Svētdiena, 20. septembris Marianna, Ginters, Guntra
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Rudens miegainība pārņēmusi arī deputātus

Rudens miegainība pārņēmusi arī deputātus
30.11.2006 19:18

0

Atslēgvārdi

Pēc Pilsētas domes sēdes
Īsti rudenīgi depresīvā noskaņā vakar aizritēja Liepājas domes sēde. Iespējams, deputātu vairākuma klusējošais noskaņojums bija saistīts ar izskatāmo jautājumu ārkārtīgi lielo skaitu – 84, kas ir lielākais šā gada sēdēs bijušais. Tomēr vienlaikus mūsu deputāti paši sev un arī nedaudzajiem klātesošajiem apliecināja, ka spēj mobilizēties, un sēde beidzās neparasti ātri – tā ilga tikai stundu un 43 minūtes.

Jau pašā sēdes sākumā domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde ierosināja no darba kārtības izslēgt jautājumu par Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” projekta uzraudzības padomi. Uz sēdi bija jau sagatavots lēmuma projekts un minēti iespējamie šīs padomes locekļi. Taču, kā sacīja Golde, ir bijusi saruna Kultūras ministrijā, un panākta vienošanās, ka šajā padomē ir jāiekļauj arī kāds no valdības ministriem. “Tas nozīmē, ka šī padome būs augstākā līmenī,” sacīja S.Golde.

Sēdes sākumā deputātiem bija jāskata vairāki jautājumi, kur iedzīvotāji apstrīdējuši dažādu iestāžu rīcību. Liepājniece Mirdza Oleksa apstrīdējusi sev izteikto Pašvaldības policijas brīdinājumu un piespriesto naudassodu 35 latu apmērā. Tas sievietei uzlikts pēc tam, kad saņemta sūdzība no iedzīvotājiem Alsungas ielā 28 par to, ka kaimiņiene savu govi gana uz ielas braucamās daļas, ka dzīvnieks tur atstāj mēslus un saimniece tos nesavāc. Kā apgalvojuši kaimiņi, uz aizrādījumiem M.Oleksa reaģējot ar rupju lamāšanos un draudiem. Pati apsūdzētā to noliedz un sev uzlikto naudassodu ir apstrīdējusi domē. Tā, izskatot šo jautājumu, ir atzinusi, ka procesā pieļauti procesuālo tiesību normu pārkāpumi, kā arī ir citas nepilnības, tāpēc deputāti M.Oleksai lēmumu par naudassodu atcēla un lietu izbeidza.

Cita liepājniece Zane Šulca ir apstrīdējusi domē Sociālā dienesta lēmumu atteikt viņai izmaksāt dzīvokļa pabalstu. To viņa lūgusi brīdī, kad palikusi vientuļā māte ar diviem bērniem un atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā, un viņai tobrīd bijušas arī parādsaistības par dzīvokļa remontu un sadzīves tehnikas iegādi. Šobrīd Z.Šulca ir atgriezusies darbā un vairs nepretendē uz dzīvokļa pabalstu, tomēr uzskata, ka toreiz viņai to atteica nepamatoti. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī balstoties uz sievietes stāstīto, dome secinājusi, ka atteikumam ir bijis pamats. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Trešā deputātu izskatītā iedzīvotāju sūdzība bija saistīta ar dzīvokļa jautājumu. Liepājniece Gelena Ignatova bija iesniegusi sūdzību saistībā ar saņemto atteikumu uzņemt viņu dzīvokļu rindā. Kā noskaidrots, iepriekš sieviete pārdevusi sev piederošu dzīvokli, lai iegūtu līdzekļus, kas nepieciešami, lai apmaksātu pusi no ceļa endoprotezēšanas operācijas. Sieviete ir pensionāre. Dome, izskatot lietas apstākļus un uzklausot G.Ignatovas stāstīto, uzskatīja, ka viņa, pārdodot dzīvokli, ir apzināti pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, un atstāja negrozītu lēmumu par viņas neuzņemšanu dzīvokļu rindā. Arī šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Gan šos, gan arī vairākus desmitus citu jautājumu deputāti skatīja klusumā un lielā vienprātībā. 26 izskatāmie jautājumi bija par zemes gabalu, uz kuriem atrodas SIA “Liepājas enerģija” piederošās ēkas, nodošanu privatizācijā. Ieņēmumus paredzēts ieskaitīt pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā. Kā skaidroja domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, norēķinu forma varētu būt puse sertifikātos un puse latos, taču sarunu gaitā šī kārtība var mainīties, un iespējams, ka pašvaldība visu summu saņems latos. Cik liela tā varētu būt, tas vēl neesot aprēķināts. Šāds solis – zemes zem uzņēmumam piederošām ēkām privatizācija –pašvaldībai ir jāsper saskaņā ar Latvijas likumdošanu, taču skaidrs ir arī tas, ka daudzas no šīm ēkām, zem kurām esošo zemi deputāti lēma nodot privatizācijā SIA “Liepājas enerģija”, jau sen vairs nepilda savas sākotnējās funkcijas, kas ir saistītas ar siltumenerģijas piegādi iedzīvotājiem, un, visticamāk, tās šos uzdevumus arī vairs neveiks, taču, tā kā deputāti nobalsoja par zemes privatizāciju, SIA “Liepājas enerģija” būs tikusi pie vērtīgiem zemes gabaliem, ko, visticamāk, varēs izmantot citiem mērķiem.

Astoņi no sēdes jautājumiem jau tradicionāli bija saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai citiem apsaimniekotajiem. Tas nozīmē, ka atkal daļa dzīvojamo māju iedzīvotāju vēlas saimniekot neatkarīgi no namu pārvaldēm. 

No sēdes miegainās atmosfēras kolēģus mazliet izkustināja deputāts Aigars Kesenfelds, kad bija jāizskata jautājums par nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Plus punkts”, kas nomā pašvaldībai piederošu kiosku Zivju ielā 10a. Sagatavotais lēmumprojekts paredzēja pagarināt šo līgumu ar iepriekšējiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka pašvaldība par vienu kvadrātmetru telpas saņems 2,96 latus, tāpat kā līdz šim. Kopā šis kiosks aizņem 4 kvadrātmetrus. Kā uzskata A.Kesenfelds, par tirdzniecības vietu tik labā vietā pašā pilsētas centrā pašvaldība varētu prasīt nomas maksu vismaz 100 latu mēnesī – to viņš zinot no pieredzes, strādājot nekustamo īpašumu jomā. Deputāte E.Kosaka gan ieteica arī ņemt vērā šī kioska veikto sabiedrisko labumu, ka tur pārdod gan autobusa, gan tramvaja braukšanas talonus. Taču E.Kesenfelds ierosināja lūgt nekustamo īpašumu speciālistu novērtējumu šai konkrētajai vietai un arī turpmāk bez pamatojuma neslēgt šādus līgumus ar iepriekšējiem noteikumiem, bet pārskatīt tos atbilstoši tagadējai tirgus situācijai. Deputāti nolēma pagaidām līgumu pagarināt uz mēnesi, lai šajā laikā saņemtu nekustamā īpašuma speciālista novērtējumu un Finanšu komiteja izvērtētu šo jautājumu atkārtoti.

Un sēdes noslēgumā deputāti ar oranžām rozēm teica paldies bijušajai Sociālā dienesta direktorei Aijai Barčai, kuru saistībā ar ievēlēšanu Saeimā vakar atbrīvoja no šī amata. Tādas pašas rozes saņēma arī viņas līdzšinējā vietniece Iveta Pūķe, kas turpmāk būs Sociālā dienesta direktore.

Un nobeigumā tikai jāpiebilst, ka jau tā miegaino sēdes atmosfēru vēl rimtāku un miegaināku padarīja gan domes priekšsēdētāja, gan arī vairāku deputātu joprojām izteikti čukstošais runas stils, kas daudzus no izskatāmiem jautājumiem klātesošajiem liedza sadzirdēt.

Kristīne Pastore,
“Kurzemes Vārds”

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz