Piektdiena, 14. augusts Zelma, Zemgus, Virma
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Atbalsts noder vienmēr

Atbalsts noder vienmēr
Foto: Edgars Lācis
20.07.2019 17:29

Aiga Naudiņa, Reģionālo laikrakstu pielikums "Novadi rok dziļāk"

Kafejnīca “Divjūriņas” pie Kolkasraga darbojas jau otro gadu un ir kolcenieku Sigitas un Māra Grīnpukalu ģimenes lolojums. Tieši uz Kolku devāmies noskaidrot, kāda ir tālāk no pašvaldības centra dzīvojoša aktīva cilvēka pieredze sadarbībā ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālākais ziemeļu punkts, kur esošais zemesrags atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, tāpēc par apmeklētājiem sūdzēties nevar. Tomēr Kolka atrodas 40 kilometrus no Dundagas novada centrālās pašvaldības un 80 kilometrus no Talsu novada, kur atrodas dažādas valsts iestādes, ko uzņēmējiem vajadzības gadījumā jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģimenei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies doma par savas kafejnīcas atvēršanu, Sigita atbild, ka tā bijusi dažādu apstākļu sakritība. Pirms trīs gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc profesijas esmu pavāre. Pirms tam strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, mazliet skolā, bet, aizejot bērna kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ darbā vairs neatgriezos. Vēlējāmies kaut ko paši sev. Nezinu, vai viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik nestrādātu Norvēģijā, kur ieguvām finansējumu tam, kas pašlaik mums ir. Protams, visu darījām paši: plānojām, cēlām, iekārtojām.”

Pirms kafejnīcas atvēršanas bija daudzas lietas jākārto: jādibina uzņēmums, jāsaņem no valsts iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad arī vislabāk izjutuši, kāda ir pašvaldības un citu valsts iestāžu darbinieku attieksme un darbs. “Risinot dažādus jautājumus pašvaldībā, par darbinieku attieksmi, kompetenci neko sliktu nevaru teikt. Kad kārtojām vajadzīgos dokumentus, novērtējām arī pagasta pārvaldes darbinieku ieteikumus, kur kas būtu meklējams, kādus jautājumus vispirms vajadzētu risināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īstenošanai pretī ir atsaucīgi un pretimnākoši vietējās varas pārstāvji. Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens cilvēks to visu aptvert sākumā nemaz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā ideja arī tagad liek domāt, ka spertais solis bijis pareizs, uzņēmēja atbild apstiprinoši. Saņemtas labas atsauksmes, bet arī tas jāsaprot, ka visiem labi nekad nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad pašiem ir savs uzņēmums, pašvaldības iestādē nākas ieiet retāk. Daudzus dokumentus var aizpildīt elektroniski, kas atvieglo darbu un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, ja nāktos mērot ceļu līdz Dundagai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības attīstību Sigitas ģimene vairs par darbu svešumā nedomā. Kafejnīca Kolkasragā darbojas tikai aktīvajā tūrisma sezonā – no maija līdz oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jaunu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vairāki bērni; viņi apmeklē vietējo skolu un interešu izglītības iestādi – Kolkas pamatskolu un Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas nodaļu. Sigita teic, ka bērni novērtē to, ka mācību iestādes atrodas tuvu mājām un nav jāmēro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu gan Kolkā paliek arvien mazāk. Tas redzams ik uz soļa: ir sakārtoti sporta laukumi un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, bet jaunieši šo infrastruktūru vasaras laikā izmanto maz. Sigita domā, ka lietderīgas būtu kādas dienas nometnes, kurās bērni varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Uz jautājumu, vai pēc administratīvi teritoriālās reformas, kurā plānots apvienot Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu, viņas ģimenei un uzņēmumam būtiski kaut kas mainītos, skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts pakalpojumi pieejami elektroniski un centrs dažādām valsts iestādēm, kas nepieciešams uzņēmējam, vienmēr bijis Talsos. Pēc reformas, iespējams, arī kādas no Dundagas novada pašvaldības struktūrvienībām atrastos Talsos, bet mūsdienu iespējas jautājumus risināt elektroniski situāciju nesarežģī.

KOMENTĀRS

Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi.

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!


Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par pielikuma saturu atbild SIA ”Kurzemes Vārds” un pārējās reģionālās izdevniecības, kas iesaistījušās projektā kā partneri.

#SIF_MAF2019.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz