Svētdiena, 27. septembris Ilgonis, Ādolfs
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Darba meklētājiem uzmanīgi jāvērtē sludinājumu saturs

Darba meklētājiem uzmanīgi jāvērtē sludinājumu saturs
Foto: Ruslans Šuļga
14.02.2015 07:15

liepajniekiem.lv

Portālā
vērsās kāds lasītājs, kurš, viņaprāt, iekļuvis krāpnieka
nagos, nosūtot potenciālajam darba devējam autovadītāja
apliecības kopiju, bet rezultātā nav saņēmis ne darba
piedāvājumu, ne arī pats darba devējs vairs atrodams.

Lasītājs
raksta, ka sludinājumā, kur kāds darba devējs piedāvā darbu
šoferim, izvadājot pa visu Kurzemi sīkpakas, kopā ar CV lūgts
nosūtīt arī autovadītāja apliecības kopiju, lai pārliecinātos
par tās derīgumu. Apliecības kopija nosūtīta, bet darba devējs
pazudis, telefons atslēgts, e-pasts nedarbojas.

Portāls arī no citiem lasītājiem saņēmis ziņojumus par vairākiem sludinājumu autoriem, kas lūdz, lai atsūta autovadītāju apliecību kopijas, vai nosūta to fotogrāfiju, bet pēc datu saņemšanas vairs nav iespējams potenciālo darba devēju sazvanīt.

Lūdzām
šo situāciju skaidrot Valsts darba inspekcijas amatpersonām, lai
uzzinātu, ko tad īsti darba devējs var prasīt no potenciālajiem
darba ņēmējiem un, ko drīkst norādīt darba sludinājumā.


norāda Valsts darba inspekcijas
vecākā
inspektore Diāna Švānberga,
īpaša
regulējuma par to,
drīkst vai nedrīkst darba sludinājumā prasīt iespējamā
darbinieka kompetences apliecinošu dokumentu, Darba likumā nav.
Saskaņā ar Darba likumu darba devējam ir tiesības pārliecināties,
vai pretendentam ir atbilstošas zināšanas un kompetences
apliecinošs dokuments, lai veiktu darbu. Tomēr
jāņem vērā, ka šīs
tiesības ir
no brīža, kad pretendents tiek uzaicināts uz darba interviju vai
tad, kad darba devējam jāsagatavo darba līgums.

Tāpat
VDI amatpersona skaidro, ka pamatojoties uz Darba likuma 33. panta
ceturto daļu un 35.panta otro daļu, ir tiesības iegūt ziņas par
pretendenta izglītību, darba pieredzi, specifiskām iemaņām,
sertifikātiem u.c., ja šī informācija saistīta ar ziņām, kas
nepieciešamas, lai izvērtētu darbinieka atbilstību vakantajam
amatam.

Lai
izvairītos no lasītāja aprakstītās situācijas, kad darba
meklētājs potenciālajam darba devējam nosūta datus par sevi, tai
skaitā arī kompetences apliecinošus dokumentus, bet darba devējs
pēc tam vairs nav sasniedzams, VDI iesaka
vispirms
pārliecināties,
vai uzņēmums ir ievērojis Darba likumā noteiktās prasības par
darba sludinājumā ietverto informāciju.

“Nereti
ir tā, ja darba devējs pārkāpj Darba likumu jau pašā sākumā,
proti, ievietojot darba sludinājumu, nav izslēgts, ka Darba likums
netiks ievērots arī citos gadījumos, piemēram, darbinieks tiks
nodarbināts bez rakstveidā noslēgta darba līguma, vai netiks
izmaksāta darba samaksa, vai piešķirts ikgadējais atvaļinājums
utt.” skaidro
VDI pārstāve.

Tāpat
pirms šādu datu nosūtīšanas speciālisti iesaka
iegūt informāciju par uzņēmumu, kurš piedāvā darbu, izmantojot
arī internetā pieejamos resursus un atsauksmes.
“Apkopojot informāciju par uzņēmumu, darba meklētājam pašam
jāizvērtē, vai piedāvāt savu kandidatūru, nosūtot datus par
sevi, vai nē. Diemžēl
Darba likums neparedz, ka darba devējam rakstveidā vai kā citādi
jāsniedz atbilde pretendentam,” skaidro
D. Švānberga.

Papildus
Valsts darba inspekcija arī
norāda,
ka darba devējam ir ierobežotas tiesības izpaust informāciju, kas
iegūta par pretendentu. Darba
likums paredz, ka darba devējs iegūtās
ziņas, kā arī pretendenta iesniegtos darbā pieteikšanās
dokumentus drīkst
nodot
tikai tām personām, kas uzņēmumā darba devēja uzdevumā
sagatavo lēmumu par darbinieka pieņemšanu darbā. Minētās ziņas
un dokumentus drīkst darīt zināmus trešajām personām tikai ar
pretendenta piekrišanu.

“Šā
panta mērķis pēc būtības ir novērst gadījumus, lai
potenciālais darba devējs bez pretendenta atļaujas neizpaustu
darbinieka atlases procesā iegūtās ziņas ārpus uzņēmuma, kā
arī nodrošinātu, lai personas, kuras saskaras ar personu datu
apstrādi, ievērotu konfidencialitāti. Ja pretendents uzskata, ka
personas
datu apstrāde notiek nekvalitatīvi vai nelikumīgi un cilvēks pats
nespēj atrisināt šo problēmu, viņam ir tiesības vērsieties
Datu valsts inspekcijā,” uzsver
VDI pārstāve.

Valsts darba inspekcija
arī atgādina, ka darba devējam, kurš publiskā telpā, internetā,
televīzijā, radio vai presē, ievieto informāciju par vakantajām
darba vietām ir jāievēro Darba likuma 32. pantā noteiktās
prasības.

Darba sludinājums
nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem, vai tikai uz sievietēm,
izņemot gadījumu, kad piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā
darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un
pamatots priekšnoteikums. Tāpat aizliegts norādīt vecuma
ierobežojumus, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar likumu personas
noteiktā vecumā nedrīkst veikt attiecīgu darbu. Sludinājumā
aizliegts norādīt arī konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot
gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

Minētā
likuma norma precīzi pasaka, ka ievietojot informāciju par brīvajām
darba vietām juridiskai personai obligāti jānorāda uzņēmuma
nosaukums un reģistrācijas numurs, bet fiziskai personai – vārds
un uzvārds. Vai arī jānorāda tā
personāla atlases uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs,
kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un
veic atlasi.

___________________________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu “Piedalies satura veidošanā!”. Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma. 

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz