Trešdiena, 15. jūlijs Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Olafam Gūtmanim 90

Olafam Gūtmanim 90
Foto: Egons Zīverts
27.01.2017 14:35

Daina Meistere, "Kultūras Pulss"

Atslēgvārdi

Literatūras zinātāji un lasītāji dzīvo Kurzemes puses dzejas Maestro Olafa Gūtmaņa 90 gadu jubilejas gaisotnē. Jubilejas diena  – 10.janvāris – aizvadīta, taču tas nebūt nenozīmē, ka rakstnieka veikumu atkal var nolikt sānis. Turpinās dažādi pasākumi, kuru laikā atceras Olafu Gūtmani un viņa darbus.

Daudzu aktivitāšu rosinātāji un rīkotāji, sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi, ir  Liepājas Universitātes literatūras zinātnieki un pētnieki, kuri ļāva ieskatīties norisēs dziļāk un pamatīgāk.

No rudeņa līdz rudenim

Ar Olafa Gūtmaņa 90. jubilejas gadā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes rīkotajiem pasākumiem tuvāk iepazīstināja fakultātes dekāne Zanda Gūtmane un lektore Sandra Okuņeva.

“Visa mūsu šīgada darbība notiek Olafa Gūtmaņa vārda gaisotnē. Sadarbībā ar Kultūras pārvaldi vairākas aktivitātes jau notikušas, citas – tiek lolotas, ar vēl citām ir doma startēt kādā projektu konkursā, lai iegūtu finansiālu atbalstu, ieskatu iesāka Z.Gūtmane.  Sandra Okuņeva papildināja, atgādinot, ka Gūtmaņa gads iesākās jau pērn, un droši var teikt, ka tas norit no “rudeņa līdz rudenim”. Jo Kurzemes dzejas dienām par vadmotīvu bija izvēlētas dzejnieka rindas “Caur Kurzemi kā caur sidraba birzi..”, ko droši var saukt par jubilejas gada ieskandināšanu.

“Mēs to tiešām esam izjutuši kā savu, kā universitātes atbildību, Un tā arī strādājam, lai dzejnieka vārds izskanētu plašāk. Es to uzskatu par savu pienākumu, par goda lietu,” papildināja Z.Gūtmane, akcentējot zinātnieku devumu. “Martā notiks kārtējā 23. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”, kurā pievērsīsim īpašu uzmanību Olafam Gūtmanim. Tajā iecerēts parādīt dzejnieka dzīves gājumu un daiļrades ceļu. Un, jā noteikti pavērt kādu viņa dzejas pasaules lappusi, tā atgādinot, cik daudzu dziesmas tekstu autors ir Olafs Gūtmanis. Liepājas Universitātei tas ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka mūsu augstskolas himnas teksta autors.  Tāpat gada nogalē Liepājā notiks Letonikas kongress, kurā pētniekiem tāpat tiks izvērtēts un piedāvāts Olafa Gūtmaņa devums”.

Bez konferencēm tiek strādāts pie vairākām citām aktivitātēm. Jau 11.februārī izskanēs koncertuzvedums, tiek runāts ar pilsētas fotomeistariem, ar kuriem sadarbībā veidos fotoizstādi. 

“Mums pašiem un ne tikai universitātē, bet visiem kopā ir vairāk jādomā par to, kā mūsu radošos cilvēkus un viņu veikumu padarīt plašāk un vairāk pazīstamus citiem Latvijā,” uzskata literatūras pētnieki.

“Es gribu uzsvērt, ka Olafs Gūtmanis Liepājā nebūt nav aizmirsts autors, kuru atceras tikai jubilejas reizē. Gribu teikt, ka Liepājā viņš ir ļoti dzīvs lielā sabiedrības daļā. Ir daudzi radošie ļaudis, dziesminieki, dzejnieki, kuru uzskata un jūt Olafu Gūtmani kā savu skolotāju, kā savu meistaru! Un mūsu mērķis būtu – lai šo cilvēku kļūst aizvien lielāk,” akcentē Zanda Gūtmane.

Mantojums – kopjams un lolojams

“No vienas puses – laba māksla pati par sevi ir dzīvotspējīga. Taču mantojums ir kopjams un piemiņa ir lolojama. Viena lieta ir Liepājas Universitātes iniciatīva un aktivitātes, bet otra lieta – gribētos sagaidīt lielāku ieinteresētību no pilsētas un kultūras vadības puses,” pārdomās dalās LiepU Kurzemes Humanitārā institūta direktors, profesors Edgars Lāms. “Vismaz finansiālā atbalstā,” papildināja literatūras pētnieces.

Literatūras pētnieki apzinās savu misiju un atbildību Kurzemes dzejdara devuma popularizēšanā ar intervijām masu medijos, ar saistīšanos pasākumu rīkošanā. Profesors atgādināja, ka Olafs Gūtmanis bija ne tikai rakstnieks, bet arī sociāli aktīvs cilvēks, viņš ir Goda Liepājnieks, publicists, kurš rakstījis par nozīmīgiem procesiem valstī un pilsētā. E.Lāms no dzejnieka ģimenes saņēmis rokrakstus, manuskriptus, darbus, kas vēl nav publicēti un kuri prasa izpētes darbu.

Rokoties pa šiem viņa manuskriptiem, rodas dažādi jauni iespaidi. Ja salīdzina dzejnieka pēdējo gadu rokrakstus ar senākos laikos tapušiem, var  just, ka mainījušās intonācijas, notiek daudz intensīvāki dzīves jēgas meklējumi, akcents vairāk likts mūža apceri. Kaut vai tā pati viņa dotā formula “No klaidoņa par svētceļnieku”. Senākos laikos dzejnieks bija vairāk pagāniskāk noskaņots, bet, gadiem ritot, mūža nogalē vairāk un aizvien jūtamāk  ieskanas ticības aspekti, Dieva meklējumi. Bet tas notiek ļoti organiski, ņemot vērā viņa bagāto un arī dramatisko dzīves pieredzi. Viņš vairāk ir tāds gaismas meklētājs.”

Profesors akcentē, ka viena lieta ir daiļrades pētnieciskā apgūšana, bet otra lieta – lai viņa darbi būtu pēc iespējas aktīvākā kultūras apritē: “Lai tie neiegultos plauktos un nestāvētu nelasīti. Lai ļaudis zinātu par tām vērtībām un gribētu tās lasīt. Tāpēc svarīgi, lai arī skolās un universitātē ar šo devumu iepazīstinātu jauno paaudzi. Lai agrāk vai vēlāk rastos jauni darbu izdevumi. Ir darbi, kas prasās pēc atkārtota izdevuma. Piemēram, grāmata par Jūrmalciemu, domāju, jau kļuvusi par bibliogrāfisku retumu. Atstāto rokrakstu klāsts ir ļoti plašs. Un pētniekiem ir uzdevums izvētīt un starp nepublicētajiem darbiem atlasīt, kuriem jānonāk līdz grāmatas formātam.”

Ne tikai lasīt, bet arī klausīties

Daudzi mūziķi atraduši un atzinuši Olafa Gūtmaņa dzeju par tik melodisku, lai vārdus ietvertu dziesmā. Jubilejas reizei par godu top plašs koncertuzvedums, kas notiks 11.februārī Liepājas Latviešu biedrības namā un kurā skanēs kā dzeja, tā dziesmas.

“Viens ir tas, ka šis būs jubilejas pasākumus, kurā atceramies, pieminam un godinām Dzejnieku, bet otrs ir tas, ka ar šo uzdevumu ne tikai atgādinām, bet daļēji paveram Gūtmaņa dzejas pasauli ne tikai lasītājiem, bet arī klausītājam un skatītājam. Un aktieru lasījums, koru un ansambļu dziedājums vienam otram atgādinās, ka viņš  jau pazīst šos vārdus, tikai nezina, ka tie ir Gūtmaņa sarakstīti. Jo cilvēki tos uztver kā dziesmu, un nav  padomājuši, kurš ir tekstu autors. Domāju, ka tā ir ar daudzām grupas “Līvi” dziesmām, ar kora dziesmām. Tas ir vēl viens ceļš, kā padarīt šos tekstus tuvākus un kā par tiem atgādināt,” paskaidroja literatūras pētniece Sandra Okuņeva. Viņa ir koncertuzveduma (kura nosaukums vēl tapšanas stadijā) scenārija autore.  “Mēs kopā ar Edgaru Lāmu strādājām pie tekstu atlases.  Izraugoties vārdus ar dzejniekam būtiskus nozīmi. Starp tēmām ir Kurzemes un dzimtenes mīlestība, trimdas dzeja, Atmodas laiks, mīlas lirika un tautas dziesmas motīvi, ap kuriem centrējas uzvedums.”

“Galvenais, ka vēlējāmies šo uzdevumu veidot tādu dzīvīgu, enerģisku, pamatīgu, tādu, kāds bija pats mūsu Dzejnieks, ” saka Sandra Okuņeva un atklāj:  “Strādājot ar tekstiem, tos lasot,  es vēlreiz pārliecinājos, cik laba un patiešām skaista ir viņa dzeja.”

Mūža nogalē vairāk un aizvien jūtamāk  ieskanas ticības aspekti, Dieva meklējumi. Bet tas notiek ļoti organiski, ņemot vērā viņa bagāto un arī dramatisko dzīves pieredzi. Viņš vairāk ir tāds gaismas meklētājs.

Foto galerija

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz