Sestdiena, 18. janvāris Antis, Antons, Antonijs

SEZ apstiprina valdi un lemj par attīstību

SEZ apstiprina valdi un lemj par attīstību
Foto: Egons Zīverts
22.09.2016 14:29

liepajniekiem.lv

Atslēgvārdi

Trešdien, 21.septembrī,  notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 21 jautājums no kuriem lielākā daļa bija vērsti uz attīstību – valde iepazinās ar uzņēmumu attīstības plāniem, lēma par budžeta grozījumiem, velkoņu pakalpojumiem Liepājas ostā un jauna loča kuģa iegādi, kā arī SIA ”Vecās Ostmalas Biznesa Parks” piešķīra LSEZ kapitālsabiedrības statusu, veica grozījumus un papildinājumus nomas tiesību rezervēšanas līgumos u.c., portālam pastāstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

LSEZ valde vienbalsīgi par LSEZ valdes priekšsēdētāju apstiprināja Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, par LSEZ valdes priekšsēdētāja vietnieku apstiprināja  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāju Andri Ozolu. 

Pamatojoties uz LSEZ pārvaldes 2016.gada astoņu mēnešu budžeta izpildi, saimnieciskās un finanšu darbības aktualizēto prognozi,  normatīvajiem dokumentiem, LSEZ valde apstiprināja pārvaldes 2016.gada precizēto budžetu un budžeta prognozi turpmākajiem pieciem gadiem.

2016.gada budžeta grozījumu projekts paredz samazināt kopējos plānotos ieņēmumus, nosakot tos 20 000 eiro apmērā, savukārt, kopējos 2016.gada izdevumos nosakot 19 929 eiro apmērā, rezultātā plānojot pozitīvu neto naudas plūsmu 72 000 eiro apmērā un naudas atlikumu gada beigās 121 000 eiro apmērā.

Liepājas ostas 2016.gada kravu apgrozījums tiek plānots  5 728 tūkstošu tonnu apjomā, paredzot 2,1% pieaugumu pret 2015.gadu.

Turpmāko piecu gadu ieņēmumu prognoze balstīta uz ikgadēju kravu apgrozījuma pieaugumu 3,9% apmērā.

2016.gada 15.jūnijā LSEZ pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu ”Jauna loča kutera iegāde”. 2016.gada 9.septembrī Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ar Igaunijas kompāniju ”Baltic Workboats”.

Pamatojoties uz normatīvajiem dokumentiem un LSEZ pārvaldes izsludinātā Iepirkuma rezultātiem, valde nolēma uzdot pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar AS ”Baltic Workboats” jauna loča kutera iegādes līgumu. Līguma summa ir  998 800 eiro, neieskaitot PVN. Jauna loču kuģa iegāde nepieciešama, lai modernizētu Liepājas ostas floti, vecos gan fiziski, gan morāli novecojušos kuģus aizstājot ar jaunu modernu.

Saistībā ar jaunā loču kuģa iegādi LSEZ valde nolēma noslēgt ar ”Swedbank” aizdevuma līgumu par summu 855 000 eiro ar aizdevuma atmaksas termiņu uz pieciem gadiem, iepriekš saņemot Valsts kases saskaņojumu.

2016.gada 15.jūnijā LSEZ pārvaldes iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu ”Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā”. 2016.gada 8.augustā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu SIA ”Towmar Liepājā”.

Pamatojoties to, LSEZ valde uzdeva pārvaldes izpildaparātam noslēgt ar SIA ”Towmar Liepājā” līgumu par ”TAK 7” lielā velkoņa pastāvīgu nomu Liepājas ostas akvatorijā uz 3 gadiem. 

Tāpat ar SIA ”Towmar Liepājā” tiks noslēgts līgums par ”TAK 1” mazā velkoņa pastāvīgo nomu Liepājas ostas akvatorijā uz 3 gadiem. Bet ar  UAB ”Towmar Baltic” uz 3 gadiem tiks noslēgts līgums par lielā velkoņa pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostas akvatorijā pēc izsaukuma. 

Izskatot SIA ”Vecās Ostmalas Biznesa Parks”  2016.gada 7.septembra iesniegumu ”Par Liepājas SEZ statusa piešķiršanu”, kurā uzņēmums lūdz piešķirt tam LSEZ kapitālsabiedrības statusu, LSEZ valde nolēma piešķirt SIA ”Vecās Ostmalas Biznesa Parks” LSEZ kapitālsabiedrības statusu.

Tāpat valde apstiprināja ar SIA ”Vecās Ostmalas Biznesa Parks” slēdzamā līguma par komercdarbības veikšanu LSEZ teritorijā projekta redakciju un slēdzamā līguma par projekta ”Ražošanas telpu pielāgošana atbilstoši telpu nomnieka plānotai ražošanai” veikšanas projekta redakciju.

Saskaņā ar uzņēmuma investīciju plānu, periodā no 2016.līdz 2020.gadam plānots investēt vismaz 1,3 miljonus eiro, tostarp, esošo ražošanas telpu pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai un jaunu izbūvei.

2010.gada 3.decembrī starp LSEZ pārvaldi un LSEZ SIA ”GI Termināls” tika noslēgts līgums par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. 2016.gada 16.septembrī LSEZ pārvaldē saņemta SIA ”GI Termināls” vēstule ”, kurā uzņēmums informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim ”GI Termināls” plāno realizēt projektu ”LSEZ SIA ”GI Termināls” Liepājā, Ziemeļu ielā 19C un Pulvera ielā 25 modernizācija” par kopējo summu 2 128 000 eiro.

Pamatojoties uz to, LSEZ valde nolēma slēgt ar SIA ”GI Termināls” līgumu par ieguldījuma projekta veikšanu un apstiprināt slēdzamā līguma par ieguldījuma projekta veikšanu projekta redakciju.

Savukārt pēc Igaunijas uzņēmuma OU ”Vitadis” iesniegums, kurā informēts, ka 2016.gada 16.jūnijā starp SIA ”METALURGS & DUNA” un Igaunijas uzņēmumu OU ”Vitadis” ir noslēgts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Muitas ielā 12, Liepājā, un sastāv no nedzīvojamas ēkas, pirkšanu un lūdz noslēgt nekustamā īpašuma Muitas iela 12, Liepājā ilgtermiņa nomas līgumu nomniekam piederošās nedzīvojamās ēkas uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai, jo būvju īpašums ir saistīts ar zemesgabalu Muitas iela 12, LSEZ valde nolēma noslēgt ar Igaunijas uzņēmumu OU ”Vitadis” nekustamā īpašuma Muitas ielā 12, kura platība ir 1625 m2, ilgtermiņa nomas līgumu uz 30 gadiem nomniekam piederošās nedzīvojamās ēkas uzturēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.  

Bet pēc LSEZ SIA ”Scan-Plast Latvia” iesnieguma saņemšanas par zemesgabala ilgtermiņa nomas līguma slēgšanu Brīvības ielā 185A būvprojekta ”Teritorijas labiekārtošana un dīķa-baseina izbūve realizēšanai, teritorijas atmežošanai, kā arī apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai, LSEZ valde nolēma slēgt ar ”Scan-Plast Latvia” nekustamā īpašuma Brīvības iela 185A, kura platība ir 18 043 m2, ilgtermiņa nomas līgumu uz 30 gadiem.

Bet SIA ”EURO DK” nolemts rezervēt zemi. Proti, pēc SIA ”EURO DK” iesnieguma, kurā lūgts noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu, LSEZ valde nolēma rezervēt  zemesgabalu Satiksmes ielā 6, kura platība ir 5443 m2, nomas tiesības SIA ”EURO DK” uz vienu gadu ”EURO DK SIA noliktavas un biroja” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Sadarbībā ar

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēlu failus un novieto tos šeit. (Foto jābūt JPG formātā, max 5MB)