Pirmdiena, 10. augusts Inuta, Brencis, Audris
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Uzsākta 2012. gada budžeta plānošana

Uzsākta 2012. gada budžeta plānošana
22.11.2011 17:38

17. novembrī Domes priekšsēdētāja Ulda Seska vadībā notika pirmā budžeta komisijas sēde, kurā tika apstiprināts 2012. gada pašvaldības budžeta veidošanas grafiks, pašvaldības iestāžu uzturēšanas bāzes izdevumi un metodiskie norādījumi budžeta projekta izstrādāšanai, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Komisija apstiprināja metodiskos norādījumus 2012. gada budžeta plānošanai, kas paredz vienotu budžeta izstrādāšanas kārtību budžeta iestādēm, pilnīgi vai daļēji finansētām kapitālsabiedrībām un organizācijām.

Plānojot pašvaldības budžeta projektu, institūcijām jānosaka savas darbības prioritātes, jāveic izlietoto budžeta līdzekļu efektivitātes analīzi iepriekšējos gados, jāizvērtē veicamo funkciju efektivitāte.

Nozarēm savs skatījums par budžeta sadalījumu uzturēšanas izdevumiem bija jāiesniedz līdz 22. novembrim. Savukārt iestādēm līdz 1. decembrim jāiesniedz Finanšu pārvaldē programmā “Micro Strategy” izstrādātos budžeta pieprasījuma projektus.

Attīstības pārvaldei jāiesniedz priekšlikumi par prioritārajiem pilsētas attīstības projektiem turpmākajiem trim gadiem un tam nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1. decembrim, bet KIP vadības grupas akceptēto kapitālinvestīciju programmu – līdz 6. decembrim.

Nākamā gada budžetu plānots apstiprināt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc likuma ”Par valsts budžetu 2012. gadam” apstiprināšanas Saeimā.

Kā informē Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, šobrīd ir zināms, ka budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumi saglabāsies šī gada līmenī, papildus pašvaldība nodrošinās bērnudārzu pedagogiem samaksu par divām sagatavošanas stundām, kā tas tika nolemts sākot ar šā gada 1. septembri. Profesionālās sporta izglītības iestādēs nodrošinās 21,71 treneru slodzi no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tas nozīmē, ka tiks saglabāts šobrīd esošais treneru slodžu apjoms. Savukārt Liepājas muzejs no 2012. gada 1. aprīļa atkal strādās pilnu darba dienu. Par kopējo ieņēmumu prognozi varēs spriest tikai decembrī, kad no valsts būs saņemta prognoze par nākamā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Attīstības pārvaldes ekonomiste Inga Žuravska iepazīstināja budžeta komisiju ar pilsētas ekonomisko situāciju, kas varētu ietekmēt arī nākamā budžeta veidošanu.

2011.gada tendences liecina, ka Liepājā turpina samazināties iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā, kas varētu atstāt iespaidu uz pilsētā strādājošo skaitu un uz pilsētas nodokļu ieņēmumiem.

Šā gada 1. un 2. ceturkšņa statistikas dati liecina, ka vidējai bruto darba samaksai ir tendence palielināties.

Ekonomiskās aktivitātes pieaugums apstādinājis iepriekšējos gados vēroto iedzīvotāju ienākumu krituma tendenci.

Savukārt cenu pieaugums pirmās nepieciešamības precēm un komunālajiem maksājumiem varētu palielināt iedzīvotāju izdevumus, kas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem mazinās iespēju norēķināties par komunālajiem maksājumiem;

Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies straujāk nekā palielinājies strādājošo liepājnieku skaits. Ne visi bezdarbnieki, kas atteikušies no bezdarbnieka statusa vai zaudējuši bezdarbnieka statusu, stājušies oficiālās darba attiecībās

2011.gada 1.pusgadā bezdarba līmenis samazinājies straujāk nekā 2010.gada 1.pusgadā.

Palielinās ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā.

2011.gada 9 mēnešos reģistrēto uzņēmumu skaits par 19.4% pārsniedz 2010.gada šajā pašā laika periodā reģistrēto uzņēmumu skaitu. 

2011.gada uzņēmumu reģistrācijas dati liecina, ka šogad reģistrēto uzņēmumu skaits būs lielāks nekā 2010.gadā.

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un realizācijas apjomi 2011.gada 1.pusgadā pārsniedz 2010.gada 1.pusgada rādītājus

Situācijas vērtējums eirozonā liecina, ka tuvākajā laikā nenoteiktība būs ļoti augsta, kas ietekmēs gan patēriņa, gan investīciju aktivitāti. Līdz ar to gada nogalē un arī nākamajā gadā apstrādes rūpniecības izaugsmes tempi varētu kļūt mērenāki, uzskata Inga Žuravska.

Arī nākamajā gadā tiek plānota vairāku vērienīgu ES projektu apguve, kas varētu palīdzēt saglabāt augošu tendenci pilsētas ekonomikā, radot arī papildus darba vietas. Tajā pašā laikā Liepājā, tāpat kā citās Latvijas pilsētās, pēdējos gados pieaudzis pensionāru un trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars, kas ir papildus slodze sociālajam budžetam.

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz