Svētdiena, 21. aprīlis Marģers, Anastasija
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Gatavojas, mēģina un uzstājas. Durbes dejotāji un amatierteātris šogad svin jubilejas

Durbes kultūras namā darbojas astoņi amatiermākslas kolektīvi. To darba plānos šajā sezonā ir notikumi, koncerti, teātra uzvedumi Durbē, Dienvidkurzemes novadā, citviet Kurzemē, Latvijā.

Gatavojas, mēģina un uzstājas. Durbes dejotāji un amatierteātris šogad svin jubilejas
Foto: Ģirts Gertsons
Foto: Ģirts Gertsons
10.01.2024 00:45

liepajniekiem.lv

“Visos kolektīvos ir pietiekams dalībnieku skaits. Īpaši prieks par vidējās paaudzes deju kolektīvu “Lindale”, kurā ir vairāk dejotāju, – desmit pāri izdejo skaistākās latviešu tautas dejas,” saka Durbes kultūras nama kultūras darba organizatore Daira Veilande.

Katram pulciņam savi plāni

Kolektīvs šogad atzīmēs darbības desmit gadus. Nostiprināts esošais repertuārs un apgūtas jaunas dejas, lai priecētu skatītājus dažādos pasākumos Durbē un ārpus tās – Dienvidkurzemē, Liepājā un citos novados.

Jubilārs šosezon arī amatierteātris “Dīvatrons”, kas gatavojas 25 gadu jubilejai.

Sieviešu koris “Durbe” mēģinājumos pilnveido koncertprogrammu ar komponistu Ēriku Eglīti, lai jau martā koncertētu dažādās Latvijas pilsētās, D. Veilande atklāj gaidāmās norises.

Senioru vokālajam ansamblim “Mežābele” gaidāms rosīgs pavasaris ar uzstāšanos gan mājās, gan ciemos, savukārt bērnu deju kolektīvs “Lindalīte” apgūst jaunu repertuāru marta koncertam Durbē.

Senioru vokālais ansamblis “Mežābele” apgūst skanīgas dziesmas, ar kurām sasildīt klausītājus martā kopīgā koncertā ar kolektīviem no Mārupes un Liepājas. Aprīlī viņiem – novada un Liepājas senioru sadziedāšanās Durbē, bet maijā brauks pie draugiem uz Inčukalnu. Foto: Ģirts Gertsons

“Jaunākās nianses dažādās tehnikās apgūst rokdarbu pulciņa dalībnieces, kuras gatavojas izrādīt paveikto izstādē pavasarī un veido Lieldienu dekorus pilsētas noformējumam. Februārī Durbes kultūras namā būs krustvārdu mīklu risināšanas konkurss, kuru organizē krustvārdu mīklu risināšanas pulciņa vadītāja un dalībnieces,” turpina Durbes kultūras dzīves vadītāja.

“Tāda ir amatiermākslas kolektīvu dzīve Latvijas mazākajā pilsētā ar lieliskiem, radošiem kolektīvu vadītājiem un to dalībniekiem, kurus vieno mīlestība uz dziesmu, deju un teātri. Esmu gandarīta un lepna par ikviena kolektīva un pulciņa vadītāju un to dalībniekiem.

Viņi rosās Durbes kultūras namā un ar savu darbu un meistarību spēj radīt skaistas un paliekošas vērtības.

Spodrina Durbes vārdu ārpus novada Latvijā un pasaulē.”

Nesen kultūras namu pieskandēja dziesmu un deju ritmi koncertā “Kāds būsi, Jaunais gads?”.

Skatītāji atsauksmēs par to uzsvēra kultūras nama īpašo auru – siltumu un sirsnību. To radījusi zāle, kurā pasākums notika. Pārņēmusi mājas izjūta, koncerts bijis mīļš un sirsnīgs, daudzveidīgs, interesants.

Dejo “Lindale”, uz skatuves – tautas mūzikas ansamblis “Neparasts gadījums”. Tas gatavojas kopīgam koncertam ar dziesmu draugiem no Dienvidkurzemes novada, Kurzemes un Lietuvas. Foto: Ģirts Gertsons

“Dziedātāji, dejotāji un teātra dalībnieki guvuši prieku un gandarījumu. Šī ir visu ilgi gaidītā kopā būšana, svētki pašiem un publikai, citam citu atbalstot, uzmundrinot un arī iepazīstot,” D. Veilandei pēc koncerta teikuši pulciņu dalībnieki.

“Mums patīk dejot, dziedāt un teātri spēlēt. Katrs izceļamies ar kaut ko īpašu un skaistu.

Kā teicis horeogrāfs Uldis Šteins – pašdarbnieki ir tautas labākā un lielākā daļa. Arī Durbes kultūras nama pašdarbnieki noteikti tādi ir!”

Sāka Lieģos, turpina Durbē

Amatierteātris “Dīvatrons” šobrīd iestudē durbenieces Aijas Kapeles uzrakstītu ludziņu “MOP”, kas tapusi pēc dzīvē noklausīta joka. Nosaukuma atšifrējums ir – meklēju otru pusīti.

Pirmizrāde būs 25. jubilejas svinību dienā aprīlī.

Režisore Inese Ceriņa ar šo kolektīvu strādā visus gadus. Viņa pastāsta, ka sastāvs pa šo laiku mainījies, arī mājvieta: “Mēs sākām Lieģu kultūras namā, šobrīd esam tas pats pulciņš, tikai pārcēlāmies uz Durbes kultūras namu.

Tagad ērtāk, jo vairāk dalībnieku ir no Durbes puses nekā Lieģiem.”

Jautāta par kolektīva stiprajām pusēm, viņa min labu savstarpējo saprašanos, nostabilizējušos sastāvu, kā arī izaugsmi meistarībā.

Šobrīd pulciņā jauniešu nav, ir cilvēki ar pieredzi, taču tas nenozīmē, ka neiestudē lugas ar bērnu lomām.

Amatierteātra “Dīvatrons” aktieri vadīja gada ieskaņas koncertu “Kāds būsi, jaunais gads?” Durbes kultūras namā un ar jokiem savija priekšnesumus. Foto: Ģirts Gertsons

“Mums ir tradīcija palaikam uz Jāņiem iestudēt lielāku uzvedumu, kurā piedalās vairāk cilvēku, un tad ir arī bērni,” režisore stāsta, ka šim iestudējumam piesaista cilvēkus, kuri nevar ikdienā apmeklēt teātra pulciņu aizņemtības dēļ, bet labprāt piedalās vienreizējā projektā.

Rezultāts ļoti interesants.

“No skatītājiem esmu dzirdējusi, ka mūsu izrāde labāk patīk nekā profesionālu aktieru uzvedums.

Kad savējie spēlē, ir divreiz jaukāk un interesantāk,” I. Ceriņa saka par Jāņu pasākumu pilskalnā.

Viņai nešķiet, ka pagājuši 25 gadi, taču tajos izdarīts un pieredzēts daudz. Piemēram, nez cik reižu “Dīvatrons” uzstājies festivālos Lietuvā, visvairāk Skodā.

Režisore sev un aktieriem novēl nepazaudēt spēles prieku, jo tas ir galvenais. Viss cits būs tāpat.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par sagatavoto saturu atbild portāls liepajniekiem.lv.

Šobrīd aktuāli

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par satura pakalpojuma pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, vai interneta vietnē kurzemes-vards.lv, turpmāk tekstā – VIETNE KV, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI. PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ/VIETNĒ KV šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

 1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNĒ/VIETNĒ KV maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
 2. PAKALPOJUMS ir kāds no šajā punktā uzskaitītajiem satura pakalpojumiem, kurš ir nopērkams VIETNĒ/VIETNĒ KV, un kura abonementu PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties:
 1. Liepajniekiem plus – maksas digitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus”,
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements – maksas digitālā satura pakalpojums VIETNĒ KV, tajā skaitā drukātam laikrakstam ”Kurzemes Vārds” (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.) vizuālā un satura apjoma ziņā identiska elektroniska kopija, kā arī pieeja viena mēneša iepriekšējo elektronisko kopiju arhīvam,
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts – papīra formātā iznākošs reģionālais laikraksts (reģistrēts masu informācijas reģistrā ar nr. 000700763, no 28.11.1991.), kura piegādi PIRCĒJAM Liepājā un Grobiņā (pilsētā) nodrošina SIA ”AC Kurzemes Vārds”, vai citur Latvijā VAS ”Latvijas Pasts” saskaņā ar tā piegādes grafiku.
 4. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

PAKALPOJUMA abonements ir fiksēts termiņā, par noteiktu cenu, kuru KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā. KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. PAKALPOJUMA abonementa cenā ietverti ir visi uz to attiecināmie nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem:

 1. Liepajniekiem plus ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par cenu – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi).
 2. ”Kurzemes Vārds” elektroniskais abonements ir 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par cenu – EUR 4.99 (četri euro un 99 centi).
 3. ”Kurzemes Vārds” drukātais laikraksts ir papīra formāta izdevums par cenu – EUR 8.95 (astoņi euro un 95 centi) vienam mēnesim.
 4. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ/VIETNĒ KV. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu PAKALPOJUMAM Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements, bet uz nākamo kalendāro mēnesi pagarinoties automātiski PAKAPLOJUMAM Kurzemes Vārds drukātais laikraksts abonementam , un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

 1. PAKALPOJUMA ABONEMENTA KURZEMES VĀRDS DRUKĀTAIS LAIKRAKSTS PIEGĀDES UZSĀKŠANA.
  1. Ja PIRCĒJS ir veicis PAKALPOJUMA samaksu darba dienā līdz plkst.14.00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar nākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc divām darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
  2. Ja PIRCĒJS ir veicis samaksu darba dienā pēc plkst 14:00, tad abonementa piegāde tiek uzsākta ar aiznākamo darba dienu, ja piegādi nodrošina AC Kurzemes Vārds, vai pēc trim darba dienām, ja piegādi nodrošina Latvijas Pasts;
 2. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

KV Šī Līguma ietvaros ar PAKALPOJUMU Liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

 1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

 1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

 1. AUTORTIESĪBAS

Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus un Kurzemes Vārds elektroniskais abonements veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

 1. DATU APSTRĀDE

LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

 1. CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz