Ceturtdiena, 22. februāris Rigonda, Adrians, Ārija, Adriāna, Adrija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Sola gan bedres aizlīdzināt, gan putekļus slāpēt

Sola gan bedres aizlīdzināt, gan putekļus slāpēt
Foto: liepajniekiem.lv
21.03.2018 07:06

liepajniekiem.lv

Sākoties pavasarīgākam laikam, portāls saņēmis vairākas liepājnieku sūdzības par ielām pilsētā. Viens lasītājs niknojas, ka kāda grants iela pārvērtusies purvā, cits nav mierā, ka sākas putēšana. Vēl kāds aktualizē jautājumu: kāpēc visas ielas netiek noasfaltētas un kad tas tiks izdarīts.

Viens no lasītājiem pauž neapmierinātību ar Ploču ielas stāvokli. Vīrietis stāsta, ka iela kļuvusi neizbraucama – pārpurvojusies, bedraina un vienās peļķes: ”Vai būtu iespēja noskaidrot, kāpēc tieši šī iela jau gadiem tiek ignorēta?”

Kamēr pirmais lasītājs satraucas par bedrēm un peļķēm, vairāki citi pauduši satraukumu par pastiprināto putēšanu. ”Laikam pieturoties sausam un sākoties ielu žūšanai, grants ielas jau vairākas dienas pastiprināti put. Kad sāksies grants ielu apstrāde ar pretputes materiālu un kāds materiāls šogad tiks izmantots?”

Bet vēl kāds lasītājs norāda, ka iedzīvotājiem nav pietiekamas informācijas par to, kādas ielas Liepājā šogad paredzēts rekonstruēt un cik vērienīgi darbi plānoti.

Grants ielām ķersies klāt martā

Lūgts komentēt situāciju Ploču ielā un atbildēt uz lasītāja jautājumiem, Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls skaidro: ”Diemžēl atkusnī, kad zeme joprojām ir sasalusi, nav iespējams uzsākt grants ielu posmu planēšanu. Ir jāgaida silts un saulains laiks. Darot tagad, kad zeme ir sasalusi, ielas segumu var sabojāt vēl vairāk!”

Šobrīd, sekojot līdzi laika prognozēm, Komunālā pārvalde grants ielu pavasara sezonas uzturēšanas darbus pilsētā plāno uzsākt nākošās nedēļas beigās! Arī Ploču ielā darbi tiek plānoti: ”Ploču ielā notiks grants seguma planēšana/līdzināšana. Ja būs nepieciešams, atsevišķas vietas tiks papildinātas ar grants kārtu. Jāgaida siltāks un sausāks laiks.”

Savukārt, jautāts par putēšanu un liepājnieku ilgām pēc grants ielu apstrādes ar pretputes materiālu, A.Štāls stāsta:

”Grants ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu parasti notiek vasaras sezonā. Tātad šis darbs sāksies ne agrāk kā maijā. Pēc tehnoloģijas ziemā un agrā pavasarī grants ielu apstrāde netiek plānota. Ceļa segums nedrīkst būt sasalis, tam jābūt sausam, gaisa temperatūrai jābūt plusos.”

Un piebilst: ”Grants ielās aktuālāka ir seguma planēšana, pa ziemu izsisto bedru un bedrīšu aizlīdzināšana. Šos darbus, ja laika apstākļi atļaus, plānots uzsākt marta beigās.”

Pārvērtības būšot gan iekškvartālu, gan tranzītielās

Taujāts par šogad plānoto Liepājas ielu rekonstrukciju un iecerētajiem remontdarbiem, Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists stāsta: ”Uzdevumu sarakstā šogad ir iekškvartālu piebraucamo ielu sakārtošana, grants ielu asfaltēšana, ietvju un gājēju pāreju izbūve, jaunu lietus kanalizācijas posmu izbūve un, protams, ikdienas uzturēšanas darbi: ielu bedrīšu plānveida remonts, grants seguma planēšana, dabīgā akmens bruģa ielu posmu atjaunošana, luksoforu uzraudzība utt.”

Februāra vidū Liepājas pilsētas domes deputāti apstiprināja grozījumus 2018.gada budžetā. Liela pilsētas līdzekļu daļa atvēlēta dažādiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, tai skaitā ielu pārbūvei vai remontam.

Budžeta grozījumos finansējums 2 500 000 eiro apmērā atvēlēts Grīzupes ielas pārbūvei; par 1 562 202 eiro plānots atjaunot degradētās teritorijas Vecajā ostmalā; 1 000 000 eiro nolemts tērēt uzņēmējdarbības vides attīstībai Kapsēdes ielā; līdzekļi piešķirti arī iekškvartālu ielu seguma atjaunošanai, grants ielu asfaltēšanai, lietus kanalizācijas projektēšanai, izbūvei vai remontam un teritoriju labiekārtošanai.

”Remontējamo iekškvartālu ielu posmu sarakstu Komunālā pārvalde sagatavoja, izvērtējot katra posma faktisko tehnisko stāvokli un noslogotību, tad priekšlikumus iesniedza deputātiem, kas vērtēja arī citus ieteikumus, solījumus un visu ierosinājumu atbilstību pilsētas attīstības prioritātēm,” tā A.Štāls.

Izskatot ierosinājumus, priekšroka dota tām iekškvartālu ielām, kurās ir daudzdzīvokļu mājas, kas sakārtojušas savus iekšpagalmus, vai arī, kur seguma atjaunošana ir iesākta, taču netika pabeigta pagājušā gadā.

Iekškvartāla ielu atjaunošanai ir piešķirti 590 000 eiro, tas ir, par 52 000 eirovairāk nekā šai programmai 2017. gadā.

Šogad plānots 13 ielu posmos atjaunot segumu 2,25 km kopgarumā.

”Līdz ar to iedzīvotājiem uzlabosies piekļūšana savu daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Nav paredzēta kompleksa iekškvartālu ielu rekonstrukcija, bet gan tikai seguma atjaunošana. Šobrīd šo ielu posmos jāpārvietojas pabedrainu un saplaisājušu asfaltu,” tā Komunālās pārvaldes pārstāvis.

Iekškvartālu ielu posmu atjaunošana 2018.gadā

Plānotais posms

Garums m

Aptuvenās izmaksas

eiro

Reiņa Meža iela no Dunikas līdz M. Ķempes ielai

290

44 000,00

Priekules ielas iekškvartāla posms

90

25 200,00

Ugāles iela no M.Ķempes līdz Dunikas ielai

330

92 400,00

Cieceres iela no M.Ķempes līdz Vaiņodes

260

72 800,00

Rojas ielas posms no M. Ķempes ielas puses

50

14 000,00

Pāvilostas ielas posms no Viršu ielas puses

200

56 000,00

Mežu ielas iekškvartāla posms

190

53 200,00

Spīdolas ielas posms no Viršu ielas puses

300

84 000,00

Cietokšņa ielas posms 

100

28 000,00

Piltenes, Sakņu un Šķēdes ielas posms

300

84 000,00

Ed.Tisē iela posmā no 46. līdz 52. namam

140

39 200,00

 KOPĀ:

2250

592 800,00

A.Štāls piebilst, ka pilsētai piederošo iekškvartālu ielu atjaunošana sistemātiski sākās 2016.gadā, kad tika atjaunots segums 3,3 km kopgarumā, pavisam 15 ielu posmos: ”Savukārt 2017.gadā  tika noasfaltēts segums 2,6 km kopgarumā pavisam 13  posmos.”

Šogad notiks arī grants segumu ielu asfaltēšana: ”Līdz šim par pašvaldības līdzekļiem notika grants ielu remonts vai uzturēšana, nemainot seguma veidu. Laikā no 2012.līdz 2015. gadam tika īstenota pat atsevišķa programma, kad tika uzlabots grants ielu tehniskais stāvoklis 33 kilometru garumā. Pēdējos divos gados Komunālā pārvalde centās šīs ielas uzturēt tā, lai iespējami ilgi saglabātu pozitīvos ieguvumus no programmas ietvaros paveiktā.”

Radikāli situāciju grants ielās iespējams uzlabot tad, ja tajās izbūvē cieto segumu – asfaltbetonu, bruģi, uzsver Komunālās pārvaldes pārstāvis: ”Un izbūvē lietus ūdens kanalizācijas tīklus. Šogad deputāti, lemjot par budžeta grozījumiem, izvēlējušies atbalstīt tieši šādu stratēģiju – grants ielu asfaltēšanai piešķirti  kopumā 200 000 eiro.”

Cietais segums tiks izbūvēts piecos grants ielu posmos. Vienā no ielām, Dārza ielā, tiks izbūvēta arī lietus ūdens savākšanas sistēma un ietve, tātad veikta posma kompleksa pārbūve, kas ir vislabākais risinājums ielas turpmākajai izmantošanai.  Vēl, papildus brauktuves asfaltēšanai, ietves tiks izbūvētas Arnolda ielā.

Grants ielu asfaltēšana 2018.gadā

Plānotais posms

Garums

m

Ietves izbūves izmaksas

(eiro)

Lietus kanalizācijas

izmaksas (eiro)

Aptuvenās izmaksas kopā eiro

Elizabetes iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Kviešu ielai

90,00

0,00

0,00

29 700

Dārza iela no Zirņu līdz Ālandes ielai

125,00

15 000,00

5 000,00

61 250

Pupu iela no Apšu ielas līdz Ganību ielai

115,00

0,00

0,00

37 950

Arnolda iela no Uliha līdz Dzintaru ielai

90,00

10 800,00

0,00

40 500

Arnolda iela no Alejas ielas līdz Uliha ielai

90,00

10 800,00

0,00

40 500

KOPĀ

510

36 600

5 000

209 900

”Sagatavotais šogad asfaltējamo grants ielu sākotnējais saraksts bija divas reizes garāks,” atzīst A.Štāls: ”Taču finanšu ierobežojumu dēļ visas vēlmes nebija iespējams iekļaut veicamo darbu plānā. Prioritāte tika dota tām ielām, kuru tuvumā ir  izglītības iestādes, ielām, kurās  asfalta uzklāšanu iespējams veikt, plaši nepārbūvējot apakšzemes komunikācijas. Vēl viens kritērijs bija  – vai posmam ir savienojums ar maģistrālajām ielām un pilsētas centru.”

Jāpiebilst, ka šogad tiks turpināta arī lietus ūdens noteču sakārtošana. ”2017.gadā Graudu ielā no Jūras ielas līdz Vītola ielai tika izbūvēts jauns lietus ūdens noteces tīklu posms. Šis bija ļoti nepieciešams darbs, lai turpmāk novērstu Pasta, Graudu un Vītolu ielas krustojuma applūšanu, ko šeit piedzīvojām lietavu laikā. Darbi Graudu ielā bija plašāku būvdarbu pirmā kārta,” klāsta Komunālās pārvaldes pārstāvis.

Un turpina: ”Šogad lietus kanalizācijas tīklu sakārtošana Vecliepājā turpināsies – būvdarbi notiks Graudu, K.Valdemāra un Republikas  ielā. Lietus ūdens novadīšanai vairs neizmantosim vecos un neefektīvossadzīves kanalizācijas tīklus.Jaunie tīkli pēc visu būvdarbu kārtu izpildes tiks pieslēgti pie pagājušā gadā izbūvētā lietus ūdens kolektora Graudu ielā, tālāk – Jūras ielā.”

Pagājušā gada nogalē plašas teritorijas applūda Jūrmalas parkā, ieskaitot Daugavas stadionu, kur bija nepieciešams veikt ūdens atsūknēšanu ar pārvietojamo sūkņu palīdzību. Lai mazinātu parka applūšanas draudus turpmāk, šogad ir plānota lietus ūdens noteces tīklu projektēšana un, iespējams, arī daļēja izbūve Jūrmalas parkā. Kolektora posms virzīsies no Peldu un Liepu ielas krustojuma līdz Daugavas stadionam.

Visiem lietus ūdens noteces izbūves un projektēšanas darbiem šogad plānoti 260 188 eiro.

___________________________ 

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu “Piedalies satura veidošanā!”. Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.

Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz