Trešdiena, 12. augusts Klāra, Vizma
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Papildināts – Grib būvēt daudzdzīvokļu namu

Papildināts – Grib būvēt daudzdzīvokļu namu
12.05.2008 19:50

0

Dzīvojama ēka Liepājā, M. Ķempes iela 34 būvniecības pieteikums izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja – AS ,,Mēs Liepājai” uzdevumu, Liepājas pilsētas būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā pieteikums meta publiskai apspriešanai. Gruntsgabals Liepājā, M. Ķempes ielā 34 atrodas Vecliepājas dienvidu daļā, mikrorajonā Ezerkrasts.

Apkārtējā esošā  apbūve pēc sava rakstura, būvapjomu lieluma un stāvu skaita līdzīga – pašreiz tur ir 5 stāvu dzīvojamās ēkas, ka arī 12  stāvu ēka būvniecības stadijā un nākotnē paredzētā vel viena šāda tipa ēka, līdz ar to apbūves kompozīcija veidosies dažāda  – no 5  stāvu apjomiem līdz 12 stāviem. Saskaņā ar Liepājas teritorijas plānojumu gruntsgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorija ar atļauto maksimālo stāvu skaitu 9 stāvi.

PROJEKTA KONCEPCIJA

Būvniecības iecere paredz daudzdzīvokļu, septiņu stāvu dzīvojamās ēkas būvniecību ar segtu auto novietni pirmā stāva līmenī esoša dzīvojamā kvartāla kopējā apbūves rakstā. Gruntsgabala nelielo izmēru dēļ, maksimāli izmantots tā resurss zemes līmenī, kā arī visi ēkas jumti izmantojami un labiekārtoti. Ēkas priekšpusē tiek paredzēts bērnu rotaļu laukums un 4 autostāvvietas viesiem.

Būvniecības ieceres iespējamā ietekme uz apkārtējo pilsētas vidi

Tehniskais projekts paredz zemes gabala apbūvi ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku. Šādu apbūvi nevar klasificēt kā tādu, kas atstāj būtisku ietekmi uz pilsētvides kvalitāti šajā pilsētas daļā, kur primārais zemes izmantošanas veids ir tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Sagaidāmā ietekme prognozējama vairākās sfērās:

– Dabas vide – esošās nosacīti koptās, bet nelabiekārtotās zālāju platības apbūves rezultātā samazināsies, taču to kompensēs no jauna izveidota harmoniska un labiekārtota teritorija ar pilsētas telpai atbilstošiem cietajiem segumiem, nelieliem koku stādījumiem, labiekārtotām jumtu terasēm un teritorijas apgaismojumu naktī,

– Urbānā ainava – lai arī projektētais objekts atrodas esoša dzīvojamā kvartāla vidū (šobrīd brīva teritorija), tā tomēr uzskatāma par pilsētas telpas sastāvdaļu, kura jau pēc definīcjas ir paredzēta apbūvei un tādējādi esošā aizbūvēšana uzskatāma par vides kvalitātes uzlabojumu, kas novērsīs nesnkcionētu teritorijas izmantošanu apšaubāmai un stihiskai funkcijai, kā arī radīs mājīgāku iekškvartāla telpu, aizturēs vēju, veidos kvalitatīvu un sakoptu pieguļošo teritoriju,

– Transporta un gājēju kustība – pieguļošās ielas ar gājēju celiņiem ir ar pietiekošu kapacitāti, ja runa ir par nokļūšanu līdz objektam, nevis transporta novietošanu, tādējādi plānotais kustības intensitātes pieaugums nevar radīt negatīvu ietekmi nedz uz gājēju, nedz autotransporta kustību, jo auto novietnes paredzētas gruntsgabala teritorijā pietiekošā skaitā,

– Ietekme uz kaimiņu gruntsgabalu apbūvi un apsaimniekošanu – projektētā apbūve izvietota atbilstoši būvnormatīvos un Liepājas pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas noteikumos definētajiem attālumiem līdz kaimiņu gruntsgabalu robežām, ēkām un ielu būvlaidēm, veikta izsauļojuma analīze, sekojoši nav sagaidāma negatīva vai traucējoša ietekme uz kādu no pieguļošo teritoriju apbūvi vai apsaimniekošanu, nekādi cita veida apgrūtinājumi arī nav plānojami,

– Pilsētas inženierapgādes infrastruktūra – pieslēgumi pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes tīkliem nodrošinās atbilstošu būvnormatīvu un vides prasību ievērošnu projektētā objekta inženierapgādei, tādējādi neizraisot nebkādu ietekmi uz dabas vidi.

Secinājums – projektētā apbūve atstāj labvēlīgu ietekmi uz pilsētas urbānās ainavas attīstību un nerada konfliktsituācijas vides aizsardzības un pilsētas infrastruktūras sfērā.

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Ēka atrodas gruntsgabala centrā ar vienīgo iespējamā iebrauktuvi no M. Ķempes ielas sānu atzara – iekškvartāla brauktuves. Transporta plūsma plānota pa vienvirziena brauktuvi apkārt ēkai un cauri tai, tādējādi nodrošinot piekļūšanu auto novietnēm. Šī brauktuve paredzēta arī apkalpojošam transportam. Gājēju plūsma plānota ar pieslēgumu esošajai ietvei, ieeja ēkā pavērsta pret M. Ķempes ielas sānu atzaru – iekškvartāla brauktuvi. Ieejas priekšā paredzēts labiekārtots bērnu rotaļu laukums un auto novietne viesiem.

FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS

Funkcionāli ēka risināta kā tradicionāla daudzdzīvokļu ēka – viena kāpņu telpa, kas savieno zemes līmenī izvietotās autostāvvietas un augstāk izvietotos septiņus dzīvojamos stāvus. Auto novietnes ļauj pacelt no zemes pirmo stāvu par aptuveni 3 metriem, tādējādi ēkas pirmā dzīvojamā stāva iedzīvotājiem nodrošinot komfortablus apstākļus (tradicionāli pirmie stāvi nav iecienīti). Dzīvokļi dažāda lieluma – sākot no 2 istabu dzīvokļiem un beidzot ar 4 istabu dzīvokli. Piekļūšana dzīvokļiem plānota no kāpņu telpas ar liftu, no M. Ķempes ielas ieejas vai auto novietnes. Ēkas pēdējos stāvos plānoti lielāki dzīvokļi ar labiekārtotām terasēm. Gružu konteineri izvietoti slēgtā telpā ēkas zemes līmenī.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMS

Ēkas arhitektūras risinājuma iecere (piedāvāto skici nevar uzskatīt par izsvērtu un noslīpētu galīgo skiču risinājumu) balstīta uz apkārtējās vides kontekstu un analīzi. Ēkas forma ir veidota kā taisnstūra būvapjoms plānā un fasādēs ar ievirzītiem un izvirzītiem apjomiem (balkoni, terases). Ēkas būvapjoma kompozīcija bāzēta uz pirmā (zemes) stāva plakanās daļas attiecību pret dzīvojamās daļas vertikāli, kas bagātināta ar kāpienveida būvmasu kārtojumu ar vienu vertikālu asi – kāpņu telpu. Ēkas materiāls (dzelzsbetons) ir pieņemts kā racionālākais gan no plānoto izmaksu viedokļa, gan arī kontekstā ar apkārtējo esošo ēku materiālu, tā lai tās kopā ar jauno projektējamo ēku veidotu vienotu ansambli. Par ēkas stāvu augstumu pieņemti deviņi stāvi (ieskaitot zemes līmenī esošo autostāvvietu un pēdējā stāva kāpņu telpas izvirzījumu kas vienlaicīgi kalpo kā izeja uz jumtu).

ĒKAS IZSAUĻOŠANA

Tā kā ēka ir pacelta 3 metrus virs zemes līmeņa, ēkas izsauļojums tiek ievērots visos dzīvokļos. Tam netraucē blakus esošās ēkas, jo jaunprojektējamā ēka ir pietiekamā attālumā, lai varētu izsauļot dzīvokļus gan tajā, gan blakus esošās piecu stāvu ēkās jaunais 8 stāvus augstais apjoms nemet ēnu, izņemot vēlu vakaros un dienas vidū, kad daļai no blakus esošās piecstāvu ēkas zemāko stāvu dzīvokļiem tā atņem 1-3 stundas no dienas vidus. Skatīt izsauļojuma aprēķina shēmu.

Gundars Vīksna,
Būvprojekta vadītājs

Ēkas vizualizācija

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz