Trešdiena, 8. jūlijs Adele, Antra, Ada
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Arodbiedrība pieprasa atcelt sodu Liepājas ugunsdzēsējam

Arodbiedrība pieprasa atcelt sodu Liepājas ugunsdzēsējam
Foto: www.lidarodbiedriba.lv
13.01.2014 09:37

Armands Augustāns, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

Atslēgvārdi

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) nosūtīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšniekam Oskaram Āboliņam iesniegumu, kurā lūdz atcelt VUGD Kurzemes reģiona brigādes (KRB) komandiera Andreja Beļakova 2013.gada 11.decembra rīkojumu Nr.22-12-1.1/188 ”Par disciplinārsoda piemērošanu Jānim Seņkānam”.

LIDA uzskata, ka piemērotais sods J.Seņkānam nav pamatots, neatbilst visiem lietas faktiskiem apstākļiem.

Netika ņemts vērā, ka 2013.gada 25.novembrī Kurzemes televīzija uz pasākumu Zolitūdes traģēdijas bojāgājušo VUGD darbinieku klusuma piemiņas brīdi ieradās pēc KRB vadības aicinājuma. KRB, kā Iestāde, neveica darbinieku informēšanas pasākumus, instruktāžu, kā pareizi darbiniekiem uzvesties pasākuma brīdī, kad notiek televīzijas filmēšana. Darbinieki netika instruēti, vai drīkst atbildēt uz žurnālistu jautājumiem, uz kādiem jautājumiem aizliegts sniegt atbildes. Netika izskaidrots, vai darbinieki drīkst presei paust savu personīgo viedokli.

Dienesta izmeklēšanā nav gūts apstiprinājums, ka J.Seņkāns būtu paudis VUGD viedokli. Blakus J.Seņkānam atradās Iestādes vadība, kura neatturēja J.Seņkānu no kontaktēšanas ar Kurzemes TV.

LIDA uzskata, ka iedzīvotājiem jābūt informētiem par VUGD KRB iespējām rīkoties atbilstošā situācijā un maldināšana, patiesības slēpšana no sabiedrības ir nepieļaujama un pat kaitnieciska, jo tiek grauta VUGD reputācija, kas var novest pie nepareizas situācijas novērtēšanas un nesavlaicīgas palīdzības saņemšanas, ja rastos līdzīga Zolitūdes traģēdijai situācija (to pierādīja 1986.gada 26.aprīlī Černobiļas atomelektrostacijas katastrofa).

Kā norādīts LIDA iesniegumā, līdz šai dienai nav veikti pasākumi, lai izvērtētu Zolitūdē veiktos glābšanas darbus un izanalizētu tos ar KRB darbiniekiem, ņemot vērā arī J.Seņkāna pausto personīgo viedokli Kurzemes TV. Tādējādi ne tikai iedzīvotāji nav informēti par KRB iespējām veikt attiecīgus glābšanas darbus, bet arī KRB darbinieki nav atbilstoši apmācīti, instruēti, trenēti un pietiekami informēti par atbilstošu rīcību, kontaktējoties ar presi.

LIDA norāda, ka Kurzemes Televīzijai personīgos viedokļus pauda vairāki KRB darbinieki. Kurus no tiem izvēlējās parādīt televīzijā, paliek Kurzemes TV ziņā. Taču KRB komandiera pienākums, kurš uzaicināja Kurzemes TV uz pasākumu, bija jānosaka, ko filmēt, ko rādīt TV skatītājiem. Tas netika izdarīts. Lemt, ko rādīt Kurzemes TV, sakarā ar uzfilmēto sižetu un izklāstītajiem KRB Liepājas 1. un 2.daļas darbinieku viedokļiem, tika atstāts pašas Kurzemes TV ieskatā. Tātad KRB vadība bija vienaldzīga, kas tiek filmēts, intervēts un kas tiek rādīts iedzīvotājiem. Uzlikt atbildību par mazsvarīgu personīgo pausto Kurzemes TV viedokli uz J.Seņkānu, nozīmē pakļaut šo darbinieku nepamatotai acīmredzamai vajāšanai.

Dienesta izmeklēšana veikta sasteigti, pavirši, nekvalitatīvi, bez visu lietas faktisko apstākļu noskaidrošanas. Nav ņemts vērā, ka visi KRB Liepāja 1. un 2. daļas darbinieki Kurzemes TV stāstīja, ka pēc notikušas traģēdijas emocionāli jūtas diezgan nospiesti1. Jau vien pie šādiem apstākļiem nebija pamata ierosināt disciplināro lietu pret J.Seņkānu.

Dienesta izmeklēšanā nav izvērtēts, vai KRB darbinieki ir atbilstoši apmācīti, kā pareizi sniegt atbildes uz žurnālistu jautājumiem TV kameras priekšā. Nav noskaidrots, vai šādas apmācības veiktas ar J.Seņkānu. LIDA zināms, ka sniegt atbildi TV kameras priekšā J.Seņkānam nācās pirmo reizi. Pēc klusuma brīža atbildēt uz jautājumu TV kameras priekšā bija J.Seņkānam papildus satraukums. Emocionālais stāvoklis bija nospiests, drūms, jo notiek trīs kolēģu bēres, kuri gāja bojā glābšanas darbos.

LIDA uzskata, ka Jānis Seņkāns, kā amatpersona, ar savu uzvedību un rīcību veicina sabiedrības uzticēšanos VUGD un KRB, piedaloties ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbos un daudzos citos pasākumos. No iedzīvotājiem sūdzības par J.Seņkāna uzvedību un rīcību nav saņemtas, arī pēc Kurzemes TV raidījuma. Tāpēc apvainot J.Seņkānu neētiskā rīcībā nav pamata. Nav arī pamata apvainot J.Seņkānu, ka viņš ir pārkāpis noteikumos noteikto: ”amatpersona darba laiku izmanto amata pienākumu pildīšanai”. Rīkojumā un dienesta izmeklēšanas materiālos nav apstiprināts un pierādīts, ka J.Seņkāns, kā amatpersona, būtu izmantojis darba laiku pretēji amata pienākumu pildīšanai.

Tāpat neatbilst faktiskiem lietas apstākļiem pārmetumi par J.Seņkāna ētikas kodeksa neievērošanu: ”Tiklīdz amatpersona saņem uzaicinājumu uz tikšanos ar sabiedrības vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem kā Iestādes pārstāvis, par to informē vadītāju un Iestādes Sabiedrisko attiecību nodaļu”. J.Seņkāns nebija saņēmis uzaicinājumu uz tikšanos ar sabiedrības vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem kā Iestādes pārstāvis, tāpēc nebija nepieciešamības informē vadītāju un Iestādes Sabiedrisko attiecību nodaļu par šādu tikšanos. Vēl jo vairāk, Kurzemes TV bija saņēmusi uzaicinājumu no KRB vadības ierasties Liepājas 1.daļā un Liepājas 2.daļā uz piemiņas klusuma brīža pasākumu. KRB komandieris bija informēts par pasākuma filmēšanu un par to, ka notiks saruna starp Kurzemes TV žurnālistiem un KRB Liepājas daļas amatpersonām. Filmēšana notika KRB komandiera klātbūtnē un ar tā piekrišanu. Tādējādi faktiskie lietas apstākļi neatbilst rīkojumā izklāstītajiem lietas apstākļiem.

Rīkojumā Nr.22-12-1.1/188 norādīts: ”2013.gada 18.oktobrī pret J.Seņkānu tika ierosināta disciplinārlieta (ar Iestādes KRB 2013.gada 03.oktobra rīkojumu Nr.22-12-1.1/182 “Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jāni Seņkānu”, J.Seņkāns iepazinies 2013.gada 03.decembrī)”. Disciplinārlieta pret J.Seņkānu tika ierosināta ar atpakaļejošu datumu. Tādējādi ir pārkāpts labas pārvaldības princips, ko nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta prasības.

LIDA norāda, ka konstatējot disciplīnas pārkāpumu vienlaikus nepieciešams noskaidrot un izanalizēt pārkāpuma cēloņus, ieteikt pasākumus pārkāpumu turpmākai novēršanai. Diemžēl šajā gadījumā tas netika izdarīts. Viennozīmīgi var apgalvot, ka šāda veida ”pārkāpumi” turpināsies, jo nav noskaidrots pārkāpuma cēloņi, ja tāds ir bijis, nav izstrādāts pasākuma plāns to novēršanai. Ar sodīšanas metodēm izskaust it kā J.Seņkāna nodarīto pārkāpumu nav iespējams. To pierāda VUGD Latgales reģiona brigādes, Daugavpils 4.daļas vecākā inspektora Dmitrija Karpova sodīšana (rājiens) par personīga viedokļa paušanu2 Daugavpils TV 2013.gad 3.decembrī. Taču arī šajā gadījumā, ja tas bija disciplinārais pārkāpums, nav noskaidroti tā cēloņi un nav izstrādāti pasākumi pārkāpuma novēršanai. Pie šādiem apstākļiem nav normāli, ka VUGD vadība pasīvi novēro darbinieku rīcību, kurus uzskata pār pārkāpumiem, lai pēc tam tos sodītu. Taču ar VUGD pasīvu rīcību tiek grauta VUGD reputācija. To apliecina sabiedrības negatīva attieksme pret VUGD par J.Seņkāna3,4 un D.Karpova nepamatotu sodīšanu5.

LIDA uzskata, ka VUGD KRB nav noskaidrojusi visus faktiskos lietas apstākļus un izanalizējusi pārkāpuma cēloņus; nav ieteikti pasākumi līdzīga rakstura pārkāpuma novēršanai; netika izprasīts LIDA viedoklis par J.Seņkāna sodīšanu; pieļauta J.Seņkāna nepamatota soda piemērošana, neanalizējot un neizmeklējot visus lietas apstākļus; J.Seņkāns sodīts par personīga viedokļa paušanu KRB vadības klātbūtnē.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz