Svētdiena, 5. jūlijs Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Klienti var lūgt izmaiņas līgumā

Klienti var lūgt izmaiņas līgumā
Foto: no SIA "Clean R"
15.03.2019 07:03

"Kurzemes Vārds"

Sapulcē 22. martā SIA “Clean R” vadības pārstāvji skaidros, kāpēc Nīcas novada iedzīvotājus sagaida tik liels tarifa lēciens. Pirms tam ar pašvaldības iepirkumā uzvarējušā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma amatpersonām tiksies domes deputāti. Līgums uz septiņiem gadiem ir noslēgts, tarifs būs 25 eiro (ar PVN) par kubikmetru, taču nav skaidrs, kāpēc gruži daudz dārgāki nekā kaimiņu novados. Uz Nīcas tūrisma uzņēmēju un iedzīvotāju jautājumiem ar “Kurzemes Vārda” starpniecību atbild “Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

-Kādas varētu būt tiesiskās un finansiālās sekas, ja Nīcas novada domes deputāti nepieņems lēmumu par izmaiņās atkritumu apsaimniekošanas maksā vai arī nobalsos par līguma laušanu ar “Clean-R”? 

 -Nīcas novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkuma procedūru, starp vairākiem pretendentiem ir izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, Pēc 10 dienu nogaidīšanas termiņa ir noslēgts līgums ar mūsu uzņēmumu. Lai arī pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu ir saglabājusies norma, ka Nīcas novada domei jāapstiprina izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, spēkā esošie likumi šādu lēmumu neparedz. Šajā gadījumā tiesisku vai finansiālu seku šim lēmumam nav.

Jebkuru līgumu var lauzt tikai tad, ja iestājas līgumā paredzētie priekšnoteikumi šādai darbībai vai, pusēm vienojoties. “Clean R” uzskata, ka nav nekāda tiesiska pamata šobrīd runāt par līguma laušanu.

-Kas tieši veido lielo tarifa kāpumu – kādas jūsu uzņēmuma izmaksas, neskaitot dabas resursu nodokli un noglabāšanas izmaksas? 

 -Atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido divas daļas. Pirmā ir mainīgā daļa, ko veido atkritumu noglabāšanas izmaksas. Salīdzinot ar esošo tarifu, šī daļa ir palielinājusies, jo būtiski pieaugušas atkritumu apglabāšanas izmaksas. Otra – ir tā saucamā nemainīgā, ko veido atkritumu savākšanas izmaksas – operatora darbs, autotransports, loģistika u.c. 

-Cilvēki iebilst, ka līgumā iekļautās vienīgās pasūtītāja tiesības ir saņemt par maksu papildpakalpojumus. Izpildītājam gan tiesību papilnam. Tai skaitā nesniegt pakalpojumu, ja ceļa seguma stāvoklis ir neatbilstošs vai ļoti zema gaisa temperatūra. Ko nozīmē “ļoti zema”? Tas ir interpretējams jēdziens. 

 -Izpildītājam ir daudz vairāk pienākumu nekā pasūtītājam, jo tie minēti likumos, Ministru kabineta noteikumos un atļaujās, tāpēc līgumā viss netiek ierakstīts. “Clean R” piedāvā klientam parakstīt standarta līguma formu, bet vienlaikus klientiem ir iespējams iesniegt mums sev vēlamās līguma izmaiņas, un mēs tās respektēsim, iekļausim līgumā,  ja vien tās atbilst konkursa vai normatīvo aktu prasībām.

Runājot par temperatūru, “Clean R” tomēr lūdz ar izpratni attiekties pret šī pakalpojuma specifiku un darba veicējiem. Nav salīdzināms darbs šoferiem un krāvējiem, kuriem visa diena jāpavada aukstumā, ar mums, telpās strādājošajiem. Tāpēc “Clean R”, gādājot par saviem darbiniekiem, paredz iespēju nesniegt pakalpojumu, ja āra temperatūra ir zema un tā var radīt risku. Precīzu temperatūru nav iespējams noteikt, jo mūsu sajūtas ietekmē gan ledainais vējš, gan putenis, kaut gan grādu var nemaz tik daudz nebūt.  

Tāpat ir ar neatbilstošu ceļa stāvokli – ja auto bez iestigšanas vai tehniska bojājumu riska nevar braukt pa konkrētu ceļu un veikt atkritumu izvešanu, tas ir neatbilstošs ceļa stāvoklis. Jāatzīmē, ka tiesības nesniegt pakalpojumu esam paredzējuši tikai gadījumos, ja tas var radīt risku un zaudējumus mums vai kādam citam.

-Vai tiešām ir tā, ka par jebkuru papildu apjomu, kaut vai mazu maisiņu, kas novietots blakus konteineram, ir jāmaksā kā par papildus konteinera izvešanu?

-Ir jāsaprot, ka katru šādu maisiņu mūsu darbinieki savāc ar rokām, kas prasa papildu darbu un arī laiku. Ja klientam regulāri veidojas blakus konteineram papildu maisiņu kaudze, tad lūdzam vērsties mūsu klientu apkalpošanas centrā un vienoties par lielāku konteinera tilpumu vai izvešanas biežuma palielināšanu. Tad pie konteineriem neveidosies vidi degradējošas maisu kaudzes. Mūsu mērķis ir panākt, lai atkritumi netiek atstāti pie konteineriem.

Plašāk lasiet laikraksta “Kurzemes Vārds” 15. marta numurā.

#kvards-20190315-04#

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS PAR PAKALPOJUMA ABONEMENTA IEGĀDI INTERNETA VIDĒ 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Šis ir distances līgums par digitālā satura pakalpojuma liepajniekiem plus abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”Kurzemes Vārds” (reģistrācijas numurs: 42103002455, juridiskā adrese: Pasta iela 3, Liepāja, LV-3401; epasts: info@liepajniekiem.lv), turpmāk tekstā – KV, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē liepajniekiem.lv, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI.  PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

 Šī Līguma ietvaros:

  1. a) PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk VIETNES maksas satura pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, turpmāk tekstā – PIRCĒJS; 
  2. b) Liepajniekiem plus ir maksasdigitālā satura pakalpojums, tajā skaitā raksti, fotogrāfijas, kas tiek īpaši veidots, atlasīts un publicēts VIETNĒ ar norādi ”plus” , un kura abonementu PIRCĒJS  ir tiesīgs iegādāties, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS,
  3. PAKALPOJUMA TERMIŅŠ UN CENA

 PAKALPOJUMA abonements ir fiksēta termiņa – 4 (četru) nedēļu PAKALPOJUMA lietošanas atļauja par  cenu  – EUR 1.99 (viens euro un 99 centi). PAKALPOJUMA abonementa maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. PAKALPOJUMA abonementa cenu KV var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau apmaksāto PAKALPOJUMA termiņu), par to PIRCĒJAM paziņojot ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās cenas stāšanās spēkā . KV un PIRCĒJS  piekrīt, ka izmaiņas PAKALPOJUMA cenā tiek piemērotas jaunajam periodam, noslēdzoties iepriekš apmaksātajam PAKALPOJUMA abonementa termiņam. 

  1. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI 

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA  abonementa iegādi. 

2.1. PAKALPOJUMU Pircējs var iegādāties tikai pēc reģistrēšanās VIETNĒ. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas tā apmaksas veids, ievadot KV pieprasīto informāciju. Ar šī līguma akceptu PIRCĒJS apliecina, ka ir nepārprotami sapratis, ka PAKALPOJUMA  abonementa iegāde ir maksas pakalpojums, kā arī  ir iepazinies ar šī Līguma saturu. 

2.2. PAKALPOJUMA  abonementu PIRCĒJS  iegādājas, izmantojot norēķinu karti vai ar SMS (maksa tiks iekļauta PIRCĒJA mobilā sakaru pakalpojumu sniedzēja rēķinā), un tas tiek noformēts kā regulārs maksājums, tā termiņam automātiski pagarinoties uz nākamo fiksēto 4 (četru) nedēļu termiņu, un samaksu  par PAKALPOJUMA abonementu automātiski ieskaitot KV bankas kontā, līdz brīdim, kad PIRCĒJS izvēlēsies pārtraukt PAKALPOJUMA abonementa pirkšanu VIETNĒ, reģistrētajā profilā aktivizējot PĀRTRAUKT ABONĒŠANU.

  1. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Šī Līguma ietvaros KV sniedz pakalpojumu, kas atbilst digitālā satura priekšapmaksas pakalpojumam tiešsaitē (digitālā satura kā e-publikāciju piegāde, kas netiek piegādāta patstāvīgā datu nesējā), pieejams pēc pieprasījuma un tā piegāde tiek uzsākta ar PAKALPOJUMA  abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. PIRCĒJS  piekrīt, ka ar PAKALPOJUMA  aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta PAKALPOJUMA lietošana, līdz ar to PIRCĒJS atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punkta noteikumiem.

  1. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

LĪDZĒJS neatbild par otra LĪDZĒJA saistībām pret trešām pusēm, ja tādas veidojas saistībā ar šī līguma realizāciju. LĪDZĒJIi vienojas, ja kāds no tiem nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu Force majeure apstākļu dēļ, tas ir atbrīvojams no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi. Ar Force majeure tiek saprasti jebkādi no LĪDZĒJA gribas neatkarīgi apstākļi (ja LĪDZĒJS  ir rīkojies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajam LĪDZĒJAM, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgā LĪDZĒJA nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  1. KONFIDENCIALITĀTE 

Visa informācija, kas nav publiski pieejama un ko kāds no LĪDZĒJIEM sniedz viens otram Līguma izpildes laikā vai tā atklājas pildot darba pienākumus, tajā skaitā informācija par finanšu stāvokli, izmantotām tehnoloģijām un datorprogrammām, PAKALPOJUMA un VIETNES attīstības plāniem, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 

Par konfidenciālu netiek uzskatīta šāda informācija, ja pirms tās iegūšanas, tāda jau bija otra LĪDZĒJA rīcībā, vai tā bija publiski vispārzināma, un, ja šādas informācijas  saņemšanas brīdī, uz to nebija attiecināts konfidencialitātes nosacījums; 

  1. AUTORTIESĪBAS

 Šī Līguma ietvaros KV piešķir PIRCĒJAM  vispārējo licenci PAKALPOJUMAM. PIRCĒJAM aizliegts izmantot PAKALPOJUMA laikā pieejamo digitālo saturu darbībām, kuras neparedz šis līgums, t.sk., kopēt, pavairot, publicēt vai kā savādāk to izmantot  bez KV rakstveida piekrišanas un pretēji Autortiesību likuma tiesību normu prasībām. KV garantē, ka ar visām digitālā satura platformas liepajniekiem plus veidošanā iesaistītām personām ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru autortiesības uz PAKALPOJUMĀ pieejamo digitālo saturu un tā platformas risinājumiem pieder KV un tam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs KV tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus PAKALPOJUMA izmantošanai un/vai izplatīšanai.

  1. DATU APSTRĀDE

 LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis un personas datu operators šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu KV pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. KV ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt KV bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par PIRCĒJA personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

  1. CITI NOTEIKUMI

 Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz uzņemto saistību izpildei. Tāpat PIRCĒJS ir tiesīgs atteikties no PAKALPOJUMA abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas VIETNĒ. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz turpmāko abonēšanas periodu, par kuru PIRCĒJS nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Seko mums

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz