Otrdiena, 22. septembris Maigurs, Mārica, Māris
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Kam pacelt dievnamu?

Kam pacelt dievnamu?
22.08.2007 11:40

0

Atslēgvārdi

To, ka Latvijas evaņģēliski luteriskā Liepājas Svētās Trīsvienības baznīca, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurā atrodas pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles, glābjama, runā jau gadiem. Bet draudzei pacelt dievnamu līdz šim nav bijis pa spēkam. Laiku pa laikam gan ievīdējies pa cerības stariņam. Te savu atbalstu it kā solījuši somi, kam tieši šajā baznīcā sākās ceļš uz valstisko neatkarību. Te atkal vācieši it kā atcerējušies, ka tā celta vācu draudzei un līdz pat repatriācijai pirms Otrā pasaules kara tai arī oficiāli piederējusi. Nu doma, ka dievnamam beidzot jātop sagodātam, Liepājas un Latvijas prestiža dēļ, atkal izcelta gaismā. Un ne tikai.

Lai to īstenotu, kopš pagājušā gada 8.novembra strādā Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds. Zīmīgi, ka tā dibināšanas svinīgais pasākums notika 2006.gada 5.decembrī. Pirms 248 gadiem, 1758.gada 5.decembrī Svētās Trīsvienības baznīca tika iesvētīta.

Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu vada ANTA ZĀLĪTE. Viņai vaicājām, kas šā fonda darbības pirmajā pusgadā izdarīts.

 
– Samērā daudz. Janvārī sagatavota un iesniegta informācija Pasaules pieminekļu fondam, lai Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcai piešķirtu nomināciju “Simts apdraudētākie pasaules pieminekļi.” Nu ir publicēts šo pieminekļu saraksts. Diemžēl Svētās Trīsvienības baznīcas nav šo pieminekļu vidū. Bet mēs nepadosimies. Gatavosim jaunu pieteikumu, lai šajā sarakstā iekļūtu nākamajā reizē, pēc diviem gadiem.

– Labi ir cerēt, ka mūs atbalstīs pasaule. Bet kā ir ar pašu – Liepājas un Latvijas – cilvēku atsaucību? Vai mēs paši saprotam, cik unikāla vērtība ir šis dievnams?
– Fonds vairākas reizes centies pievērst sabiedrības uzmanību baznīcas un tajā esošo ērģeļu problēmām, rīkojot dažādas akcijas, informatīvas kampaņas. Kopš marta sadarbībā ar portālu ziedot.lv ikvienam ir iespēja ziedot naudiņu ērģeļu plēšu remontam. Cilvēku aktivitāte gan varētu būt lielāka. Lai salabotu plēšas, vajadzīgs 4200 latu. Saziedoti pagaidām ap 800 latu. Aprīlī atvērām maksas tālruni 9006181, pa kuru piezvanot iespējams ziedot dievnamam vienu latu. Diemžēl par šā tālruņa izmantošanu jāmaksā samērā liela abonēšanas maksa – 30 latu mēnesī. Tāpēc to aktivizē tikai reizēs, kad notiek lielāki pasākumi vai informatīvas kampaņas. Tāpēc var gadīties, ka vasaras mēnešos – jūnijā un jūlijā, kad ir atvaļinājumu laiks un cilvēku aktivitāte zema, kāds, kurš gribējis zvanīt, nav varējis savu latu ziedot. Arī pārējos mēnešos cilvēku atsaucība nav bijusi liela. Zvanījuši apmēram 60 cilvēku mēnesī.

– Vai ir kādi jauni atklājumi par dievnama stāvokli?
– Maijā te viesojās vācu firmas “Roemer Bio Tec” pārstāvji, kuri apsekoja baznīcas koka interjera daļas. Viņus uzaicinājām tikai ar vienu mērķi: līdz galam izprast, kas īsti notiek ar ērģelēm. Ērģeļmeistars Jānis Kalniņš jau vairākkārt man bija norādījis, ka ērģelēs arvien vairāk pastiprinās ķirmju aktivitāte. Tie mīt visās instrumenta detaļās – stabulēs, vējlādēs, konstrukcijās, plēšās un gaisa kanālos. Šie negantie kukaiņi mīt ne tikai ērģelēs, bet arī visā baznīcā – altārī, kokgrebumos, grīdās, solos. Speciālisti norādīja, ka ķirmji patiešām ir problēma, ka tās nav tikai dievnamu cienošu un mīlošu cilvēku emocijas. Tā ir ļoti nopietna un liela problēma. Ja šajā gadā neveiks nekādus pasākumus, lai ķirmju invāziju piebremzētu, unikālās ērģeles kā muzicējamu instrumentu varētu arī zaudēt. Nule kā esam saņēmuši aptuvenos aprēķinus, cik varētu maksāt ķirmju apkarošana. Visa baznīca būtu jāapstrādā ar speciālām gāzēm, un tās var maksāt ap 40000 eiro.

– Kā to var izdarīt?
– Visu baznīcu ļoti rūpīgi jāiesaiņo speciālās plastikāta plēvēs, lai gāze nenoplūstu. Tai ēkā jāatrodas 72 stundas. Pirms tam telpā ienes koksnes paraugus ar dzīviem ķirmjiem. Ja pēc 72 stundām ķirmji vēl dzīvi, gāzēšanu turpina. Tas ir ļoti liels, pamatīgs darbs, arī sagatavošanās tam ir ļoti darbietilpīga. Vācu speciālisti arī pētīja variantus, kādu gāzi izmantot. Jo šis darbs jāveic ļoti nozīmīgā kultūrvēsturiskā objektā, kur svarīga un saudzējama katra detaļa. Turklāt gāze nedrīkst kaitēt arī apkārtējai videi, cilvēkiem ielās.

– Ko te šopavasar darīja Koksnes ķīmijas institūta speciālisti?
– Viņi pārbaudīja koka interjera detaļas. Somu studenti, kuri šeit strādā, jau pagājušajā gadā bija ievērojuši, ka baznīcas pagrabā ir iemetusies sēne. Koksnes ķīmijas institūta speciālisti sacīja, ka tik milzīga apjoma sēni redz pirmo reizi. Viņi paņēma paraugus un pārbaudīja laboratorijā. Konstatēja, ka, ņemot vērā sēnes pazīmes, baznīcas koka grīdu un pagraba mūri ir inficējusi īstā mājassēne – Serpula lacrymans – jeb tā saucamais brants. Koksnes trupes izraisītājas bazīdijsēnes sugu vēl nav bijis iespējams noteikt, jo tai ir tikai micēlijs, bet nav augļķermeņa. Tā bojājusi grīdas virskārtu. Baznīcā atrodama arī viļņainā antrodija, tā ir sēne, kas izraisa brūno trupi. Īstās mājas sēnes apkarošana arī ir sarežģīts un dārgs pasākums. Bet tas ir jādara.

– Kādi ir speciālistu ieteikumi, lai saglābtu ēkas sienas?
– Koka pāļu augšgalu trupes un koka konstrukcijas režģoga trupes dēļ nevienmērīgi nosēžas galvenās nesošās ēkas konstrukcijas. Turpinoties deformācijām, ķieģeļu mūra velvju pārsegums neizbēgami nonāks pirmsavārijas un avārijas stāvoklī. Tas var radīt draudus cilvēku drošībai, kā arī novest pie būves bojāejas un tās kultūrvēsturiskās vērtības zuduma. Tāpēc jāveic pamatojuma pastiprināšana. Jūlijā jau izsludinājām metu projektu konkursu šim darbam. Tas ir ļoti svarīgs solis. Uzzināsim, kurš ir labākais variants. Ēka ir ļoti liela, darbs apjomīgs. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 30.novembrim. Tad zināsim arī, cik tas varētu maksāt.

Ir arī noslēgts līgums ar firmu “AIG”, kura augustā uzsāks priekšdarbus, lai izstrādātu baznīcas restaurācijas koncepciju. Firma to sāks ar mākslinieciski arhitektonisko izpēti, iepazīsies ar visu, kas jau te ir darīts. Ceram, ka līdz gada beigām ar šo uzdevumu tiksim galā. Trešdaļu no darbam nepieciešamās naudas – 1800 latu – esam dabūjuši no Kultūrkapitāla fonda. Bet vajag 6000.

– Vai šos milzu darbus fonds spēs finansēt? Vai bez sabiedrībai piedāvātajām iespējām ziedot dievnamam, ir arī kādi citi, stabilāki finansējuma avoti?
– Tā kā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorija ir viens no fonda dibinātājiem, pirmo ziedojumu – 12000 latu – deva Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. To fonds izmantoja šajā pirmajā pusgadā. No Liepājas pašvaldības finansiālu atbalstu pagaidām neesam saņēmuši. Ir gan bijušas pārrunas par tādu iespēju ar Pilsētas domes priekšsēdētāja pirmo vietnieci Silvu Goldi.

Man ir prieks, ka liepājnieks Igo Fomins brīvprātīgi iesaistījies dievnama atjaunošanas projektā. Viņš cenšas fondam palīdzēt informatīvi. Un palīdz organizēt labdarības koncertus, aicina tajos piedalīties māksliniekus. Palīdz popularizēt fondu un baznīcu, aktualizēt šā unikālā kultūrvēsturiskā objekta problēmu. Viņš arī piedalījās Latvijas radio programmā “Kā labāk dzīvot”, kur par to runāja. Pēc tam klausītāji zvanīja un sacīja, ka viņiem prieks, ka kaut kas tāds notiek.

Ir notikušas sarunas ar Eiropas valstu pārstāvjiem par iespējamo līdzdalību baznīcas restaurācijā, jo tā ir ļoti cieši saistīta ar Vāciju. To savulaik cēluši vācieši.

Līdzekļu vajadzēs ļoti daudz. Ir vairāki cilvēki, kuri būtu gatavi investēt baznīcā vai ērģelēm, taču viņi saka, kamēr nebūs sakārtoti ēkas pamati nav jēgas naudu dot citām vajadzībām. Metu projektu konkurss ir nozīmīgs solis uz priekšu. Kad šis projekts būs gatavs, varēs izstrādāt arī tehnisko projektu un iesniegt to kādam no Eiropas Savienības fondiem. Tur būtu reāli iegūt lielāku finansējumu.

Domāju, ka baznīcas atjaunošana veiksies raitāk, kad baznīcā – katedrālē ienāks bīskaps. Esam jau ar viņu pārrunājuši, kā katrs redzam šā dievnama attīstības gaitu. Priecājos, ka skatāmies vienā virzienā. Bīskaps vēlas Svētās Trīsvienības katedrāli padarīt par garīguma un kultūras centru Kurzemē, kur varētu notikt regulāri koncerti un citi pasākumi, protams, saglabājot tā galveno – dievnama funkciju.

– Jums pašai ir ticība, ka izdosies šo dievnamu pacelt?
– Jātic! Tāpēc mēs rīkojam šos koncertus, pasākumus. Mēs gribam stāstīt un rādīt, kāds ir šis dievnams, kas tam vajadzīgs, lai to saglabātu nākotnei. Mēs gribam lielāku ticību, lielāku sabiedrības vienotību, atbalstot šo ideju.

Vizītkarte

Anta Zālīte

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja
Dzimusi 1975.gada 12.septembrī Priekulē.
Mācījusies Pāvilostas skolā, Liepājas 5.vidusskolā, biznesa augstskolā “Turība”, Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds.
Kristīta un iesvētīta Vaiņodes draudzē.
Strādājusi vairākās bankās par projektu vadītāju, par Svētās Trīsvienības baznīcas fonda vadītāju kļuvusi konkursa kārtā. Grib palīdzēt šim dievnamam un Liepājai.
Precējusies. Vīrs Zigmārs Zālītis. Audzina meitu Rēziju Kristu.
Patīk braukt ar automašīnu.

Uzziņai 

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas pamatakmens likts 1742.gada 19.jūlijā.
Tās arhitekts – mūrniekmeistars Johans Kristofs Dorns no Kēnigsbergas. Darbu uzraugs un vadītājs bija Dorna palīgs Johans Mihaels Frēlihs.
Pilastri, dzegas, logu apmales un portāli kalti no Gotlandes smilšakmens, ārējās sienas mūrētas no laukakmeņiem vai ķieģeļiem un apšūtas ar smilšakmens plāksnēm. Jumts klāts ar Zviedrijas kapara plāksnēm.
Mūra darbus pabeidza 1750.gada 17.oktobrī.
Baznīcu iesvētīja 1758.gada 5.decembrī.
Dievnama iekārtas pabeidza apzeltīt 1775.gadā.
Pirmās ērģeles baznīcai uzbūvēja meistars Joahims. Tās nebija izdevušās. To vietā jaunas sāka būvēt vācu ērģeļbūvētājs Heinrihs Andreass Konciuss. Tās pabeidza 1779.gada 26.augustā. Tām bija 38 reģistri. 1885.gadā tās tika papildinātas līdz 131 reģistram.
Svētās Trīsvienības baznīcas portāli ir visspožākais, kas atrodams Latvijas akmens skulptūrā vēsturisko stilu laikmetā.
Pašlaik portāls, arī visa ēka ir pelēka, vairākkārt labota, 18.gadsimtā visa celtne bija dzeltena, bet pilastri, dzegas, balustrāde un portāli – spoži melni.
Baznīcas iekštelpas veidotas greznā rokoko stilā. Ļoti krāšņs ir altāra rentabls, kas griezts kokā, skulpturālie veidojumi un ornamenti apzeltīti, līdzīgi veidoti arī kancele, biktssols, hercoga loža, ērģeļu prospekts un luktas. Par vienu no rokoko kokgriezumu autoriem uzskata Jozefu Slavičeku, kurš, domājams, strādājis pēc slavenā arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli metiem.

Līvija Leine,

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fonda vadītāja Anta Zālīte ir ticības pilna, ka baznīcu izdosies atjaunot. 

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz