Piektdiena, 14. augusts Zelma, Zemgus, Virma
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Mācās paši un māca sabiedrību

Mācās paši un māca sabiedrību
Foto: Publicitātes
02.10.2019 15:44

Reģionālo laikrakstu pielikums "Novadi zaļo"

Viena no Kolkas pamatskolas audzēkņu iniciatīvām, kas guvusi lielu atsaucību vietējā sabiedrībā, ir šovasar īstenotā ideja, kad skolēni šuva auduma maisiņus un piedāvāja tos bez maksas ikvienam pircējam vietējā veikalā. Tā nebija vienreizēja akcija, maisiņu šūšana joprojām turpinās, jo, kopš Kolkas skolēni un pedagogi iesaistījušies ekoskolu kustībā, viņi papildus ikdienas mācību darbam uzzinājuši arī daudz jauna par apkārtējās vides saudzēšanu, piedalījušies dažādās aktivitātēs, šiem jautājumiem pievērošot arī vietējās sabiedrības uzmanību.

Būt atbildīgiem bērnu priekšā

Kolkas pamatskola savā vēstures vēstījumā ierakstījusi, ka ar vides izglītību nodarbojas kopš 2000. gada. Ekoskolu programmai tā pievienojās vēlāk – 2004./2005. mācību gadā. Šis ir 13. mācību gads, kad pie mācību iestādes plīvo Zaļais karogs, apliecinot, ka šeit skolēni apgūst ne tikai valsts izglītības programmās noteikto, bet arī aktīvi iesaistās vides jautājumu pētīšanā un cenšas ikdienā dzīvot, saudzējot apkārtējo vidi. Svarīgi pieminēt, ka ekoskolu Zaļo karogu nepiešķir uz mūžu, bet tas katru gadu ir jānopelna no jauna, parādot, ka skolēni aktīvi iesaistās vides izglītībā un ir apguvuši konkrētā gada tēmu.

Kolkas pamatskolā par ekoskolas aktivitātēm ir atbildīga vides izglītības koordinatore Aija Valciņa, kura šajā jomā strādā vairākus gadus. Viņa apliecina, ka ļoti svarīgi ir iemācīt bērniem, ka mūsu paaudze ar savu rīcību ir atbildīga nākamās priekšā. Tāpēc viņa jauniešus par vides saudzēšanas jautājumiem, kas ietver plašu tēmu loku, mudina ikdienā domāt vairāk. Jaunieši esot vēstneši, kas šo domu nodod tālāk savās ģimenēs un sabiedrībā kopumā, aicinādami par šiem jautājumiem diskutēt un pievērst tiem uzmanību. Ne velti arī pasaules mērogā par vides saudzēšanu arvien aktīvāk diskutē valstu līderi un sabiedrības aktīvisti.

Apgūst daudz vērtīga

Kolkas pamatskolā pētītas tādas tēmas kā enerģija un tās taupīšana, kā saudzēt dabu, ūdens, atkritumi, transports, skolas vide un apkārtne, veselīgs dzīvesveids, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, mežs. Šajā mācību gadā uzmanība būs pievērsta pārtikai, pētot, kā produktus ražo, kas ir to sastāvā un cik veselīgi tie ir, kāda ir to loģistika līdz tirdzniecības vietām un citi jautājumi. Šāda tēma agrāk nav pētīta.

“Iespējams, papētīsim, kādus pārtikas produktus piegādā mūsu skolai. Piemēram, vai atvestie burkāni ir vietējie, vai tomēr audzēti kaut kur citur. Bez apskatāmās tēmas vienmēr klāt tiek paņemts arī kāds papildu uzdevums, un šis gads nebūs izņēmums,” teic A. Valciņa. Tā gadā, kad skatīta ūdens tēma, daudz runājuši arī par kritisko domāšanu. Skolotāja neslēpj, ka ikviena tēma ir gana plaša un prasa ne tikai interesi no skolēniem, lai tajā iedziļinātos, bet arī pedagogiem tas ir papildu darbu, lai piedāvātais jauniešiem šķistu interesants. “Ja aktivitātēs neiesaistītos visa skola, rezultātu nebūtu,” viņa saka, minot arī kādu piemēru. Ja agrāk, skolēniem atpūšoties vai rīkojot kādas aktivitātes brīvajā dabā, tie ēdiena reizēs izmantoja vienreiz lietojamos plastmasas traukus, tad tagad šāda prakse netiek piekopta. Tāpat skolēniem jau kļuvis pašsaprotami, ka tas, kas pie dabas aiznests, jāaiznes arī atpakaļ.

Tas sasaucas ar Pasaules Dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes pērn uzsākto kampaņu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”. Ar to šīs institūcijas aicināja uzņēmējus, zemju īpašniekus, pašvaldības un ikvienu organizāciju, kas apsaimnieko dabas objektus un rīko pasākumus dabā, izvietot informatīvas zīmes atkritumu urnu vietā. Tā cilvēki mudināti aizdomāties par saviem ieradumiem un mainīt tos: pievērst uzmanību līdzi ņemamo produktu iepakojumiem, nenest līdzi neko lieku, lai nerastos vēlme no tā pusceļā atbrīvoties, nemeklēt mazās atkritumu urnas pārgājienu maršrutos mežā, purvā vai citviet dabas objektos, bet gan nest tukšos iepakojumus sev līdzi un izmest tos lielajās atkritumu tvertnēs, kas novietotas, piemēram, stāvlaukumos.

Līdzīgi esot ar pārējām apskatāmām tēmām. Pedagogi daudz rādot un stāstot, kā praktiski rīkoties, ļaujot skolēniem līdzdarboties. Pagājušajā gadā skolēni tuvāk apskatījuši meža tēmu. Tā kā bieži vien mežos atstātajos atkritumos ir daudz dažādu plastmasas maisiņu, jaunieši tikuši mudināti domāt, kā samazināt to izmantošanu ikdienā, jo veikalos to pieejamība joprojām ir pietiekami plaša.

Jaunieši izgatavoja plakātus ar aicinājumu ugunskuros nemest plastmasu, jo tā piesārņo gaisu, ko ikdienā elpojam. Plakāti bija apskatāmi ikvienam iedzīvotājam. Šādu akciju nākamajā pavasarī plānots rīkot atkal, lai vides saglabāšanas jautājumiem turpinātu pievērst sabiedrības uzmanību.

Novērtē arī viesi

Pavasarī ekoskolas audzēkņi aicināja vietējo sabiedrību un tūristus, kas ierodas Kolkā, pievērst uzmanību tam, kādus iepirkuma maisiņus ikdienā izmanto. Daudziem ierasts iepirkumiem joprojām izvēlēties plastmasas maisiņu. Zināms, ka tas veikalā par konkrētu samaksu būs pieejams, un rūpes, ka no mājām vajadzētu paņemt līdzi auduma maisiņu vai otrreiz izmantojamu plastmasas maisiņu, ne visiem ir prātā. Visi skolēni bija iesaistīti audumu maisiņu šūšanā un noformēšanā. Tie tapa no nevajadzīgām drēbēm. Bērniem visvairāk patīk, ka viņu darbs tiek novērtēts, pauž A. Valciņa. “Iedami uz veikalu, viņi redz, ka cilvēki maisiņus ņem un atnes arī atpakaļ, kā minēts skolēnu aicinājumā, kas izlikts tirdzniecības vietā. Esam saņēmuši labas atsauksmes. Šobrīd maisiņu klāsts ir atkal papildināts. Cik spējam, tik sašujam. Esmu runājusi ar veikala pārdevējām, un viņas ir teikušas, ka skolēnu veikumu atzinīgi novērtē ne tikai vietējie, bet arī tūristi. Viņi priecājoties par šādu ideju, slavējot. Daži maisiņus iemūžinājuši fotogrāfijās, iespējams, kā labu piemēru aizvedot uz savu valsti. Ja veikalā var bez maksas paņemt vietējo, bērnu radīto, tas ir vērtīgi. Tas ir arī vēstījums sabiedrībai, ka jauniešiem rūp apkārtējās vides ilgtspēja.”

Skolotāja apstiprina, ka papildus ierastajam mācību procesam šīs aktivitātes ļauj jauniešiem paskatīties ikdienā uz daudz praktiskākām lietām.

“Esmu runājusi ar veikala pārdevējām, un viņas ir teikušas, ka skolēnu veikumu atzinīgi novērtē ne tikai vietējie, bet arī tūristi. Viņi priecājoties par šādu ideju, slavējot. Daži maisiņus iemūžinājuši fotogrāfijās, iespējams, kā labu piemēru aizvedot uz savu valsti.”

UZZIŅAI

– Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, bet veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību.

– Katru gadu ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tā strādā pastiprināti. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, klimata izmaiņas, meži, pārtika un bioloģiskā daudzveidība.

– Pašlaik ekoskolu programmā ir iesaistījušās vairāk nekā 51 000 skolu visā pasaulē. Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz pat augstskolām.

– Ekoskolu programmas simbols ir Zaļais karogs, ko piešķir skolām, kas parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

– Starptautiskais Zaļais karogs 2019./2020. mācību gadā Latvijā piešķirts 129 izglītības iestādēm.

Avots: www.videsfonds.lv

PIELIKUMS “NOVADI ZAĻO” TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz