Trešdiena, 6. decembris Niklāvs, Niks, Nikolajs
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Top iespaidīga atpūtas bāze

Top iespaidīga atpūtas bāze
18.08.2006 19:38

0

Atslēgvārdi

Gleznainā vietā Embūtes pagasta teritorijā, tikai se­šus kilometrus no Rīgas – Liepājas šosejas, pie Tīreļu dīķa latviešu uzņēmēji pilnā sparā būvē atpūtas kom­pleksu. Interesentus viņi plāno piesaistīt ar samērā vērienīgo kompleksa ietil­pību – tur vienlaikus varēs atpūsties vairāk nekā 200 cilvēku. Tāpat šim projek­tam ir piesaistīti aktīvās at­pūtas speciālisti, kuri savu prasmi demonstrē jau vai­rākus gadus un ir pazīstami arī Latvijas mērogā.

Izveido jaunu ģimenes uzņēmumu

Atpūtas bāzes idejas autors ir Aizputes uzņēmējs Agris Si­liņš. Un tā viņam radusies pirms trim gadiem, kad Tīreļos notiks Latvijas čempionāts “4X4″ auto­mašīnu sacīkstēs. Jau tad viņš saņēmis piedā­vājumu no pazīs­tama cilvēka pie Tīreļu dīķa ‘kaut ko uztai­sīt”. “Tad vēl viss bija miglā tīts. Taču vēlāk, kad šo lietu pārru­nāju ar ģimeni, tika pieņemts lēmums, ka šaipusē varētu sākt attīstīt kādu tūris­ma objektu,” stāsta A.Siliņš. Sākotnēji tika cerēts uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tāpēc bija izstrādāts grandio­zāks pro­jekts nekā tas, ko paš­laik rea­lizē. Taču rokas nolai­dušās pēc tam, kad aprēķināts nepiecie­šamo investīciju apjoms. “Pus­otra miljona latu vajadzēja. Tādas naudas mums nebija. Tomēr sākotnēji tikām galā, piesaistot personīgās finanses, taču pastāv iespēja, ka palīdzēs arī Eiropas Savienības nauda šim mazliet piezemētākam pro­jetam,” skaidroja A.Siliņš.

Tāpēc sākumā bija doma uz­būvēt tikai nelielu pirtiņu. Taču vēlāk abi ar dēlu izlēmuši: ja kaut ko taisa, tad taisa kār­tīgi! Tika izveidots jauns uzņē­mums “RS viesu nami”, iegul­dīta ie­priekš uzņēmējdarbībā nopel­nītā nauda, kā arī pa­ņemts kredīts bankā. “Izpētījām, ka tuvākajā ap­kārtnē ietilpīgākā atpūtas zāle ir 60 cilvēkiem. Analīzes rāda, ka trūkst telpu lielāku uzņē­mumu atpūtas vai cita veida sanāksmēm. Tāpēc arī mums galvenā bāzes ēka būs pare­dzēta 100 cilvēkiem. Tur viņi varēs uzturēties arī luksusa numuros, kā arī viesiem būs nodrošināta kvalitatīva ēdinā­šana. Apkārt uzcelsim vairākas kotedþas, un vēl ir vieta telšu uzsliešanai. Vairāk nekā 200 cilvēkiem vietas te būs,” sola A.Siliņš. Uzņēmuma veidoša­nā iesaistīti vairāki viņa ģime­nes pārstāvji – sieva Ruta Si­liņa, kuras vārds ir iemūþināts fir­mas nosaukuma ab­reviatūrā, kā arī dēla un vedeklas.

Piesaista aktīvā tūrisma speciālistus

Pirms trim gadiem piekļū­šana Tīreļu dīķim bija ļoti ap­grūtinoša, tāpēc vispirms vajadzēja veikt nopietnus tīrī­šanas darbus. “Ar cirvīti vien izkapājām, lai vispirms ar ma­šīnu varētu iebraukt,” atceras  Gu­nārs Cveiģelis  – atbildīgais par atpūtas bāzes uzraudzibu. Dīķis aizvien ir valsts īpašums, taču apkārtējo zemi A.Siliņš nopirka. Kopējā platība ir 39 hektāri.

Pats komplekss ar pilnu jaudu sāks darboties tikai nāka­mā gada vasarā. Bez tam tiek domāts par to, kā cilvēkus no­darbināt, lai viņiem rastos vēlme pēc iespējas ilgāk atpū­tas bāzē uzkavēties. Jau tagad ir iespē­jama makšķerēšana, vizināša­nās ar laivām, kā arī pieejama labiekārtota peldvie­ta. Nākot­nes plānos ietilpst arī komerc­medību organizēšana, jo apkārt­ne ir diezgan bagātīga ar meþa­zvēriem. Savukārt ziemā uz Tīreļa dīķa ledus plānots iekār­tot slidotavu. Jau tagad “RS -viesu nami” ir pieņēmuši darbā divus aktīvā tūrisma organiza­torus – pazīstamo spo­ku trašu autoru, nu jau bijušo Dzērves pamatskolas pedagogu Jāni Gulbi un Raivi Eglīti, kurš arī ir mācījies Dzērves skolā un mācī­bu laikā iesaistījās sko­lotāja Jāņa Gulb­ja aktivitātēs, un ta­gad darbā viņi ir partneri. “Mēs ar Raivi tūrisma biznesā esam jau septiņus gadus. Esam profe­sionāli cilvēku baidītāji,” smejot stāsta Jānis, nepār­protami norā­dot uz paša izvei­doto spoku trasi gan Cīravā, gan Vecpilī. Viņš skaidro, ka katru gadu rodās vēlme kaut ko piln­veidot vai arī uzsākt kautko jaunu. Tad saņem­ta informā­cija, ka Embūtes pagastā top iespaidīga atpūtas bāze. “Kad ieradāmies šeit, bijām šokēti. Tik kolosāla vietā! Nosprie­dām, ka būtu labi te strādāt, jo pavērās ļoti labas iespējas. Tik lielas atpūtas bā­zes, kāda šeit top, tuvākajā ap­kārtnē nav,” apgalvo Jānis. Tad arī meklēti kontakti ar uzņē­muma īpaš­nieku, atrasta kopīga valoda, un nu jau viņi abi ir algoti “RS viesu namu” darbinieki.

Ļauj radoši izpausties 

“Man patīk arī tas, ka nejū­tos kā izpildītājs, kuram jā­klau­sa priekšnieka norādēm. Mūsu idejām ir dota zaļā gais­ma, un varam brīvi radoši iz­pausties,” gandarīts ir Jānis. Taču viņiem ir arī uzdevums – prātot, kā nodarbināt viesus. Arī naktīs. Taču par nakts stun­dām Jānis nesatraucas. “Te visapkārt ir meþa biezoknis. Uz­taisīsim tādu baidīšanu spo­ku trasē, ka tas, kurš būs trasi izgājis, ilgi nespēs to aizmirst,” jau ar stāstīšanu vien cilvēkus baida Jānis. Bez tam viņš no­rāda, ka atpūta ne vienmēr no­zīmē dirnēšanu glez­nainā vietā, nopēršanos pirtī. “Tā tikai saka, ka cilvēks at­brauc atpūsties. Patiesībā viņš meklē citu vietu, citu vidi un gaida kaut ko ik­dienā neie­rastu. Tāpēc bez sirds­apziņas pār­metumiem varam priecā­ties, ka cilvēks no atpūtas vie­tas dodas mājup fiziski galīgi izpumpējies. Toties garīgi viņš ir uzlādēts kā svaiga baterija.”

Līdz šim Tīreļos jau sarī­kotas sporta spēles diviem uzņēmumiem, izveidota spoku trase, tā teikt, pārbaudīts, kā vieta strādā. Un Jānis apgalvo, ka viss ir kārtībā.

Piedāvā aktīvu nūjošanu

Šobrīd interesentiem Tīre­ļos ir pieejams nūjošanas in­ven­tārs, kas pēdējā laikā ir viens no populārākajiem aktī­vās atpūtas veidiem, un citviet Kurzemē tādu iespēju vēl ne­viens cits nepie­dāvājot. Nūjo­šana ir sportiskas pastaigas ar speciāli veidotām atbalsta nūjām, un idejas pirm­sākumi ir meklējami Somijā jau 1930.ga­dā, kad tā tika ieviesta kā jauna treniņmetode distan­ču slēpotājiem nesezonas laikā. Pastaigas laikā tiek nodar­bināta arī ķermeņa augšdaļa un rokas, kas uzlabo asinsriti un līdz ar to arī sirds darbību. Nūjošana ir veids, kā efektīvi un viegli uzlabot cilvēka fizisko formu. Šis sporta veids ir pie­ejams ikvie­nam, neskatoties uz vecumu, dzimumu vai fizisko sagatavo­tību. Procesa specifika ir arī tā, ka tas piemērots cilvēkiem ar ceļu un mugurkaula problēmām. Pastaigas ar nūjām esot līdz pat 46 procentiem efektīvāks kalo­riju sadedzināšanas līdzeklis nekā vienkārša pastaiga bez nūjām.

“Man pašam šis darbs patīk tieši tāpēc, ka tas nav vien­muļš. Jo ne tikai pats vari radoši izpausties un sameklēt ko jaunu, bet arī cilvēki, ar ku­riem strādā, nepārtraukti mai­nās. Tāpēc ir interesanti,” savu viedokli pauda Raivis Eglītis.

Vēl “RS viesu māju” saim­nieks A.Siliņš vēlējās izteikt pateicību Embūtes Pagasta padomes priekšsēdētājam Oļe­gam Jurjevam. “Birokrātija, ko vajadzēja pārvarēt, bija milzīga. Taču biju patiesi iepriecināts, ka to dokumentāciju, ko vajadzēja saņemt no vietējās pašvaldības, arī saņēmām laikus un bez liekas aizķeršanās. Tas tiešām priecē un dod stimulu uz­ņēmē­jiem šeit darboties,” norādīja A.Siliņš.

Savukārt O.Jurjevs sarunā pauda, ka viņa vadītā pašvaldība ir patiesi ieinteresēta atbalstīt to uzņē­mēju plānus, kuri pagasta terito­rijā attīsta tūrisma infrastruk­tūru. “Pie mums neviens necels lielas rūpnīcas, tāpēc vienīgais drošais izaugsmes garants ir tūrisms. Man prieks, ka beidzot pēc ilgiem gadiem uzņēmēji paši ir gatavi, tā teikt, tukšā vietā ieguldīt naudu. Un, protams, ka pašvaldība centīsies izdarīt visu, kas no tās atkarīgs, lai viņiem ceļā ir pēc iespējas mazāk šķēr­šļu,” piebilda O.Jurjevs.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz