 spēlētāji.

4.9.Par komandas izstāšanos no sacensībām pēc OFICIĀLO PIETEIKUMU iesniegšanas sods EUR 100. Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai nav tiesības piedalīties Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes un Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras rīkotajās sacensībās nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

5.SACENSĪBAS

5.1.Spēles notiek saskaņā ar nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem, kā arī FIBA oficiālajām noteikumu izmaiņām, interpretācijām un papildinājumiem.

5.2.Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam FIBA oficiālie basketbola noteikumi.

5.3.Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai FIBA noteikumos, lēmumus pieņem LPBČV atbildīgā amatpersona atbilstoši noteiktajai kompetencei.

5.4.Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar konkrētu spēli un nav īpaši minēts Nolikumā vai FIBA oficiālajos basketbola noteikumos, lēmumus pieņem galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma vecākais tiesnesis.

5.5.LPBČV oficiālais pārstāvis konkrētajā spēlē ir spēles vecākais tiesnesis.

5.6.LPBČV notiek no 2020. gada 17. oktobra līdz 2021. gada 24. aprīlim.

5.7.LPBČV drīkst pieteikt jebkuru basketbola komandu no LIEPĀJAS un LIEPĀJAS RAJONA.

6. IZSPĒĻU KĀRTĪBA

6.1. Visas LPBČV spēles tiks aizvadītas SIA ”Liepājas Olimpiskais Centrs” sporta zālēs.

6.2. LPBČV komandas savas spēles aizvadīs divās divīzijās, izspēlējot divu riņķu turnīru.

6.3. Pēc grupu turnīra noslēguma labākās sešas komandas spēlē PLAY-OFF.

6.4. PLAY-OFF izspēle:

6.4.1. Pirmā kārta: labākās divas komandas automātiski kvalificējas pusfinālam 1. un 2.divīzijas ietvaros. Tiek aizvadīti ceturtdaļfināli, kur uzvarētājs tiek noskaidrots līdz vienas komandas divām uzvarām (3.vieta – 6.vieta; 4.vieta – 5.vieta).

6.4.2. Otrā kārta: pusfināli, kur uzvarētājs tiek noskaidrots līdz vienas komandas divām uzvarām (1.vieta – 4./5.vieta; 2.vieta – 3./6.vieta).

6.4.3. Trešā kārta (Fināli): Par 3.vietu pusfināla spēļu zaudētāji; par 1.vietu pusfināla spēļu uzvarētāji 1. un 2.divīzijas ietvaros.

6.5. Pirmās divīzijas pēdējās vietas īpašnieki zaudē savu vietu 1.divīzijā un nākošajā gadā būs jāsāk startēt no 2.divīzijas. Savukārt 2.divīzijas čempioni izcīnīs tiesības piedalīties nākošā gada pilsētas basketbola čempionāta 1.divīzijas ietvaros.

6.6. SPĒĻU KALENDĀRS:

Spēļu kalendāra projekts tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 6 dienas un APSTIPRINĀTAIS spēļu kalendārs tiks nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 4 dienas pirms spēļu kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākuma.

Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus LPBČV organizatoram par spēļu kalendāra projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms kalendārā minētās pirmās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku komandas vadību – nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku.

6.7.APSTIPRINĀTO LPBČV OFICIĀLO SPĒĻU KALENDĀRU izmainīšanas procedūra:

Nopietnu iemeslu dēļ komandai (iniciatoram) ir tiesības lūgt izmainīt Apstiprināto čempionāta spēļu kalendāru:

ne vēlāk kā 4 dienas līdz konkrētās spēles sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrētās spēles pretinieku komandas vadību, nosakot pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku, ja pretinieku komanda piekrīt izmaiņām;

Nopietnu iemeslu dēļ komandai (iniciatoram) ir tiesības lūgt samainīt spēles vietām Apstiprinātajā spēļu kalendāra ne vēlāk kā4 dienas līdz konkrēto spēļu sākumam, pirms tam vienojoties par to ar konkrēto spēļu pretinieku komandu, nosakot samainīto spēļu jaunos norises datumu un laiku.

Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai LPBČV galvenais tiesnesis, ņemot vērā iesniegumu ar abu komandu vienošanās parakstiem un iesniegtu pārceltās spēles jauno norises datumu un laiku.

7.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1.Komandas savas komandas oficiāli iesniegtos pieteikumus drīkst IZMAINĪT vai PAPILDINĀT TIKAI līdz attiecīgās sezonas STOP TERMIŅAM, t.i. līdz 2020. gada 31. decembrim.

7.2.SPĒLĒTĀJI, kuri nav ierakstīti LPBČV pieteikumos, NEDRĪKST piedalīties sacensībās. Par šī punkta neievērošanu sods – EUR 30 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punkti.

7.3.Vienas komandas spēlētājiem LPBČV obligāti jāspēlē vienādās sporta formās (vienādi krekli, vienādas bikses). Garos sporta apakškreklus lietot AIZLIEGTS. Atļauts lietot tikai īsos sporta apakškreklus attiecīgās formas tērpa krāsās. Par punkta neievērošanu soda nauda EUR 3 par katru spēlētāju.

7.4.Izslēgšanas spēlēs jeb PLAY-OFF var piedalīties tie dalībnieki, kas regulārajā čempionātā ir nospēlējuši kā minimums 30% spēļu (četras spēles 1.divīzijā un piecas spēles 2.divīzijā).

8.LPBČV KONFLIKTU KOMISIJA

8.1.LPBČV KONFLIKTU KOMISIJAS uzdevums ir izskatīt protestus, konfliktsituācijas, disciplināros jautājumus, noteikt NOLIKUMĀ neparedzētās soda sankcijas un pieņemt GALĪGOS LĒMUMUS.

8.2. LPBČV KONFLIKTU KOMISIJAS sastāvs:

8.2.1. LPBČV organizators un galvenais tiesnesis – Mārtiņš Kozlovskis;

8.2.2. LPČBV visu komandu konkrētie pārstāvji.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS

9.1.Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši NOLIKUMA prasībām. Par šī punkta neievērošanu sods komandai atbilstoši punktam 11.1.

9.2.Komandas dalības maksa 2020./21. gada sezonā ir EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro, 00 eiro centi).

9.3.Komandas dalības maksa 50 % apmērā ir jānomaksā līdz 2020. gada 17. oktobrim un atlikušie 50% līdz 2020. gada 31. decembrim. Ja komandai ir iespējams, drīkst dalības maksu veikt vienā maksājumā.

9.4.Ja dalības maksa netiek samaksāta līdz 31. decembrim komanda no sacensībām tiek atskaitīta un spēkā stājās Nolikuma punkts 4.9.

9.5.Visi finansiālie darījumi tiek kārtoti pārskaitot naudu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā vai maksājot skaidrā naudā.

10.TIESNEŠI

10.1.Sacensībās drīkst piedalīties tikai LATVIJAS BASKETBOLA SAVIENĪBAS licencēti laukuma tiesneši un galdiņa tiesneši.

10.2.Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai LPBČV galvenais tiesnesis.

10.3.Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

10.4.Laukuma tiesnešiem un galdiņa tiesnešiem jāievēro nolikuma un FIBA oficiālo basketbola noteikumu prasības.

10.5.Punkta 10.4. neievērošanas gadījumā soda sankcijas noteiks LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.6.Laukuma tiesnešiem par atteikšanos no nozīmējuma jāpaziņo LPBČV galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 48 stundas līdz nozīmētās spēles sakumam.

10.7.Par laukuma tiesneša neierašanos uz spēli bez attaisnojoša iemesla vai atteikšanās no nozīmējuma vēlāk kā 10 stundas līdz spēles noteiktajam sākuma laikam, sodu nosaka LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.8.Atteikšanās no nozīmējuma bez attaisnojoša iemesla vēlāk kā 48 stundas, bet ne vēlāk kā 10 stundas līdz nozīmētās spēles sākumam, sodu nosaka LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.9.Laukuma tiesnešiem, un galdiņa tiesnešiem spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās ALKOHOLISKOS dzērienus lietot AIZLIEGTS. Par šī punkta neievērošanu sodu noteiks LPBČV KONFLIKTU komisija.

10.10.Gadījumos, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu turnīru.

10.11. Tiesnešu ģērbtuvēs kategoriski aizliegts smēķēt.

10.12. Par vienu spēli pirms nodokļu nomaksāšanas tiek maksāts:

10.12.1. KATRAM GALDIŅA TIESNESIM – € 7,00;

10.12.2. KATRAM LAUKUMA TIESNESIM – € 15,00.

10.13.Gadījumā, ja iesniegts PROTESTS, LPČBV oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.4.1.) 15 minūšu laikā pēc punkta 12.1.4. izpildes obligāti jāpaziņo par to galvenajam tiesnesim pa tālruni.

10.14.Par jebkuru NOLIKUMA punktu neievērošanu jebkurš dalībnieks var ziņot spēles vecākajam tiesnesim un pēc tam pašam jāiesniedz detalizēts rakstisks notikuma izklāsts galvenajam tiesnesim. Tiesneši CENTĪSIES novadīt spēles pie jebkuriem Nolikumā minētajiem pārkāpumiem un pēc tam rakstiski ziņos par notikušo galvenajam tiesnesim, kurš pieņems nolikumam un FIBA noteikumiem atbilstošu lēmumu.

10.15.Tiesnešiem OBLIGĀTI jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru Nolikuma ievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura dalībnieka puses.

10.16.Komandu vadība ir tiesiska rakstiski izteikt LPBČV organizatoram vai galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma un galdiņa tiesnešu darbību.

11. SODI

11.1. Par soda naudu nomaksu atbild vainīgā spēlētāja, trenera vai komandas līdzdalībnieka KOMANDA. Soda nauda ir jānomaksā līdz KOMANDAS nākošajai spēlei, pretējā gadījumā tā nedrīkst piedalīties konkrētajā spēlē. Ja komanda nav nomaksājusi soda naudu augstāk minētājā laikā, par katru spēli, kurā komanda nedrīkst piedalīties, tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.2. Soda naudas jāapmaksā ar pārskaitījumu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā vai attiecīgās komandas pārstāvim to samaksājot skaidrā naudā.

11.3. Komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem – sods EUR 30,00 un tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.4. Par atkārtotu komandas neierašanās uz spēli vai ierašanās ar mazāk kā 5 (pieciem) spēlētājiem – sods EUR 80,00 un tai tiek piešķirts zaudējums 0:20 un komandu tabulā 0 punktu.

11.5. Komanda pārtrauc spēli neatkarīgi no iemesla, izņemot, ja komanda zaudē spēli, izstājoties, sods EUR 30,00 un komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20, turnīra tabulā 0 punktu.

11.6. Par katru OTRO tehnisko vai nesportisko piezīmi vienas komandas spēlētājiem, trenerim vai komandai spēles laikā – sods EUR 10,00.

11.7. Diskvalificējoša piezīme jebkuram spēles dalībniekam – sods EUR 20,00.

11.8. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam LPBČV dalībniekam – sods EUR 30,00.

11.9. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā uzreiz pēc spēles (apmēram 40 minūtes) jebkuram dalībniekam – sods EUR 50,00.

11.10. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai ar agresīvu uzvedību pret jebkuru citu dalībnieku:

11.10.1. Spēles laikā sods – EUR 20,00.

11.10.2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla (apmēram 40 min. laikā), sods – EUR 20,00.

11.11. Par laukuma tiesneša vai galdiņa tiesneša fizisku aizskaršanu (tīšu sitienu vai grūdienu):

11.11.1. SPĒLES LAIKĀ sods – vainīgā diskvalifikācija un EUR 100,00;

11.11. 2. Uzreiz pēc spēles beigu signāla sods – vainīgā diskvalifikācija un EUR 100,00.

11.12. Visos gadījumos, kad spēli neuzsāk vai pārtrauc un vainīgajai komandai piešķir zaudējumu, naudas sods atbilstoši punktam 11.3. vai 11.5., ja pie pārkāptā NOLIKUMA punkta nav noteikts citādāk.

11.13. Ceļojošā kausa nozaudēšanas/sabojāšanas gadījumā, sods – EUR 300,00. Soda nenomaksāšanas gadījumā komandai tiek AIZLIEGTS piedalīties kādā no turpmākajiem Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes un Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras organizētajiem pasākumiem;

11.14. Par nolikuma punktu neievērošanu, kuros nav paredzētas soda sankcijas, lēmumus pieņem LPBČV galvenais tiesnesis.

12. PROTESTS

12.1. Ja KOMANDA ir pārliecināta, ka NOLIKUMA vai FIBA oficiālo basketbola noteikumu neievērošanas rezultātā tiek pārkāptas komandas intereses un tiek ietekmēts spēles rezultāts, un tā NEATZĪST SPĒLES BEIGU REZULTĀTU, tai ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) un EUR 20,00 (divdesmit eiro) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošas prasības:

Spēles laikā uzreiz pēc attiecīgā spēles momenta, tiklīdz bumba ir “mirusi”, komandas trenerim vai kapteinim ir jāpaziņo vecākajam tiesnesim, ka par konkrēto momentu tiks iesniegts PROTESTS.

Ja arī pēc vecākā tiesneša paskaidrojumiem attiecībā par notikušo, treneris/komandas kapteinis tomēr vēlas iesniegt PROTESTU, viņam jāatzīmē tehniskā protokola apakšējā brīvajā daļā spēles laiks, kurā incidents noticis. Piemēram: “iespējams protests par notikumu spēles 3.ceturtdaļas 2.minūtē” un paraksts.

20 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla, ja komandas treneris nav pārdomājis, jāiesniedz LPBČV oficiālajam pārstāvim konkrētajā spēlē (punkts 5.4.) parakstīts PROTESTA iesniegšanas apstiprinājums (nav sīki jāpaskaidro notikušais).

20 (divdesmit) stundu laikā pēc spēles beigu signāla, ja KOMANDAS TRENERIS UN VADĪBA nav pārdomājusi, jāiesniedz LPBČV galvenajam tiesnesim, apstiprināts ar trenera parakstu, EUR 20,00 (divdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 20,00 (divdesmit eiro) pārskaitīšanu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā.

12.2.Gadījumā, ja komanda uzskata, ka kāds no LPBČV galvenā tiesneša lēmumiem neatbilst NOLIKUMA un FIBA oficiālo noteikumu prasībām, tai ir tiesības iesniegt RAKSTISKU PROTESTU un EUR 20,00 (divdesmit eiro) lielu drošības naudu, pirms tam OBLIGĀTI IZPILDOT sekojošu procedūru:

Vispirms konkrētais jautājums jāizrunā ar LPBČV galveno tiesnesi un, ja pēc viņu paskaidrojumiem par konkrēto lēmumu komanda nav pārdomājusi, rakstisks PROTESTS (sīks notikuma izklāsts) apstiprināts ar trenera parakstu, EUR 20,00 (divdesmit eiro) skaidrā naudā vai arī bankā apstiprināts maksājuma uzdevums par EUR 20,00 (divdesmit eiro) pārskaitīšanu Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūras bankas kontā, jāiesniedz LPBČV organizatoram.

12.3.Ja PROTESTS ir iesniegts atbilstoši nolikuma punktam 12.1. vai 12.2., LPBČV KONFLIKTU komisijai 48 stundu laikā no protesta iesniegšanas brīža jāsasauc sēde un jāpieņem galīgais lēmums.

12.4.Laukuma tiesnešu un galdiņa tiesnešu darbība tiks izskatīta TIKAI, ja tiks iesniegts rakstisks PROTESTS atbilstoši nolikuma punktam 12.1.

12.5.PROTESTA apmierināšanas gadījumā drošības nauda tiek ar pārskaitījumu atgriezta protesta iesniedzējam 3 bankas darba dienu laikā.

13.APBALVOŠANA

13.1.Par 1. vietas izcīnīšanu 1.divīzijas ietvaros komanda iegūst pilsētas čempiona titulu, dalībnieki tiek apbalvoti ar Liepājas Sporta pārvaldes medaļām un ceļojošo kausu. Ceļojošais kauss uz attiecīgo gadu ir uzvarētāja komandas īpašumā un sākoties nākošā gada pilsētas basketbola čempionāta izslēgšanas spēlēm, tas ir jānogādā organizatoru rīcībā.

13.2.Par 1.vietas izcīnīšanu 2.divīzijas ietvaros komanda tiek apbalvota ar Liepājas Sporta pārvaldes medaļām un speciālu kausu.

13.3.Otrās un trešās vietas ieguvēji abās divīzijās tiek apbalvoti ar medaļām un speciālu kausu.

13.4.Pēc fināla spēles notiks LPČBV apbalvošanas ceremonija, kurā tiks piešķirtas speciālbalvas čempionāta labākajiem spēlētājiem jeb simboliskajam pieciniekam gan pirmās, gan otrās divīzijas ietvaros.


14.KONTAKTI.

LPBČV organizators Liepājas Amatieru sporta spēļu aģentūra. 

LPBČV koordinators un galvenais tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis. E-pasts martins@e-liepaja.lv

LPČBV spēļu oficiālie rezultāti: www.liepajniekiem.lv un www.basket.lv

01.10.2020 10:46

liepajniekiem.lv

Dalies ar šo ziņu
Šobrīd aktuāli

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz